Văn bản hành chính là một các loại văn phiên bản quan trọng trong công tác làm việc văn thư. Việc trình bày văn bạn dạng hành chủ yếu có vai trò hết sức quan trọng, có nhiều tiêu chí về mặt bề ngoài mà khi trình bày văn phiên bản hành chính cần lưu lại ý. Để hiểu rõ hơn về văn phiên bản hành thiết yếu và nhất là một số dạng đặc biệt của văn phiên bản này, mời người sử dụng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của pháp luật ACC về tổng hòa hợp biểu mẫu văn bản hành thiết yếu mới nhất.

Bạn đang xem: Mẫu soạn thảo văn bản hành chính

*

Tổng hòa hợp biểu mẫu mã văn phiên bản hành chính mới nhất


1. Bao quát về biểu mẫu văn bạn dạng hành bao gồm mới nhất

Theo Nghị định 30, văn bạn dạng hành chủ yếu gồm các loại văn bản sau: quyết nghị (cá biệt), đưa ra quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, đúng theo đồng, công văn, công điện, bạn dạng ghi nhớ, bạn dạng thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy ngủ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Tuy nhiên, Nghị định này không ban hành mẫu so với Hợp đồng, bạn dạng ghi nhớ, bạn dạng thỏa thuận và Thư công.

Như vậy, chỉ từ lại 25 biểu mẫu văn bạn dạng hành chính. Trong đó, có 01 mẫu tầm thường áp dụng đối với các bề ngoài văn bạn dạng hành bao gồm có đề tên loại, gồm: Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, phía hẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

Vì thế, còn lại những mẫu sau:

Mẫu quyết nghị (cá biệt)Mẫu Quyết địnhMẫu Công vănMẫu Công điệnMẫu Giấy mời

Và vài biểu chủng loại văn bạn dạng hành chính khác nữa.

2. Mẫu nghị quyết (cá biệt)

Dưới đó là mẫu văn bạn dạng hành thiết yếu cá biệt trong hệ thống các biểu mẫu trên:

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 Số: …/NQ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc …4…, ngày … tháng … năm …

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

——————

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………….. …………………………… ……………………..

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………6………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận: – Như Điều…. ; – Lưu: VT …7…8… QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức) Họ và tên

————————————-

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

4 Địa danh

5 Trích yếu ngôn từ Nghị quyết.

6 Nội dung Nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng phiên bản lưu (nếu cần)

8 Ký hiệu người soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần)

3. Ra quyết định cá biệt

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2  Số: …/NQ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc …4…, ngày … tháng … năm …

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

——————

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ………………………………………………. 7……………………

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………….. ;

Theo đề nghị của…………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1……………………………………………. 8…………………………………………………………..

Điều……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………. /.

Nơi nhận: – Như Điều…. ; – Lưu: VT …9…10… QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức) Họ cùng tên

—————————-

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định ở trong về tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của tín đồ đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định trực thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức triển khai đó.

7 Các căn cứ để phát hành quyết định.

8 Nội dung cuyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu bạn soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành vào biểu chủng loại văn bạn dạng hành chính này(nếu cần).

4. Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 ————– Số: …/…3…-…4… V/v ……….6…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc ———– …5…, ngày … mon … năm …

Kính gửi:

– …………………………..;

– …………………………..;

……………………………………….7…………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………/.

Nơi nhận: – Như Điều…. ; – …………..; – Lưu: VT, …8…9… QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) Họ cùng tên

————————————————————————————————-

…………………………………………..10…………………………………………………

—————————————-

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu nội dung công văn.

7 Nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo với số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu người soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

5. Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 Số: …/CĐ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc …4…, ngày … mon … năm …

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

————–

6 điện:

– ………………7…………;

– ………………………….;

………………………………………..8……………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………../.

Nơi nhận: – Như Điều…. ;– …………..; – Lưu: VT, …9…10… QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức) Họ và tên

—————————————-

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu văn bản công điện.

6 Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ của tín đồ đứng đầu.

7 Tên cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 Nội dung điện.

9 Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu của fan soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

6. Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 ————– Số: …/GM-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc ———– …4…, ngày … mon … năm …

GIẤY MỜI

…………5…………..

————–

 ………..2…………. Trân trọng kính mời: ……………………………….6……………………..

Tới dự……………………………………………. 7……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Chủ trì:………………………………………………………………………………………………………

Thời gian:………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….. .8………………………………………………………………….. /.

Nơi nhận: – ……………… ; – …………..; – Lưu: VT, …9…10… QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức) Họ và tên

—————————————-

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của bạn được mời.

7 Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị, v.v…

8 Các vấn đề cần lưu giữ ý.

9 Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo với số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu của fan soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

7. Những câu hỏi thường gặp.

Mẫu văn bạn dạng hành chủ yếu gồm các nội dung gì?

Các thành phần thiết yếu mà văn bạn dạng hành chính cần có bao gồm:

– Quốc hiệu cùng Tiêu ngữ.

– tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

– Số, ký kết hiệu của văn bản.

– Địa danh cùng thời gian phát hành văn bản.

– Tên một số loại và trích yếu nội dung văn bản.

– nội dung văn bản.

– Chức vụ, bọn họ tên và chữ cam kết của người dân có thẩm quyền.

– Dấu, chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức.

– khu vực nhận.

Có từng nào loại văn bản hành chính?

Theo Điều 7 Nghị định 30, văn bản hành chủ yếu gồm 29 các loại sau:

Nghị quyết (cá biệt), đưa ra quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, phía dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, thích hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bạn dạng thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ ngơi phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Tuy nhiên, trên Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 30 chỉ dụng cụ 25 mẫu trình bày văn bạn dạng hành chủ yếu (trừ 04 loại: bạn dạng thỏa thuận, hợp đồng, bạn dạng ghi nhớ, thư công).

Văn bản hành chính là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì văn bạn dạng hành chính là văn bạn dạng hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết quá trình của những cơ quan, tổ chức.

Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính?

Kỹ thuật trình diễn văn bản bao gồm:

– Khổ giấy;

– thứ hạng trình bày;

– Định lề trang;

– phông chữ;

– kích thước chữ;

– kiểu dáng chữ;

– Vị trí trình diễn các nguyên tố thể thức;

– Số trang văn bản.

Xem thêm: Sau 7 Năm, Shin Se Kyung Đã Chịu Lên Tiếng Về Cái Kết Của High Kick 2 "

8. Dịch vụ thương mại tại phép tắc ACC

Luật ACC xin gửi lời kính chào tới quý khách!

Tại ACC, quý khách có thể nhận được dịch vụ hỗ trợ tư vấn và làm thủ tục trọn gói vô cùng nhanh chóng. Chúng tôi luôn đặt tiện ích khách sản phẩm lên sản phẩm đầu: cửa hàng chúng tôi cung cung cấp dịch vụ support về quy trình, thủ tục thực hiện; hồ sơ cần chuẩn bị; phía dẫn quý khách ký và hoàn thành xong theo quy định; tứ vấn, cung cấp các vấn đề pháp luật liên quan liêu 24/7.

Trên đó là một số chia sẻ về tổng vừa lòng biểu mẫu văn bản hành thiết yếu mới nhất. Trong trong những năm vừa qua, nguyên tắc ACC luôn là đơn vị tiên phong trong nghành dịch vụ pháp lý. Công ty cửa hàng chúng tôi với đội ngũ chăm viên chuyên nghiệp hóa luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng tối đa phần nhiều yêu ước của quý khách. Trong thừa trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn vướng mắc hay niềm nở và mong muốn sử dụng thương mại & dịch vụ vui lòng tương tác với công ty chúng tôi để được giải đáp nhanh và chính xác nhất theo: