voluntarist is the translation of "duy ý chí" into English. Sample translated sentence: Một người Cơ Đốc không duy ý chí với quá tự tin. ↔ He is not wilful or presumptuous.


*

*

Brezhnev và Podgorny tập trung Bộ chính trị, lên án Khrushchev về những sai trái trong tởm tế, buộc tội ông là fan duy ý chí và gồm cách cư xử không đúng đắn.

Bạn đang xem: Duy ý chí nghĩa là gì


Brezhnev & Nikolai Podgorny appealed lớn the Central Committee, blaming Khrushchev for economic failures, & accusing him of voluntarism & immodest behavior.
Trong tiến độ 650 TCN – 480 TCN, khi các nhà triết học tập Hy Lạp trước Sokrates như Thales phản đối cách lý giải chủ quan tiền duy ý chí cho những hiện tượng thoải mái và tự nhiên và ông cho rằng mọi sự khiếu nại phải bao gồm nguyên hiền khô tự nhiên.
Natural philosophy has its origins in Greece during the Archaic period, (650 BCE – 480 BCE), when pre-Socratic philosophers like Thales rejected non-naturalistic explanations for natural phenomena and proclaimed that every event had a natural cause.
Làm sao sự tự sát hoàn toàn có thể xảy đến trong một nhân loại mà sức khỏe thực thụ duy nhất là ý chí đam mê sống ?
Nếu các bạn suy đi nghĩ về lại về những điều tiêu cực, các bạn sẽ cảm thấy ngán nản; nhưng bằng một động lực của ý chí, bạn có thể bắt ý thức mình duy trì đông đảo ý tưởng tích cực và lành mạnh và lạc quan.
If you brood on negative things you will be depressed; by an act of will you can force the mind lớn think positive, optimistic thoughts.
Một nhóm nhỏ dại của phần nhiều loài có tư duy làm việc Spira là chủng loại "unsent"—những vong hồn với ý chí mạnh mẽ của những người dân chết tồn tại sinh hoạt dạng hữu hình.
A subset of Spira"s sentient races are the "unsent", the strong-willed spirits of the dead that remain in corporeal form.
Vấn đề duy nhất là nó ăn cắp ý tưởng từ một tạp chí thanh nữ Pháp và khi bạn đến trang web khóa đó, nó chỉ cho tới một trang web bán đồ gia dụng lót.
The only problem is it"s plagiarized from a major French feminist journal, and when you go lớn the supposed course website, it points to lớn a lingerie-selling website.
Vấn đề duy độc nhất vô nhị là nó đánh tráo ý tưởng xuất phát điểm từ 1 tạp chí phụ nữ Pháp và khi bạn đến trang web khóa đó, nó chỉ cho tới một website bán vật dụng lót.
The only problem is it"s plagiarized from a major French feminist journal, và when you go to the supposed course website, it points lớn a lingerie- selling website.
Nêu ra những điều cần làm: ghi xuống tất cả những người đã nhận tạp chí, trở về viếng thăm trong vòng hai tuần lễ, trình bày những điểm mới lạ trong tạp chí hiện hành nhằm duy trì sự chú ý.
Outline what is needed: record all placements, return within two weeks, present fresh ideas from current magazines khổng lồ keep interest alive.
Một vài tín đồ có cảm giác về trường đoản cú này rằng nó mang trong mình một ý nghĩa xấu đi hoặc bao gồm nghĩa xấu, trong những khi những người xem khác duy trì ý kiến đến rằng đây là một nhiều từ với sắc thái trung tính hoặc thậm chí là tích cực.
Some feel the word has come to lớn have a negative or pejorative connotation, while other observers maintain it is neutral or even positive.
Một số kỹ thuật liên quan là đụng não, kỹ thuật team danh nghĩa, kỹ thuật Delphi, lập bạn dạng đồ tứ duy/ ý tưởng, Biểu đồ tương đương - Affinity diagram, cùng Phân tích ra quyết định nhiều tiêu chí.
Some relevant techniques are brainstorming, the nominal group technique, the Delphi technique, idea/mind mapping, the affinity diagram, và multicriteria decision analysis.
Trong xuyên suốt cuộc hành trình, Kerrigan đã tất cả một cuộc chạm mặt gỡ với Zeratul và nhận được lời khuyên phải đi mang đến Zerus, quê hương ban đầu của loại Zerg, vị trí cô không những lấy lại được sức mạnh của chính bản thân mình với tên gọi Queen of Blades, nay trông khỏe khoắn hơn khi nào hết, hơn nữa biết rằng một linh hồn của chủng tộc Xel"Naga thương hiệu là Amon chịu đựng trách nhiệm khiến cho cho bè đảng Zerg biến một bầy thú hoang dở hơi hiếu chiến, bị buộc ràng với ý chí phá hủy duy nhất.
During her quest, she has an encounter with Zeratul, who advises her to lớn travel khổng lồ Zerus, the original homeworld of the Zerg, where she regains her powers as the Queen of Blades, returning stronger than ever, & learns that a fallen Xel"Naga named Amon was responsible for making the Zerg what they are: a warring swarm, bound khổng lồ a single overriding will.
Nhà văn thương yêu ý tưởng của Burroughs về bài toán lặp đi lặp lại các biểu tượng mang những ý nghĩa vào tác phẩm truyện tranh duy độc nhất vô nhị của Burroughs là "The Unspeakable Mr. Hart" xuất bạn dạng trong tạp chí Cyclops.
He admired Burroughs" use of "repeated symbols that would become laden with meaning" in Burroughs" only comic strip, "The Unspeakable Mr. Hart", which appeared in the British underground magazine Cyclops.
Mặc dù dự thảo rất có thể hiện một trong những cải tiến nhỏ so cùng với khung pháp lý hiện hành, nhưng lại vẫn duy trì các cơ sản xuất điều kiện cho thiết yếu quyền bầy áp phần nhiều nhóm tôn giáo ko vừa ý, thậm chí tăng cường uy cố gắng pháp lý cho các cơ chế đó.
Although the draft contains a few marginal improvements on the existing legal framework, it maintains mechanisms allowing authorities lớn persecute religious groups they dislike and could even give such mechanisms greater legal force.
Kennan đồng ý với lý lẽ rằng Liên Xô thậm chí bao gồm một thi công thế giới sau khi Stalin chết, cùng còn quan tâm nhiều hơn nữa với vấn đề duy trì sự điều hành và kiểm soát với khối của mình.
Kennan agreed the argument that the Soviets even had a world kiến thiết after Stalin"s death, being far more concerned with maintaining control of their own bloc.
Ảnh hưởng của Kitô giáo cuối cùng đặc trưng mang lại tình dục là một hành vi mà mục tiêu duy nhất của mình là sinh sản, với đồng tính luyến ái được xem như là một trong nhiều chuyển động tình dục là tội lỗi và cản lại ý chí của Thiên Chúa.
The influence of Christianity eventually characterised sexuality as an act whose only goal was procreation, with homosexuality being viewed as one of many sexual activities that were sinful & against God"s will.
Nghiên cứu bắt đầu này nói cùng với ta rằng thứ duy tuyệt nhất mà chúng ta đã biết về giấc ngủ, thậm chí, cả Galen cũng phát âm về giấc ngủ, tương quan tới câu hỏi làm tươi mới đầu óc. Hoàn toàn có thể là 1 phần lớn ý nghĩa của việc ngủ.
So what this new research tells us, then, is that the one thing that all of you already knew about sleep, that even Galen understood about sleep, that it refreshes và clears the mind, may actually be a big part of what sleep is all about.
Trong lúc đó, nhà báo địch thủ Famitsu được phân công báo cáo về các nàng của CPU, các ứng viên CPU, tuy vậy hai phe sớm sáp nhập vào trong 1 nhóm duy nhất, và Dengekiko và Famitsu (dựa trên các tạp chí game lừng danh của Nhật phiên bản Dengeki và Famitsu) đồng ý hợp tác và ký kết và chiến đấu ở kề bên đội ngũ CPU sau thời điểm được ban hành chế sinh sản áo liền kề chiến đấu vị ông chủ của họ, điều này mang đến cho họ năng lực gần như CPU.
Meanwhile, rival journalist Famitsu is assigned khổng lồ report on the CPUs" sisters, the CPU candidates, though the two factions soon merge into a single group, và Dengekiko & Famitsu (based on the popular Japanese gaming magazines Dengeki và Famitsu) agree khổng lồ cooperate và fight alongside the CPU team after being issued transforming combat armor by their employer, which grants them near-CPU cấp độ abilities.
Giờ thì, với hầu như ý con kiến này, chúng ta cũng có thể nói rằng trải nghiệm nét đẹp là trong những cách mà lại sự tiến hóa khơi dậy và duy trì sự mếm mộ và quyến rũ, thậm chí là sự ám hình ảnh thúc đẩy họ đưa ra quyết định mang ý nghĩa thích ứng duy nhất cho mục đích tồn tại và sinh sản.
Now, keeping these ideas firmly in mind, we can say that the experience of beauty is one of the ways that evolution has of arousing & sustaining interest or fascination, even obsession, in order lớn encourage us toward making the most adaptive decisions for survival and reproduction.
Từ đầu chí cuối tởm Thánh, điều được thừa nhận mạnh chưa phải là bài toán sở hữu của cải vật chất, nhưng là một trong những vị thế giỏi trước phương diện Đức Giê-hô-va, vị cầm cố này có thể duy trì bằng phương pháp tiếp tục trung thành tuân theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Throughout the Sacred Scriptures, the emphasis is placed, not on possessing material riches, but on having a good standing with Jehovah, one that we can maintain by continually doing the divine will in faith.
Tạp chí Maclean cầm tắt ý kiến của một đơn vị vô thần nổi tiếng: “Những bạn theo đạo Đấng Christ suy nghĩ rằng tất cả điều gì đấy vượt qua công nghệ và những giác quan tiền của bọn chúng ta... Ý niệm kia làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị sự sống duy nhất bọn họ có, với khiến họ thiên về bạo lực”.
Maclean’s magazine summarizes the views of one prominent atheist this way: “This Christian concept, that there is something beyond science và beyond our senses . . . Devalues the only life we have and makes us too prone to violence.”
Một số công ty phê bình, như của tạp chí USA Today, đang chú ý mang lại chiều sâu cảm hứng được thể hiện, trong lúc The Times nhận xét, "Việc lắng nghe Houston lên giọng hết sức cùng cùng với 35 con fan của dàn phù hợp xướng Georgia Mass Choir rồi chạm mặt khó khăn để liên tiếp duy trì đã khiến cho ta nhận biết chất giọng phi thường của cô được sinh ra để làm gì".
Some critics, such as that of USA Today, noted the presence of her emotional depth, while The Times said, "To hear Houston going at full throttle with the 35 piece Georgia Mass Choir struggling khổng lồ keep up is to realise what her phenomenal voice was made for".
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

BHG - Ý chí là trong những yếu tố làm nên phẩm chất, khả năng của con người. Mặc dù nhiên, nếu như chỉ dựa vào ý chí cá thể mà không theo quy nguyên tắc khách quan, hay coi ý chí là “chìa khóa vạn năng” để xử lý mọi công việc mà không bắt đầu từ thực tiễn cuộc sống thì lại là duy ý chí - 1 trong những những biểu lộ của căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản” dễ làm bạn cách mạng từ sa ngã, trở thành chất, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” – vấn đề này hết sức nguy hiểm.

*
Ảnh minh họa

Bệnh duy ý chí để lại những hệ lụy

Những người duy ý chí thông thường sẽ có chung điểm sáng là xem xét, quan sát nhận, review sự vật, hiện tượng lạ theo cảm tính công ty quan, coi ý kiến của bản thân luôn đúng, thậm chí “duy độc nhất đúng”. Công ty nghĩa duy ý chí từng là một trong những sai lầm của một thành phần những tín đồ cộng sản trên cụ giới, coi ý chí con fan là điều kiện tiên quyết nhằm cải tạo, làm thay đổi thế giới, khước từ tính quy lý lẽ khách quan lại của thoải mái và tự nhiên và làng hội. Những người duy ý chí tất cả tư tưởng lạnh vội, tinh thần sáng sủa thái quá, muốn nhanh lẹ đạt kết quả, mục tiêu mà không xem xét, review khách quan, toàn diện, thấu đáo hầu như vấn đề, phần đông khía cạnh, dễ mộng tưởng về sức mạnh chủ quan mà lại không tiên lượng được hết đa số khó khăn, trở ngại do cả yếu hèn tố rõ ràng và khinh suất gây ra.

Trước đây, 1 phần do thiếu thông tin khoa học, phần vì không sở hữu và nhận thức thấu đáo về việc quanh co, phức tạp của tiến trình xây dựng cơ chế xã hội mới đề xuất một thành phần cán bộ, đảng viên khi nhìn về phía trước thường qua “lăng kính màu hồng” nên rất nhiều bị vấp váp váp, sai trái trên con phố cách mạng và trong vận động thực tiễn. Thế nhưng, thời nay, khi chuyên môn dân trí, tri thức khoa học, môi trường thông tin làng mạc hội tiến bộ, đa dạng mẫu mã hơn trước khôn cùng nhiều, mà vẫn đang còn một phần tử cán bộ, đảng viên “duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình, không chịu lắng nghe, kết nạp ý kiến phải chăng của fan khác” 1 trong những bộc lộ suy thoái về tư tưởng bao gồm trị mà Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng chỉ ra.

Bệnh duy ý chí biểu hiện dưới không hề ít khía cạnh nhưng mà không phải ai cũng dễ phát hiện, nhưng thực tế lại không cạnh tranh để dìm diện. Đó là khi đánh giá tình hình thường chỉ phụ thuộc vào một nhóm người dân có quyền đưa ra quyết định mà không nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng thực trạng thực tế, buộc phải đã phát hành những quyết sách ko phù hợp. Cũng từ quan niệm “tân quan, tân chủ yếu sách”, nhiều cán bộ thời hạn đầu new giữ cưng cửng vị lãnh đạo luôn tỏ ra nóng sắng, băn khoăn lo lắng cho việc chung, mong sớm tạo ra dấu ấn của riêng mình, chính vì vậy đã gửi ra những chương trình, kế hoạch, đề án, dự án với những phương châm “khả quan, xán lạn”, vẽ ra các con số đẹp tuy nhiên không khả thi, thậm chí là lợi chưa ổn hại. Điều đáng cảnh báo hơn là nhiều khi bệnh duy ý chí chưa hẳn xuất phạt từ tư duy ấu trĩ, dìm thức non nớt, tư tưởng nóng vội, cơ mà nó còn lên đường từ công dụng nhóm khôn xiết tinh vi. Tận dụng nhân danh cộng đồng để phát hành cơ chế, chủ yếu sách có lợi cho team thiểu số cá thể người tất cả chức có quyền, tuy vậy lại gây nên bao hệ lụy, thậm chí để lại hậu quả không thể đoán trước về KT-XH cho địa phương, đất nước.

Cần khiêm tốn học hỏi, lắng nghe chủ kiến phản biện

Nói về tai hại của chủ nghĩa duy ý chí, sinh thời, V.I.Lênin từng mang đến rằng: “Đối với một chính đảng vô sản, không tồn tại sai lầm nào gian nguy hơn là định ra sách lược của chính bản thân mình theo ý mong chủ quan”. Đối cùng với cán bộ, đảng viên, tư tưởng duy ý chí, thể hiện thái độ áp đặt chủ ý chủ quan cá nhân không chỉ là bộc lộ nổi cộm của công ty nghĩa cá thể ích kỷ, thon thả hòi, độc đoán, gia trưởng, cơ mà còn gây nên sự nghi kỵ, mất hòa hợp nội bộ, dẫn đến mất sức võ thuật của cung cấp ủy, tổ chức Đảng; kìm hãm sự cải cách và phát triển lành mạnh mẽ của cơ quan, đơn vị, địa phương với rộng hơn là cả thôn hội.

Vậy làm sao để phòng, chống, phòng chặn, đẩy lùi dịch duy ý chí trong một phần tử cán bộ, đảng viên, duy nhất là những người có chức bao gồm quyền hiện tại nay? Để tìm ra câu vấn đáp thỏa xứng đáng cho sự việc này không solo giản, ví như như một phần tử cán bộ không thực sự sự tất cả tư tưởng tiến bộ, ý thức cầu thị, niềm tin liêm khiết cùng ý thức thật sự do nước, vày dân, vì tiện ích chung của cộng đồng và tập thể.

Xem thêm: Cách xóa gạch đỏ trong word đơn giản nhất 100% thành công, hướng dẫn cách bỏ chữ bị gạch đỏ ở trong word

Cán bộ, đảng viên phải bao gồm tư tưởng hiện đại để trường đoản cú mình phòng ngừa, đào thải những tàn dư xưa cũ trong suy nghĩ, thái độ, vấn đề làm tác động đến quy luật, chiều hướng cải cách và phát triển tích rất của tổ chức, cơ quan, đối chọi vị, địa phương. Có niềm tin cầu thị để nhã nhặn học hỏi, lắng nghe, hấp thu những chủ ý đóng góp, phản nghịch biện lành mạnh của cấp dưới, bạn khác với cán cỗ có trình độ chuyên môn chuyên môn tốt. Có lòng tin liêm khiết nhằm không bị công dụng vật chất, lợi ích cá thể chi phối vào việc phát hành các nhà trương, đưa ra quyết định của tập thể.

Cần chú trọng hơn nữa là liên tiếp làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tăng tốc kiểm rà quyền lực cá thể người mở đầu và những người có thẩm quyền ban hành quyết định về công ty trương, cơ chế, thiết yếu sách; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh những biểu hiện duy ý chí, áp đặt ý kiến cá thể gây tổn sợ hãi đến tiện ích chung. Vụ việc này sẽ được đặt ra từ những năm nay, cơ mà trên thực tiễn công tác kiểm tra, tính toán ở rất nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng thời gian qua ko được gia hạn chặt chẽ, hiệu quả; các nơi vừa có tín hiệu buông lỏng, vừa có biểu lộ kiểm tra, giám sát và đo lường không mang đến nơi đến chốn. Từ đó dẫn mang đến tình trạng một bộ phận cán bộ lãnh đạo, duy nhất là bạn đứng đầu vẫn ko thực hiện trang nghiêm nguyên tắc triệu tập dân chủ, không giải quyết chính xác và xử lý hài hòa và hợp lý mối dục tình giữa vai trò tập thể chỉ đạo với trách nhiệm cá thể phụ trách…