Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới độc nhất 2018, cách khẳng định thu nhập tính thuế, các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân theo lý lẽ thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện hành như: lao lý thuế TNCN – pháp luật số 26/2012/QH13, Thông tứ 111/2013/TT-BTC và Thông tứ 92/2015/TT-BTC. Các kinh nghiệm thực tế được đúc kết về phong thái tính thuế TNCN 2018 được trình bày chi tiết và ví dụ rõ ràng về những khoản giảm trừ thuế TNCN, hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế TNCN. Rất cân xứng cho các bạn kế toán new ra trường.

Bạn đang xem: Mức thuế thu nhập cá nhân 2018

Đối tượng nộp thuế các khoản thu nhập cá nhân


*

Cá nhân ngụ tại Việt Nam

- cá thể có mặt ở nước ta từ 183 ngày trở lên trong 1 năm dương lịch.- Đối với công dân Việt Nam: khu vực ở tiếp tục có đăng ký thường trú theo vẻ ngoài của điều khoản về cư trú.- Đối với người nước ngoài: có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú vì cơ quan gồm thẩm quyền thuộc cỗ Công an cấp. Gồm nhà thuê để tại tại Việt Nam: bao hàm cả ở khách hàng sạn, bên nghỉ, khu vực làm việc… tổng số ngày thuê ở các hợp đồng từ bỏ 183 ngày trở lên.

Cá nhân không cư trú tại Việt Nam

- Những cá thể không đáp ứng ba đk trên thì trực thuộc diện cá thể không cư trú.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân


*

Xác định thu nhập cá nhân chịu thuế

- Đối với cá thể cư trú: các khoản thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh cả trong và ngoại trừ lãnh thổ Việt Nam, không rành mạch nơi trả thu nhập. Ví dụ: một công dân vn có thu nhập tiền lương nội địa và thu nhập từ chi phí lương công tác tại quốc tế thì thu nhập cá nhân chịu thuế vẫn là tổng các khoản thu nhập trên.- Đối với cá nhân không cư trú: thu nhập cá nhân chịu thuế là thu nhập phát sinh tại cương vực Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Ví dụ: Ông Jonh - người Mỹ, công tác tại Việt Nam, xuất hiện trên lãnh thổ nước ta dưới 183 ngày, tổng thu nhập từ tiền công, chi phí lương được trả tại vn là thu nhập chịu thuế.

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân cá nhân

- thời gian tính thuế thu nhập cá thể chính là thời khắc mà tổ chức hay cá thể chi trả thu nhập cho tất cả những người nộp thuế. (Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 8 vào Thông tư 111/2013/TT-BTC).Ví dụ: tiền thưởng tết năm 2017 – lương tháng 13, công ty chi trả vào tháng 2/2018 thì tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế của mon 2/2018.-Thuế TNCN được tính theo tháng nhưng mà kê khai rất có thể theo tháng hoặc quý (đa phần là kê khai theo quý_mẫu 05/KK_TNCN_TT92/2015).

Phương pháp tính thuế các khoản thu nhập cá nhân

Đối với cá thể cư trú có hợp đồng lao đụng trên 3 tháng

- cá thể cư trú bao gồm ký đúng theo đồng lao đụng trên 3 mon thì thuế thu nhập cá thể sẽ được tính theo phương pháp biểu thuế lũy tiến từng phần.- Theo điểm b, khoản 1, điều 25 của Thông tứ 111/2013/TT-BTC:Thuế TNCN buộc phải nộp = thu nhập cá nhân tính thuế x Thuế suất.Trong đó: thu nhập tính thuế = thu nhập cá nhân chịu thuế - những khoản giảm trừ.Thu nhập chịu đựng thuế = Tổng thu nhập được chi trả – các khoản thu nhập không tính thuế TNCN.

Các khoản thu nhập xung quanh thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Các khoản sút trừ thuế các khoản thu nhập cá nhân

- sút trừ gia cảnh- sút trừ bạn dạng thân: 9.000.000đ/người/tháng- bớt trừ người phụ thuộc: 3.600.000đ/người/tháng (phải đk người nhờ vào và không giảm bớt số bạn phụ thuộc)- Điều kiện đăng ký người phụ thuộc:- Con: bên dưới 18 tuối, vẫn theo học tại những bậc đại học, cao đẳng, trung cấp tại nước ta hay nước ngoài, không có thu nhập hoặc các khoản thu nhập bình quân không thật 1.000.000đ/tháng vào năm.- Vợ/chồng, cha, mẹ:+ Đối với người trong độ tuổi lao động: bị tàn tật hoặc mất tài năng lao động (phải bao gồm giấy chứng nhận của cơ quan gồm thẩm quyền cấp), không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân không thực sự 1.000.000đ/tháng vào năm.+ Đối với người ngoài lứa tuổi lao động: không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân không quá 1.000.000đ/tháng trong năm.- những khoản đóng bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương.- những khoản đóng góp quỹ tự thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế suất

Áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy đinh tại Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

ThuếSuất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu vnd (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ mang đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ cho 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ mang đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT bên trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ cho 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15trđ +35%TNTT trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85 trđ

Đối với cá thể cư trú bao gồm hợp động lao đụng dưới 3 tháng hoặc không tồn tại hợp đồng lao động.

- những tổ chức, cá thể chi trả thu nhập cá nhân từ tiền công, chi phí lương cho cá thể cư trú bao gồm ký đúng theo đồng lao hễ dưới 3 tháng hoặc không cam kết hợp đồng lao hễ có tổng giá trị chi trả thu nhập cá nhân từ 2.000.000đ/lần trở lên yêu cầu khấu trừ thuế TNCN ở tại mức 10% bên trên tổng thu nhập trước khi chi trả cho tất cả những người lao động.+ lúc khấu trừ thuế TNCN: cá nhân có quyền yêu thương cầu tổ chức triển khai chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế cho từng lần khấu trừ thuế.+Nếu cá nhân chỉ bao gồm duy độc nhất vô nhị thu nhập ở một nơi thuộc đối tượng người dùng phải khấu trừ thuế nhưng mong tính trong một năm tổng mức thu nhập chịu thuế của cá thể đó sau thời điểm trừ bớt trừ gia cảnh không tới mức phải nộp thuế TNCN (dưới 108.000.000đ/năm) thì cá nhân đó làm cam kết 02/CK-TNCN (Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) giữ hộ cho tổ chức triển khai chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế.+Điều kiện làm khẳng định 02/CK-TNCN: cá thể nhận thu nhập sẽ phải có mã số thuế tại thời gian làm cam kết.

Thư Ký cơ chế trân trọng giới thiệu đến Quý thành viên Bảng thuế suất thuế thu nhập cá nhân năm 2018, với các mức thuế suất được áp dụng trong từng trường hợp rõ ràng như sau:


*
Mục lục nội dung bài viết

 

 File excel Tính thuế thu nhập cá thể mới nhất

Mức thuế suất lũy tiến từng phần áp dụng đối với các các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công được công cụ tại Điều 10, Điều 11 luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Bậc thuế

Phần thu nhập cá nhân tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập cá nhân tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 mang đến 120

Trên 5 mang lại 10

10

3

Trên 120 mang đến 216

Trên 10 mang đến 18

15

4

Trên 216 mang lại 384

Trên 18 cho 32

20

5

Trên 384 cho 624

Trên 32 cho 52

25

6

Trên 624 cho 960

Trên 52 cho 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35


Lưu ý: nấc thuế suất nêu trên ko áp dụng đối với các khoản góp sức bảo hiểm làng mạc hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp so với một số ngành, nghề yêu cầu tham gia bảo đảm bắt buộc, quỹ hưu trí từ nguyện, những khoản bớt trừ pháp luật tại Điều 19, Điều 20 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Xem thêm:

Mức thuế suất toàn phần áp dụng so với các thu nhập từ đầu tư vốn, ủy quyền vốn, chuyển nhượng bất hễ sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa nhận thừa kế, quà khuyến mãi là thu nhập chịu thuế điều khoản tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 với 18 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

Thu nhập từ đầu tư chi tiêu vốn

5

Thu nhập từ bạn dạng quyền, nhượng quyền mến mại

5

Thu nhập tự trúng thưởng

10

Thu nhập từ vượt kế, xoàn tặng

10

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn khí cụ tại khoản 1 Điều 13 của khí cụ thuế thu nhập cá nhân cá nhân

20

Thu nhập từ chuyển nhượng kinh doanh thị trường chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của luật thuế thu nhập cá nhân