trang chủ » bài xích Tập Môn Kiểm Toán report Tài chủ yếu » bài xích Tập Và bài bác Giải Kiểm Toán report Tài chính - Hỏi Đáp


download miễn phí bài bác tập report kiểm toán và báo cáo tài chính Tình huống: + công ty Thanh Hà sale trong nghành nghề thương mại.+ doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng truy thuế kiểm toán sau ngày ngừng niên độ kế toán nên truy thuế kiểm toán viên ko kiểm kê được hàng tồn kho của đối chọi vị.+ truy thuế kiểm toán viên vẫn sử dụng một số thủ tục truy thuế kiểm toán để ráng thế.=> bao gồm hai ngôi trường hợp:Thứ nhất: Nếu truy thuế kiểm toán viên rất có thể thu thập được các bằng chứng thích hợp vừa đủ cho ý kiến gật đầu đồng ý toàn phần thì kiểm toán viên phân phát hành báo cáo kiểm toán bên dưới dạng report kiểm toán đồng ý toàn phần.Thứ hai: Nếu truy thuế kiểm toán viên không thể thu thập các vật chứng thích hợp không thiếu cho ý kiến gật đầu đồng ý toàn phần thì truy thuế kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán dưới dạng chấp nhận từng phần ngoại trừ khoản mục sản phẩm tồn kho. Vì: khoản mục mặt hàng tồn kho chỉ là 1 khoản mục trên report tài chính. CHƯƠNG 7: BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH---------o0o---------I, lựa chọn câu trả lời đúng tuyệt sai cùng giải thích:Câu 1: Đúng GT: báo cáo kiểm toán về báo cáo tài thiết yếu phải được trình diễn theo nội dung, kết cấu và hình thức được phương tiện trong chuẩn mực kiểm toán vn số 800 về báo cáo kiểm toán. - rộng nữa, sự trình bày đồng bộ về nội dung, kết cấu và hiệ tượng để tín đồ đọc report kiểm toán về report tài thiết yếu hiểu thống nhất với dễ phân biệt khi có tình huống bất hay xảy ra.Câu 2: không đúng GT: báo cáo kiểm toán về report tài chủ yếu phải nêu rõ phạm vi với căn cứ tiến hành cuộc kiểm toán: nêu các chuẩn chỉnh mực kiểm toán đã áp dụng để thực hiện cuộc kiểm toán, nêu những quá trình và giấy tờ thủ tục kiểm toán mà lại KTV đang thực hiện. (CMKTVN số 800).Câu 3: sai GT: Phần khởi đầu của report kiểm toán về report tài bao gồm phải ghi rõ các report tài chính là đối tượng của cuộc kiểm toán cũng tương tự ghi rõ ngày cùng niên độ lập report tài chính; xác minh rõ rằng việc lập báo cáo tài chính là thuộc trách nhiệm của người đứng đầu (hay người đúng đầu) đơn vị chức năng được kiểm toán trên các mặt: + Tuân thủ chuẩn chỉnh mực và cơ chế kế toán hiện nay hành (được chấp nhận). + Lựa chọn các nguyên tắc và phương pháp kế toán, những ước tính kế toán yêu thích hợp.Câu 4: không nên GT: Thư làm chủ là một trong những phần kết trái của cuộc kiểm toán, nhưng không tuyệt nhất thiết nên đính kèm báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.Câu 5: không đúng GT: Để góp doanh nghiệp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, phát hành và hoàn thiện hệ thống kế toán với hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ, KTV còn lưu lại hành Thư cai quản gửi cho giám đốc đơn vị chức năng kiểm toán tuyệt gửi cho hội đồng quản lí trị. Vì chưng vậy, ngôn từ của Thư cai quản do KTV quyết định.Câu 6: không nên GT: khi KTV chuyển ra chủ ý BCTC được kiểm toán là trung thực hợp lý và phải chăng trên các khía cạnh trọng yếu, nghĩa là truy thuế kiểm toán viên đã đưa ra trên báo cáo kiểm toán về BCTC một sự bảo vệ chắc chắn rằng BCTC sẽ phản ánh trung thực và phù hợp trên các khía cạnh trọng yếu; tuy thế không đảm bảo tuyệt đối rằng không có bất kỳ một không đúng sót nào trên BCTC đã được kiểm toán. KTV chỉ cân nhắc các yếu tố trọng yếu của những BCTC.Câu 7: Đúng GT: KTV quan trọng đưa ra ý kiến đồng ý toàn phần trong trường thích hợp xảy ra 1 trong các trường hợp có thể tác động đến báo cáo tài thiết yếu như: + Phạm vi quá trình kiểm toán bị giới hạn. + Không độc nhất vô nhị trí với Giám đốc đơn vị được truy thuế kiểm toán về câu hỏi lựa lựa chọn và áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán, xuất xắc sự không tương xứng của những thông tin ghi trong report tài bao gồm hay phần thuyết minh báo cáo tài chính. Các tình huống trên có thể dẫn tới ý kiến gật đầu đồng ý từng phần, chủ ý từ chối, hay ý kiến không chấp nhận.Câu 8: sai GT: Tùy thuộc vào lúc độ trọng yếu đối với BCTC, KTV sẽ đưa ra ý kiến gật đầu đồng ý từng phần hay chủ kiến không chấp nhận.Câu 9: không nên GT: KTV bao gồm thể đổi khác ý kiến của mình khi đã phát hành report kiểm toán. Giả dụ sau ngày ký report kiểm toán có phát sinh đông đảo sự kiện có tác động trọng yếu cho tới BCTC của đơn vị chức năng được kiểm toán và do vậy nó tác động tới report kiểm toán của BCTC của đơn vị này. Vì vậy, KTV tất cả khi cần phát hành lại báo cáo kiểm toán tùy ở trong vào những ảnh hưởng và phạm vi ảnh hưởng của những sự khiếu nại xảy ra.II, chọn câu trả lời đúng nhất:Câu 1: D GT: Ngày ký report kiểm toán về BCTC ko được ghi trước thời điểm ngày Giám đốc (hay fan đứng đầu) đơn vị ký report tài chính. Trường vừa lòng BCTC được kiểm soát và điều chỉnh và lập lại trong quy trình kiểm toán thì ngày ký báo cáo kiểm toán về BCTC được phép ghi cùng ngày với ngày cam kết BCTC.Câu 2: C GT: bạn nhận report kiểm toán về report tài chính là người ký hợp đồng kiểm toán với người triển khai kiểm toán (công ty kiểm toán hay KTV). Bạn nhận report kiểm toán về BCTC sẽ tiến hành ghi ngay lập tức vào dòng, ví dụ: “Kính nhờ cất hộ Hội đồng quản ngại trị và tgđ Tổng công ty…”.Câu 3: D GT: Phần mở đầu của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chủ yếu phải ghi rõ các report tài chính là đối tượng của cuộc kiểm toán tương tự như ghi rõ ngày với niên độ lập report tài chính; khẳng định rõ rằng vấn đề lập báo cáo tài đó là thuộc trách nhiệm của người đứng đầu (hay fan đúng đầu) đơn vị được kiểm toán trên các mặt: + Tuân thủ chuẩn chỉnh mực và chế độ kế toán hiện hành (được chấp nhận). + Lựa chọn những nguyên tắc và phương thức kế toán, các ước tính kế toán mê say hợp.Câu 4: B GT: KTV lập thêm Phụ lục gắn kèm report kiểm toán về BCTC trình bày bổ sung cập nhật thêm tin tức về hiệu quả của cuộc kiểm toán như phần trình bày rõ thêm các thông tin về yếu tố ngoại trừ, bảng tính số liệu đưa ra tiết, những kiến nghị của truy thuế kiểm toán viên…Câu 5: C GT: Ý kiến gật đầu toàn phần được vận dụng khi BCTC được truy thuế kiểm toán có các sai sót trọng yếu tuy nhiên đã được KTV phát hiện nay và đơn vị chức năng đã kiểm soát và điều chỉnh theo chủ kiến của KTV; BCTC sau thời điểm điều chỉnh đã có được KTV chấp nhận.Câu 6: C GT: không đúng phạm này chỉ tương quan đến 1 khoản mục TSCĐ do đó KTV gửi ra chủ kiến ngoại trừ bởi tính thiếu đồng hóa trong sử dụng cách thức kế toán, cùng cần giải thích tất cả các sự chuyển đổi và những ảnh hưởng của bọn chúng đến kết quả kinh doanh của đối chọi vị.Câu 7: B GT: Mức bỏ ra khen thưởng và phúc lợi trong thời hạn là 100.000.000đ coi link download tại Blog Kết nối!

I, lựa chọn câu vấn đáp đúng, sai cùng giải thích:

1, Sai

GT: những khoản đề xuất trả ở trong nghĩa vụ của người tiêu dùng thường có xu thế khai giảm. Còn các khoản bắt buộc thu nằm trong quyền của doanh nghiệp, thường xuyên thì doanh nghiệp không tồn tại xu hướng khai gian số liệu của khoản đề xuất thu. Do đó, trong mọi thời gian của của cuộc kiểm toán, KTV thường giử nhiều thư xác thực đối với tài khoản phải trả rộng là tài khoản phải thu.

Bạn đang xem: Bài tập kiểm toán 2 có lời giải

2, Sai

GT: vấn đề nhận mặt hàng hóa của người tiêu dùng từ bạn bán là một trong điểm đưa ra quyết định trong chu kỳ vì đấy là điểm mà lại tại đó đa số công ty thừa nhận lần đầu khoản nợ liên quan tiền trên sổ sách của họ.

3, Đúng

GT: KTV thường nhờ cất hộ thư chứng thực đến phần nhiều nhà cung cấp có số dư bởi không rộng là gởi thư chứng thực đến những người tiêu dùng có số dư bởi không. Bởi vì, các khoản nên trả nhà cung ứng luôn có khả năng chứa đựng không đúng phạm như khai giảm những khoản cần trả với mục tiêu làm cho thực trạng tài chính của doanh nghiệp sáng sủa hơn.

4, Đúng

GT: Khi truy thuế kiểm toán tính đúng kỳ của tài khoản phải trả tại thời gian lập báo cáo tài chính, KTV phải kết hợp với quan sát thực tiễn hàng tồn kho. Bởi vì vì, trong quá trình quan sát thực tiễn hàng tồn kho, KTV hoàn toàn có thể phát hiện ra hồ hết lô hàng công ty lớn đã download về nhập kho mà không được kế toán phản ánh trong sổ sách kế toán, hoặc là phát hiện nay ra đa số lô hàng đang bán không còn trong kho nhưng mà cũng ko được kế toán tài chính phản ánh.

5, Đúng

GT: kiểm toán chu trình mua sắm và chọn lựa và thanh toán rất cần được kết phù hợp với kiểm toán chu trình hàng tồn kho. Vì vì, những nghiệp vụ cài hàng, nhập kho hàng hóa có côn trùng liên hệ chặt chẽ với sản phẩm tồn kho. Kiểm toán hàng tồn kho thì KTV đề xuất kiểm tra những nghiệp vụ mua hàng, nhập hàng vào trong kho. Còn khi kiểm toán chu trình sở hữu hàng, KTV nên kiểm tra sản phẩm tồn kho giúp xem xem hàng mua đã được nhập kho tuyệt chưa, hàng mua có đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hay không…

II, chọn câu trả lời đúng nhất

1, B

2, B

GT: Nếu những tài liệu bỏ ra tiền khía cạnh được phê chuẩn bởi tối thiểu 2 bạn phụ trách sẽ tránh khỏi việc giao dịch thanh toán 2 lần cho một hóa đơn. Trước khi lập phiếu bỏ ra tiền cho bất kỳ một hóa đơn nào, 2 người được phụ trách sẽ độc lập đối chiếu những chứng từ liên quan đến hóa đối kháng đó để lấy ra ra quyết định có thanh toán cho hóa solo đó tốt không. Nếu bao gồm 2 người độc lập kiểm tra như vậy chắc chắn rằng sẽ hạn chế tối thiểu việc thanh toán 2 lần cho 1 hóa đơn.

3, B

4, C

GT: Khi truy thuế kiểm toán tài khoản buộc phải trả nhà hỗ trợ thủ tục kiểm toán thường nhà yếu tập trung vào cửa hàng dẫn liệu tương đối đầy đủ vì các DN thường xuyên có xu hướng khai giảm những khoản đề xuất trả phải kế toán hay vứt xót các khoản nên trả công ty cung cấp.

5, B

6, B

GT: Đối chiếu report nhận hàng với sổ cụ thể các tài khoản hàng hóa mua vào như TK 152, 151, 211... 611 (DN áp dụng phương thức kiểm kê định kỳ) đã phát ra mặt hàng mua không được phản ánh vào sổ kế toán và hàng mua không tồn tại lại được đề đạt trên sổ sách.

7, B

GT: thủ tục kiểm toán ít có khả năng phát hiện nhất số tiền nợ không được ghi sổlà thủ tục phân tích với tính lại giá cả khấu hao vì giá thành khấu hao thường không tương quan đến các khoản nợ nhưng nó liên quan đa số đến TSCĐ và việc phân bổ vào các giá thành trong kỳ, so với CP khấu hao KTV thường chú ý đến mục tiêu đúng đắn cơ học là công ty yếu.

8, D

9, D

GT: Khi đối chiếu thư xác thực gửi nhà cung cấp và thư xác nhận gửi người tiêu dùng nhận xét và đúng là thư xác nhận gửi nhà hỗ trợ ít có tác dụng liệt kê số dư rộng thư chứng thực gửi người tiêu dùng vì mong ước của dn là hoàn toàn có thể thu đầy đủ số tiền nên khi gửi chứng thực DN thường xuyên liệt kê các số dư.Còn so với việc giao dịch thanh toán thì doanh nghiệp thường mong trả rẻ hơn buộc phải trong thư chứng thực DN thường quăng quật trống phần số dư với ước muốn nhà cung ứng sẽ chứng thực cho DN 1 số ít dư nhỏ dại hơn

III, bài tập thảo luận

Bài 1:

§Thử nghiệm điều hành và kiểm soát nhằm review tính hiệu của hệ thống HTKSNB

§Thử nghiệm cơ bản nhằm thẩm tra lại các thông tin băng tiền phản ảnh trên bảng tổng hợp.

Từ đây gồm những kết luận sau:

STT

Nội dung

Loại thử nghiệm

Mục tiêu chung

Mục tiêu đặc thù

1

Đối chiếu các nghiệp vụ mua sắm chọn lựa trên nhật ký mua sắm chọn lựa với chứng từ thiết lập hàng, đối chiếu tên đơn vị cung cấp, tổng mức bằng tiền, sự phê chuẩn đối với các nghiệp vụ cài đặt hàng.

Kiểm soát

cơ bản

Tính tất cả thực

Các nghiệp vụ mua sắm được ghi sổ gần như tồn trên so với hội chứng từ thiết lập hàng.

Sự phê chuẩn

Các nghiệp vụ mua sắm chọn lựa đều được phê chuẩn.

Tính đầy đủ

Các nghiệp vụ mua hàng hiện tất cả trên chứng tù mua sắm chọn lựa đều được ghi vào nhật kí cài hàng.

Chính xác cơ học

Các nghiệp vụ mua sắm và chọn lựa được vào sổ chính xác với số tiền và tên nhà hỗ trợ trên bệnh từ cài đặt hàng.

2

Kiểm tra riêng lẻ tự của báo cáo nhận hàng, tiếp đến đối chiếu với hoá đơn ở trong phòng cung cấp và cùng với nhật kí cài hàng.

Kiểm soát

Tính kịp thời, đúng kì

Báo cáo dấn hàng, nhật kí mua sắm được ghi chép và đánh số sản phẩm tự đúng với hoá đơn ở trong nhà cung cấp.

3

Kiểm tra những tài liệu mua sắm và chọn lựa về tính đúng đắn số học, về vấn đề phân các loại vào tài khoản và tính phải chăng của khoản chi so với bản chất hoạt đụng của đối kháng vị.

Kiểm soát

cơ bản

Phân loại

Các nghiệp vụ mua sắm và chọn lựa đều được phân nhiều loại đúng vào các tài khoản tương ứng.

Chính xác cơ học

Các số liệu trên bệnh từ mua sắm chọn lựa đều được phản ánh đúng chuẩn vào sổ sách.

Tính hợp lý và phải chăng chung

Có thể chúng ta quan tâm
Có từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 7 chữ số song một khác biệt chia hết mang lại 5 và ban đầu là chữ số lẻ
Bản cáo bạch cho Wits 2024 là gì?
Giải vô địch khúc côn mong U21 nước australia 2023Ngày 2 tháng hai năm 2023 là bài suy niệm tin tốt nào?
Tháng một năm 2023 có cảnh báo gì không?

Các khoản chi trên giấy và sổ sách biến động đều cân xứng với thực trạng biến động của doanh nghiệp.

4

Kiểm tra những tài liệu mua sắm để đoán chắc rằng mỗi nghiệp vụ mua hàng đều phải sở hữu hoá đơn trong phòng cung cấp, report nhận mặt hàng và 1-1 đặt hàng.

Kiểm soát

Có thật

Các nghiệp vụ mua hàng đều phải sở hữu thật bên trên hoá đơn ở trong nhà cung cấp, báo cáo nhận hàng, solo đặt hàng.

5

Cộng nhật kí đưa ra tiền rồi đối chiếu với sổ mẫu và so sánh từng khoản chi tiền bên trên nhật kí đưa ra tiền với thông tin tài khoản phải trả.

Cơ bản

Chính xác cơ học

Các nghiệp vụ mua sắm chọn lựa được ghi sổ chính xác trên thông tin tài khoản phải trả và tổng hợp đúng mực trên nhật kí đưa ra tiền với sổ cái.

Hiện hữu

Có trường thọ khoản đề nghị trả sẽ được giao dịch thanh toán mà không xoá sổ.

6

So sánh ngày bên trên séc bị huỷ cùng với ngày bên trên nhật kí bỏ ra tiền với ngày huỷ nhiệm vụ với ngân hàng.

Cơ bản

Tính thời gian

Các nghiệp vụ thanh toán được vào sổ đúng lúc.

Đầy đủ

Các nghiệp vụ chi chi phí được xác minh trên séc cùng với ngân hàng có đông đảo được ghi nhấn trên nhật kí bỏ ra tiền không.

bài xích 3:

I) việc kiểm tra của kiểm toán viên về khoản nợ công không được nghi dấn không bịảnh hưởng do thư khẳng định cuả bên quản lí có nhiệm vụ rằng theo ông ta thì không tồn tại khoản nợ công nào bị quăng quật sót.

Vì, đây được coi như vật chứng do công ty lớn cung cấp, vì vậy nó có độ tin tưởng không cao. Truy thuế kiểm toán viên vẫn phải triển khai các thủ tục kiểm toán như bình thường.

II) bài toán kiểm tra của kiểm toán viên về khoản nợ công không được ghi nhận không được đào thải khi gồm sự soát sổ của kiểm soát nội bộ.

Vì, kiểm soát và điều hành nội bộ rất có thể tồn tại rủi ro khủng hoảng kiểm soát. Kiểm toán viên sẽ review hiệu quả hoạt động vui chơi của kiểm thẩm tra nội bộ, nếu điều hành và kiểm soát nội bộ vận động tốt, có kết quả thì truy thuế kiểm toán viên hoàn toàn có thể giảm những thủ tục kiểm toán (giảm số mẫu lựa chọn kiểm tra). Nếu kiểm toán nội bộ chuyển động yếu, không hiệu quả, thì kiểm toán viên không thể căn cứ vào sự kiểm soát và điều hành của họ, mà lại vẫn phải thực hiện kiểm toán như bình thường.

III) việc kiểm tra của truy thuế kiểm toán viên về khoản nợ công không được ghi nhận, đang chỉ tham khảo kết quả của kiểm toán viên của cơ quan ban ngành liên bang chứ không cần bị phụ thuộc hay lấy chính là căn cứ chuẩn chỉnh và ko cần thực hiện thủ tục truy thuế kiểm toán khác

Vì, truy thuế kiểm toán của chính quyền liên bang gồm có mục đích truy thuế kiểm toán và thủ tục kiểm toán khác (do mục tiêu khác yêu cầu nó có thể chỉ để ý đến những khoản mục chính khác…). Nên kiểm toán viên chỉ tham khảo kết quả của họ, và phải triển khai thủ tục kiểm toán như bình thường.

IV) sát bên Nhật kí mua sắm năm 2008, kiểm toán viên nên cân nhác rất nhiều nguồn thông tin sau để xác định khoản công nợ:

A, Nguồn tin tức bên trong:

Kiểm tra sổ phụ ngân hàng các giao dịch thanh toán hồi tháng 1 năm 2008 xem tất cả khoản thanh toán nào của năm 2007 mà không ghi dấn vào khoản bắt buộc trả. (Nếu chưa thanh toán giao dịch thì đánh giá sổ đề nghị trả).

Kiểm tra những hóa đơn chưa giao dịch thanh toán đế khẳng định các thanh toán phát sinh vào năm 2007 nhưng mà chưa thanh toán giao dịch (do đó, không được ghi dìm trên sổ nhật kí mua hàng).

Kiểm tra những hợp đồng đang thực hiện đế khẳng định các thanh toán giao dịch chưa được ghi thừa nhận năm 2007.

B, Nguồn thông tin bên ngoài:

Kiểm toán viên có thể thu thập các thông tin bên phía ngoài như gửi thư xác nhận đến các người sử dụng hay công ty nợ của công ty…

IV, bài xích tập nghiệp vụ

Bài 1: Đơn vị: Tr đồng

Nội dung nghiệp vụ

Kế toán ghi

CSDL vi phạm

Bút toán đúng

Bút toán điều chỉnh

Thủ tục kiểm toán

1, Mua nguyên vật liệu nhập kho giá bán 66tr bao hàm VAT, không trả tiền cho những người bán

Nợ TK 15266

Có TK 33166

(SP: Đơn vị vận dụng tính thuế theo cách thức khấu trừ nhưng lại kế toán đã không bóc tách thuế ra khỏi nguyên giá chỉ NVL)

- Phân loại

- Đầy đủ

- Quyền và nghĩa vụ

Nợ TK 15260

Nợ TK 13316

Có TK 33166

Nợ TK 13316

Có TK 1526

- KTV triển khai đối chiếu hóa đơn nhận sản phẩm và chứng từ gắn kèm đến Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết TK 153.

- Đối chiếu hóa 1-1 với sổ chi tiết TK 133.

2, doanh nghiệp lớn được hưởng giảm giá hàng bán10% của lô mặt hàng trên.

Nợ TK 13886

Nợ TK 13310.6

Có Tk 6426.6

(SP: kế toán không hiểu thực chất của nhiệm vụ nên định khoản sai)

- Phân loại và trình bày

Nợ TK 3316.6

Có TK 1526

Có TK 13310.6

a, Nợ TK 6426.6

Có TK 13886

Có TK 13310.6

b, Nợ TK 3316.6

Có TK 1526

Có TK 1331 0.6

- Đối chiếu báo cáo giảm ngay hàng bán trong phòng cung cấp cho với sổ nhật ký kết chung, sổ cụ thể TK 331, 152, 1331.

3, doanh nghiệp được tận hưởng CKTT 1% do giao dịch thanh toán sớm (Tổng sổ tiền thanh toán 500tr)

Nợ TK 1125

Có TK 6425

(SP: CKTT mà doanh nghiệp được hưởng kế toán không chuyển vào TK doanh thu mà đưa vào CPQLDN)

- Phân một số loại trình bày

Nợ TK 1125

Có TK 5155

Nợ TK 6425

Có TK 5155

- Đối chiếu thông tin được hưởng CKTT trường đoản cú nhà cung ứng với sổ Nhật ký kết chung, sổ chi tiết tk 515

4, cài đặt lô sản phẩm & hàng hóa đơn là 770tr (VAT 10%). Kiểm kê phát hiện thừa 40tr (chưa VAT). CTy nhập kho toàn bô lô sản phẩm trên

Nợ TK 152740

Nợ TK 133170

Có TK 331 810

(SP: kế toán sẽ gộp giá trị hàng vượt vào TK 331, trong khi DN chưa tồn tại quyết định download lô hàng thừa đó)

- Phân các loại và trình bày - Quyền và nghĩa vụ

Nợ TK 152740

Nợ TK 133170

Có TK 338140

Có TK 331770

Nợ TK 33140

Có TK 338140

- tiến hành kiểm tra vận đơn, hóa đơn nhận hàng, phiếu nhập kho, biên bạn dạng kiểm kê trước lúc nhập kho đối chiếu với sổ cụ thể TK 331, TK 152.

5, Trả lại 3 tần sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Giá thiết lập chưa VAT 10tr/tấn

Nợ TK 33130

Có Tk 15230

(SP: Kế toán bên cạnh cả VAT được khấu trừ đến hàng trả lại)

- Quyền với nghĩa vụ.

- Đầy đủ

Nợ TK 33133

Có TK 15230

Có TK 1331 3

Nợ TK 3313

Có TK 13313

- Đối chiếu hóa 1-1 trả lại mặt hàng với sổ nhật cam kết chung, sổ bỏ ra tiế TK 331, TK 1331.

6, download 1000kg vật tứ giá download chưa VAT 0.9tr/kg

Nợ TK 151440

Có TK 112440

(SP: lô sản phẩm này hóa solo chưa về => chưa thanh toán, và vào cuối kỳ phải ghi theo giá bán tạm tính)

- Đầy đủ

- Quyền cùng nghĩa vụ

- Tính giá

Nợ TK 151 900

Có TK 331 900

Nợ TK 151460

Nợ TK 112440

Có TK 331 900

- giữ hộ thư chứng thực đến công ty cung cấp

- Đối chiếu sổ chi tiết, sổ chiếc TK 152 cùng với TK 112.

- gởi thư xác thực với bank đồng thời so sánh với sổ dòng TK 112.

7, Xuất vật tư dùng đến sxkd theo giá bán trị thực tế 500

+300: sxsp

+150:phuc vụ sx

+50:CPQLDN

Nợ TK 621300

Nợ TK 6271150

Nợ TK 642150

Có TK 152500

(SP: Kế toán phản chiếu xuất dùng NVL phụ dùng cho phân xưởng với QLDN vào TK sai)

- Phân một số loại trình bày

Nợ TK 621300

Nợ TK 6272150

Nợ TK 642250

Có TK 152500

Nợ TK 6272150

Nợ TK 642250

Có TK 6271150

Có TK 64250

- KTV đối chiếu lệnh xuất kho NVL, sổ cái, sổ cụ thể TK 152 cùng với sổ sổ chi tiết TK 642, 627

8, tạm ứng 6tr cho nhân viên đi mua NVL

Nợ TK 1426

Có TK 111 6

(SP: Kế toán đang phân loại nhầm TK tạm ứng với TK Cp trả trước ngắn hạn)

- Phân loại

Nợ TK 1416

Có TK 111 6

Nợ TK 1416

Có TK 1426

- KTV tiến hành kiểm tra đối chiếu phiếu bỏ ra tiền với mục đích chi tiền. Từ bỏ đó đối chiếu với TK 141.

·Nhận xét về công tác kế toán tài chính của đối kháng vị: trình độ kế toàn còn non yếu, cẩu thả, thao tác làm việc chưa hết trách nhiệm.

Bài 2:

Nội dung không đúng phạm

Thủ tục kiểm soát có thể ngăn ngăn được không đúng phạm

Bút toán kiểm soát và điều chỉnh cho không đúng phạm

Thủ tục truy thuế kiểm toán để phát hiện sai phạm

a/ chi phí cước smartphone tháng 12 của bộ phận bán hàng được hạch toán sang bỏ ra phí duy trì và sửa chữa tài sản gắng định.

- công ty lớn phải xây cất sơ đồ thông tin tài khoản đầy đủ, cân xứng với từng loại nhiệm vụ và kiểm soát việc định khoản cùng ghi sổ những nghiệp vụ này.

Nợ TK 641: 25.300

Có TK

- Đối chiếu hóa đối kháng cước smartphone tháng 12 với sổ cụ thể CPBH ( TK 641), nhằm xem doanh nghiệp đã ghi dìm khoản chi phí này giỏi chưa.

- so sánh CPBH cùng CP gia hạn và sửa chữa TSCĐ của tháng 12 với những tháng trước giúp thấy xét xu thế biến động.

- lựa chọn mẫu các nghiệp vụ bên trên sổ cụ thể CP duy trì và sửa chữa thay thế TSCĐ để chất vấn xuống chứng từ.

b/ Một séc ghi vào Nhật ký kết quỹ không đúng số tiền.

- các séc được viết số trước với theo dõi.

- sản phẩm tháng, một nhân viên tự do với bài toán ghi sổ các khoản đưa ra tiền hoặc bảo vệ tài sản đang lập bảng bằng phẳng với ngân hàng.

Nợ TK 331: 18.000

Có TK 112: 18.000

- Đối chiếu séc với Nhật ký kết quỹ để đảm bảo sổ chi phí ghi sổ là chính xác.

- gửi thư chứng thực số dư tới Ngân hàng, so sánh tác dụng thu được cùng với Nhật ký quỹ.

- cân đối các khoản chi tiền khía cạnh ghi sổ với những khoản chi tiền khía cạnh trên bảng kê của ngân hàng.

- những séc được đặt số trước và theo dõi.

- mặt hàng tháng, một nhân viên chủ quyền với việc ghi sổ các khoản chi tiền hoặc bảo vệ tài sản sẽ lập bảng phẳng phiu với ngân hàng.

- các thủ tục vẻ ngoài ghi sổ càng cấp tốc càng tốt sau khi đưa ra phiếu sẽ được cam kết và kiểm soát điều hành việc ghi sổ này.

Nợ TK 331: 900.000

Có TK 112: 900.000

- chọn một dãy tiếp tục séc, đối chiếu với Nhật ký kết quỹ nhằm xem các séc thanh toán giao dịch đã được ghi sổ tương đối đầy đủ hay chưa.

- gửi thư chứng thực số dư tới Ngân hàng, so sánh tác dụng thu được số dư TK chi phí gửi bank tại DN, nếu tất cả chênh lệch cần tìm hiểu nguyên nhân.

- cân đối các khoản bỏ ra tiền phương diện ghi sổ với các khoản bỏ ra tiền phương diện trên bảng kê của ngân hàng.

- Kiểm tra cụ thể các nghiệp vụ giao dịch với nhà cung cấp trước và sau ngày khóa sổ kế toán để bảo đảm an toàn rằng các nghiệp vụ thanh toán giao dịch được ghi dìm đúng kì.

d, Ghi sổ các NV mua hàng nhái mạo

- doanh nghiệp phải xây dựng các thủ tục kiểm soát điều hành để bình chọn tính bao gồm thật của những đơn để hàng, báo cáo nhận hàng, hóa đơn mua sắm chọn lựa trong việc ghi sổ kế toán với phê chuẩn nghiệp vụ thiết lập hàng.

- những nghiệp vụ mua hàng được phê chuẩn bởi đúng cấp tất cả thẩm quyền.

Nợ TK 112: 345.000

Có TK 331: 345.000

- soát sổ sự có thật của những chứng tự kế toán.

- để mắt tới lại sổ nhật ký sở hữu hàng, sổ tổng hợp cùng sổ cụ thể các khoản yêu cầu trả, khám nghiệm tính phải chăng và xác thực của các chứng tự kế toán.

- Kiểm kê hàng tồn kho, đối chiếu HTK thiết lập vào với sổ sách kế toán.

e, Ghi sổ NV cài đặt NVL không nên kỳ

- những đơn đặt thiết lập hàng, report nhận hàng, biên lai phần đông được đặt số trước cùng theo dõi.

- những thủ tục quy định việc hạch toán cùng ghi sổ kế toán tài chính được thực hiện càng sớm càng tốt, ngay sau khoản thời gian nhận được sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ.

Nợ TK 152: 36.000

Có TK 331: 36.000

- Kiểm kê sản phẩm tồn kho, so sánh HTK mua vào với sổ sách kế toán.

- gửi thư xác thực các khoản yêu cầu trả tới nhà cung cấp ( thư xác thực dạng mở ), so sánh tác dụng thu được cùng với sổ sách kế toán.

- Kiểm tra chi tiết các nghiệp mua sắm và thanh toán trước cùng sau ngày khóa sổ kế toán tài chính để bảo vệ rằng những nghiệp vụ mua sắm và chọn lựa được ghi thừa nhận đúng kì.

Bài tập truy thuế kiểm toán có giải mã - Đề số 1

Câu 1: Hãy cho thấy thêm mỗi điều hành và kiểm soát sau thuộc thành phần nào của khối hệ thống KSNB? giải thích vắn tắt.

a. Các nhà cai quản luôn có tác dụng gương và nhắc nhở cho các nhân viên trong công ty phải trung thực với tôn trọng những giái trị đạo đức. MTKS

Sự tồn tại của HTKSNB trước tiên phụ thuộc vào tính trung thực và vấn đề tôn trọng các giá trị đạo đức của không ít người liên quan đến quy trình kiểm soát. Do vậy, người quản lí cao cấp trước tiên đề xuất xây dựng những chuẩn mực đạo đức cùng áp dụng đồng bộ chúng thông qua hành động trong quy trình điều hành đối chọi vị.

b. Bởi mô tả các bước của nhân viên cấp dưới kế toán bán hàng được xây dựng đưa ra tiết, phía dẫn rõ ràng cho kế toán bán hàng và chào làng cho các cá nhân, bộ phận có liên quan. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các thông tin cần thiết cho việc quản lý của KSNB cần phải truyền đạt mang lại mọi cá thể trong đơn vị để họ hoàn toàn có thể thực hiện trọng trách của mình. Bởi đó, bằng bảng tế bào tả công việc chi tiết của kế toán phân phối hàng, nhiệm vụ của kế toán bán hàng được truyền đạt cho mọi cá nhân trong đối kháng vị, kế toán bán hàng phải có trách nhiệm thực hiện công việc của 1 KTBH

c. đo lường và tính toán viên quan tiền sát nhân viên khi vào doanh nghiệp có triển khai quy định về việc bấm tiếng trên thẻ hay không GIÁM SÁT

Mục tiêu đặc trưng trong hoạt động giám ngay cạnh là phải khẳng định KSBN có vận hành đúng như thiết kế hay là không và có quan trọng phải sửa thay đổi chúng tương xứng với từng giai đoạn cải cách và phát triển của đơn vị hay không. Do đó, thống kê giám sát viên quan gần kề xem nhân viên cấp dưới có thực hiện theo thủ tục kiểm soát và điều hành của đơn vị quy định về việc bấm giờ đồng hồ trên thẻ giỏi không, liệu rằng đơn vị có sở hữu lại tác dụng về câu hỏi nhân viên tuân thủ giờ ra, vào đơn vị hay không, có cần phải chuyển đổi thủ tục điều hành và kiểm soát khác không.

Câu 2: Dưới đấy là các mục tiêu kiểm toán nên đạt được, so với mỗi trường hợp hãy trình diễn 1 giấy tờ thủ tục kiểm toán cần thiết để đạt được kim chỉ nam kiểm toán đó

a. Các khoản cần thu có gốc ngoại tệ được ghi dìm đúng theo những quy định về nhận xét tài khoản bao gồm gốc ngoại tệ vào thời gian cuối kì (đánh gia) Kiểm tra câu hỏi quy đổi các khoản đề nghị thu gồm gốc ngoại tệ ra vn Đồng

b. Sản phẩm tồn kho có thật trong thực tế (hiện hữu) Kiểm kê HTK

c. Chi phí trong tài khoản của bank thuộc về quyền download của đơn vị chức năng (quyền)


Lập danh sách những tài khoản bank của đơn vị chức năng và thực hiện kiểm tra chi tiết số dư TGNH bên trên sao kê của từng tài khoản ngân hàng, sổ sách và triệu chứng từ bao gồm liên quan.

Câu 3: Anh/chị hãy cho biết thêm trong từng phát biểu tiếp sau đây đúng giỏi sai? giải thích vắn tắt.

a. đều khoản mục bao gồm số tiền lớn hơn 200tr trên report tài chính đều là khoản mục trọng yếu. Sai vì: một khoản mục có trọng yếu hay là không tùy thuộc vào bài bản của từng khoản mục so với tổng thể và toàn diện của báo cáo tài bao gồm và quy mô hoạt động vui chơi của công ty.

b. Nếu đánh giá sơ bộ hệ thống KSNB của đơn vị rất yếu ớt kém, KTV cần thực hiện tối đa các thủ nghiệm kiểm soát. Sai vì: TNKS review xem HTKSNB hoạt động có kết quả không. Khi KTV review sơ cỗ rằng HTKSNB cực kỳ yếu kém thì KTV sẽ thực hiện các TNCB để tích lũy bằng triệu chứng về các sai sót trọng yếu.

Câu 4: Hãy cho biết mỗi tình huống dưới đây liên quan mang lại loại khủng hoảng nào trong những rủi ro cấu thành khủng hoảng rủi ro kế toán? giải thích vắn tắt.

a. Một trong các nhưng phương diện hàng sale của đơn vị chức năng là quà trang sức. Sản phẩm này yên cầu sự update liên tục ngoài mặt vì rất nhanh lỗi thời RRTT vì đấy là mặt hàng mang tính nhạy cảm, đòi hỏi sự update liên tục bản thiết kế nên đựng đựng rủi ro tiềm tàng cao về sự lỗi thời, ưu đãi giảm giá trọng yếu hèn của khía cạnh hàng

b. HTK tại đơn vị do kế toán tài chính kho đảm nhận việc ghi chép sổ sách kiêm chức năng bảo quản hàng hóa. RRKS vì đơn vị chức năng đã không tiến hành việc phân chia nhiệm vụ đầy đủ, một nhân viên cấp dưới vừa đảm nhận chức năng kế toán và chức năng bảo quản tài sản. Điều này dẫn tới các sai sót mà HTKSNB ko thể ngăn chặn hoặc phát hiện kịp thời nếu nhân viên cấp dưới làm mất hoặc trộm cắp tài sản

c. KTV đã vứt qua một vài TNCB cần thiết vì áp lực phải phát hành report kiểm toán đúng hạn theo hòa hợp đồng đang kí phải không phát hiện nay được không nên phạm trọng yếu trên BCTC. RRPH xảy ra trong quy trình KTV triển khai kiểm toán, nếu như KTV quăng quật qua một số trong những TNCB thì sẽ không còn phát hiện nay được các sai phạm trọng yếu của các khoản mục bên trên BCTC.

Câu 5: Hãy cho thấy thêm KTV hòa bình sẽ tạo loại chủ kiến kiểm toán “ từ chối đưa ra chủ kiến “ vào trường hợp nào? cho 1 ví dụ rõ ràng về ngôi trường hợp sẽ nêu.

KTV chủ quyền sẽ xây đắp loại chủ ý kiểm toán “ từ chối đưa ra ý kiến “ trong trường phù hợp KTV ko thể tích lũy được không thiếu bằng chứng truy thuế kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán và những tác động có thể có của những sai sót chưa được phát hiện nay (nếu có) rất có thể là trọng yếu với lan toả so với BCTC.

Ví dụ: Giám đốc doanh nghiệp ANZ phủ nhận không cho KTV gởi thư chứng thực một số số tiền nợ phải thu quý khách hàng vì cho rằng điều này hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đơn vị do các khoản nợ này đã trong quá trình tranh chấp. KTV đang tìm các thủ tục kiểm toán khác để thay thế sửa chữa nhưng vẫn không tích lũy được đầy đủ bằng triệu chứng thích hợp, điều này dẫn mang lại sai sót trọng yếu cùng lan tỏa

*

Bài tập truy thuế kiểm toán có giải thuật - Đề số 2

Câu 1: Thủ tục phân tích mà KTV áp dụng khi kiểm toán BCTC bao gồm các phương thức nào? Hãy trình diễn vai trò của giấy tờ thủ tục phân tích trong từng tiến trình của cuộc truy thuế kiểm toán BCTC?

- giấy tờ thủ tục phân tích nhưng mà KTV sử dụng khi truy thuế kiểm toán BCTC có các phương pháp: 

+ giấy tờ thủ tục phân tích bao gồm đánh giá tin tức tài bao gồm qua việc phân tích các mói dục tình giữa tài liệu tài thiết yếu và phi tài chính

+ giấy tờ thủ tục phân tích gồm vai trò và chân thành và ý nghĩa quan trọng, vào cả ba quy trình tiến độ của cuộc truy thuế kiểm toán BCTC. Nếu như như trong quy trình lập chiến lược kiểm toán, KTV vận dụng thủ tục phân tích như các thủ tục reviews rủi ro nhằm mục đích xác định, khu vực các khủng hoảng có không đúng sót hiểm yếu trên BCTC thì vào giai đoạn triển khai kiểm toán, KTV vận dụng thủ tục so sánh như là một TNCB góp KTV phát hiện tại các rơi lệch trọng yếu trên BCTC nhằm tăng công dụng cho cuộc kiểm toán. Cùng cuối cùng, trong quá trình gần chấm dứt cuộc kiểm toán, KTV áp dụng thủ tục phân tích để chứng thực cho các kết luận đã hình thành trong quy trình kiểm toán, xác định được rủi ro khủng hoảng có không nên sót trọng yếu không được phát hiện nay trước đó

Câu 2: Ban giám đốc doanh nghiệp không gật đầu cho KTV gởi thư xác thực nợ yêu cầu trả vì sợ nhà nợ ghi nhớ tới các khoản nợ này. Hiểu được khoản mục nợ bắt buộc trả là trọng yếu, hãy cho thấy thêm KTV sẽ đưa ra chủ ý kiểm toán/phát hành report kiểm toán nhiều loại nào và giải thích lí bởi cho từng trường thích hợp sau:

a. Kiểm toán viên đã triển khai các thủ tục khác để thu thập bằng hội chứng về số dư nợ nên trả và sử dụng rộng rãi với bằng chứng thu thập được. Vì khoản mục nợ nên trả trọng yếu nhưng lại KTV bị giới hạn phạm vi kiểm toán. KTV đã triển khai các thủ tục khác để tích lũy bằng chứng về số dư nợ nên trả và sử dụng rộng rãi với bởi chứng tích lũy được phải KTV gửi ra chủ kiến ngoại trừ khoản mục nợ buộc phải trả

b. Truy thuế kiểm toán viên ko thể làm cái gi thêm để thu thập bằng về nợ phải trả. Vày khoản mục nợ buộc phải trả trọng yếu cơ mà KTV bị số lượng giới hạn phạm vi kiểm toán. Nếu tác động của khoản mục này không lan tỏa BCTC thì KTV gửi ra chủ ý ngoại trừ khoản mục nợ đề nghị trả. Giả dụ khoản mục này tác động lan lan BCTC thì KTV khước từ đưa ra dìm xét.

Câu 3: Hay cho thấy thêm trong từng trường đúng theo dưới đây, kiềm toán viên đă thu thập bằng hội chứng bằng phương pháp hay nghệ thuật gì? và nhằm mục đích đạt phương châm kiềm toán gì (lưu ý: chỉ trình diễn tối đa 2 mục tiêu kiểm toán mang lại từng trường hợp). Giải thich vắn tắt trong mỗi trường hợp.

a. Chọn 1 số nghiệp vụ mua sắm từ bộ bệnh từ bao gồm phiếu nhập kho, vừa lòng đồng, hóa đơn mua sắm đề kiểm tra việc ghi nhận chúng trên nhật ký download hàng. Kiểm tra tài liệu – hiện hữu. Đối chiếu số lượng mặt hàng, đơn giá trên giấy tờ với nhật ký mua hàng xem gồm đúng không, sản phẩm & hàng hóa có tồn tại thực tế không.

b. Bàn thảo với chủ tịch để mày mò về các món đồ đã hư hỏng, lỗi thời. Chất vấn – đánh giá và phân bổ: khẳng định những mặt hàng nào hư hỏng, lỗi thời nhằm lập dự phòng HTK để đánh giá đúng giá trị khoản mục HTK.

c. So sánh lệch giá của các tháng trong trong năm này so với các tháng tương ứng thời gian trước để phân phát hiện doanh thu của những tháng sụt sút bất thường. Giấy tờ thủ tục phân tích – reviews và phân bổ

d. Kiểm tra việc giao dịch tiền sau ngày khóa sổ của các khoản đề xuất trả. Kiểm tra tài liệu – đầy đủ. Tại thời khắc khóa sổ các khoản cần trả đã được update đầy đủ không.

Câu 4: trong các tình huống độc lập dưới phía trên hãy cho biết thêm chúng ảnh hưởng đến loại khủng hoảng rủi ro nào trong khủng hoảng kiểm toán? Xác định tác động nếu có? Và đến biết tác động của chúng mang lại số lượng bằng chứng cần thu thập? Giải thích

a. Vị những chuyển đổi về kỹ thuật một số trong những lượng béo HTK đã biết thành lỗi thời RRTT: vì nguồn gốc của rủi ro khủng hoảng nằm trong đối tượng người sử dụng kiểm toán (HTK) do đổi khác về kỹ thuật, tự do bất kể công ty có tiến hành kiểm toán xuất xắc không.

b. Bộ phận kiểm toán nội bộ của chúng ta trực nằm trong phòng kế toán RRKS vì bộ phận kiểm toán nội bộ đóng vai trò đặc trưng trong HTKSNB. Thành phần này triển khai các chuyển động kiểm tra, review về việc thực hiện các thủ tục kiểm soát của phòng kế toán, phạt hiện hồ hết sai sót trong quá trình thực hiện nay các quá trình kế toán nhằm bảo vệ rằng công việc kế toán được thực hiện tác dụng và tuân hành theo các TTKS đã được đơn vị thiết lập. Bởi vì đó, phần tử kiểm toán nội bộ của người tiêu dùng trực trực thuộc phòng kế toán sẽ xảy ra che phủ cho những sai phạm dẫn đến chuyển động kiểm toán nội cỗ không hiệu quả, hầu hết sai sót trong công tác kế toán không được phát hiện.

Câu 5: Hãy cho thấy trong từng tuyên bố dưới đó là đúng hay sai? phân tích và lý giải văn tắt?

a. Chỉ trong môi trường thiên nhiên tin học tập thì KTV bắt đầu bắt buộc thực hiện thử nghiệm cơ bản. Không đúng vì: TNCB là cá thủ tục kiểm toám được thiết kế theo phong cách nhằm phạt hiện những sai sót trọng yếu của BCTC ở lever cơ sở dữ liệu

b. Vật chứng kiểm toán bao gồm độ tin cẩn cao là dẫn chứng thích hợp. Không đúng vì: Độ tin cậy của dẫn chứng được xét theo 3 yếu đuối tố: nội dung, nguồn gốc và yếu tố hoàn cảnh thu thập bằng chứng. Vật chứng kiểm toán phù hợp là bởi chứng phù hợp với phương châm kiểm toán với đáng tin cậy. Bởi đó, bằng chứng kiểm toán tất cả độ tin yêu cao không tức là bằng hội chứng thích hợp

Bài tập kiểm toán có giải mã - Đề số 3

Câu 1: phát biểu dưới đây đúng giỏi sai? Giải thích

a. Truy thuế kiểm toán viên phải kiến thiết nhiều thủ tục kiểm soát điều hành để tăng tốc chất lượng của cuộc kiểm toán. Sai vì chưng Thủ tục kiểm soát là phương án thực thi hoạt động kiểm rà soát do đơn vị tiến hành nhằm mục tiêu ngăn dự phòng sai sót, gian lận, bức tốc kiểm thẩm tra trong đơn vị chức năng Hoặc: KTV tiến hành các TNCB nhằm mục tiêu thu thập vật chứng về sai sót trọngyếu bên trên BCTC

b. Truy thuế kiểm toán viên có nhiệm vụ phát hiện tại sai sót trong đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn BCTC sau khi kiểm toán không thể sai lệch trọng yếu đơn vị quản lí chịu trách nhiệm về BCTC, KTV chịu trách nhiệm về câu hỏi đưa ra ý kiến cho BCTC

c. Truy thuế kiểm toán viên nhận biết nhân viên chống kế toán của chúng ta không đủ năng lượng và nhiều nhân viên cấp dưới kiêm nhiệm nhiều công dụng thì KTV bức tốc thử nghiệm kiểm soát. Sai vì TNKS bởi vì KTV triển khai để nhận xét về HTKSNB, nhận xét xem các TTKS đạt được thực hiện công dụng trong thực tế không. Khi KTV bắt gặp được hầu hết yếu kém trong HTKSNB và quá trình thực hiện những TTKS, KTV không tăng tốc các TNKS mà thực hiện các TNCB nhằm mục tiêu thu thập bằng chứng về các sai sót xung yếu trên BCTC

Câu 2: Hãy cho biết mục đích và cửa hàng kiếm toán trong số trường vừa lòng sau?

a. Truy thuế kiểm toán việc thu chi túi tiền của tỉnh An Giang.

Kiểm toán công ty nước – truy thuế kiểm toán tuân thủ

b. Kiểm soát và reviews tính có lợi của chương trinh marketing đơn vị vừa thực hiện tháng trước

Kiểm toán nội cỗ - kiểm toán hoạt động

c. Kiểm tra bộ phận mua sản phẩm về vấn đề chấp hành chế độ của công ty.

Kiểm toán nội cỗ - truy thuế kiểm toán tuân thủ

d. Kiểm toán report tài thiết yếu của một công ty cổ phần niêm yết ở thị phần chứng khoán, hiểu được công ty này còn có một phần tử kiểm toán nội bộ đạt mức độ siêng nghiệp.

Kiểm toán chủ quyền – kiểm toán BCTC

Câu 3: Hãy kiến tạo 1 thủ tục điều hành và kiểm soát nhằm ngăn chặn rủi ro ship hàng thiếu với sai quy bí quyết cho quý khách hàng và thiết kế 1 demo nghiệm kiểm soát điều hành tương ứng.

Nhân viên kho phải đối chiếu sản phẩm và con số hàng trước khi xuất kho. Nhân viên ship hàng phải bình chọn về số lượng và sản phẩm trên đơn mua hàng và phiếu xuất kho cùng lệnh giao hàng trước lúc kí nhận hàng nhằm giao mang đến khách.

Chọn mẫu 1 nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra vấn đề xét săn sóc về mặt hàng và số lượng có được thực hiện hay không và so sánh với những hội chứng từ khác tương quan đến nghiệp vụ xuất kho và ship hàng cho khách.

Câu 4: Hãy cho biết trong các trường hợp sau sẽ tác động đến thành phần nào trong mô hình rủi ro kiểm toán (bao gồm: khủng hoảng rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát điều hành và rủi ro khủng hoảng phát hiện). Giải thích vắn tắt

a. Vị khối lượng công việc quá nhiều, thủ quỹ không thực hiện kiểm kê quỹ cũng tương tự không đối chiếu sổ sách kế toán vào từng cuối ngày Thủ quỹ triển khai kiểm kê quỹ và so sánh sổ sách kế toán cuối hàng ngày nhằm thực hiện chức năng bảo quản tài sản của solo vị. Đây là một trong những TTKS trong HTKSNB. Giả dụ thủ quỹ không triển khai sẽ khiến cho HTKSNB yếu hèn hơn. Nếu thủ quỹ triển khai kiểm kê quỹ và so sánh sổ sách kế toán cuối mỗi ngày thì trong trường hợp trường hòa hợp quỹ bị thừ hoặc thiếu vẫn tìm ra được vì sao và cập nhật kịp thời. Giả dụ thủ quỹ không triển khai kiểm kê quỹ và so sánh sổ sách kế toán tài chính cuối mỗi ngày thì đúng theo thừa hoặc thiếu hụt quỹ sẽ không còn được phát hiện nay dẫn mang lại thất bay tài sản.

Xem thêm: Tìm các bài hát về quê hương đất nước thiếu nhi việt nam hay nhất

b. Nhiều khoản lệch giá cùa đơn vị được tính bên trên cơ sở các hợp đồng liên két tinh vi nên dễ dẫn đến nhầm lẫn khi tính RRTT vì bản chất khoản mục này mang tính phức tạp yêu cầu dễ bị sai hơn khi tính toán.

c. KTV đã quăng quật qua một số trong những TNCB quan trọng vì áp lực đè nén phải phân phát hành report kiểm toán đúng hạn theo thích hợp đồng đã kí nên không phát hiện được không đúng phạm xung yếu trên BCTC. RRPH vì: Việc tiến hành TNCB là công việc và trách nhiệm của KTV trong quy trình tiến hành cuộc kiểm toán nên đây là RRPH