Giải bài 4: Ôn tập chương 1 - Sách hóa học 10 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.


I. Hệ thống hóa kiến thức

Hoàn thành sơ đồ hệ thống hóa kiến thức sau:

*


II. Luyện tập

Câu 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 chương 1

Số proton, neutron và electron của $_{19}^{39}\textrm{K}$ lần lượt là

A. 19, 20, 39 B. 20, 19, 39 C. 19,20, 19. D. 19, 19, 20


Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng?

A. $_{11}^{23}\textrm{Na}$ 

B. $_{7}^{14}\textrm{N}$

C. $_{13}^{27}\textrm{Al}$ 

D. $_{6}^{12}\textrm{C}$.


Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là

A. 8 B. 9 C. 11 D. 10


Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố sodium (Z=11) có cấu hình electron là

A. $1S^{2}$$2S^{2}$$2P^{6}$$3S^{2}$

B. $1S^{2}$$2S^{2}$$2P^{6}$ 

C. $1S^{2}$$2S^{2}$$2P^{6}$$3S^{1}$

D. $1S^{2}$$2S^{2}$$2P^{5}$$3S^{2}$


Câu 5. Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. X là

A. Cl B. Ca C. K D. S


Câu 6. Nguyên tố chlorine có Z = 17. Hãy cho biết số lớp electron, số electron thuộc lớp ngoài cùng, số electron độc thân của nguyên tử chlorine.


Câu 7. Nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp electron, lớp thứ 3 có 14 electron. Hãy cho biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố X.


Câu 8. Nguyên tử khối trung bình của vanadium (V) là 50,94. Nguyên tố V có 2 đồng vị trong đó đồng vị $_{23}^{50}\textrm{V}$ chiếm 0,25%. Tính số khối của đồng vị còn lại.


Câu 9. Cấu hình electron của:

- Nguyên tử X: $1s^{2}$$2s^{2}$$2p^{6}$$3s^{2}$$3p^{6}$$4s^{1}$;

- Nguyên tử Y: $1s^{2}$$2s^{2}$$2p^{6}$$3s^{2}$$3p^{4}$

a) Mỗi nguyên tử X và Y chứa bao nhiêu electron?

b) Hãy cho biết số hiệu nguyên tử của X và Y.

c) Lớp electron nào trong nguyên tử X và Y có mức năng lượng cao nhất?

d) Mỗi nguyên tử X và Y có bao nhiêu lớp electron, bao nhiêu phân lớp electron?

e) X và Y là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm?


Câu 10. Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền, dung trong nhiều lĩnh vực: hàng không, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dung,… Nguyên tô Y ở dạng $YO_{4}^{-3}$, đóng vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như DNA và RNA. Các tế bào sống sử dụng $YO_{4}^{-3}$ để vận chuyển năng lượng. Nguyên tử của các nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3p^{1}$. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p3. Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y. Tính số electron trong các nguyên tử X và Y. Nguyên tố X và Y có tính kim loại hay phi kim?


Câu 11. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron, neutron) là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số electron, số neutron và số khối của X.

Xem thêm: Nên Lấy Gái Thanh Hóa Như Thế Nào, Em Là Con Gái Xứ Thanh


Từ khóa tìm kiếm: giải hóa 10 kết nối tri thức, giải sách kết nối tri thức 10 môn hóa, giải hóa 10 sách mới bài 4, bài 4 Ôn tập chương 1
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Hóa 10 | Giải Hóa học 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | Giải bài tập sgk Hóa 10 sách mới

Lời giải Hóa học lớp 10 của cả ba bộ sách mới với lời giải được biên soạn hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi & làm bài tập trong sách giáo khoa Hóa 10 từ đó học tốt môn Hóa học 10 để đạt điểm cao trong bài thi Hóa học lớp 10 hơn.