Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

3000 bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án | Trắc nghiệm Toán 10 liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo | Trắc nghiệm Toán 10 Tập 1, Tập 2

Trọn cỗ 3000 bài tập trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án cùng lời giải chi tiết sách kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo vừa đủ Học kì 1, học tập kì 2 được biên soạn bám quá sát nội dung sgk Toán lớp 10 Tập 1, Tập 2 với những bài tập rất đầy đủ các cường độ giúp học viên lớp 10 ôn luyện trắc nghiệm Toán 10 Đại số cùng Hình học từ đó biết cách làm những dạng bài xích tập Toán 10.

Bạn đang xem: Bộ trắc nghiệm toán 10


Mục lục 3000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 10 (sách mới)

Mục lục 1000 bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 liên kết tri thức


Nhằm cung ứng ngân hàng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học sinh rèn luyện trong quy trình học tập, mamnongautruc.edu.vn ra mắt đến các em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu gồm 489 trang cùng với các câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong lịch trình Đại số 10 cùng Hình học tập 10.

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Lấp định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ cùng ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Khái niệm tập hợp.II. Tập đúng theo con.III. Tập hợp bằng nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của hai tập hợp.II. Thích hợp của nhì tập hợp.III. Hiệu với phần bù của nhị tập hợp.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Các tập hòa hợp số đã học.II. Các tập hợp con thường dùng của R.III. Thắc mắc trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – sai SỐ.I. Số sát đúng.II. Quy tròn số sát đúng.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự phát triển thành thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều đổi thay thiên của hàm số bậc hai.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công cùng trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức chứa dấu cực hiếm tuyệt đối.III. Bài xích tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Có mang bất phương trình một ẩn.II. Một trong những phép biến hóa bất phương trình.III. Bài xích tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về lốt nhị thức nhảy nhất.II. Xét lốt tích, thương các nhị thức bậc nhất.III. Bài tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.I. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn.II. Màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.III. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.IV. Áp dụng vào bài toán kinh tế.V. Bài bác tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về dấu của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc hai một ẩn.III. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung với góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý hiếm lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học tập của tang với côtang.III. Quan hệ tình dục giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Bí quyết cộng.II. Bí quyết nhân đôi.III. Công thức biến hóa tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA hai VECTƠ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý hiếm lượng giác của những góc đặc biệt.IV. Góc giữa hai véctơ.V. Bài bác tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc thù của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài xích tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Phương pháp tính diện tích tam giác.V. Bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Cú Đấm Của Võ Sỹ Boxing Nặng Bao Nhiêu Cân, Độc Cô Cầu Bại Quyền Anh Hạng Nặng Là Ai

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.

tải tài liệu