Toán gồm lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học viên được tiếp cận từ rất sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và thực tiễn cao. Việc hướng dẫn học viên một số mẹo khi giải toán có lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách lúc nào thực hiện tại phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong giải toán gồm lời văn để đạt kết quả đúng chuẩn nhất là vấn đề mà shop chúng tôi luôn hướng tới.

Bạn đang xem: Hỏi đáp môn toán, giải bài tập online toán cho tất cả các lớp


*
1. Một vài mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Vấn đề có lời văn tiến hành phép tính cộng.

Dạng 1: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“thêm” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 1: nhà An gồm 6 bé gà, mẹ mua “thêm” 4 nhỏ gà. Hỏi đơn vị An có tất cả mấy bé gà?

Bài giải:

Số nhỏ gà bên An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 nhỏ gà.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An bao gồm 3 trái cam, Bình tất cả 5 quả cam. Hỏi cả hai các bạn có mấy trái cam?

Bài giải:

Số trái bóng cả hai bạn có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 quả bóng

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 bé ở bên dưới ao với 6 con ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 bé vịt

Dạng 4: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 4: mức giá sách Toán là 752 đồng, chi phí sách tiếng việt nhiều hơn chi phí sách toán là 48 đồng. Hỏi chi phí sách giờ đồng hồ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách giờ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Vấn đề có lời văn tiến hành phép tính trừ

Dạng 1: Trong vấn đề lời văn tất cả chữ …“bớt” …ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ dài 12 cm, tía em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ sót lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải:

Số centimet thanh gỗ còn lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong việc lời văn tất cả chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 quả bóng, chúng ta Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy trái bóng?

Bài giải:

Số quả bóng của doanh nghiệp Long còn lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong câu hỏi lời văn gồm chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A có 40 học tập sinh. Lớp 1B gồm ít hơn lớp 1A là 6 học tập sinh. Hỏi lớp 1B bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học sinh.

Dạng 4: Trong vấn đề lời văn tất cả chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, những hơn, ít hơn)…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 8: bạn An nặng 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi chúng ta An năng hơn chúng ta Lan từng nào kg?

Bài giải:

Số cam kết lô gam các bạn An nặng hơn các bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong bài toán lời văn có chữ …“cho biết nhị bạn” …”trong đó cho thấy thêm một bạn”…”hỏi chúng ta còn lại”…ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và các bạn Hoa tham khảo được 120 con tem. Trong những số đó bạn Hương đọc được 80 bé tem. Hỏi chúng ta Hoa xem tư vấn được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số con tem các bạn Hoa đọc được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 nhỏ tem.

2. Tuyển tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng gồm 58 lít dầu, nếu cung cấp thùng trước tiên 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu kém thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu cung ứng thùng trước tiên 5 lít thì tổng cộng dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 phần

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng vật dụng hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu nghỉ ngơi thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An cài đặt 3 bút chì cùng 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng download 5 quyển vở với 5 cây viết chì hết 25 nghìn đồng. Tính số chi phí một bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 bút chì không còn số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 chiếc bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa gồm 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 mẫu cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó tất cả bao nhiêu mẫu cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đã cung cấp đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng có số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi bán thùng có số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta kia kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ mang đến 81 bạn ngồi. Trên thực tế có mang lại 108 bạn đến dự họp. Hỏi bắt buộc kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế bao gồm số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán tốt gấp 3 lần ngày máy nhất. Cà nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày vật dụng hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một loại cầu lâu năm 100m gồm tất cả 5 nhịp. Trong những số đó 4 nhịp dài cân nhau còn nhịp ở trung tâm thì dài ra hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp bao gồm giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp sót lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có cân nặng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn uống quả có 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và bao gồm 9 hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 quyển sách xếp mọi vào 2 tủ, từng tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn gồm số sách như nhau. Số sách làm việc mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số chống sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sống mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân có 16 nhỏ ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và thấp hơn số gà là 6 con.

Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số kê trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một hội thi làm hoa, chúng ta Hồng làm cho được 25 bông hoa. Vậy nên Hồng làm ít hơn Mai 5 bông cùng chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi tía bạn có tác dụng được bao nhiêu bông hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai có tác dụng được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ có tác dụng được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả cha bạn làm cho được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ hai bạn trẻ đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn chúng ta đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một chúng ta khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà mẹ mang ra chợ chào bán 25 trái cam với 75 quả quýt. Buổi sáng chị em đã phân phối được1/5 số cam với quýt, còn sót lại số cam cùng số quýt mẹ để chiều phân phối nốt. Hỏi buổi sáng chị em đã bán được tổng số từng nào quả cam với quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam với quýt bà bầu mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam cùng quýt người mẹ đã chào bán buổi sáng là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kg. Ví như thùng đựng một phần hai số dầu hỏa đó thì nặng nề 17kg. Hỏi khi thùng ko đựng dầu thì nặng từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Gồm 234kg đường chia phần đông vào 6 túi. 8 túi như vậy có số con đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi bởi vậy chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt gấp 3 lần ngày trang bị nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: có 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời không đúng bị trừ 2 điểm. Tất cả các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi giả dụ Henry trả lời được 150 điểm thì chúng ta ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của bạn Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng lên là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng lên là vày ta đã mang lại Henry vấn đáp đúng hết 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, giả dụ tăng chiều nhiều năm 2 centimet thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật lúc đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Cha rổ có số cam bằng nhau. Nếu phân phối 60 quả ngơi nghỉ rổ sản phẩm nhất, bán 45 quả sinh sống rổ thứ

2 cùng 75 quả ngơi nghỉ rổ lắp thêm 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế nữa số cam đã cung cấp là 30 quả. Hỏi ban đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã cung cấp là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam trong 3 rổ ban đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban sơ có số trái là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng bao gồm 6 vỏ hộp kẹo, mỗi hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo gồm số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ đi sở hữu bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh với 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn mua tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: bao gồm 5 thùng kẹo hệt nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo bao gồm 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo cất số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu rước 4 cuốn sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số cuốn sách của nhị ngăn bởi nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn đầu tiên hơn phòng thứ nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn đầu tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách chống thứ nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: tất cả một đơn vị bộ đội, lúc tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 tín đồ thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 sản phẩm thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số bạn của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 hàng thì từng hàng bao gồm số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một trong những bi phân thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi ao ước chia số bi kia thành mỗi túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi mỗi túi gồm 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn du khách có 26 fan đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 tín đồ (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón toàn bộ bao nhiêu chiếc tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số tín đồ là: 4 – 1 = 3 người

26 tín đồ ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi cần đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một vài viên kẹo phân thành 8 túi. Nếu cướp đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn sót lại được chia hầu hết thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Hướng dẫn:

1 túi gồm số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An bao gồm là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng có 16 viên bi, Toàn bao gồm số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Xem thêm: 20000+ Tình Yêu & Hình Ảnh Tình Yêu Đẹp Về Tình Yêu, 20000+ Tình Yêu & Hình Ảnh Tình Yêu Đẹp

Hướng dẫn:

Toàn bao gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn trẻ có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một shop ngày trước tiên bán được 36 kg đường, ngày đồ vật hai bán tốt số đường sút đ
I 3 lần so với ngày đồ vật nhất. Hỏi ngày sản phẩm hai bán ít hơn ngày đầu tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày đồ vật hai bán tốt số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán ít hơn ngày thứ nhất số klg đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có tía thùng dầu, thùng trước tiên chứa 16 lít, thùng thiết bị hai đựng gấp 3 lần thùng đồ vật nhất, thùng thứ cha chứa kém thùng lắp thêm hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng trang bị hai cất số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ bố chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học bao gồm 6 hàng ghế, mỗi hàng ghế tất cả 3 khu vực ngồi. Hỏi chống học đó có bao nhiêu nơi ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học có số số chỗ ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi bao gồm 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, mỗi đĩa gồm 9 quả. Hỏi trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: bên trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi bên trên bàn gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 2 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 2 = 8 quả cam

Bài 36: bên trên bàn bao gồm 7 đĩa cam, từng đĩa tất cả 8 quả. Hỏi bên trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: bên trên bàn gồm 7 ông chồng sách, mỗi ck sách bao gồm 9 quyển sách. Hỏi trên bàn tất cả mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số cuốn sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam tất cả 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có từng nào quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có toàn bộ số quả là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: bên trên bàn có 8 chồng sách, mỗi ông xã sách gồm 2 quyển sách. Hỏi bên trên bàn tất cả mấy quyển sách?

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Toán lớp 3 | Giải Toán lớp 3 liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 tốt nhất

Lời giải bài tập Toán lớp 3 kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều rất đầy đủ Tập 1 cùng Tập 2 như thể cuốn để học tốt Toán lớp 3 để giúp đỡ học sinh biết cách làm bài tập sách giáo khoa cùng Vở bài tập Toán lớp 3 để đạt điểm cao trong bài bác thi Toán lớp 3.


Mục lục Giải Toán lớp 3 (sách mới)

Bài giảng Toán lớp 3 Kết nối trí thức - Cô è cổ Phương Thảo (Giáo viên Viet
Jack)