Chuyến Tàu Hoàng Hôn (PHAN NGỌC LUÂN) - khuôn mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 09

GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu tố thiết yếu của giải trí: music với comedy.6 thí sinh thể hiện bài xích thi của mình bằng phương pháp hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng qua biện pháp thể hiện, bắt chước từ hình thức bên ko kể (phong giải pháp hát, cách nhảy, biện pháp đi, trang phục…) đến cả cách thể hiện bài bác hát thế nào cho càng như là càng tốt với nhân vật mà người ta phải hóa thân.GMTQ có tương lai sẽ đem lại cho người theo dõi những thời gian thư giãn, phần lớn tràng cười sảng khoái và không để nặng tính cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh. Các thí sinh sẽ cố gắng thể hiện bài bác thi của bản thân mình bằng tinh thần tương ái với sự thân mật như trong một gia đình.

Bạn đang xem: Gương mặt thân quen


*

khuôn mặt thân thân quen - Tập 13 Full GMTQ- T13 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - bình thường KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
*

gương mặt thân thân quen - Tập 12 Full GMTQ- T12 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


09/07 01:37:07 832K 0.0
(2959)
hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 11 Full GMTQ- T11 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 11

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


02/07 01:33:02 2M 0.0
(2398)
hotnew
*

gương mặt thân thân quen - Tập 10 Full GMTQ- T10 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


25/06 01:35:54 1M 0.0
(2508)
hotnew
*

khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 9 Full GMTQ- T9 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


18/06 01:36:35 1M 0.0
(1924)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 8 Full GMTQ- T8 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 08

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


11/06 01:35:31 2M 0.0
(2858)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 7 Full GMTQ- T7 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 07

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


04/06 01:31:55 1M 0.0
(2156)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


28/05 01:28:23 1M 0.0
(2751)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 5 Full GMTQ- T5 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


21/05 01:32:24 2M 0.0
(2509)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 4 Full GMTQ- T4 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - Tập 04

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


14/05 01:31:28 1M 0.0
(2285)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 3 Full GMTQ- T3 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 03

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


08/05 01:27:59 2M 0.0
(2895)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 2 Full GMTQ- T2 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - Tập 02

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


01/05 01:24:49 2M 0.0
(2443)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 1 Full GMTQ- T1 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - Tập 01

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


24/04 01:37:29 4M 0.0
(7540)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 9 Full GMTQ- T9 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


18/06 01:36:35 1M 0.0
(1924)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 9 - 01 GMTQ- T9 -1 I'm Coming (BẠCH CÔNG KHANH) - khuôn mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


18/06 10:52 111K 0.0
(345)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 9 - 02 GMTQ- T9 -2 không thể Và hoàn toàn có thể (HÀ THÚY ANH) - gương mặt Thân Quen 2016 - Tập 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


18/06 10:08 148K 0.0
(612)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 9 - 03 GMTQ- T9 -3 Chuyến Tàu Hoàng Hôn (PHAN NGỌC LUÂN) - gương mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


18/06 13:52 179K 0.0
(415)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 9 - 04 GMTQ- T9 -4 Cải Lương "Chuyện Tình Lan và Điệp" (VÕ HẠ TRÂM) - gương mặt Thân quen thuộc 20160 - Tập 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


18/06 20:33 479K 0.0
(1360)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 9 - 05 GMTQ- T9 -5 Tình Khúc Chiều Mưa (NHẬT THỦY) - khuôn mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


18/06 05:46 16K 0.0
(99)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 9 - 06 GMTQ- T9 -6 vk Người Ta (ĐỖ DUY NAM) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


18/06 11:16 4M 0.0
(9216)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 9 - 07 GMTQ- T9 -7 Gentleman (HÒA MINZY) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - Tập09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


18/06 09:00 1M 0.0
(3104)
hotnew
gương mặt thân quen - 2019 Full GMTQ- 2019 Full Full tầm thường kết khuôn mặt Thân thân quen 2019: Thánh mang giọng Nhật Thuỷ tung chiêu ẵm trọn ngôi cửa hàng quân

Chung kết #Gương
Mặt
Thân
Quen2019: #Thánhgiảgiọng #Nhật
Thuỷ “tung chiêu” ẵm trọn ngôi #quánquân thuyết phục Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của ...


18/01 01:48:47 855K 9.0
9.0291 (5088)
hotnew
khuôn mặt thân quen - 2018 Full GMTQ- 2018 Full gương mặt Thân thân quen 2018 - tầm thường kết : Duy Khánh đăng quang quán quân mùa 6

Gương Mặt thân thuộc 2018 - phổ biến kết : Duy Khánh đăng quang quán quân mùa 6 #chungketguongmatthanquen #guongmatthanquen Kênh ...


02/09 01:49:36 1M 8.6
8.6195 (4462)
hotnew
khuôn mặt thân quen - 2017 Full GMTQ- 2017 Full GƯƠNG MẶT THÂN quen thuộc 2017 - bình thường Kết

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. Chương trình khuôn mặt Thân quen 2017 phân phát sóng vào khoảng 21h00 - đồ vật 7 hàng tuần ...


08/08 02:10:07 1M 8.2
8.1902 (3923)
hotnew
gương mặt thân thân quen - 2016 Full GMTQ- năm 2016 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - phổ biến KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - 2015 Full GMTQ- 2015 Full gương mặt Thân Quen 2015 Tập 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


05/07 01:30:24 761K 0.0
(1407)
hotnew
gương mặt thân quen - năm trước Full GMTQ- năm trước Full khuôn mặt Thân Quen 2014 - Mùa 2 Tập 12

Đây là kênh Youtube thỏa thuận của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:35:31 1M 0.0
(2206)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - 2013 Full GMTQ- 2013 Full gương mặt Thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 9

Đây là kênh Youtube phê chuẩn của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

Cả Hùng Thuận với Anh Tú đều áp lực đè nén khi đóng góp giả thành nam ca sĩ sơn tùng M-TP khi đây là nghệ sĩ sở hữu lượng fan phần đông ở Việt Nam, đặc biệt còn là thần tượng của nam giới diễn viên.


Tiết mục đóng giả sơn tùng mtp M-TP của Hùng Thuận và Anh Tú Hùng Thuận cho biết thêm anh rất sung sướng vì tất cả dịp được đóng góp giả thần tượng trên sảnh khấu.

Trong tập 9 gương mặt thân thân quen lên sóng truyền hình tối 4/8, 6 thí sinh được tạo thành 3 cặp đối đầu gồm: Hùng Thuận với Anh Tú hòa mình thành nam ca sĩ sơn tùng M-TP, Hà Thu và Đỗ Phú Quí hóa ca sĩ fan Mỹ gốc Cuba - Camila Cabello, Duy Khánh với Kim Thành hóa ca sĩ hồ nước Ngọc Hà.

Khách mời của công tác là ca sĩ Bảo Anh, cô gửi khuyến mãi khán giả bài xích hát Ai khóc nỗi đau này.Kết thúc tối thi, Duy Khánh và Đỗ Phú Quí bao gồm tổng số điểm ngang nhau và cùng phân chia đều giải thưởng 20 triệu đồng từ chương trình.

Anh Tú – Hùng Thuận stress đóng trả Sơn Tùng M-TP

Gương phương diện thân quen từng mùa từng chứng kiến nhiều thí sinh gồm màn nhập vai thành giọng ca Thái Bình thành công và cảm nhận lời đánh giá cao từ phía khán giả. Chính vì điều này khiến cả Anh Tú với Hùng Thuận nên chịu nhiều áp lực.

Hùng Thuận cho biết: “Phong bí quyết của tô Tùng đậm màu Kpop còn anh đang qua thời hip hop nhộn nhịp của xa xưa nên việc cảm nhạc và luyện các động tác vũ đạo trở yêu cầu khó khăn”. Phái nam diễn viên không lo ngại khi thừa nhận là tín đồ của ca sỹ sơn tùng và vui tươi khi tất cả dịp được vào vai thành thần tượng. Cách ra sân khấu với phong thái ngông nghênh, “ngầu đời” và diễn đạt ca khúcKhông nên dạng vừa đâu, bản sao sơn Tùng biểu lộ nhiều động tác vũ đạo trên nền nhạc sôi động.

Còn Anh Tú lại khiến khán giả bất thần khi bước ra sảnh khấu diện trang phục đồng nhất phiên phiên bản chính. Từ việc mặc áo khoác lông, đi giầy boots, treo kính cho đến những hình xăm làm việc trán và ngực từng được sơn tùng mtp vẽ lên số đông được Anh Tú “sao chép” một cách hoàn hảo.

*
Hùng Thuận cùng Anh Tú áp lực nặng nề khi đóng góp giả thành ca sỹ sơn tùng M-TP.

Á quân The Voice 2017 chọn lọc ca khúc Chúng ta ko thuộc về nhau và diễn đạt màn phát âm rap cực chất. Những biểu cảm của nhân thiết bị từ chiếc nháy mắt, trề môi đến phương pháp nhún nhảy rất nhiều được Anh Tú làm khá giống, khiến cho các fan hâm mộ thích thú.

Giám khảo Quang dò ra thấy vừa lòng vì cả hai đầy đủ làm xuất sắc phần diễn. Tuy nhiên anh cho rằng cái nghịch ngợm của sơn Tùng biểu hiện trong ngày tiết mục của Hùng Thuận rõ rệt hơn.

Trái ngược, giám khảo Kim Oanh nhận định rằng Hùng Thuận không hiện hữu lên thần thái của nhân thiết bị cả dạng hình lẫn giọng hát. Còn đối với thí sinh Anh Tú, nàng giám khảo thừa nhận xét: “Chị thích hợp tiết mục của anh ấy Tú tuy nhiên biểu cảm của em lại hơi quá đối với Sơn Tùng. Khi chị xem tô Tùng, độ kiêu mạn của người tiêu dùng ấy mạnh mẽ vô cùng, anh mắt của chúng ta ấy không chú ý trừng trừng như em”.

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng thích thú trước ca sỹ sơn tùng mtp phiên phiên bản Anh Tú, phái nam giám khảo nhận xét: “Để hòa mình vào nhân đồ gia dụng em đã yêu cầu độn cằm cho tới nhuộm tóc, sẵn sàng quần áo hình xăm phần nhiều giống. Anh thấy lúc này em rất chịu đựng chơi với anh nhận xét cao điều đó”.

Kim Thành – Duy Khánh biến đổi hóa nhiều chủng loại với hình hình ảnh Hồ Ngọc Hà

Tiết mục cuối cùng đêm thi là của Kim Thành cùng Duy Khánh, thuộc hóa thân thành bạn nữ ca sĩ hồ Ngọc Hà. Kim Thành cho thấy thêm cô sẽ diễn đạt phiên phiên bản Hồ Ngọc Hà lịch sự trọng quý phái và chỉ triệu tập vào giọng hát. Còn Duy Khánh sẽ đem lại một ngày tiết mục vui chơi giải trí sôi động.

*
BGK yêu thích trước phiên bản "Hồ Ngọc Hà tăng cân" của Duy Khánh.

Xuất hiện gợi cảm với váy trắng ôm xòe sinh hoạt chân váy, Kim Thành khiến khán giả ngỡ phiên bạn dạng chính đã đứng trên sảnh khấu và miêu tả lại ca khúc Hãy sản phẩm công nghệ tha đến em. Cô mang đến không gian đầy cảm xúc, sâu lắng nhưng cũng rất quyết liệt khi chinh phục người nghe ở hồ hết nốt cao.

Một màu sắc khác của ca sỹ hồ ngọc hà lại được Duy Khánh biểu thị phá biện pháp qua ca khúc Keep me in love. tức thì từ lúc xuất hiện, người theo dõi thích thú khi được tận mắt chứng kiến một phiên bản Hà hồ “ngoại cỡ”. Biểu cảm khuôn phương diện từ giải pháp chu môi, nháy mắt, lắc hông cho đến giọng khàn đặc thù đều được Duy Khánh diễn đạt xuất sắc, thậm chí là anh còn táo apple bạo đến gần bàn giám khảo nhằm khoe con đường cong.

Chứng kiến nhị phiên bản Hà Hồ, ca sĩ quang đãng Linh cho thấy anh từng bế hà hồ từ khi cô còn là một đứa trẻ. Nhận xét về máu mục, anh nói: “Từ thời gian Kim Thành bước ra tôi thấy giống y chang, em diễn tốt, hát xuất sắc nhưng thiếu hiểu biết sao tôi vẫn thích hợp Duy Khánh hơn”.Về phía Đàm Vĩnh Hưng lại nhận định rằng Duy Khánh bắt chước được thần thái từ loại đá lông nheo, công việc duy chuyển khiến cho anh siêu thích.

Đỗ Phú Quí – Hà Thu nhập vai thành Camila Cabello

Cặp đôi sót lại là Đỗ Phú Quí cùng Hà Thu chạm chán khó khăn đóng vai thành ca sĩ Camila Cabello và biểu thị ca khúc Hanava ở nhì phiên bạn dạng khác nhau. Nhận thấy cần phải chi tiêu cho phần hóa thân, cả hai quyết định sẽ cùng nhau tập luyện và tập đi catwalk tại chính giữa thương mại.

Đỗ Phú Quí đến rằng thử thách lần này sẽ khó khăn hơn với anh bởi vì một đợt nữa phải đưa gái còn Hà Thu yêu cầu phá bỏ hình mẫu nhẹ nhàng, lịch sự để trở nên một cô gái sôi động, quyến rũ.

*
Hà Thu và Đỗ Phú Quí gặp gỡ khó khi hóa trang thành chị em ca sĩ
Camila Cabello.

Hà Thu xuất hiện tuyệt hảo trong hình mẫu quý cô đẳng cấp đang ngồi trước bàn trang điểm. Tuy không được nhận xét cao về giọng hát nhưng người đẹp vẫn miêu tả trọn vẹn ca khúc cùng cách diễn đạt giống phiên bản gốc.

Về phần Đỗ Phú Quí, anh bước ra sân khấu với đụng tác tấn công tay xong khoát, nhún mình vai, hất tóc đầy sống động. Cả khán chống được hâm nóng bởi sự huyết lửa vào giọng hát và phong cách của Đỗ Phú Quí.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao thâm hai tiết mục, anh nhận thấy trong lúc Hà Thu làm giỏi phần chú ý thì Đỗ Phú Quí lại mang trong mình 1 hình hình ảnh giải trí cùng giọng hát tốt lên sảnh khấu. Còn giám khảo Kim Oanh lại chưa chấp nhận với phần thi của Hà Thu bởi vì cô tập trung nhiều vào phần diễn nhưng bị đuối ở chỗ hát.

Xem thêm: Nên Nén File Rar Hay Zip - Định Dạng Nén File Nào Tốt Nhất

Quang Linh thì “mừng ra nước mắt” khi đã thấy Đỗ Phú Quí lột xác, anh cho rằng nam thí sinh cần giải phóng cơ thể, “bung nẹp” để sở hữu những phần thi xuất sắc như vậy.