Chắc nói sơ qua thì mọi người cũng biết đến việc làm các dòng karaoke hay sub trong cách video rồi ha~ Và giờ thì mình sẽ chỉ các bạn làm karaoke/sub bằng phần mềm Aegisub. Đây là một phần mềm chuyên dụng cho việc làm sub rồi, và theo mình thì nó cũng khá dễ mò và không mấy khó