Chắc nói sơ qua thì mọi tín đồ cũng nghe biết việc làm các dòng karaoke giỏi sub trong cách đoạn clip rồi ha~ và giờ thì mình đã chỉ các bạn làm karaoke/sub bằng phần mềm Aegisub. Đây là 1 phần mềm chuyên được dùng cho vấn đề làm sub rồi, cùng theo mình thì nó cũng khá dễ mò và không mấy cực nhọc