Có một người, cho em thế nào là yêu.Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.Có môt người, em trao hàng ngàn nỗi nhớ.Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em.

Bạn đang xem: Đừng nhìn e khóc mới biết e đau

Có một người với em là tất cả.Nhưng với người ta em chẳng là gì cả
Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười.Nhưng khi quay đi em lại bật khóc.

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết quay lại nhìn anh, tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa

Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao
Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau
Anh cứ đi đi đừng lo, em sẽ chẳng sao đâu
Em sẽ giấu, sẽ chẳng để anh biết đâu.


Có một người, cho em thế nào là yêu.Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.Có môt người, em trao hàng ngàn nỗi nhớ.Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em.

Có một người với em là tất cả.Nhưng với người ta em chẳng là gì cả
Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười.Nhưng khi quay đi em lại bật khóc.

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết quay lại nhìn anh, tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa

Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao
Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau
Anh cứ đi đi đừng lo, em sẽ chẳng sao đâu
Em sẽ giấu, sẽ chẳng để anh biết đâu.


*Không Còn Nợ Nhau (Remix)

Wendy Thảo

*
10.195.565


http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20140519/A11sh
JTAYDPzy
KAuq
CRU590bded832744.jpg

Đừng Bận Tâm Em

Wendy Thảo

*
4.395.475


http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20140519/A11sh
JTAYDPzy
KAuq
CRU590bded832744.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20211122/46S74M8u
Pxiz
Wxri44WQ619b39bbc63a1.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20230523/ep
DF9iuggkwush
Ht59o3646c5bf696cb2.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20210118/9H5oiho
FJJOJ4VCA2cpu60052be8ef9d2.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20170726/w
Kc0EUXkk
FTj
B55Q5Qu
R597888b90c98d.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20180507/Kom
CVrc
Zg
Sll
Uskjy
Lp
Z63ff05892df13.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20220801/8Gv
ZS6gyvg
Ko8y
KYFBjo62e74bc75f3cc.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20230405/Zz
PKV5Vct
D0fa
AQ5i
Ugf645b0ff1cc301.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20120119/7Ubb
Lce
LYiyiw
PXj
Bmq65bb5e86150881.jpg

Mạng xã hội mamnongautruc.edu.vn: Âm nhạc

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chăm sóc khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
mamnongautruc.edu.vn.vn

Có một người, cho em thế nào là yêu.Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.Có môt người, em trao hàng ngàn nỗi nhớ.Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em.

Có một người với em là tất cả.Nhưng với người ta em chẳng là gì cả
Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười.Nhưng khi quay đi em lại bật khóc.

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết quay lại nhìn anh, tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa

Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao
Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau
Anh cứ đi đi đừng lo, em sẽ chẳng sao đâu
Em sẽ giấu, sẽ chẳng để anh biết đâu.


Có một người, cho em thế nào là yêu.Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.Có môt người, em trao hàng ngàn nỗi nhớ.Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em.

Có một người với em là tất cả.Nhưng với người ta em chẳng là gì cả
Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười.Nhưng khi quay đi em lại bật khóc.

Xem thêm: Bữa cơm chan nước mắt - film: bữa cơm đáng nhớ

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết quay lại nhìn anh, tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa

Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao
Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau
Anh cứ đi đi đừng lo, em sẽ chẳng sao đâu
Em sẽ giấu, sẽ chẳng để anh biết đâu.


*Yêu Anh Là Lỗi Của Em

Song Thư

*
9.992.890


http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20130618/gw
Xeb
Zsxm
T1yrv
Bsd
EAw590bd0535f4e1.jpg

Hạnh Phúc Không Chọn Em

Song Thư

*
9.334.970


http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20130618/gw
Xeb
Zsxm
T1yrv
Bsd
EAw590bd0535f4e1.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20210830/YRUE7Mw
Xe
PPXZ9n
I1h6v612c76496c32f.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20180507/Kom
CVrc
Zg
Sll
Uskjy
Lp
Z63ff05892df13.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20230404/v7YFBMxz
P8BAvx
Xy
Bte
D645afa29dfb85.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20220801/8Gv
ZS6gyvg
Ko8y
KYFBjo62e74bc75f3cc.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20210115/HMc3jf0m
Ebw2y
Gi
Exf6j60014e910921c.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20230313/ay
Erm
Xe
JG0IJWKdhea
PH640fda42d88e3.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20210324/Bzexs
G4Pbcq
DBPr0Vpp
J605b160c29a00.jpg
http://musicmd1fr.mamnongautruc.edu.vn.net/bucket-image-mamnongautruc.edu.vn/images/singer/20201210/092wz
Ik2g
Sd6ar
Ilmn
Jl5fd1d17f1146e.jpg

Mạng xã hội mamnongautruc.edu.vn: Âm nhạc

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chăm sóc khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
mamnongautruc.edu.vn.vn