Tặng một nửa doanh nghiệp cho nhân viên lâu năm

Singapore
Trước lúc nghỉ hưu, ông Lim Soon Hock, 59 tuổi, chia một nửa cp trong doanh nghiệp của mình, cầu tính hơn 700.000 USD, cho người nhân viên gắn thêm bó đôi mươi năm.

Bạn đang xem: Những câu chuyện cảm động nhất thế giới


Uor
ICA" alt="*">