AUDIO:Kinh Vô Lượng Thọ 1 (TT. Thích Trí Thoát tụng)Kinh Vô Lượng Thọ 2 (TT. Thích Trí Thoát tụng)Kinh Vô Lượng Thọ 3 (TT. Thích Trí Thoát tụng)Kinh Lăng Nghiêm 2010 (TT. Thích Trí Thoát tụng)Kinh Thủ Lăng Nghiêm (TT. Thích Trí Thoát tụng)
Kinh A Di Đà (TT. Thích Trí Thoát tụng)Kinh A Di Đà 1010Kinh Vu Lan Báo Hiếu (TT. Thích Trí Thoát tụng) Lục Tự Niệm Phật (TT. Thích Trí Thoát tụng)Phẩm Phổ Môn (TT. Thích Trí Thoát tụng)VIDEO:
*

*

Văn Hóa Phật Giáo
Văn Học Phật Giáo
Phật Giáo Việt Nam
Chuyên Đề
Gíao Dục Hoằng Pháp
HỘ PHÁPTôn Giáo/Triết Học
Truyện Phật Giáo
Thơ-Nhạc-Pháp Âm
Dinh Dưỡng Chay
*

Cuộc chiến xâm lược của Nga vào quốc gia láng giềng Ukraine tính đến nay, đầu tháng 5 năm 2023, đã bước sang tháng thứ 15, với sự tàn phá khốc liệt về nhân mạng, vật chất và tinh thần có thể di họa đến nhiều thế hệ tương lai trên đất nước này!
*
*

Cuộc chiến xâm lược của Nga vào quốc gia láng giềng Ukraine tính đến nay, đầu tháng 5 năm 2023, đã bước sang tháng thứ 15, với sự tàn phá khốc liệt về nhân mạng, vật chất và tinh thần có thể di họa đến nhiều thế hệ tương lai trên đất nước này!
*

New Delhi, Ấn Độ - Sáng nay, khi Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm đến khách sạn Ashok - địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu 2023 - Ngài đã được cung đón bởi Tiến sĩ Abhijit Halder - Tổng Giám đốc Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) và Thượng tọa Dr Dhammapiya - Tổng thư ký IBC.
New Delhi, Ấn Độ - Sáng nay, khi Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm đến khách sạn Ashok - địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu 2023 - Ngài đã được cung đón bởi Tiến sĩ Abhijit Halder - Tổng Giám đốc Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) và Thượng tọa Dr Dhammapiya - Tổng thư ký IBC.

Xem thêm: Tiên Sinh Bơi Lội Tập 10 - Tiên Sinh Bơi Lội Trọn Bộ Full 46/46 Tập Vietsub


Hội nhập qua Google
Hội nhập qua Facebook
Hội nhập qua Twitter
Hội nhập qua Windows Live
Hội nhập qua Paypal
Hội nhập qua Linkedin
Hội nhập qua Amazon
Hội nhập qua Yahoo
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.
File name
*
NgheSize
*
Last updated
*
*
..

Bạn đang xem: Kinh tụng thầy thích trí thoát

*
Kinh Vu Lan Bon va Bao Hieu Phu Mau An.doc159.5 KB20.01.09 03:10:05
*
Kinh Vu Lan Bon va Bao Hieu Phu Mau An.pdf183.8 KB20.01.09 03:10:06
*
Kinh
Vu
Lan-01.mp3
2.69 MB20.01.09 03:10:20
*
Kinh
Vu
Lan-01A-Tan
Khai.MP4
8.98 MB20.01.09 03:11:24
*
Kinh
Vu
Lan-01B-Chu
Dai
Bi.MP4
12.95 MB20.01.09 03:11:58
*
Kinh
Vu
Lan-02-Vu
Lan
Bon-1.MP4
6.19 MB20.01.09 03:12:22
*
Kinh
Vu
Lan-02-Vu
Lan
Bon-2.MP4
5.03 MB20.01.09 03:12:46
*
Kinh
Vu
Lan-02-Vu
Lan
Bon-3.MP4
4.62 MB20.01.09 03:13:08
*
Kinh
Vu
Lan-02-Vu
Lan
Bon-4.MP4
5.23 MB20.01.09 03:13:33
*
Kinh
Vu
Lan-02-Vu
Lan
Bon-5.MP4
4.78 MB20.01.09 03:14:06
*
Kinh
Vu
Lan-02.mp3
4.13 MB20.01.09 03:10:27
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-1.MP4
6.57 MB20.01.09 03:14:32
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-2.MP4
28.01 MB20.01.09 03:15:43
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-3.MP4
5.93 MB20.01.09 03:16:05
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-4.MP4
6.06 MB20.01.09 03:16:27
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-5.MP4
6.3 MB20.01.09 03:17:06
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-6.MP4
5.89 MB20.01.09 03:17:53
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-7.MP4
6.49 MB20.01.09 03:18:43
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-8.MP4
5.99 MB20.01.09 03:19:35
*
Kinh
Vu
Lan-03-Bao
Hieu
Phu
Mau-9.MP4
5.26 MB20.01.09 03:19:48
*
Kinh
Vu
Lan-03.mp3
2.97 MB20.01.09 03:10:44
*
Kinh
Vu
Lan-04-Bo
Khuyet
Tam
Kinh.MP4
11.92 MB20.01.09 03:20:54
*
Kinh
Vu
Lan-05-Vang
Sanh
TC.MP4
3.73 MB20.01.09 03:21:18
*
Kinh
Vu
Lan-06-Tan
Phat.MP4
6.66 MB20.01.09 03:21:52
*
Kinh
Vu
Lan-07A-Sam
Vu
Lan.MP4
5.71 MB20.01.09 03:22:14
*
Kinh
Vu
Lan-07B-Sam
Muc
Lien.MP4
12.1 MB20.01.09 03:23:31
*
Kinh
Vu
Lan-08-Hoi
Huong.MP4
2.88 MB20.01.09 03:23:46
*
Kinh
Vu
Lan-09-Phuc
Nguyen.MP4
5.32 MB20.01.09 03:24:42
*
Kinh
Vu
Lan-10-Tam
Qui.MP4
6.25 MB20.01.09 03:25:06