Giải bài bác tập trang 19 bài 4 một số axit quan trọng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: chất nào nói trên tính năng với dung dịch HCl...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9 trong sgk


Bài 1 trang 19 sgk chất hóa học 9

Có đông đảo chất: Cu
O, Ba
Cl2 Zn, Zn
O. Chất nào nói trên tác dụng với hỗn hợp HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:

a) hóa học khí cháy được trong bầu không khí ?

b) dung dịch có màu xanh lam /

c) chất kết tủa màu trắng không tan trong nước cùng axit ?

d) dung dịch không màu và nước ?

Viết toàn bộ các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Khí cháy được trong bầu không khí là hiđro

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

b) dung dịch có màu xanh lam là hỗn hợp muối đồng (II)

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O

Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

c) chất kết tủa trắng không tan trong nước với axit là Ba
SO4

Ba
Cl2 + H2SO4 → 2HCl + Ba
SO4

d) hỗn hợp không màu sắc là muối kẽm.

Zn
O + 2HCl → Zn
Cl2 + H2O

Zn
O + H2SO4 → Zn
SO4 + H2O

Bài 2 trang 19 sgk chất hóa học 9

Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp rất cần phải có những nguyên vật liệu chủ yếu làm sao ? Hãy cho thấy thêm mục đích của mỗi quy trình sản xuất axit sunfuric cùng dẫn ra hầu như phản ứng hóa học.

Bài giải:

Nguyên liệu là giữ huỳnh(hoặc quặng pirit), ko khí với nước - cấp dưỡng SO2 bằng cách đốt S trong ko khí S + O2 ----> SO2 - sản suất SO3 bằng phương pháp oxi hóa SO2( chất xúc tác là V2O5 ở ánh nắng mặt trời 450 độ C) 2SO2 + O2 -----> 2SO3 - cung ứng H2SO4 bằng phương pháp cho SO3 t/d cùng với H2O SO3 + H2O ----> H2SO4

Bài 3 trang 19 sgk chất hóa học 9

Bằng cách nào có thể nhận hiểu rằng từng chất trong những cặp hóa học sau theo phương thức hóa học tập ?

a) hỗn hợp HCl và dung dịch H2SO4 

b) dung dịch Na
Cl với dung dịch Na2SO4

c) Dung dịch Na2SO4 với H2SO4

Viết phương trình hóa học

Bài giải:

a) cho dung dịch muối bột bari hoặc Ba(OH)2, ví dụ Ba
Cl2 vào nhì ống nghiệm, từng ống đựng sẵn dung dichj HCl và H2SO4

Ở ống nghiệm nào xuất hiện thêm kết tủa thì dung dịch chứa ban đầu là hỗn hợp H2SO4; sinh hoạt ống nghiệm không thấy hiện tượng gì thì dung dịch chứa ban sơ là dung dịch HCl

Ba
Cl2 + H2SO4 → 2HCl + Ba
SO4

b) cần sử dụng thuốc test như câu a) thấy kết tủa là hỗn hợp Na2SO4 không gồm kết tủa là hỗn hợp Na
Cl

Ba
Cl2 + Na2SO4 → 2Na
Cl + Ba
SO4 c) tất cả nhiều cách để nhận biết 2 hỗn hợp Na2SO4 và H2SO4 đơn giản dễ dàng nhất là dùng quỳ tím.

Cho quỳ tím vào cụ thể từng dung dịch: dung dịch làm cho quỳ tím đối sang red color là dung dich H2SO4, hỗn hợp không làm thay đổi màu quỳ tím là hỗn hợp muối Na2SO4.

Bài 4 trang 19 sgk hóa học 9

Bảng bên dưới đây cho biết thêm kết quả của 6 thí nghiệm xẩy ra giữa Fe và dung dịch H2SO4 loãng. Trong những thí nghiệm bạn ta cần sử dụng 0,2 gam Fe công dụng với thể tích đều bằng nhau của axit, nhưng có nồng độ khác nha

*

Những thử nghiệm nào chứng minh rằng:

a) phản nghịch ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng ánh sáng ?

b) phản nghịch ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng diện tích tiếp xúc ?

c) bội nghịch ứng xẩy ra nhanh hơn khi tăng nồng độ axit ?

Bài giải:

So sánh những điều kiện: nồng độ axit, ánh sáng của hỗn hợp H2SO4 loãng và trạng thái của fe với thời hạn phản ứng để rút ra:

a) thí nghiệm 4 với thí nghiệm 5 chứng minh phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ của dung dịch H2SO4 .

b) thí điểm 3 và thí nghiệm 5 chứng tỏ phản ứng xẩy ra nhanh hơn khi tăng diện tích tiếp xúc.

c) thí điểm 4 và thí nghiệm 6 minh chứng phản ứng xẩy ra nhanh hơn khi tăng mật độ của hỗn hợp H2SO4 .

Bài 5 trang 19 sgk chất hóa học 9

Hãy áp dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, KOH, C6H12O6 (glucozơ), hỗn hợp H2SO4 loãng, H2SO4 đặc với những quy định thí nghiệm quan trọng để làm phần đa thí nghiệm chứng tỏ rằng:

a) dung dịch H2SO4 loãng tất cả những tính chất hóa học tập của axit

b) H2SO4 đặc gồm những đặc điểm hóa học riêng

Viết phương trình hóa học cho từng thí nghiệm.

Bài giải:

a) Để minh chứng dung dịch H2SO4 loãng gồm những đặc thù hóa học của axit, ta triển khai các thí nghiệm:

Cho axit H2SO4 loãng lần lượt phản ứng cùng với Fe, Cu
O, KOH:

Fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2 (có khí bay ra)

(kim nhiều loại Cu không chức năng với dd H2SO4 loãng)

Cu
O + H2SO4 → H2O + Cu
SO4 (dung dịch có greed color lam)

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

(Cho quỳ tím vào hỗn hợp KOH, dung dịch gồm màu xanh. Rót thủng thẳng dung dịch H2SO4 thấy màu xanh dần mất tích đến khi hỗn hợp không màu)

b) Để chứng minh dung dịch H2SO4 đặc bao gồm những đặc điểm hóa học riêng ta tiến hành các thí nghiệm:

Cho axit H2SO4 đặc chức năng với Cu đun nóng cùng với glucozơ:

Cu + H2SO4 đ, nóng → Cu
SO4 + SO2 + H2O

(Đồng bị phối hợp dần, dung dịch chuyển sang màu xanh lá cây và bao gồm khí mùi hương hắc bay ra)

C12H22O11 (oversetH_2SO_4 ightarrow) 12C + 11H2O

(Đường bị trở thành than và đưa lên khỏi cốc)

Bài 6 trang 19 sgk hóa học 9

Cho một cân nặng mạt fe dư vào 50 ml hỗn hợp HCl. Phản nghịch ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học;

b) Tính cân nặng mạt sắt vẫn tham gia làm phản ứng

c) tìm kiếm nồng độ mol của hỗn hợp HCl vẫn dùng.

Bài giải:

a) Số mol khí H2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

a) Phương trình bội phản ứng:

sắt + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Phản ứng 0,15 0,3 0,15 ← 0,15 (mol)

b) khối lượng sắt đang phản ứng: 

 m
Fe = 0,15 . 56 = 8,4 g

c) Số mol HCl bội nghịch ứng: 

n
HCl = 0,3 mol; 50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của hỗn hợp HCl: CM,HCl = (frac0,30,05) = 6M

Bài 7 trang 19 sgk chất hóa học 9

Hòa tan trọn vẹn 12,2 gam hỗn hợp bột Cu
O cùng Zn
O yêu cầu 100 ml hỗn hợp HCl 3M.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính tỷ lệ theo trọng lượng của từng oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp những oxit trên.

Bài giải:

Số mol HCl = 3 . (frac1001000) = 0,3 mol

Gọi x, y là số mol của Cu
O và Zn
O

a) những phương trinh hóa học:

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

Zn
O + 2HCl → Zn
Cl2 + H2O 

Phản ứng: y → 2y y (mol)

b) Từ cân nặng của tất cả hổn hợp và số mol HCl, ta lập hệ phương trình.

Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Các Tháng 9 Tiếng Anh Viết Tắt Về Tháng, Ý Nghĩa Của Các Tháng Trong Năm Theo Tiếng Anh

(left{eginmatrix 80x + 81y = 12,1 và & \ 2x + 2y = 0,3& và endmatrix ight.)

Giải (1)(2) ta được x = 0,05 mol = số mol Cu
O; y = 0,1 mol = số mol Zn
O

%Cu
O = (frac{m_{Cu

c) vì chưng Cu
O và Zn
O bội phản ứng với H2SO4 theo cùng tỉ lệ mol, nên hoàn toàn có thể coi hai oxit như 1 oxit gồm công thức tầm thường là MO cùng với số mol = x + y = 0,15 mol

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Hóa học tập 9, với giải bài xích tập hóa học lớp 9 tốt nhất, cụ thể giúp học sinh thuận tiện biết biện pháp làm bài xích tập về đơn vị môn Hóa 9.