Excel mang đến mamnongautruc.edu.vn 365 Excel cho web Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Giả sử bạn có nhu cầu làm tròn số thành số sớm nhất do cực hiếm thập phân không đáng chú ý với bạn. Hoặc bạn muốn làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản hóa một số trong những xấp xỉ. Gồm một vài phương pháp để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Bỏ làm tròn số trong excel

Thay đổi số địa chỉ thập phân được hiển thị mà không biến đổi số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau vệt thập phân, bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy click chuột mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy thuộc vào phong cách dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong vỏ hộp Vị trí thập phân, hãy nhập con số vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một số trường hợp, chúng ta cũng có thể muốn cần sử dụng hàm EVEN và ODD để gia công tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ sát nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số ngay gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một vài đến phân số ngay gần đó

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn số cho tới một chữ số tất cả nghĩa

Chữ số có nghĩa là những chữ số góp phần vào sự đúng đắn của một số.

Các ví dụ trong phần này sử dụng hàm ROUND, ROUNDUP cùng ROUNDDOWN. Chúng nói về các phương thức làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên với số thập phân, nhưng phần lớn ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ dại các tình huống có thể xảy ra.

Danh sách dưới đây chứa một số trong những quy tắc chung cần ghi nhớ khi bạn làm tròn số cho tới chữ số gồm nghĩa. Bạn có thể thử nghiệm những hàm có tác dụng tròn và thay thế sửa chữa bằng những số lượng và thông số của riêng bạn để trả về số chữ số gồm nghĩa mà bạn muốn.

Khi chúng ta làm tròn số âm, thì thứ nhất số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá trị hoàn hảo của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, thao tác làm tròn diễn ra, rồi vết âm được vận dụng trở lại. Tuy vậy điều này còn có vẻ không tuân theo lô-gic, tuy thế đó là giải pháp làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để làm tròn -889 về nhì chữ số gồm nghĩa, kết quả là -880. Trước hết, -889 được đưa thành cực hiếm tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được thiết kế tròn xuống nhằm có hiệu quả với nhị chữ số gồm nghĩa (880). Cuối cùng, dấu trừ được áp dụng trở lại để có kết quả -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn làm tròn số xuống, với hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số gồm phần thập phân như sau: ví như phần thập phân bởi hoặc lớn hơn 0.5 thì số được làm tròn lên. Trường hợp phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được thiết kế tròn xuống.

Hàm ROUND làm cho tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự như như với số thập phân; thay thế sửa chữa 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc bình thường là khi chúng ta làm tròn số không tồn tại phần thập phân (số nguyên), bạn tinh giảm độ dài của các chữ số gồm nghĩa tới địa chỉ mà bạn có nhu cầu làm tròn. Ví dụ, để triển khai tròn 2345678 xuống 3 chữ số bao gồm có nghĩa, bạn dùng hàm ROUNDOWN với thông số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác làm việc này có tác dụng tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là các chữ số tất cả nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số sẽ xác định

Có thể gồm có lúc bạn muốn làm tròn tới bội số của một số trong những mà các bạn chỉ định. Ví dụ, mang sử công ty bạn đưa giao thành phầm trong những thùng hàng, mỗi thùng cất 18 món hàng. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND để xem cần từng nào thùng để đưa 204 món hàng. Trong trường phù hợp này, câu trả lời là 12, vị 204 phân tách cho 18 bằng 11,333, và bạn phải làm tròn lên. Thùng vật dụng 12 chỉ chứa 6 món hàng.

Cũng có thể có gần như lúc bạn cần làm tròn một số trong những âm về một bội số âm hoặc có tác dụng tròn một trong những có chứa những vị trí thập về một bội số có chứa những vị trí thập phân. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND trong những trường thích hợp này.

Excel mang đến mamnongautruc.edu.vn 365 Excel đến mamnongautruc.edu.vn 365 d&#x
E0;nh đến m&#x
E1;y Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mobile Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Nếu chúng ta không muốn thấy đầy đủ vị trí thập phân không cần thiết trong ô vị chúng để cho các ký tự ###### mở ra hoặc nếu bạn không đề nghị làm tròn số xuống chính xác đến mức cực nhỏ, hãy thay đổi định dạng ô để có được số vị trí thập phân mà bạn muốn.

Làm tròn số tới đơn vị chức năng chính ngay sát nhất

Nếu bạn muốn làm tròn số tới đơn vị chính sát nhất, chẳng hạn như hàng ngàn, sản phẩm trăm, mặt hàng chục, hàng solo vị, hãy sử dụng một hàm vào công thức, hãy làm cho theo các bước sau:

Bằng cách dùng một nút:

Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân nhằm hiện thêm hoặc bớt đi những chữ số sau lốt thập phân.

Bằng cách áp dụng định dạng số dựng sẵn:

Trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy nhấp chuột mũi thương hiệu kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy nằm trong vào kiểu tài liệu bạn có, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ Phần trăm, hoặc Khoa học.

Trong vỏ hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Bằng giải pháp dùng hàm vào công thức:

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng cách dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ có hai đối số (đối số là phần tài liệu mà công thức cần phải có để chạy).

Đối số thứ nhất là số mà bạn có nhu cầu làm tròn, nó hoàn toàn có thể là một tham chiếu ô hoặc một số.

Đối số thiết bị hai là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số mang lại đó.

Giả sử ô A1 cất số 823,7825. Để có tác dụng tròn số tới đối kháng vị gần nhất là:

Hàng nghìn

Nhập =ROUND(A1;-3) cho tác dụng bằng 1.000

Số 823,7825 nằm ngay sát số 1.000 hơn là số 0 (0 là bội số của 1.000 )

Dùng số âm tại đây bởi vì bạn có nhu cầu làm tròn số sang phía trái của vệt thập phân. Điều tương tự áp dụng cho hai công thức tiếp sau làm tròn đến hàng trăm ngàn và sản phẩm chục.

Hàng trăm

Nhập =ROUND(A1;-2) cho tác dụng bằng 800

Số 800 ngay gần số 823,7825 hơn là số 900. Shop chúng tôi tin rằng bây chừ bạn đã hiểu.

Hàngchục

Nhập =ROUND(A1;-1) cho công dụng bằng 820

Hàngđơn vị

Nhập =ROUND(A1;0) cho hiệu quả bằng 824

Dùng số 0 để làm tròn cho tới chữ số solo gần nhất.

Phầnmười

Nhập =ROUND(A1;1) cho tác dụng bằng 823,8

Dùng số dương ở đây để triển khai tròn số tới số vị trí thập phân mà chúng ta xác định. Điều tương tự như áp dụng cho hai công thức tiếp sau làm tròn đến 1 phần trăm và một phần nghìn.

Phầntrăm

Nhập =ROUND(A1,2) bằng 823,78

Phầnnghìn

Nhập = ROUND(A1,3) bằng 823,783

Làm tròn số lên bằng cách dùng hàm ROUNDUP. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ khác là luôn làm tròn số lên. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu làm tròn số 3,2 tới 0 vị trí thập phân:

=ROUNDUP(3,2;0) cho kết quả bằng 4

Làm tròn số xuống bằng cách dùng hàm ROUNDDOWN. Hàm này hoạt động giống hệt như hàm ROUND, chỉ khác là luôn luôn làm tròn số xuống. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn xuống số 3,14159 tới chữ số thập phân đồ vật ba:

=ROUNDDOWN(3,14159;3) cho hiệu quả bằng 3,141Bấm vào một ô trống.

Trên tab Công thức, bên dưới Hàm, hãy click chuột Bộ dựng Công thức.

Thực hiện ngẫu nhiên thao tác làm sao sau đây:

Để

Trong bộ dựng Công thức, tìm kiếm rồi bấm lưu ban vào

Bên bên dưới Tham đối

Làm tròn số lên

ROUNDUP

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn lên. Trong num_digits,hãy nhập 0 để làm tròn số lên đến mức số nguyên ngay sát nhất.

Xem thêm: Tránh Thai Tự Nhiên Bằng Cách Tính Ngày An Toàn Của Phụ Nữ

Làm tròn số xuống

ROUNDDOWN

Trong số, hãy nhập số mà nhiều người đang làm tròn xuống. Trong num_digits,hãy nhập 0 để gia công tròn số lên tới mức số nguyên ngay sát nhất.