Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học tập Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

ÉT O ÉT:

4215mm=................m.................mm

6278dam=...............km..............dam

9025m=..................hm...............m

3750cm=.................dam.............dm


1km = 10 hm

1m = 10 dm

1km =1000 m

1 m =100 cm

1 hm =10 dam

1 m = 1000 mm

1hm =100 m

1 dm =10 cm

1 dam =10 m

1 centimet =10 mm.

Bạn đang xem: Đổi 1km bằng bao nhiêu hm, dm, mm


Tính nhẩm5 hm = .... M 3 m = ..... Milimet 9 km = ..... Hm 1 cm = ..... Mm 6 dm = ..... Cm70 hm = ...... Km 500 cm = ....m 4 dam = ...... M 8000 milimet = ....m 1km = .... Dam
Viết bảng đơn vị đo độ dài, trường đoản cú :a, lớn => bé bỏng :b, bé bỏng => Lớn...
Tính nhẩm

5 hm = .... M 3 m = ..... Mm 9 km = ..... Hm 1 cm = ..... Milimet 6 dm = ..... Cm

70 hm = ...... Km 500 cm = ....m 4 dam = ...... M 8000 milimet = ....m 1km = .... Dam

Viết bảng đơn vị đo độ dài, trường đoản cú :

a, béo => bé xíu :

b, bé xíu => mập :


Tính nhẩm

5 hm = ..500.. M 3 m = ..... Mm 9 km = .90.... Hm 1 cm = ..... Milimet 6 dm = ..60... Cm

70 hm = ...7... Km 500 cm = ....m 4 dam = ..40.... M 8000 milimet = .8...m 1km = ..100.. Dam

Viết bảng đơn vị chức năng đo :

a) km - hm - dam - m - dm - cm - mm

b) mm - centimet - dm - m - dam - hm - km


Tính (theo mẫu):Mẫu 26m x 2 = 52m 69cm : 3 = .....cm25dam x 2 = .....dam 48m : 4 = .....m18hm x 4 = .....hm 84dm : 2 = .....dm82km x 5 = .....km 66mm : 6 =...

Xem thêm: Cách Sử Dụng 100% Bộ Não Của Con Người Chuẩn Khoa Học Nhất, Cách Sử Dụng 100 Bộ Não


Tính (theo mẫu):

Mẫu 26m x 2 = 52m 69cm : 3 = .....cm

25dam x 2 = .....dam 48m : 4 = .....m

18hm x 4 = .....hm 84dm : 2 = .....dm

82km x 5 = .....km 66mm : 6 = .....mm


Số ?

1km = .....m 1m = .....mm

1hm = .....m 1m = .....cm

1dam = .....m 1m = .....dm

1km = .....hm 1dm = .....mm

1hm = .....dam 1cm = .....mm


1km = 1000m 1m = 1000mm

1hm = 100m 1m = 100cm

1dam = 10m 1m = 10dm

1km = 10hm 1dm = 100mm

1hm = 10dam 1cm = 10mm


8dam52m =…..m 2km = ….dam 2hm3m = ….m1/5 giờ = ….phút 1/2dm =…. Milimet 1/5hm =...

8dam52m =…..m 2km = ….dam 2hm3m = ….m

1/5 tiếng = ….phút 1/2dm =…. Milimet 1/5hm = …m


tính quý giá biểu thức

345+3339-647

234x6+847

64728+7369x7

đổi

1000000000000000m=.............................................km

7548 mm=............................................m

7092 dm=............................................cm

4628901 hm= ...............................................................dam

348mm=.......................................................................dam


345+3339-647=3684-647=3037234×6+847=1404+847=22511000000000000000m=1000000000000km7548mm=7,548m4628901hm=46289010dam348mm=0,00348

345+3339-647

=3684-647

=3037

234x6+847

=1404+847

=2251

64728+7369x7

=64728+51583

=116311

1000000000000000=1000000000000km

7548 mm=7.548m

7092 dm=70920cm

4628901 hm=46289010dam

348 mm=0.00348dam


148m = 1480 dm

531dm= 5310 cm

92cm= 920 mm

89dam=890 m

76 hm= 760 dam

247 km= 2470 hm

li-ke mk nhango gia bao


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

a,270m=2700dm=27000cm=270000mm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">270m=2700dm=27000cm=270000mm270m=2700dm=27000cm=270000mm

b,54,9m=5,49dam=0,549hm=0,0549km" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">54,9m=5,49dam=0,549hm=0,0549km54,9m=5,49dam=0,549hm=0,0549km

90km=90000m=9000000cm=90000000mm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">c,90km=90000m=9000000cm=90000000mm90km=90000m=9000000cm=90000000mm

d,4,5km=45hm=450dam=4500m" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">4,5km=45hm=450dam=4500m 4,5km=45hm=450dam=4500m

e,15mm=0,015m=0,00015km=0,15dm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">15mm=0,015m=0,00015km=0,15dm 15mm=0,015m=0,00015km=0,15dm

f,250cm=2,5m=0,0025km=2500mm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">250cm=2,5m=0,0025km=2500mm 250cm=2,5m=0,0025km=2500mm

g,0,5dm=0,05m=50mm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">0,5dm=0,05m=50mm 0,5dm=0,05m=50mm

h,2,1cm=0,021m=0,21dm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">2,1cm=0,021m=0,21dm 2,1cm=0,021m=0,21dm

l,0,05m=50mm=0,5cm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">0,05m=50mm=0,5cm 0,05m=50mm=0,5cm

m,4,52mm=0,0452dm=0,452cm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">4,52mm=0,0452dm=0,452cm

4,52mm=0,0452dm=0,452cm" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">