Category Archives: THƯ VIỆN

VAS xây dựng trách nhiệm về ‘Phát triển bền vững’ cho thế hệ tương lai

VAS xây dựng trách nhiệm về Phát triển bền vững cho thế hệ tương lai - Ảnh 2.

Khi thế giới ngày càng biến chuyển, các thế hệ trẻ càng cần được trang bị một góc nhìn rộng hơn về định hướng phát triển tương lai, bên cạnh việc gia tăng trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn các truyền thống văn hóa.