Thủ tục phân tích và lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh

Luật tổ chức Quốc hội năm trước đã nói riêng một điều (Điều 49) để hình thức về thủ tục phân tích và lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

Bạn đang xem: Bài hát yêu thích

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 57/2014/QH13

Hà Nội, ngày đôi mươi tháng 11 năm 2014

LUẬT

TỔ CHỨCQUỐC HỘI

Căn cứ Hiếnpháp nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội banhành Luật tổ chức triển khai Quốc hội.

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI

Điều 1. Vị trí, tính năng của Quốc hội

1. Quốc hội là phòng ban đại biểu tối đa của Nhân dân,cơ quan quyền lực tối cao nhà nước tối đa của nước cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.

2. Quốc hội tiến hành quyền lập hiến, quyền lập pháp,quyết định các vấn đề đặc trưng của nước nhà và đo lường và thống kê tối cao so với hoạtđộng của phòng nước.

Điều 2. Nhiệm kỳ Quốc hội

1. Nhiệm kỳ củamỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày mở màn kỳ họp đầu tiên của Quốc hộikhóa đó mang đến ngày mở màn kỳ họp trước tiên của Quốc hội khoá sau.

2. Sáu mươingày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới buộc phải được thai xong.

3. Trong trườnghợp đặc biệt, trường hợp được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu qh biểu quyếttán thành thì Quốc hội đưa ra quyết định rút ngắn hoặc kéo dãn dài nhiệm kỳ của bản thân theo kiến nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội. Việckéo lâu năm nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được vượt 12 tháng, trừ trường hợpcó chiến tranh.

Điều 3. Hiệ tượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

1. Quốc hộilàm bài toán theo chế độ hội nghị và ra quyết định theo nhiều số.

2. Công dụng hoạtđộng của Quốc hội được bảo đảm an toàn bằng kết quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạtđộng của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội, những đại biểu Quốc hội và kết quả của sự phối kết hợp hoạtđộng với quản trị nước, thiết yếu phủ, tòa án nhân dân về tối cao, Viện kiểm gần kề nhândân buổi tối cao, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta và các cơ quan, tổ chứckhác.

Điều 4. Làm Hiến pháp cùng sửa đổi Hiến pháp

1. Chủ tịch nước,Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc không nhiều nhất một trong những phần ba tổng cộng đại biểu Quốchội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm cho Hiến pháp hoặc sửa đổi
Hiến pháp.

Quốc hội quyếtđịnh có tác dụng Hiến pháp, sửa thay đổi Hiến pháp lúc có ít nhất hai phần bố tổng số đại biểu
Quốc hội biểu quyết tán thành.

2. Quốc hộithành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, con số thành viên, nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội đưa ra quyết định theo đề xuất củaỦy ban thường vụ Quốc hội.

3. Ủy ban dựthảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức triển khai lấy chủ ý Nhân dân cùng trình Quốc hội dự thảo
Hiến pháp.

4. Hiến phápđược Quốc hội trải qua khi có tối thiểu hai phần tía tổng số đại biểu quốc hội biểuquyết tán thành. Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp trong những trườnghợp hình thức tại khoản 1 Điều 19 của hình thức này.

Điều 5. Làm chế độ và sửa thay đổi luật

1. Quốc hộiquyết định chương trình xây dừng luật, pháp lệnh theo ý kiến đề nghị của Ủy ban thườngvụ Quốc hội.

2. Các dự ánluật trước khi trình Quốc hội đề nghị được Hội đồng dân tộc bản địa hoặc Ủy ban của Quốc hộithẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội đến ý kiến.

3. Quốc hội thảoluận, coi xét, trải qua dự án mức sử dụng tại một hoặc nhiều kỳ họp Quốc hội căn cứvào văn bản của dự án công trình luật.

Điều 6. đo lường và thống kê tối cao của Quốc hội

1. Quốc hộigiám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, hiện tượng và nghị quyết của Quốc hội.

2. Quốc hộigiám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, Chínhphủ, tand nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao, Hội đồng thai cửquốc gia, kiểm toán nhà nước và ban ngành khác bởi vì Quốc hội thành lập.

Điều 7. Quyết định những vấn đề đặc trưng về tài chính - xã hội

1. Quốc hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ phiên bản phát triểnkinh tế - xóm hội lâu năm hạn và hằng năm của khu đất nước; chủ trương đầutư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đặc biệt quốc gia.

2. Quốc hộiquyết định chính sách cơ phiên bản về tài chính, chi phí tệ quốc gia; quy định, sửa đổihoặc bãi bỏ những thứ thuế; quyết định phân chia những khoản thu và nhiệm vụ chi giữangân sách tw và chi phí địa phương; quyết định mức số lượng giới hạn antoàn nợ quốc gia, nợ công, nợ thiết yếu phủ; quyết định dự toán giá cả nhà nướcvà phân bổ chi phí trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước.

3. Quốc hộiquyết định chính sách dân tộc, chế độ tôn giáo, chế độ cơ bạn dạng về đốingoại của nhà nước.

Điều 8. Bầu những chức danh trong cỗ máy nhà nước

1. Quốc hội bầu
Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và những Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốchội trong các các đại biểu qh theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội.

Tại kỳ họp thứnhất, Quốc hội bầu quản trị Quốc hội, Phó quản trị Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thườngvụ Quốc hội theo đề xuất của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội khóa trước.

2. Quốc hội bầu
Chủ tịch nước trong số các đbqh theo kiến nghị của Ủy ban thường xuyên vụ
Quốc hội. Quốc hội thai Phó quản trị nước trong số các đại biểu quốc hội theo đềnghị của quản trị nước.

3. Quốc hội bầu
Chủ tịch Hội đồng dân tộc, nhà nhiệm Ủy ban của Quốc hội trong những các đại biểu
Quốc hội theo ý kiến đề nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội.

4. Quốc hội bầu
Thủ tướng bao gồm phủ trong số các đại biểu chính phủ theo ý kiến đề xuất của chủ tịch nước.

5. Quốc hội bầu
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối caotheo đề xuất của chủ tịch nước.

6. Quốc hội bầu
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước, Tổng thư ký Quốc hộitheo kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

7. Ngoại trừ nhữngngười vị cơ quan lại hoặc người dân có thẩm quyền luật tại những khoản 1, 2, 3,4, 5 và 6 Điều này đề nghị, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết địnhdanh sách những người ứng cử để thai vào chức danh quy định trên Điều này trongtrường hợp đbqh ứng cử hoặc trình làng thêm người ứng cử.

8. Sau khoản thời gian đượcbầu, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chủ yếu phủ, Chánh án Tòa ánnhân dân tối cao buộc phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Điều 9. Phê chuẩn chỉnh các chức danh trong cỗ máy nhà nước

1. Quốc hộiphê chuẩn đề nghị của Thủ tướng cơ quan chính phủ về việc bổ nhiệm những Phó Thủ tướng
Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của cơ quan chính phủ theo danh sách đề cửchức vụ từng người.

2. Quốc hộiphê chuẩn chỉnh đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân nhân dân tối cao về việc chỉ định Thẩmphán tòa án nhân dân buổi tối cao.

3. Quốc hộiphê chuẩn danh sách member Hội đồng quốc chống và bình yên theo đề xuất của
Chủ tịch nước.

4. Quốc hộiphê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng thai cử nước nhà theo ý kiến đề xuất của chủ tịch
Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 10. Câu hỏi từ chức của người được Quốc hội thai hoặc phêchuẩn

1. Fan được
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chỉnh nếu vì tại sao sức khoẻ hoặc vì vì sao khác nhưng mà khôngthể thực hiện được nhiệm vụ thì rất có thể xin từ bỏ chức.

2. Đơn xin từchức được gửi mang lại cơ quan tiền hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặcphê chuẩn chỉnh chức vụ đó phương tiện tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 8 với Điều 9của mức sử dụng này. Cơ sở hoặc người có thẩm quyền ra mắt để Quốc hội thai hoặcphê chuẩn chức vụ đó trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm tạikỳ họp Quốc hội ngay sát nhất.

Điều 11. Miễn nhiệm, bến bãi nhiệm, phê chuẩn chỉnh đề nghị miễn nhiệm,cách chức người giữ chức vụ vày Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Quốc hội miễnnhiệm, kho bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người duy trì chức vụdo Quốc hội thai hoặc phê chuẩn chỉnh quy định trên Điều 8 và Điều 9 của luật pháp này theođề nghị của phòng ban hoặc người dân có thẩm quyền reviews Quốc hội bầu hoặc phêchuẩn phục vụ đó.

Điều 12. đem phiếu tín nhiệm

1. Quốc hội lấyphiếu tín nhiệm đối với những fan giữ những chức vụ sau đây:

a) chủ tịch nước,Phó quản trị nước;

b) quản trị Quốchội, Phó quản trị Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, quản trị Hội đồngdân tộc, công ty nhiệm Ủy ban của Quốc hội;

c) Thủ tướng
Chính phủ, Phó Thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, những thành viên không giống của chủ yếu phủ;

d) Chánh án
Tòa án nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, Tổng Kiểmtoán đơn vị nước.

2. Thời hạn,thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với người được Quốc hội lấy phiếutín nhiệm bởi Quốc hội quy định.

Điều 13. Bỏ thăm tín nhiệm

1. Quốc hội bỏphiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ bởi vì Quốc hội thai hoặc phê chuẩn trongcác trường vừa lòng sau đây:

a) Ủy ban thường xuyên vụ Quốchội đề nghị;

b) Có kiến nghị của ítnhất nhì mươi tỷ lệ tổng số đại biểu Quốc hội;

c) Có đề nghị của Hộiđồng dân tộc bản địa hoặc Ủy ban của Quốc hội;

d) fan được lấy phiếutín nhiệm theo giải pháp tại Điều 12 của quy định này mà tất cả từ nhị phần cha tổng số đạibiểu Quốc hội trở lên review tín nhiệm thấp.

2. Tín đồ được đưa ra bỏphiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu qh bỏ phiếu không tín nhiệmcó thể xin tự chức. Trường đúng theo không tự chức thì cơ sở hoặc người dân có thẩm quyềngiới thiệu nhằm Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chỉnh chức vụ đó lý lẽ tại các khoản 1,2, 3, 4, 5 với 6 Điều 8 với Điều 9 của Luật này còn có trách nhiệm trình Quốc hội xemxét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn chỉnh đề nghị miễn nhiệm người khôngđược Quốc hội tín nhiệm.

Điều 14. Ra quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan; thành lập,giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính

1. Quốc hộiquyết định thành lập, huỷ bỏ bộ, ban ngành ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập,chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chủ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơnvị hành chủ yếu - tởm tế đặc biệt theo đề xuất của bao gồm phủ.

2. Quốc hội quyếtđịnh thành lập, huỷ bỏ cơ quan không giống theo qui định của Hiến pháp với luật.

Điều 15. Bãi bỏ văn phiên bản trái cùng với Hiến pháp, luật, nghị quyếtcủa Quốc hội

1. Quốc hộibãi bỏ văn bạn dạng của quản trị nước, chính phủ, Thủ tướng chính phủ, toàn án nhân dân tối cao nhândân buổi tối cao, Viện kiểm sát nhân dân về tối cao, cơ sở khác vày Quốc hội thành lậptrái với Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội theo ý kiến đề nghị của Ủy ban thườngvụ Quốc hội.

2. Quốc hộibãi vứt văn bạn dạng của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội trái cùng với Hiến pháp, luật, nghị quyếtcủa Quốc hội theo kiến nghị của quản trị nước.

Điều 16. Quyết định đại xá

Quốc hội quyếtđịnh đại xá theo kiến nghị của chủ tịch nước.

Điều 17. đưa ra quyết định vấn đề cuộc chiến tranh và hòa bình

1. Quốc hộiquyết định tình trạng chiến tranh hoặc huỷ bỏ tình trạng chiến tranh theo đềnghị của Hội đồng quốc phòng với an ninh.

2. Ngôi trường hợpcó chiến tranh, Quốc hội ra quyết định giao cho Hội đồng quốc chống và an ninh nhữngnhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi đặc biệt.

3. Quốc hộiquy định về triệu chứng khẩn cấp, các biện pháp đặc trưng khác bảo đảm quốc phòngvà bình an quốc gia.

Điều 18. Phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc kết thúc hiệulực của điều cầu quốc tế

Quốc hội phêchuẩn, đưa ra quyết định gia nhập hoặc dứt hiệu lực của điều mong quốc tếliên quan đến chiến tranh, hòa bình, độc lập quốc gia, tư phương pháp thànhviên của cộng hòa thôn hội chủ nghĩa vn tại các tổ chức quốc tế vàkhu vực quan tiền trọng, điều ước nước ngoài về quyền bé người, quyền và nhiệm vụ cơ bảncủa công dân và điều ước nước ngoài khác trái với luật, nghị quyết của Quốchội theo đề xuất của chủ tịch nước.

Điều 19. Trưng cầu ý dân

1. Quốc hộiquyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về hầu như vấn đề quan trọng đặc biệt kháctheo ý kiến đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch nước, cơ quan chính phủ hoặc không nhiều nhấtmột phần bố tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Kết quảtrưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề được chỉ dẫn trưng cầu ýdân.

Điều 20. Coi xét report tổng đồng tình kiến, ý kiến đề xuất và việcgiải quyết đề nghị của cử tri cả nước

1. Quốc hộixem xét report tổng vừa lòng kiến, đề nghị của cử tri toàn nước do Ủy ban trungương chiến trường Tổ quốc việt nam phối phù hợp với Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội trình.

2. Quốc hộixem xét báo cáo giám tiếp giáp việc xử lý kiến nghị của cử tri của các cơ quan liêu nhànước gồm thẩm quyền do Ủy ban hay vụ Quốc hội trình.

3. Khi nên thiết,Quốc hội ra nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

4. Các cơ quannhà nước, tổ chức hữu quan có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết, trả lời kiếnnghị của cử tri và report với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội công dụng giảiquyết.

Chương II

ĐẠIBIỂU QUỐC HỘI

Điều 21. Vị trí, phương châm củađại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốc hộilà người đại diện thay mặt cho ý chí, hoài vọng của quần chúng ở đơn vị bầu cử ra mìnhvà của Nhân dân cả nước; là ngườithay mặt quần chúng thực hiện quyền lực tối cao nhà nướctrong Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội phụ trách trước cử tri với trước Quốchội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đại biểu của mình.

3. Đại biểu Quốchội đồng đẳng trong trao đổi và quyết định các vấn đề thuộc trọng trách và quyềnhạn của Quốc hội.

Điều 22. Tiêu chuẩn chỉnh của đạibiểu Quốc hội

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân với Hiến pháp,phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì phương châm dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh.

2. Bao gồm phẩm hóa học đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm,chính, chí công vô tư, gương chủng loại chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, nhất quyết đấutranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyềnvà các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có chuyên môn văn hóa, chăm môn, tất cả đủ năng lực,sức khỏe, tay nghề công tác và uy tín để tiến hành nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4. Liên hệ nghiêm ngặt với Nhân dân, lắng nghe ý kiếncủa Nhân dân, được dân chúng tín nhiệm.

5. Có đk tham gia các hoạt động vui chơi của Quốc hội.

Điều 23. Con số đại biểu Quốc hội

1. Tổng thể đạibiểu Quốc hội không quá năm trăm người, bao gồm đại biểu chuyển động chuyên tráchvà đại biểu chuyển động không siêng trách.

2. Số lượng đại biểu Quốc hội chuyển động chuyên trách ít nhấtlà tía mươi lăm xác suất tổng số đại biểu Quốc hội.

Điều 24. Thời gian buổi giao lưu của đại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốchội vận động chuyên trách dành cục bộ thời gian làm việc để triển khai nhiệm vụ,quyền hạn của đại biểu tại phòng ban của Quốc hội hoặc tại Đoàn đại biểu Quốc hộiở địa phương.

2. Đại biểu Quốchội vận động không siêng trách phải dành không nhiều nhất một trong những phần ba thời gian làm việctrong năm để tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Bạn đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu Quốc hội thao tác có trách nhiệm sắp xếpthời gian, công việc, chế tác điều kiện quan trọng cho đại biểu quốc hội thựchiện nhiệm vụ, quyền lợi của đại biểu.

Điều 25. Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội

Nhiệm kỳ của đạibiểu Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Nhiệm kỳ của đạibiểu Quốc hội được bầu bổ sung bước đầu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầucử bổ sung cập nhật đến ngày mở màn kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa sau.

Điều 26. Nhiệm vụ tham gia các hoạt động của Quốc hội,các cơ quan của Quốc hội

1. Đại biểu Quốchội có trách nhiệm tham gia không thiếu thốn các kỳ họp, phiên họp tổng thể của Quốc hội;tham gia các buổi giao lưu của Đoàn đại biểu Quốc hội; trao đổi và biểu quyết cácvấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của Quốc hội.

2. Đại biểu Quốchội là member của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm thamdự các phiên họp, thâm nhập các hoạt động khác của Hội đồng, Ủy ban; thảo luậnvà biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng dân tộc, Ủy banmà mình là thành viên.

3. Đại biểu Quốc hội vận động chuyên trách gồm trách nhiệmtham gia hội nghị đại biểu Quốc hội siêng trách và những hội nghị khác vì Ủy banthường vụ Quốc hội triệu tập.

Điều 27. Nhiệm vụ với cử tri

1. Đại biểu Quốchội liên hệ ngặt nghèo với cử tri, chịu sự thống kê giám sát của cử tri, thường xuyên tiếpxúc cùng với cử tri, khám phá tâm tư, hoài vọng của cử tri; tích lũy và phản bội ánhtrung thực ý kiến, đề nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức triển khai hữuquan; phổ biến và đi lại Nhân dân thực hiện Hiến pháp cùng pháp luật.

2. Đại biểu Quốchội tiếp xúc cử tri ở địa điểm ứng cử theo chương trình tiếpxúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ngơi nghỉ nơicư trú, chỗ làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địabàn mà lại đại biểu quan tiền tâm. Trong quy trình tiếp xúc cử tri, đbqh cótrách nhiệm report với cử tri về buổi giao lưu của đại biểu và Quốc hội; cử tri hoặcđại diện cử tri ở đơn vị bầu cử có thể góp chủ ý với đạibiểu Quốc hội tại họp báo hội nghị cử tri vị Đoàn đại biểu qh phối hợp với Ủy ban
Mặt trận giang san và chính quyền địa phương tổ chức triển khai trong trường hợp đề nghị thiết.

Điều 28. Nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử trí khiếunại, tố cáo, kiến nghị của công dân

1. Đại biểu Quốchội có trách nhiệm tiếp công dân theo phương tiện của pháp luật.

2. Khi nhận đượckhiếu nại, tố cáo, đề xuất của công dân, đại biểu quốc hội có trách nhiệmnghiên cứu, kịp thời gửi đến người có thẩm quyền giải quyết và xử lý và thông báo chongười năng khiếu nại, tố cáo, ý kiến đề xuất biết; đôn đốc, quan sát và theo dõi và đo lường việc giảiquyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu quốc hội về kếtquả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theoquy định của pháp luật.

3. Trong trườnghợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật,đại biểu Quốc hội tất cả quyền chạm mặt người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quanđể tra cứu hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi đề xuất thiết, đbqh yêu cầu ngườiđứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị cấp bên trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơnvị đó giải quyết.

Điều 29. Quyền trình dự án luật, pháp lệnh và đề xuất vềluật, pháp lệnh

1. Đại biểu Quốchội tất cả quyền trình dự án công trình luật, pháp lệnh, đề xuất về luật, pháp lệnh trước Quốchội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do lao lý quy định.

2. Đại biểu Quốchội được bốn vấn, cung cấp trong câu hỏi lập, hoàn thiện hồ sơ về dự án luật, pháp lệnh,kiến nghị về luật, pháp lệnh theo cơ chế của pháp luật.

Điều 30. Quyền tham gia có tác dụng thành viên với tham gia hoạt độngcủa Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội

1. Đại biểu Quốchội tất cả quyền tham gia làm cho thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốchội.

Căn cứ vào nănglực siêng môn, kinh nghiệm công tác, đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia làmthành viên của Hội đồng dân tộc bản địa hoặc một Ủy ban của Quốc hội. Trên đại lý đăngký của đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dân tộc, nhà nhiệm Ủy ban của Quốchội lập list thành viên Hội đồng, Ủy ban trình Ủy ban hay vụ Quốc hộiphê chuẩn.

2. Đại biểu Quốchội không hẳn là member của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội bao gồm quyềnđăng ký tham dự phiên họp bởi Hội đồng, Ủy ban tổ chức triển khai để thảo luận về đa số nộidung nhưng đại biểu quan tâm.

Điều 31. Quyền ứng cử, trình làng người ứng cử vào những chứcdanh bởi vì Quốc hội bầu

1. Đại biểu Quốchội gồm quyền ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử vào những chức danh do Quốc hộibầu khí cụ tại Điều 8 của chính sách này.

2. Fan đượcgiới thiệu ứng cử tất cả quyền rút khỏi danh sách những người dân ứng cử.

Điều 32. Quyền hóa học vấn

1. Đại biểu Quốchội có quyền chất vấn quản trị nước, chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng thiết yếu phủ, Bộtrưởng và những thành viên khác của chính phủ, Chánh án tandtc nhân dân buổi tối cao,Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước.

2. Bạn bị chấtvấn phải vấn đáp trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội hoặc tại phiên họp Ủy banthường vụ Quốc hội trong thời gian giữa nhị kỳ họp Quốc hội; trường hợp yêu cầu thiết,Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội cho vấn đáp bằng văn bản.

3. Trường hợpđại biểu Quốc hội chưa đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền chất vấnlại tại phiên họp của Quốc hội, của Ủy ban hay vụ Quốc hội hoặc gửi hóa học vấnbằng văn bạn dạng đến tín đồ bị chất vấn.

Điều 33. Quyền ý kiến đề xuất của đại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốchội bao gồm quyền đề xuất Quốc hội làm cho Hiến pháp, sửa thay đổi Hiến pháp, trưng mong ýdân, thành lập và hoạt động Ủy ban tạm của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức triển khai phiên họp bất thường, phiênhọp kín đáo của Quốc hội và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu chính phủ thấycần thiết.

2. ý kiến đề nghị củađại biểu Quốc hội được gửi bởi văn phiên bản đến Ủy ban hay vụ Quốc hội, trong đónêu rõ lý do, văn bản kiến nghị.

Ủy ban thườngvụ Quốc hội có nhiệm vụ tổng hợp, xử lý những kiến nghị của đại biểu Quốc hộitheo thẩm quyền và report Quốc hội trong những trường hợp mức sử dụng tại khoản 3Điều này hoặc trong những trường đúng theo khác nhưng mà Ủy ban hay vụ Quốc hội thấy cầnthiết.

3. Ngôi trường hợpcó từ một phần ba tổng số đại biểu qh trở lên kiến nghị Quốc hội có tác dụng Hiếnpháp, sửa đổi Hiến pháp, trưng mong ý dân, thành lập Ủy ban tạm thời của Quốc hội,quyết định họp bất thường, họp bí mật hoặc có từ nhị mươi tỷ lệ tổng số đại biểu
Quốc hội trở lên đề xuất Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chứcvụ vì Quốc hội thai hoặc phê chuẩn chỉnh thì Ủy ban hay vụ Quốc hội report để Quốchội coi xét, quyết định.

4. Con số kiếnnghị quan trọng quy định trên khoản 3 Điều này là tổng số đề nghị mà Ủy ban thườngvụ Quốc hội chào đón được vào khoảng thời gian từ ngày mở đầu kỳ họp này đếntrước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo hoặc cho trước ngày thực hiện phiên họp của
Quốc hội về văn bản có liên quan trong ngôi trường hợp đại biểu qh kiến nghị
Quốc hội tổ chức triển khai phiên họp kín.

5. Đại biểu Quốchội gồm quyền con kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá thể áp dụng giải pháp cần thiếtđể thực hiện Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo an toàn quyền và ích lợi của nhà nước, quyềncon người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 34. Quyền yêu cầu khi phát hiện nay hành vi vi phạm phápluật

1. Lúc phát hiệncó hành động vi phạm pháp luật, khiến thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền vàlợi ích đúng theo pháp của tổ chức, cá nhân, đbqh có quyền yêu cầu cơquan, tổ chức hữu quan lại thi hành phần đa biện pháp quan trọng để kịp thời chấm dứthành vi vi phi pháp luật.

2. Vào thờihạn 15 ngày, tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chứcphải xử lý và thông tin bằng văn bản cho đbqh biết. Quá thờihạn này mà lại cơ quan, tổ chức triển khai không vấn đáp thì đại biểu quốc hội có quyền yêu cầungười đứng đầu của cơ quan, tổ chức triển khai cấp bên trên xem xét, giải quyết.

Điều 35. Quyền yêu cầu cung ứng thông tin

1. Lúc thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đbqh có quyền yêu mong cơ quan, tổchức, cá thể cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến trọng trách của cơ quan,tổ chức, cá thể đó.

2. Bạn đứngđầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu
Quốc hội yêu ước theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 36. Quyền tham gia kỳ họp Hội đồng nhân dân

1. Đại biểu Quốchội gồm quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân những cấp nơi mình đượcbầu, gồm quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề thống trị nhà nước, sự việc liênquan đến đời sinh sống của dân chúng và những vấn đề khác nhưng mà đại biểu quan lại tâm.

2. Quản trị Hộiđồng nhân dân những cấp thông tin cho đại biểu chính phủ ứng cửtại địa phương biết thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồngnhân dân cấp cho mình, mời đại biểu chính phủ đến dự và cung ứng tài liệu phải thiết.

Điều 37. Quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội

1. Không đượcbắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, thăm khám xét nơi ở và nơi thao tác của đạibiểu Quốc hội nếu không có sự chấp nhận của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hộikhông họp, không tồn tại sự đồng ý của Ủy ban hay vụ Quốc hội. Việc kiến nghị bắt,giam, giữ, khởi tố, đi khám xét vị trí ở cùng nơi thao tác của đại biểu qh thuộcthẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao.

Trường hợp đạibiểu Quốc hội bị nhất thời giữ bởi phạm tội trái tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tứcbáo cáo nhằm Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội coi xét, quyết định.

2. Đại biểu Quốchội cần thiết bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cáchchức, buộc thôi việc, loại bỏ nếu ko được Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội đồng ý.

Điều 38. Việc chuyển công tác, xin thôi làm trọng trách đại biểu
Quốc hội

1. Vào nhiệmkỳ, nếu đại biểu quốc hội chuyển công tác đến tỉnh, thành phố khác trực thuộctrung ương thì được gửi sinh hoạt cho Đoàn đại biểu quốc hội nơi bản thân nhậncông tác.

2. Đại biểu Quốchội có thể xin thôi làm trọng trách đại biểu vì vì sao sức khoẻ hoặc vì tại sao khác.Việc gật đầu đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định;trong thời gian Quốc hội không họp thì bởi Ủy ban hay vụ Quốc hội quyết địnhvà report với Quốc hội trên kỳ họp gần nhất.

3. Đại biểu Quốchội thôi làm trách nhiệm đại biểu tính từ lúc ngày Quốc hội hoặc Ủy ban hay vụ Quốc hộithông qua nghị quyết đến thôi làm trọng trách đại biểu.

Điều 39. Việc tạm đình chỉ hoặc mất quyền đại biểu Quốc hội

1. Trong trườnghợp đại biểu chính phủ bị khởi tố bị can thì Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết địnhtạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi của đại biểu quốc hội đó.

Đại biểu Quốchội được trở lại triển khai nhiệm vụ, quyền lợi đại biểu cùng khôi phục những lợiích thích hợp pháp lúc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối vớiđại biểu kia hoặc tính từ lúc ngày bản án, đưa ra quyết định của tòa án có hiệu lực hiện hành pháp luậttuyên đại biểu đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

2. Đại biểu Quốchội bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án thì tất nhiên mất quyền đạibiểu Quốc hội, kể từ ngày bạn dạng án, đưa ra quyết định của Toà án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật.

Điều 40. Vấn đề bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốchội không thể xứng xứng đáng với sự tin tưởng của dân chúng thì bị Quốc hội hoặc cửtri bến bãi nhiệm.

2. Trong trườnghợp Quốc hội kho bãi nhiệm đại biểu quốc hội thì câu hỏi bãi nhiệm yêu cầu được không nhiều nhấthai phần cha tổng số đại biểu chính phủ biểu quyết tán thành.

3. Vào trườnghợp cử tri bãi nhiệm đại biểu chính phủ thì bài toán bãi nhiệm được thực hiện theotrình tự do Ủy ban hay vụ Quốc hội quy định.

Điều 41. Phụ cung cấp và các cơ chế khác của đại biểu Quốc hội

1. Phụ cấp cho và cácchế độ khác của đại biểu quốc hội chuyên trách, phụ cấp của đại biểu Quốc hộikhông hưởng lương từ ngân sách chi tiêu nhà nước vì Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

2. Đại biểu Quốchội được cấp hoạt động phí hằng tháng, kinh phí để thực hiện chính sách thuê khoánchuyên gia, thư cam kết giúp vấn đề và các hoạt động khác để phục vụ cho hoạt động củađại biểu theo phép tắc của Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 42. Điều kiện bảo vệ cho đại biểu Quốc hội

1. Thời gian đạibiểu Quốc hội chuyển động chuyên trách được xem vào thời hạn công tác liên tục.Khi đại biểu Quốc hội chuyển động chuyên trách thôi làm trách nhiệm đại biểu thì cơquan, tổ chức triển khai có thẩm quyền tất cả trách nhiệm bố trí công tác mang đến đại biểu Quốc hội.

Thời gian làmviệc trong thời gian mà đại biểu Quốc hội vận động không chuyên trách dành riêng cho việcthực hiện trách nhiệm đại biểu luật tại khoản 2 Điều 24 của công cụ này được tínhvào thời gian làm việc của đại biểu làm việc cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mà đại biểu làmviệc.

2. Đại biểu Quốchội chuyển động chuyên trách được bố trí nơi làm cho việc, trang bị các phương nhân thể vậtchất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho hoạt động của đại biểu.

3. Đại biểu Quốchội được ưu tiên trong việc chọn mua vé tàu hỏa, ô tô, tàu thủy, vật dụng bay; được ưutiên khi qua cầu, phà. Trong trường hợp tí hon đau, đại biểu quốc hội không thuộcdiện cán bộ trung cấp, cao cấp thì được khám cùng chữa dịch theo tiêu chuẩn chỉnh quy địnhđối cùng với cán cỗ trung cấp. Đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu qh không phảilà cán bộ, công chức, viên chức khi tắt thở được hưởng chế độ về tổ chức triển khai lễtang như đối với cán bộ, công chức.

Điều 43. Đoàn đại biểu Quốc hội

1. Đoàn đại biểu
Quốc hội là tổ chức của những đại biểu Quốc hội được thai tại một tỉnh, thành phốtrực thuộc tw hoặc được gửi đến công tác tại tỉnh, tp trựcthuộc trung ương.

2. Đoàn đại biểu
Quốc hội tất cả nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) tổ chức triển khai đểcác đại biểu chính phủ tiếp công dân; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban chiến trận Tổ quốc sống địa phương tổ chức, bảo đảm an toàn cácđiều kiện để đbqh tiếp xúc cử tri với các bề ngoài phù hợp;

b) tổ chức đểcác đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án công trình luật, pháp lệnh và các dự án khác, dựkiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu mong của Ủy ban hay vụ Quốc hội;

c) tổ chức hoạtđộng đo lường và tính toán của Đoàn đbqh và tổ chức để các đại biểu Quốc hộitrong Đoàn tiến hành nhiệm vụ đo lường tại địa phương; gia nhập và kết hợp với
Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội vào các vận động giám gần kề tại địaphương; theo dõi, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo, đề nghị của côngdân mà lại đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu chính phủ đã chuyển đến cơ quan, tổ chức,đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; yêu ước cơ quan, tổ chức, cá nhân hữuquan cung cấp thông tin, báo cáo về những sự việc mà Đoàn đbqh quantâm;

d) report vớiỦy ban thường xuyên vụ Quốc hội về tình hình hoạt động vui chơi của Đoàn đbqh vàđại biểu Quốc hội;

đ) quản lí lý, chỉ đạo hoạt động vui chơi của Văn chống Đoàn đại biểu
Quốc hội.

3. Đoàn đại biểu
Quốc hội có trưởng phi hành đoàn hoặc Phó trưởng đoàn là đại biểu chính phủ hoạt độngchuyên trách. Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn do Đoàn đại biểu quốc hội bầutrong số các đại biểu Quốc hội của Đoàn với được Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội phêchuẩn.

Trưởng đoàn đạibiểu Quốc hội tổ chức triển khai và quản lý điều hành các buổi giao lưu của Đoàn.

Phó Trưởngđoàn góp Trưởng đoàn tiến hành nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn. Khi
Trưởng đoàn vắng phương diện thì Phó trưởng phi hành đoàn được trưởng đoàn ủy nhiệm thực hiệnnhiệm vụ của Trưởng đoàn.

4. Đoàn đbqh có trụ sở làm việc. Văn phòng
Đoàn đại biểu qh là cơ quan tham mưu, góp việc, phục vụ vận động củacác đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương. Kinh phí hoạt độngcủa Đoàn đại biểu qh do ngân sách chi tiêu nhà nước bảo đảm.

Chương III

ỦYBAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Điều 44. Vị trí, tác dụng và cơ cấu tổ chức của Ủy ban thườngvụ Quốc hội

1. Ủy ban thườngvụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội.

2. Ủy ban thườngvụ Quốc hội gồm chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và những Ủy viên Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội do quản trị Quốc hội thống trị tịch và những Phó chủ tịch Quốchội có tác dụng Phó chủ tịch. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hộihoạt động siêng trách với không bên cạnh đó là thành viên bao gồm phủ. Số Phó công ty tịch
Quốc hội với số Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội bởi vì Quốc hội quyết định.

3. Nhiệm kỳ củaỦy ban hay vụ Quốc hội bước đầu từ khi được Quốc hội bầu ra và xong xuôi khi
Quốc hội khóa new bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 45. Trách nhiệm của các thành viên Ủy ban hay vụ Quốchội

1. Các thànhviên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội phụ trách tập thể về việc thực hiện nhiệmvụ, quyền lợi của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; chịu đựng trách nhiệm cá nhân trước Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội về những vụ việc được Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội phâncông; tham gia các phiên họp Ủy ban hay vụ Quốc hội, bàn luận và biểu quyếtcác vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Trong trườnghợp được sự ủy nhiệm của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, thành viên Ủy ban hay vụ
Quốc hội đại diện thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc với bộ, ngành, cơ quan, tổchức khác và report kết quả làm việc với Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 46. Kết hợp công tác thân Ủy ban hay vụ Quốc hội vớicác cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

1. Lúc thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban hay vụ Quốc hội phối hợp công tác với
Chủ tịch nước, chủ yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ, tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao, Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, Đoàn
Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận núi sông Việt Nam; yêu thương cầu thay mặt các cơquan, tổ chức khác cùng công dân thâm nhập khi cần thiết.

2. Chính phủ,Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao, những cơ quan khác của
Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghềnghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân với công dân có nhiệm vụ thựchiện yêu cầu của Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 47. Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị, tập trung vàchủ trì kỳ họp Quốc hội

1. Dự kiếnchương trình kỳ họp; quyết định tập trung kỳ họp Quốc hội.

2. Chỉ đạo, điềuhoà, phối hợp buổi giao lưu của các cơ sở hữu quan lại trong việc sẵn sàng nội dung kỳhọp; xem xét, cho chủ ý về việc chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị quyết,các report và những dự án không giống trình Quốc hội; coi xét report tổng vừa lòng kết quảthảo luận của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và những đại biểu Quốc hội tại
Đoàn đại biểu Quốc hội; dự kiến những vấn đề đưa ra luận bàn tại phiên họp toànthể của Quốc hội.

3. Tổ chức triển khai vàbảo đảm việc thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội, ý kiến đề xuất Quốc hội điều chỉnhchương trình khi đề xuất thiết.

4. Tổ chức triển khai để
Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo luật, dự thảo quyết nghị và đông đảo nộidung không giống thuộc nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Quốc hội.

5. Kết hợp vớiỦy ban tw Mặt trận Tổ quốc vn trình Quốc hội report tổng thích hợp ýkiến, kiến nghị của cử tri cả nước; đề xuất các vấn đề trình Quốc hội thảo chiến lược luận,ra quyết nghị về việc xử lý kiến nghị của cử tri.

6. Quyết địnhcác sự việc khác liên quan đến kỳ họp Quốc hội.

Điều 48. Kiến tạo luật, pháp lệnh

1. Ủy ban thườngvụ Quốc hội lập dự án về chương trình desgin luật, pháp lệnh cùng trình Quốc hộiquyết định; lãnh đạo việc thực hiện chương trình kiến thiết luật, pháp lệnh; điềuchỉnh chương trình desgin luật, pháp lệnh và report Quốc hội tại kỳ họp gầnnhất; thành lập và hoạt động Ban soạn thảo, phân công ban ngành thẩm tra các dự án luật, pháplệnh theo chế độ của pháp luật; cho ý kiến về những dự án luật trước khi trình
Quốc hội; lãnh đạo việc nghiên cứu và phân tích tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu
Quốc hội nhằm chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo lý lẽ và trình Quốc hội coi xét, thôngqua.

2. Ủy ban thườngvụ Quốc hội ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao.

Dự án pháp lệnhphải được Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội thẩm tra trước lúc trình Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội. Khi cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định gửidự án pháp lệnh lấy chủ ý đại biểu Quốc hội trước khi thông qua.

Điều 49. Lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh

1. Ủy ban thườngvụ Quốc hội tự mình hoặc theo ý kiến đề xuất của chủ tịch nước, bao gồm phủ, tand nhândân tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội,Ủy ban trung ương Mặt trận việt nam Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chứcthành viên của trận mạc hoặc đề xuất của đại biểu Quốc hội quyết định việc giảithích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

2. Tùy theotính chất, văn bản của vấn đề cần phải giải thích, Ủy ban hay vụ Quốc hộigiao bao gồm phủ, tòa án nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao hoặc Hộiđồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội xây dừng dự thảo nghị quyết lý giải Hiếnpháp, luật, pháp lệnh trình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

3. Dự thảo nghịquyết lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh phải được Hội đồng dân tộc, Ủy bancủa Quốc hội thẩm tra về sự tương xứng của dự thảo nghị quyết giải thích Hiếnpháp, luật, pháp lệnh với ý thức và nội dung công cụ được phân tích và lý giải của Hiếnpháp, luật, pháp lệnh.

Điều 50. Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội

1. Ủy ban thườngvụ Quốc hội tổ chức triển khai chương trình đo lường và tính toán của Quốc hội, điều chỉnhchương trình thống kê giám sát của Quốc hội trong thời hạn Quốc hội ko họp cùng báocáo Quốc hội tại kỳ họp ngay sát nhất.

2. Ủy ban thườngvụ Quốc hội đo lường và tính toán việc thi hành Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội,pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát chuyển động của
Chính phủ, tandtc nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao, Kiểm toánnhà nước và phòng ban khác vị Quốc hội thành lập.

Điều 51. Đình chỉ, huỷ bỏ văn bản của cơ quan nhà nước ởtrung ương

1. Ủy ban thườngvụ Quốc hội đình chỉ hoặc theo ý kiến đề xuất của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hộihoặc đại biểu qh đình chỉ bài toán thi hành văn phiên bản của chủ yếu phủ, Thủ tướng
Chính phủ, toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao, Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao, cơ quankhác bởi vì Quốc hội ra đời trái cùng với Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội vàtrình Quốc hội ra quyết định việc huỷ bỏ văn bản đó tại kỳ họp sát nhất.

2. Ủy ban thườngvụ Quốc hội huỷ bỏ hoặc theo ý kiến đề xuất của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hộihoặc đbqh bãi quăng quật văn phiên bản của chính phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ, Tòaán nhân dân về tối cao, Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao, phòng ban khác vì chưng Quốc hộithành lập trái cùng với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

Điều 52. Ủy ban hay vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hoà, phốihợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội

1. Cắt cử Hộiđồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghịquyết và những báo cáo, dự án khác, trừ trường hợp vày Quốc hội quyết định; phâncông Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội triển khai các ngôn từ thuộc chươngtrình giám sát và đo lường của Quốc hội và số đông nội dung khác theo yêu mong của Quốc hội;giao Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội đo lường một số sự việc trong chươngtrình đo lường và thống kê của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

2. Yêu cầu Hộiđồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội định kỳ báo cáo về chương trình, kế hoạch hoạtđộng với việc triển khai các chương trình, kế hoạch của Hội đồng, Ủy ban.

3. Điều phốicác buổi giao lưu của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội ra mắt tại và một địabàn hoặc so với cùng một cơ quan, tổ chức.

4. để mắt tới vàtrả lời kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

5. Khi phải thiết,Chủ tịch Quốc hội, Phó quản trị Quốc hội thao tác với chủ tịch Hội đồng dân tộc,Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, sở tại Hội đồng dân tộc, trực thuộc Ủy bancủa Quốc hội về những vấn đề nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng dân tộc, Ủyban của Quốc hội.

Điều 53. Nhiệm vụ của Ủy ban hay vụ Quốc hội vào việcbầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm, phê chuẩn các chức danh trong bộ máy nhà nước

1. Đề nghị Quốchội bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch
Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dân tộc, công ty nhiệmỦy ban của Quốc hội, chủ tịch Hội đồng thai cử quốc gia, Tổng kiểm toán nhà nước,Tổng thư ký kết Quốc hội.

2. đưa ra quyết định số Phó công ty tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viênchuyên trách và các Ủy viên không giống của Hội đồng dân tộc, số Phó công ty nhiệm, Ủyviên thường trực, Ủy viên chăm trách và những Ủy viên khác của Ủy ban của Quốchội; phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch, Ủy viên thường xuyên trực, Ủy viên chuyêntrách và những Ủy viên không giống của Hội đồng dân tộc, phê chuẩn việc đến thôi làmthành viên Hội đồng theo đề xuất của chủ tịch Hội đồng dân tộc; phê chuẩn danhsách Phó nhà nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên siêng trách và những Ủy viênkhác của Ủy ban, phê chuẩn chỉnh việc đến thôi có tác dụng thành viên Ủy ban theo đề xuất của
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

3. Phê chuẩn đềnghị của Thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toànquyền của cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam.

4. Phê chuẩn chỉnh kết quả thai Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đạibiểu Quốc hội.

5. Phê chuẩn kết quả thai Chủ tịch, Phó quản trị Hội đồngnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 54. Nhiệm vụ của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội đối vớihoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội

1. Hướng dẫn buổi giao lưu của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu
Quốc hội; coi xét report về tình hình hoạt động vui chơi của Đoàn đại biểu qh vàđại biểu Quốc hội.

2. Tiếp nhậnchất vấn của đại biểu quốc hội để đưa đến fan bị chất vấn và ra quyết định thờihạn, hiệ tượng trả lời hóa học vấn; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đề xuất của đại biểu Quốchội; trình Quốc hội coi xét đề xuất của đại biểu quốc hội quy định tại khoản3 Điều 33 của cách thức này; xem xét, trả lời kiến nghị không giống của đại biểu Quốc hội;khi đề nghị thiết, cử đoàn giám sát, đoàn công tác về địa phương coi xét những vấn đềmà đại biểu Quốc hội, Đoàn đbqh kiến nghị.

3. Quy định vận động phí, những khoản phụ cấp, các chế độkhác với điều kiện bảo đảm an toàn hoạt cồn của đại biểu Quốc hội; đưa ra quyết định phân bổkinh phí chuyển động cho các Đoàn đại biểu Quốc hội.

4. để mắt tới đềnghị của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao về việc bắt, giam, giữ, khởitố đại biểu Quốc hội, người trúng cử đại biểu Quốc hội, xét nghiệm xét vị trí ở, chỗ làmviệc của đại biểu qh trong thời hạn Quốc hội không họp; đưa ra quyết định tạmđình chỉ việc triển khai nhiệm vụ, quyền lợi của đbqh trong trườnghợp đại biểu quốc hội bị khởi tố bị can; báo cáo với Quốc hội về bài toán đại biểu
Quốc hội mất quyền đại biểu.

5. Xem xét,quyết định việc chuyển đại biểu chính phủ đến ngơi nghỉ tại Đoàn đại biểu Quốc hộikhác trong trường hòa hợp đại biểu chuyển công tác làm việc đến tỉnh, tp khác trựcthuộc trung ương. Coi xét ý kiến đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu Quốchội công tác làm việc về vấn đề bãi nhiệm, biện pháp chức, buộc thôi việc, thải trừ đại biểu Quốchội.

6. Quyết địnhviệc đưa ra để Quốc hội kho bãi nhiệm hoặc cử tri nơi thai ra đại biểu bến bãi nhiệm đạibiểu Quốc hội theo ý kiến đề xuất của Ủy ban tw Mặt trận giang sơn Việt Nam, Ủyban trận mạc Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ra quyết định việc chấpnhận đại biểu qh thôi làm trọng trách đại biểu trong thời hạn Quốc hộikhông họp và report với Quốc hội trên kỳ họp ngay gần nhất.

Điều 55. Ủy ban hay vụ Quốc hội giám sát, chỉ dẫn hoạtđộng của Hội đồng nhân dân

1. đo lường vàhướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân.

2. Quyết địnhbãi quăng quật hoặc theo kiến nghị của Thủ tướng chính phủ, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của
Quốc hội hoặc đại biểu quốc hội bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng dân chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, giải pháp và văn bạn dạng của cơ sở nhànước cấp trên.

3. Quyết địnhgiải tán hoặc theo đề nghị của thiết yếu phủ quyết định giải tán Hội đồng nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường phù hợp Hội đồng quần chúng. # đó làmthiệt hại rất lớn đến công dụng của Nhân dân.

Điều 56. Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giớiđơn vị hành thiết yếu dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Ủy ban thườngvụ Quốc hội ra quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơnvị hành bao gồm dưới tỉnh, thành phố trực thuộc tw theo ý kiến đề xuất của Chínhphủ.

2. Đề án về việcthành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành bao gồm dưới tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương phải được Ủy ban của Quốc hội thẩm tra trướckhi trình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 57. Ra quyết định tình trạng chiến tranh, đưa ra quyết định tổngđộng viên hoặc khích lệ cục bộ; ban bố, huỷ bỏ tình trạng khẩn cấp

1. Trong trườnghợp Quốc hội quan yếu họp được, Ủy ban hay vụ Quốc hội ra quyết định tình trạngchiến tranh theo ý kiến đề nghị của Hội đồng quốc chống và bình yên và report Quốc hộitại kỳ họp ngay sát nhất; đưa ra quyết định tổng khích lệ hoặc rượu cồn viên toàn cục theo đềnghị của Hội đồng quốc chống và bình yên hoặc của Thủ tướng thiết yếu phủ.

2. Ủy ban thườngvụ Quốc hội quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trong toàn quốc hoặc ngơi nghỉ từng địaphương lúc trong cả nước, một hoặc các địa phương bao gồm thảm họa khủng do thiênnhiên hoặc con bạn gây ra, bao gồm dịch bệnh nguy khốn lây lan trên bài bản rộng,đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của phòng nước, của tổ chức, tính mạng, mức độ khoẻ,tài sản của nhân dân hoặc có tình hình đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đến an toàn quốc giavà trơ khấc tự, an ninh xã hội theo ý kiến đề xuất của Thủ tướng bao gồm phủ. Lúc không còntình trạng khẩn cấp, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra quyết định bãi quăng quật tình trạng khẩncấp theo kiến nghị của Thủ tướng chính phủ.

Điều 58. Trọng trách của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việcthực hiện quan hệ nam nữ đối ngoại của Quốc hội

1. Report Quốchội những vấn đề thuộc chính sách đối ngoại trong phòng nước tương quan đến quan lại hệvới Quốc hội những nước, với những tổ chức liên nghị viện trái đất và khu vực, vớicác tổ chức quốc tế khác. Trong thời hạn Quốc hội không họp, xem xét báo cáo của
Chính che về công tác đối ngoại; cho chủ kiến về những sự việc thuộc cơ chế cơbản về đối ngoại ở trong nhà nước trước khi trình Quốc hội.

2. Quyết địnhđăng cai tổ chức triển khai hội nghị của các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực tại
Việt Nam.

3. Quyết địnhviệc thành lập, quy định tổ chức và buổi giao lưu của tổ chức nghị viên hữu nghị Việt
Nam.

Xem thêm: Yona của bình minh ss2 - yona của bình minh trọn bộ

4. Thông quachương trình hoạt động đối ngoại cùng hợp tác quốc tế hằng năm của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp chuyển động đối ngoại và bắt tay hợp tác quốc tếcủa Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, cáccơ quan lại của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, kiểm toán nhà nước và văn phòng công sở Quốc hội.

5. Coi xét,đánh giá kết quả thực hiện chương trình vận động đối ngoại và hợp tác và ký kết quốc tếhằng năm của Quốc hội; xem xét report kết quả chuyến thăm, thao tác của đoàn
Quốc hội tại quốc tế và đoàn Quốc hội nước ngoài, tổ chức quốc tế đến thăm,làm việ