Excel đến Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Nếu chúng ta thấy mình phải bung rộng hoặc giảm độ rộng hàng và chiều cao cột của Excel, có một vài phương pháp để điều chỉnh chúng. Bảng sau đây hiển thị kích thước tối thiểu, về tối đa và mặc định cho mỗi kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Cách chỉnh kích thước ô trong excel 2013

Type

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu chúng ta đang thao tác trong dạng xem bố trí Trang (tabXem, nhóm Dạng coi Sổ làm cho việc, nút sắp xếp Trang), chúng ta có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng theo inch, cm và milimet. Đơn vị thống kê giám sát được tính bởi inch theo khoác định. Đi tới Tùy chọn > tệp >Hiển thị >nâng > chọn một tùy lựa chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu như khách hàng chuyển sang dạng xem Thông thường xuyên thì phạm vi cột và chiều cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng cùng cột chưa có người yêu chỉ có thể có một thiết đặt. Ví dụ: một cột đơn hoàn toàn có thể có chiều rộng lớn 25 điểm cơ mà cột đó cấp thiết rộng 25 điểm cho một hàng với 10 điểm cho 1 hàng khác.


*


Phiên phiên bản mới hơn
Office 2007 – 2010

Thiết để chiều rộng ví dụ cho một cột

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn cầm cố đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị chúng ta muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để nhanh chóng đặt độ rộng của một cột, hãy bấm chuột phải vào cột đã chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập giá bán trị các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều rộng lớn cột để tự động khớp với văn bản (Tự hễ Khớp)

Hãy chọn cột mà bạn muốn rứa đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự cồn Khớp Chiều rộng Cột.


Lưu ý: Để cấp tốc chóng tự cồn khớp tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ranh ma giới nào giữa nhị tiêu đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột có chiều rộng lớn mà bạn muốn sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc bên trên thẻ Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm loài chuột phải vào trong 1 ô vào cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút duy trì Chiều rộng

*
Nguồn.


Thay đổi chiều rộng mang định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị đến cột mặc định chỉ rõ số cam kết tự vừa phải của font chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Bạn cũng có thể chỉ định một số trong những khác mang đến chiều rộng cột mặc định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn cột khoác định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn cột khoác định cho toàn cục sổ có tác dụng việc, click chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mặc định.

Trong hộp Chiều rộng cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn có nhu cầu xác định chiều rộng cột mặc định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một mẫu mã sổ thao tác hoặc mẫu trang tính rồi nhờ vào các mẫu mã này cho những sổ thao tác hoặc trang tính mới. Xem các liên kết sau để hiểu thêm thông tin:


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều rộng của một cột, kéo nhãi con giới phía bên phải của title cột cho đến khi cột đạt chiều rộng lớn mà bạn muốn.

Để đổi khác chiều rộng của tương đối nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo nhãi ranh giới quý phái phía bên phải của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của rất nhiều cột để vừa khớp với nội dung, lựa chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm đúp vào tinh ranh giới nghỉ ngơi phía bên đề xuất của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo rỡ giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao cụ thể cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn cố đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao hàng, nhập giá trị bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Tự động Khớp chiều cao Hàng.


Mẹo: Để cấp tốc chóng tự động khớp với tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào ranh giới bên dưới một trong số tiêu đề hàng.Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo oắt con giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi hàng đạt độ cao mà bạn muốn.

Để đổi khác chiều cao của rất nhiều hàng, lựa chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo oắt giới phía bên dưới một trong những tiêu đề hàng được chọn.

Để chuyển đổi chiều cao của tất cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo rực rỡ giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Để thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung, hãy bấm lưu ban vào ranh con giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Nếu mình thích sử dụng đơn vị chức năng inch cho độ rộng cột và độ cao hàng, chúng ta nên thao tác trong chế độ xem Bố trí Trang (tab Xem, team Dạng xem Sổ làm việc, nút Bố trí Trang). Trong chính sách xem sắp xếp Trang, bạn có thể chỉ định phạm vi cột hoặc độ cao hàng bằng inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị đo khoác định, nhưng bạn có thể thay đổi đơn vị chức năng đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, bấm chuột Nút Microsoft Office nhằm

*
>chọn Excel cho>Nâng cao.

Trong Excel 2010, đi mang đến Mục Tùy >Chọn Tệp >Nâng cao.

Thiết để chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá bán trị bạn muốn.


Thay đổi chiều rộng lớn cột để tự động hóa khớp với ngôn từ (tự đụng khớp)

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn nuốm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự hễ Khớp Chiều rộng lớn Cột.

Mẹo Để mau lẹ tự rượu cồn khớp vớ cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột tất cả chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong đội Bảng tạm, bấm vào Sao chép, rồi lựa chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên bên dưới Dán, lựa chọn Độ rộng cột.


Thay đổi chiều rộng mang định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị đến cột khoác định chứng minh số ký kết tự mức độ vừa phải của fonts chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một trong những khác mang lại chiều rộng lớn cột khoác định đối với trang tính hoặc sổ có tác dụng việc.

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều rộng cột mang định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để thay đổi chiều rộng lớn cột mang định cho tổng thể sổ có tác dụng việc, bấm chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mặc định.

Trong vỏ hộp Độ rộng cột khoác định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn muốn xác định độ rộng cột mang định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một chủng loại sổ làm việc hoặc mẫu mã trang tính, rồi tạo những sổ thao tác hoặc trang tính mới dựa trên những mẫu đó. Để hiểu thêm thông tin, hãy coi mục lưu lại sổ thao tác làm việc hoặc trang tính làm cho mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo oắt giới phía bên đề xuất của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng lớn mà chúng ta muốn.

Để biến đổi chiều rộng của nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo tinh quái giới thanh lịch phía bên đề nghị của title cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột để vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm đúp vào oắt giới ở phía bên đề xuất của title cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của vớ cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo tinh ma giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết để chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng mà bạn muốn gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm giá trị mà các bạn muốn.


Thay đổi độ cao của hàng để vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn chũm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự cồn Khớp độ cao Hàng.

Mẹo Để nhanh lẹ tự hễ khớp vớ cả các sản phẩm trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào nhãi ranh giới bên dưới một trong số tiêu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để đổi khác chiều cao của một hàng, kéo ranh giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt chiều cao mà chúng ta muốn.

Để thay đổi chiều cao của đa số hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo tinh quái giới phía bên dưới một trong số tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để biến hóa chiều cao của tất cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi con giới phía dưới bất kỳ tiêu đề sản phẩm nào.

Để đổi khác chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào rực rỡ giới phía bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


biến hóa chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng (PC)

đổi khác chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng (máy Mac)

biến hóa chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng (web)

Làm thay nào nhằm tránh bí quyết bị lỗi


*
*
*

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?


Bạn hy vọng xem những tùy chọn khác?


khám phá Cộng đồng

Khám phá các công dụng của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, khám phá cách bảo mật thiết bị của công ty và chưa dừng lại ở đó nữa.


Các công dụng của gói đk Microsoft 365


*

Nội dung huấn luyện và đào tạo về Microsoft 365


*

bảo mật Microsoft


*

Trung trung ương trợ năng


xã hội giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, hỗ trợ phản hồi cùng lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kỹ năng phong phú.


*

Hỏi cộng đồng Microsoft


*

cộng đồng Kỹ thuật Microsoft


*

người dùng Nội bộ Windows


người tiêu dùng nội cỗ Microsoft 365


Thông tin này còn có hữu ích không?Không
Cảm ơn! gồm phản hồi như thế nào nữa không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, chúng tôi càng cung ứng bạn được giỏi hơn.)Bạn rất có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn thích hợp đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì tác động đến từng trải của bạn?
Đã xử lý vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình hiển thị của tôi
Hướng dẫn không thiết yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ thông tin phản hồi bửa sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản nghịch hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) biểu tượng Không tham gia Đạo nguyên lý Quyền riêng tư của khách hàng tại California (CCPA) các lựa lựa chọn quyền riêng bốn tại California của doanh nghiệp biểu tượng Không gia nhập Đạo nguyên lý Quyền riêng rẽ tư của chúng ta tại California (CCPA) những lựa lựa chọn quyền riêng tư tại California của người sử dụng © Microsoft 2023

Khi trình diễn bảng tính Excel thì chúng ta cần yêu cầu chỉnh form size ô sao cho phù hợp với tài liệu của ô đó. Có tương đối nhiều bạn chưa biết cách chỉnh kích cỡ ô sao cho gấp rút và hiệu quả. Vày đó, bọn chúng mình đã hướng dẫn cụ thể về bí quyết chỉnh form size ô trong bài viết này nhằm giúp các bạn làm việc thuận tiện hơn.

Trước hết, chúng ta cần biết form size ô trong Excel sẽ phụ thuộc vào vào độ rộng của hàng cùng cột cất ô đó. Bởi vậy, khi bọn chúng ta chuyển đổi độ rộng của hàng hoặc cột thì kích cỡ ô cũng chuyển đổi theo. Vị vậy, bọn chúng mình đang hướng dẫn các bạn cách nhằm chỉnh size của hàng và cột nhé.


XEM nhanh MỤC LỤC


Thay đổi phạm vi cột để chỉnh kích thước ô vào Excel

Cách chỉnh độ rộng cột thủ công

Bước 1: Đưa nhỏ trỏ chuột lên đầu của cột mà bạn có nhu cầu điều chỉnh kích thước

Bước 2: khi thấy có kí hiệu mũi tên tư chiều tồn tại thì bấm giữ loài chuột trái. Sau đó chúng ta kéo chuột sang yêu cầu hoặc thanh lịch trái. Vào đó, kéo sang bắt buộc là tăng còn thanh lịch trái là bớt độ rộng lớn cột.

Đây là cách làm thủ công bằng tay có thể áp dụng khi bạn chỉ việc chỉnh độ rộng của một số trong những ít cột trong Excel.

*

Cách chỉnh kích thước ô vào Excel này sẽ khiến ô lâu năm ra về chiều ngang như vào hình ảnh sau:

*

Cách chỉnh độ rộng những cột thuộc lúc

Để chỉnh được độ rộng của nhiều cột đồng thời thì các chúng ta cũng có thể làm như sau:

Bước 1: quẹt đen những cột ước ao chỉnh kích thước. Đưa nhỏ trỏ chuột lên đầu của cột ngẫu nhiên mà bạn có nhu cầu thay thay đổi kích thước.

Bước 2: Khi thấy gồm kí hiệu mũi tên bốn chiều hiện lên thì bấm giữ loài chuột trái. Sau đó chúng ta kéo chuột sang phải hoặc lịch sự trái. Vào đó, kéo sang cần là tăng còn sang trọng trái là bớt độ rộng cột.

*

Sau kia các bạn sẽ thu được tác dụng là các cột được chọn phần đông đã chuyển đổi kích thước và bọn chúng có size bằng nhau.

*

Cách chỉnh kích cỡ ô trong Excel này rất hữu ích khi các bạn phải chỉnh sửa một file có kích cỡ đang bị lộn xộn, gây nặng nề chịu cho những người xem. Tuy nhiên, nhược điểm của chính nó là không vận dụng được vào trường hợp bạn có nhu cầu có nhiều size cột khác nhau trong bảng tính của mình.

Cách chỉnh độ rộng cột theo kích thước tự chọn

Nếu bạn muốn chỉnh độ rộng cột theo một kích thước rõ ràng thì hãy thực hiện cách này nhé.

Bước 1: bôi đen các cột muốn kiểm soát và điều chỉnh kích thước.

Bước 2: Vào thẻ trang chủ => nhấp chuột nút Format trong team Cells => lựa chọn mục Column Width…

*

Bước 3: Điền kích thước bạn có nhu cầu vào ô Column width rồi bấm OK là xong thao tác.

*

Thay đổi độ cao hàng nhằm chỉnh form size ô vào Excel

Cách chỉnh độ cao hàng thủ công

Bước 1: Đưa nhỏ trỏ loài chuột lên đầu của mặt hàng mà bạn có nhu cầu điều chỉnh kích thước.

*

Bước 2: Khi thấy tất cả kí hiệu mũi tên tứ chiều hiện lên thì bấm giữ loài chuột trái. Sau đó chúng ta kéo chuột lên bên trên hoặc xuống dưới. Vào đó, đẩy lên trên là tăng còn xuống dưới là giảm chiều cao hàng. Hiệu quả thu được sẽ giống như trong hình ảnh dưới đây:

*

Cách chỉnh form size ô trong Excel này sẽ làm cho ô chuyển đổi dài ra theo chiều dọc.

Cách chỉnh chiều cao nhiều hàng thuộc lúc

Để chỉnh được độ rộng của nhiều hàng đồng thời thì các chúng ta có thể làm như sau:

Bước 1: bôi đen các hàng ý muốn chỉnh kích thước. Đưa nhỏ trỏ loài chuột lên đầu của hàng ngẫu nhiên trong số những hàng mà bạn có nhu cầu điều chỉnh kích thước.

*

Bước 2: lúc thấy có kí hiệu mũi tên tứ chiều hiện hữu thì bấm giữ loài chuột trái. Sau đó các bạn kéo chuột lên bên trên hoặc xuống dưới. Vào đó, dàn ra trên là tăng còn xuống bên dưới là giảm độ cao hàng.

*

Cách chỉnh chiều cao hàng theo kích cỡ tự chọn

Nếu bạn muốn chỉnh chiều cao hàng theo một kích thước ví dụ thì hãy thực hiện cách này nhé.

Bước 1: bôi đen các hàng muốn điều chỉnh kích thước.

Bước 2: Vào thẻ home => bấm vào nút Format trong đội Cells => lựa chọn mục Row Height…

*

Bước 3: Điền kích thước bạn có nhu cầu vào ô Row Height rồi bấm OK là kết thúc thao tác.

Xem thêm: Điểm chuẩn vào trường đại học quy nhơn tuyển sinh 2016, đh quy nhơn có điểm chuẩn cao nhất là 23

*

Kết luận

Như vậy, chỉ với các thao tác dễ dàng làm biến hóa độ rộng lớn cột hoặc độ cao hàng là chúng ta đã chỉnh kích thước ô trong quy trình học Excel thành công. Hi vọng các chúng ta cũng có thể áp dụng những kỹ năng và kiến thức mà chúng mình chia sẻ để làm việc tác dụng hơn. Đừng quên đón phát âm những bài viết mới của mamnongautruc.edu.vn để update các thủ thuật Excel hay duy nhất nhé.