Tài liệu ôn thi học tập sinh giỏi Toán lớp 3

Tài liệu ôn thi học sinh tốt Toán lớp 3 bao gồm 71 việc lớp 3. Đây là tài liệu ôn thi học tập sinh tốt hay dành cho thầy cô và những em học viên ôn luyện nhằm củng vắt lại kiến thức sẵn sàng tốt nhất mang lại kỳ thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 3. Sau đây, mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

ĐỀ ÔN LUYỆN HSG LỚP 3

Bài 1. Hình tam giác ABC gồm 3 cạnh bởi nhau, hình tứ giác MNPQ có 4 cạnh bằng nhau. Biết cạnh hình tam giác dài ra hơn cạnh hình tứ giác là 10 centimet và chu vi hình đó bằng nhau. Tìm kiếm độ dài cạnh của hình tam giác ABC và hình tứ giác MNPQ.

Gợi ý

Vì mỗi cạnh của tam giác dài thêm hơn nữa mỗi cạnh của tứ giác 10cm phải 3 cạnh của tam giác dài hơn 3 cạnh tứ giác là: 10 x 3 = 30 (cm)

Để đến chu vi hình tam giác bởi chu vi hình tứ giác.

Mà chu vi của hình tam giác là tổng ba cạnh, chu vi hình tứ giác là tổng 4 cạnh, phần lớn hơn 30 đó là một trong những cạnh của hình tứ giác.

Vậy cạnh của tứ giác bằng 30 (cm).

Vì cạnh tam giác dài hơn nữa mỗi cạnh tứ giác 10cm yêu cầu cạnh tam giác bằng :

30 + 10 = 40 (cm).

Bài 2. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 12cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó?

Gợi ý

Chu vi của hình chữ nhật là:

12 x 6 = 72 (m)

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

72 : 2 = 36

Chiều dài hình chữ nhật kia là:

36 - 12 = 24 (m)

Đáp số: 24m

Bài 3. Biết chu vi một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Gợi ý

Gọi chiều dài, chiều rộng lớn của hình chữ nhật thứu tự là a, b

Vì chu vi hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng

⇒ (a + b) × 2 = 6 × b


⇒ 2 × a + 2 × b = 6 × b

⇒ 2 × a = 6 × b - 2 × b

⇒ 2 × a = (6 - 2) × b

⇒ 2 × a = 4 × b

⇒ a = 4 × b : 2

⇒ a = 2 × b

Vậy chiều dài hình chữ nhật kia gấp gấp đôi chiều rộng

Bài 4. vào một hội thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra các bạn Hồng làm thấp hơn bạn Mai 5 hoa lá và chỉ bởi một nửa số cành hoa của Hoà. Hỏi cả tía bạn làm được từng nào bông hoa?

Gợi ý

Mai làm đc số hoa là:

25 + 5 = 30 (bông)

Hòa làm được số hoa là:

25 x 2 = 50 (bông)

cả 3 các bạn đã làm đc số hoa là:

30 + 50 + 25 = 105 (bông)

Đáp số: 105 bông hoa

Bài 5. An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Nếu như An mang lại Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang đến Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi chúng ta đều bằng 12 cái. Hỏi ban đầu mỗi các bạn có mấy nhãn vở?

Gợi ý

Ban đầu Hoà tất cả số nhãn vở là:

12 – 4 = 8 (cái)

Ban đầu An tất cả số nhãn vở là:

12 + 6 = 18 (cái)

Ban đầu Bình gồm số nhãn vở là:

12 + 4 – 6 = 10 (cái)

Đáp số: An 18 nhãn vở

Bình 10 nhãn vở

Hoà 8 nhãn vở

Bài 6. có 42 chúng ta ở lớp 3A xếp thành 3 hàng dẫu vậy không đa số nhau. Chúng ta lớp trưởng đưa 1/3 số các bạn ở hàng một sang mặt hàng hai, rồi lại gửi 6 các bạn từ hàng nhị sang sản phẩm ba, từ bây giờ số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi hàng gồm bao nhiêu bạn?

Gợi ý

Khi đều bằng nhau số bạn ở mỗi mặt hàng là:

42 : 3 = 14 (bạn)

Số chúng ta ở mặt hàng 1 là:

14 : (3 - 1) x 3 = 21 (bạn)

Số chúng ta ở hàng 3 là:

14 - 6 = 8 (bạn)

Số các bạn ở mặt hàng 2 là:

42 - 21 - 8 = 13 (bạn)

Đáp số : hàng 1: 21 bạn

Hàng 2: 13 bạn

Hàng 3 : 8 bạn

Bài 7. có 12 con chim đậu sinh hoạt cành trên, số chim đậu nghỉ ngơi cành dưới nhiều hơn nữa cành trên là 4 con. Bây giờ 5 nhỏ ở cành bên trên đậu xuống cành dưới, hỏi hiện nay số chim làm việc cành dưới so với số chim sống cành trên thì gấp mấy lần?

Gợi ý

Số chim sống cành dưới là:

12 + 4= 16 (con)

Số chim cành trên khi 5 nhỏ chim đậu xuống cành bên dưới là:

12 - 5 = 7(con)

Số chim cành dưới hiện tại là:

16 + 5 = 21(con)

Số chim ở bên dưới gấp số chim nghỉ ngơi cành trên là:

21 : 7 = 3 (lần)

Đáp số: 3 Lần

Bài 8. Túi trước tiên đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi vật dụng hai. Hỏi cần lấy nghỉ ngơi túi trước tiên bao nhiêu kilogam gạo đổ sang túi máy hai để số gạo ở nhì túi bằng nhau?


Gợi ý

Túi đồ vật hai đựng số ki lô gam gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Hai túi đựng số ki lô gam gạo là: 18 + 6 = 24 (kg)

Số gạo ở nhị túi lúc cân nhau thì gồm số ki lô gam gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Phải đem túi trước tiên chuyển quý phái túi sản phẩm hai số ki lô gam gạo nhằm hai túi bằng nhau là: 18 – 12 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kilogam gạo

Bài 9. Thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng vật dụng hai có 14 lít dầu. Hỏi cần cùng rót tiếp tế mỗi thùng một số trong những lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng thiết bị hai gấp hai số dầu sinh hoạt thùng sản phẩm công nghệ nhất?

Bài 10. Biết vào thùng có số quýt nhiều hơn nữa số cam là 8 quả. Mẹ đã kéo ra 2 trái quýt cùng 2 trái cam mang đến hai anh em. Như vậy còn lại ở thúng số quýt gấp đôi số cam. Hỏi ban sơ trong thùng bao gồm bao nhiêu trái cam, bao nhiêu quả quýt?

Bài 11. Tấm vải xanh nhiều năm gấp 3 lần tấm vải vóc đỏ, shop đã bán tốt 7m vải đỏ cùng 37m vải xanh, do vậy số m vải còn lại ở hai tấm bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi tấm vải vóc dài từng nào mét?

Bài 12: Viết số bao gồm 3 chữ số có hàng trăm gấp gấp đôi hàng 1-1 vị, sản phẩm trăm gấp hai lần sản phẩm chục.

Bài 13: Viết số tất cả 3 chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng solo vị, hàng ngàn bằng nửa hàng chục.

Bài 14: Tính giá chỉ trị những biểu thức sau:

14 x 3 + 23 x 4 23 x 5 – 96 : 4

16 x 3 + 55 : 5 968 : 8 – 13 x 7

69 : 3 + 21 x 4 36 x 3 – 29 x 2

72 : (107 – 99) 5 x (145 – 123)

Bài 15: Có 3 bao gạo mỗi bao tất cả 53 kg. Fan ta lấy giảm ra ở mỗi bao 3 kg, số gạo còn sót lại đóng phần nhiều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi bao gồm bao nhiêu kg gạo? (giải bởi 2 cách)

Bài 16: Ngày mồng 1 của một mon nào đó rơi vào trong ngày chủ nhật. Hỏi:

a) những ngày công ty nhậ tiếp theo sau là hầu như ngày nào trong tháng?

b) Ngày vào cuối tháng (31) là ngày thư mấy trong tuần?

Bài 17: Số 540 thay đổi thế làm sao nếu:

a) xóa khỏi chữ số 0?

b) xóa sổ chữ số 5?

c) cố kỉnh chữ số 4 bằng văn bản số 8?

Bài 18: Số 45 biến đổi thế như thế nào nếu?

a) Viết thêm chữ số 0 vào bên yêu cầu số dó?

b) Viết thêm chữ số 2 vào phía trái số đó?

c) Viết xen chữ số 0 vào thân hai chữ số 4 cùng 5?

Bài 19: search x, biết:

a) X là số ngay thức thì sau của số 999.

b) X là số tức thời sau của số a.

Bài 20: Biết 16 phân tách cho x được 4. Hỏi 64 phân tách cho x được mấy? 80 phân tách cho x được mấy?

Bài 21. Giả dụ số a chia cho 5 được yêu đương là 15, số c phân chia cho 15 được yêu quý là 5 thì tổng (a + c) phân chia cho 2 được yêu quý là bao nhiêu?

Bài 22. vào một phép trừ, tổng của số trừ cùng với hiệu bởi 60. Kiếm tìm số bị trừ của phép trừ đó?

Bài 23. Tích của nhì số cấp 5 lần thừa số vật dụng nhất. Tìm thừa số thiết bị hai.

Bài 24. Tích của nhị số là 75 với gấp 5 lần quá số lắp thêm hai. Hỏi tích đó gấp mấy lần quá số vật dụng nhất?

Bài 25. Vào một phép chia, số bị phân tách gấp 7 lần số chia. Search thương của phép chia đó?

Bài 26. cho dãy số: 2, 4,6,10,12........Hỏi:


a) Số hạng thứ trăng tròn là số nào?

b) Số 93 có ở trong dãy số trên không? bởi vì sao?

c) Số 96 là số hạng sản phẩm mấy của dãy?

Bài 27. Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta bắt buộc dùng từng nào chữ số?

Bài 28. Tích của nhì số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên cần thừa số trước tiên và giữ nguyên thừa số máy hai rồi nhân 2 số với nhau. Hỏi tích new là bao nhiêu?

Bài 29. khi nhân 1ab cùng với 6, bạn A quên mất chữ tiên phong hàng đầu ở mặt hàng trăm. Hỏi tích bị giảm đi bao nhiêu solo vị?

Bài 30. Yêu đương của nhị số biến đổi thế nào ví như số bị chia bớt đi gấp đôi và giữ nguyên số chia?

Bài 31. Mái ấm gia đình bạn Bình gồm 3 bạn thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 bạn nửa mà lại tổng các khoản thu nhập không chuyển đổi thì bình quân mọi cá nhân thu nhập được từng nào nghìn đồng một tháng?

Bài 32. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tra cứu số trừ?

Bài 33. tìm thương của nhị số không giống không, biết hiệu của nhì số bởi không. Tra cứu thương của nhị số biết thương kia gấp gấp đôi số bé bỏng nhưng chỉ bởi nửa số lớn?

Bài 34. Tìm tía số, biết số đầu tiên gấp 3 lần số đồ vật hai, số thứ hai bé nhiều hơn số thứ tía là 5 và tổng cả cha số là 55?

Bài 35.

a) gấp đôi một nửa của 48 được bao nhiêu?

b) mang một nửa của một tá song đũa thì được mấy loại đũa?

Bài 36. Tích của hai số là 645. Tra cứu thừa số sản phẩm nhất, hiểu được thêm 5 đơn vị chức năng vào số máy hai thì tích bắt đầu sẽ là 860.

Bài 37. Tổng của hai số là 64,nếu đem số bự chia mang lại số nhỏ nhắn thì được yêu thương là 5 với dư là 4. Tìm kiếm hiệu nhị số đó?

Bài 38. nhị số gồm hiệu là 95. Trường hợp xoá vứt chữ số 5 ở tận cùng của số to thì ta được số bé. Tra cứu tổng hai số đó?

Bài 39. Tính nhanh:

a) 37 x 18 - 9 x 74 + 100

b) 15 x 2 + 15 x 3 - 15 x 5 =

Bài 40. Hình tam giác ABC gồm 3 cạnh bởi nhau, hình tứ giác MNPQ bao gồm 4 cạnh bởi nhau. Biết cạnh hình tam giác dài hơn nữa cạnh hình tứ giác là 10cm cùng chu vi hình đó bởi nhau. Tra cứu độ nhiều năm cạnh của hình tam giác ABC với hình tứ giác MNPQ.

Bài 41. Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 12cm. Biết chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật đó?

Bài 42. Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 43. Vào một hội thi làm hoa, bạn Hồng có tác dụng được 25 bông hoa. Tính ra các bạn Hồng làm ít hơn bạn Mai 5 bông hoa và chỉ bởi một nửa số nhành hoa của Hoà. Hỏi cả tía bạn có tác dụng được bao nhiêu bông hoa?

Bài 44. An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Giả dụ An mang lại Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang lại Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi chúng ta đều bởi 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi chúng ta có mấy nhãn vở?

Bài 45. tất cả 42 các bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng cơ mà không hầu như nhau. Các bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số chúng ta ở hàng một sang sản phẩm hai, rồi lại đưa 6 các bạn từ hàng nhì sang sản phẩm ba, lúc này số bạn ở mỗi mặt hàng đều bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng bao gồm bao nhiêu bạn?

Bài 46. gồm 12 con chim đậu nghỉ ngơi cành trên, số chim đậu sinh sống cành dưới nhiều hơn cành bên trên là 4 con. Hiện nay 5 con ở cành bên trên đậu xuống cành dưới, hỏi bây chừ số chim làm việc cành bên dưới so cùng với số chim ở cành trên thì cấp mấy lần?

Bài 47. Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi đồ vật hai. Hỏi phải lấy sống túi trước tiên bao nhiêu kilogam gạo đổ sang túi vật dụng hai nhằm số gạo ở hai túi bởi nhau?

Bài 48. Thùng trước tiên có 6lít dầu, thùng thiết bị hai có 14 lít dầu. Hỏi cần cùng rót thêm vào mỗi thùng một số lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng máy hai gấp đôi số dầu sống thùng thiết bị nhất?


Bài 49. Biết trong thùng có số quýt nhiều hơn nữa số cam là 8 quả. Bà mẹ đã mang ra 2 quả quýt với 2 trái cam mang đến hai anh em. Như vậy còn sót lại ở thúng số quýt gấp đôi số cam. Hỏi ban đầu trong thùng tất cả bao nhiêu quả cam, từng nào quả quýt?

Bài 50. Tấm vải vóc xanh lâu năm gấp 3 lần tấm vải vóc đỏ, siêu thị đã bán tốt 7m vải đỏ với 37m vải vóc xanh, như vậy số m vải sót lại ở hai tấm bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 51. Chúng ta An đếm cây viết chì đựng trong hộp. Ví như đếm theo chục thì được 6 chục cây viết chì. Hỏi nếu như đếm theo tá thì được từng nào tá bút chì?

Bài 52. Cả gà và thỏ đếm được 24 chiếc chân. Biết số đầu gà thông qua số đầu thỏ. Đố bạn biết có mấy con gà có mấy bé thỏ?

Bài 53. 24 dòng bánh nướng đựng phần nhiều trong 6 hộp. Cô giáo download về đến lớp chủng loại giáo 5 hộp bánh vì thế và phân tách đều cho những cháu, mỗi cháu được nửa cái. Hỏi lớp mẫu mã giáo đó bao gồm bao hiêu cháu?

Bài 54. Bao gồm 6 gói kẹo, bạn Mai kéo ra ở từng gói 10 cái kẹo thì thấy số kẹo còn lại ở 6 gói bằng đúng số kẹo sống 4 gói nguyên. Hỏi mỗi gói kẹo tất cả bao nhiêu cái?

Bài 55. trong nửa giờ Mai làm cho được 6 bông hoa, còn Hồng để làm được 10 bông hoa loại đó đề xuất mất 40 phút. Hỏi ai làm nhanh hơn?

Bài 56. Để cưa một khúc mộc thành 2 đoạn cần mất 10 phút. Hỏi mong cưa khúc gỗ đó thành 4 đoạn thì mất bao nhiêu phút?

Bài 57. Anh đi từ bỏ nhà cho trường hết 1/6 giờ, em đi trường đoản cú nhà đến trường không còn 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có theo kịp em không? nếu có thì đuổi kịp ở chỗ nào trên quãng đường đó?

Bài 58. Túi trước tiên đựng 8 kg gạo bằng 1/3 túi máy hai. Hỏi túi đồ vật hai đựng nhiều hơn nữa túi trước tiên bao nhiêu kg gạo? số gạo đựng trong cả nhì túi vội mấy lần số gạo đựng vào túi sản phẩm công nghệ nhất?

Bài 59. chúng ta Tâm được 1/3 túi kẹo nhỏ, các bạn Thắng được 1/5 gói kẹo to, như vậy đôi bạn trẻ có số kẹo bởi nhau, biết số kẹo ngơi nghỉ túi to nhiều hơn số kẹo làm việc túi nhỏ tuổi là 20 cái. Hỏi từng gói kẹo tất cả bao nhiêu cái?

Bài 60. bây chừ em 4 tuổi,anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nưủa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em?

Bài 61. hiện giờ con 8 tuổi, tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi bé bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ?

Bài 62. Tuổi của Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm vội vàng 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm. Hỏi bây giờ Hoa mấy tuổi?

Bài 63. tra cứu x:

a) X - 13 x 3 = 45 b) 4 x 8 + 19 - x = 28

Bài 64. dãy số chẵn tiếp tục từ 2 đến 246 tất cả bao nhiêu số hạng?

Bài 65. Hùng gồm 16 que tính, Minh có nhiều hơn Hùng 7 que tính nhưng thấp hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả 3 các bạn có bao nhiêu que tính?

Bài 66. Tấm vải vóc xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ, siêu thị đã bán tốt 7m vải vóc đỏ với 37 m vải vóc xanh. Vì thế số mét vải còn lại ở hai tấm bởi nhau. Hỏi thời điểm chưa buôn bán mỗi tấm vải vóc dài bao nhiêu mét?

Bài 67. Tìm diện tích một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật nhiều năm 12 cm, chiều rộng bởi nửa chiều dài?

Bài 68. Chưng An giảm 1 tua dây. Bác bỏ cắt được 4 nhát, mỗi đoạn gồm 2m. Hỏi tua dây đó dài bao nhiêu mét?

Bài 69. Lan học hoàn thành bài hết 1 giờ trăng tròn phút. Hồng học chấm dứt bài nhiều hơn nữa Lan 15 phút. Hỏi cả đôi bạn học dứt bài hết thời gian bao nhiêu phút?

Bài 70. bao gồm 32 lít dầu được rót vào những chai. Từng chai chỉ đựng được 5 lít. Hỏi phải dùng mấy chai nhằm đựng hết địa điểm dầu trên?

... =9040=9944 3. (2,5 điểm)Ta có sơ đồ: Học sinh thanh nữ : Học sinh phái mạnh : 256 học sinh tổng thể phần cân nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)Số học tập sinh phụ nữ là: 256 : 8 × 3 = 96 (học sinh) Số học tập sinh phái nam là: ... ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI KHỐI 3 NĂM HỌC 2010 -2011MÔN TOÁN. Thời hạn : 60 phút1. Tìm x : a) 525 - x = 138 b) x - 75 × 4 = 32 2. Tính nhanh : a) 652 - 157 + 557 - 252 b) 6 + 6 + …… .+ ... Hình tứ giác ABCD là: 1 6 +3 2+1 6 +3 2=96(cm) (0,5 điểm) Đáp số: a) 4 hình tứ giác. B) 96cmĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI KHỐI 4. NĂM HỌC 2010 -2011TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2Môn: Toán. thời gian : 60...
*

*

... Họ cùng tên Lớp Đề thi khảo gần kề học sinh tốt lớp 3 môn tiếng việt
I.Đọc bài thơ sau:Mỗi mau chóng mai thức dậy
Luỹ tre xanh lè rào
Ngọn ... Sánh bao gồm trong bài bác thơ là:a. 1hình hình ảnh b.2 hình hình ảnh c .3 hình ảnh d.4 hình ảnh6.Sự vật đợc nhân hoá trong bài xích thơ là:a. 1 sự trang bị b.2 sự đồ gia dụng c .3 sự thứ d.4 sự vật7.Bộ phận vấn đáp cho thắc mắc nh ... Vào thời gian nào?a. Buổi sớm b. Buổi tra c. đêm tối d. Từ sáng sủa hôm trớc cho tận sánghôm sau 3. các sự đồ dùng đợc kể đến trong bài bác thơ là:a. Luỹ tre, gọng vó, trâu, giờ đồng hồ chim, phương diện trời,nâng.b....
*

... Trờng tiểu học tập Khảo gần kề học tập sinh tốt lớp 4 Xuân thợng Năm học tập 2008 - 2009 Môn: giờ đồng hồ Việt I- Phần trắc nghiệm khách hàng quan: (4 điểm)Đọc ... Cuối xuân đầu hạ, khi các loài cây vẫn khoác color áo bắt đầu thì cây sấu new bắt đầu gửi mình cầm cố lá. Đi dới rặng sấu ta sẽ gặp gỡ những chiếc lá nghịch ngợm. Nó tảo tròn trớc mặt, đậu lên đầu, lên ... Thơm, hương thơm vị
Câu 3.

Xem thêm: Các dân tộc thiểu số gồm những dân tộc nào, dã¢n tộc thiểu số lã  gã¬

trong khúc văn, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật và thẩm mỹ nào?
A. Nhân hoá
B. So sánh
C. Nhân hoá và so sánh
Câu 4. Câu văn Nó cù tròn trớc mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi...
từ khóa: để điều tra học sinh tốt toán 2đề điều tra khảo sát học sinh tốt toán lớp 2bộ đề điều tra học sinh xuất sắc toán lớp 4đề điều tra học sinh xuất sắc toán 7đề điều tra học sinh giỏi toán 8đề khảo sát học sinh giỏi toán 6đề khảo sát học sinh tốt toán lớp 7đề khảo sát điều tra học sinh tốt tiếng việt lớp 5đề khảo sát điều tra học sinh giỏi tiếng việt lớp 4đề điều tra học sinh xuất sắc tiếng anh lớp 6đề khảo sát điều tra học sinh giỏi tiếng anh lớp 7de khao sat hoc sinh gioi tieng anh lop 7 thang 10đề thi điều tra học sinh tốt toán lớp 5đề khảo sát học sinh tốt lớp 3 môn toánđề điều tra học sinh giỏi lớp 5 môn toánchuyên đề điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu vãn sự hiện ra lớp đảm bảo và kỹ năng chống ăn mòn của thép bền tiết trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt nam
Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá quality thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoại
Nghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi tiết não cấp
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng clip trên nền giao thức HTTPđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 gồm lời giải
Biện pháp thống trị hoạt hễ dạy hát xoan vào trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọ
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở đảm bảo môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ long
Nghiên cứu vớt tổng hợp những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúng
Sở hữu ruộng khu đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 thừa nhận dạng rui ro
Tổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Kiểm tiếp giáp việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và ý kiến đề xuất khởi tố theo điều khoản tố tụng hình sự nước ta từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự vn từ trong thực tế xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở hễ vật
Nguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự so với người dưới 18 tuổi lỗi lầm trong điều khoản hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu new đăng đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài xích cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem lẩn thẩn van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2