Bài tập toán lớp 4 theo từng chuyên đề có đáp án, kèm giải mã rất chi tiết giúp các em học sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, khối hệ thống lại kiến thức, luyện giải đề tác dụng hơn để càng ngày học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Bài tập toán nâng cao lớp 4

Theo sơ thứ ta thấy 3 lần số lượng kilomet 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số bé dại nhất gồm 4 chữ số khi phân tách cho 675 thì thương là một trong những và số dư lớn số 1 là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số nên tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp xếp các phân số sau đây theo sản phẩm tự từ lớn đến bé:

b/ Tìm toàn bộ các phân số bằng phân số 22/26 thế nào cho mẫu số là số tất cả 2 chữ số.

Bài 2:Cho hàng số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng mức vốn của hàng số trên.

b/ search số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của hàng là 8. Cho biết thêm số sẽ là số thứ bao nhiêu của hàng số trên?

Bài 3:Có hai rổ cam, nếu sản xuất rổ đầu tiên 4 trái thì tiếp đến số cam ở hai rổ bằng nhau, giả dụ thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì tiếp đến số cam làm việc rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ thiết bị hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ gồm bao nhiêu trái cam?

Bài 4:Trong một tháng như thế nào đó gồm 3 ngày vật dụng 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng chính là ngày sản phẩm mấy trong tuần?

Bài 5:Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 35m. Vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng tạo cho chiều rộng so cùng với trước tăng cấp rưỡi và vì vậy diện tích tạo thêm 280m².

Tính chiều rộng và mặc tích khu vườn sau khoản thời gian mở thêm.

Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ dãy số đã cho gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của hàng số đã mang lại là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cộng của hàng số trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số to hơn số Trung bình cùng 8 đơn vị chức năng là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta có quy nguyên tắc của hàng là: mỗi số hạng, kể từ số hạng thiết bị hai bằng nhân với số máy tự rồi cùng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng đồ vật ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ đồ vật hai nhiều hơn rổ đầu tiên 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ máy hai. đôi mươi quả

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

Số cam ngơi nghỉ rổ đầu tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ sản phẩm hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 quả 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần gồm 7 ngày yêu cầu hai sản phẩm công nghệ 5 của tuần tiếp tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa tía thứ 5 là ngày chẵn tất cả hai lắp thêm năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cuối trong tháng biện pháp thứ năm chẵn trước tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một tháng chỉ có rất nhiều nhất 31 ngày đề nghị thứ 5 và là ngày chẵn trước tiên phải là mồng 2, ngày chẵn đồ vật 3 vào tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng kia vào nhà nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là a.

Sau khi mở thêm thì chiều rộng lớn là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng lớn đã tạo thêm số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( khu vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vực vườn sau khi mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1.Tìm hai số lúc biết tổng của nhì số đó 72 và hiệu của 2 số sẽ là 18

Đáp án:

Áp dụng cách làm ta có:

Số to là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé bỏng là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số phải tìm là 45 với 27

Bài 2.Trường tiểu học Phan Đình Giót có tất cả 1124 học sinh, biết số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và nàng của trường?

Đáp án:

Số học sinh nam của trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học viên nữ của ngôi trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học viên nam là 600, số học viên nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai người thợ dệt, dệt được 270m vải. Trường hợp người thứ nhất dệt thêm 12 m và người thứ nhì dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn nữa người sản phẩm hai 10m. Hỏi mỗi người dệt được từng nào mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và bạn thứ nhị dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn nữa người thiết bị hai 10m.Vậy ban đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn thế người lắp thêm hai số mét vải vóc là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người sản phẩm hai dệt được số mét vải là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng cộng vải của hai thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người trước tiên dệt được số mét vải là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người trước tiên dệt được số mét vải là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, tín đồ thứ hai dệt được số mét vải vóc là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy fan thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu lúc ẩn cả tổng với hiệu

Bài 1.Tìm hai số bao gồm hiệu là số bé nhất có hai chữ số phân chia hết mang đến 5 cùng tổng là số lớn số 1 có 2 chữ số phân chia hết cho 2?

Đáp án:

Gọi 2 số đề nghị tìm là a và b

Số bé nhất bao gồm hai chữ số phân chia hết cho 5 là 90

Nên hiệu của hai số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 có hai chữ số phân chia hết cho 2 là 98

Nên tổng của hai số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 gắng vào (1) được a = 94

Vậy số cần tìm là 4 và 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật cho chu vi là 160m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết ví như tăng chiều rộng lớn 5m và sút chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng đó trở nên hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 5m và bớt chiều lâu năm 5m thì thửa ruộng kia trở thànhhình vuông phải chiều dài hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích s hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu hiện nay có tổng cộng tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đó 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người

Đáp án:

Cách đây 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi nên hiện nay cháu vẫn yếu ôn 56 tuổi.

Tuổi ông hiện giờ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu bây chừ là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh rộng em 7 tuổi, hiểu được 5 năm nữa thì tổng số tuổi của 2 đồng đội là 27 tuổi. Tính số tuổi của mọi cá nhân hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mọi cá nhân tăng 5 tuổi. Vậy tổng thể tuổi của hai đồng đội hiện ni là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh hiện nay là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em bây chừ là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1:Một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu là 1920. Hiệu to hơn số trừ 688 đơn vị. Hãy tra cứu phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít rộng số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Đáp án:Số bạn trai là 20, số bạn nữ là 14.

Bài 3: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 và giữa bọn chúng có tất cả 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số đề nghị tìm là: 154 cùng 138.

Bài 4: Tìm nhị số lẻ tất cả tổng bằng 220 và giữa chúng có 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ nên tìm là: 105 với 115.

Bài 5:Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu mang ra 10 viên bi đỏ cùng hai viên bi xanh thì số bi đỏ ngay số bi xanh. Hỏi gồm bao nhiêu viên bi từng loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A với 4B có tất cả 82 học tập sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A thanh lịch lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học sinh của từng lớp?

Đáp án:Lớp 4A gồm 42 học tập sinh, lớp 4B có 40 học tập sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ bé dại nhất tất cả 2 chữ số. Tra cứu mỗi số

Bài 7:Hai số nên tìm là 498 và 502.

Bài 8.Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Xem thêm: Tin Tức Tức Online 24H Về Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé 2 Thu Hút Toàn Trai Xinh Gái Đẹp

Bài 9: tía hơn nhỏ 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của tất cả hai tía con tròn 50. Tính tuổi bây giờ của mỗi cá nhân ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, con 8 tuổi.