BỘXÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số:05/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày10tháng 3 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG vào QUẢN LÝ đưa ra PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Xét ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ tài chính xây dựng và Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng phát hành Thông tư hướng dẫn xác minh đơn giánhân công trong thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này phía dẫn xác minh đơn giá chỉ nhân công để cai quản chi phí đầu tư xây dựng dự án công trình bao gồm: tổng vốn đầu tư, dự toán xây dựng, dự trù gói thầu, giá chỉ xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng.

Bạn đang xem: Nhóm nhân công theo thông tư 05/2016

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của những dự án chi tiêu xây dựng thực hiện vốn giá thành nhà nước, vốn đơn vị nước ngoài ngân sách chi tiêu và những dự án đầu tư chi tiêu theo hình thức đối tác công bốn (PPP) áp dụng các quy định của Thông bốn này.

2. Khuyến khích những cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan đến việc làm chủ chi phí chi tiêu xây dựng sử dụng những nguồn vốn không giống áp dụng những quy định của Thông tứ này.

Điều 3. Nguyên tắc khẳng định và điều chỉnh đơn giá bán nhân công

1. Đơn giá chỉ nhân công xác minh theo giải đáp tại Thông bốn này bảo đảm các chính sách sau:

a) tương xứng với trình độ kỹ năng tay nghề theo cấp độ nhân công trong hệ thống định mức dự trù xây dựng công trình.

b) phù hợp với mặt bằng giá nhân côngxây dựng (đã bao gồm các nguyên tố bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị phần lao cồn của từngđịa phương, tuy nhiên không thấp rộng mức lương về tối thiểu vùng do chính phủ quy định.

c) phù hợp với sệt điểm, tính chất quá trình của nhân công xây dựng.

d) Đáp ứng yêu thương cầu đưa ra trả một trong những khoản túi tiền thuộc nhiệm vụ của người lao động yêu cầu trả theo điều khoản (bảo hiểm làng hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp).

2. Đơn giá nhân công desgin được kiểm soát và điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dừng trên thị trường lao động tất cả sự thay đổi động.

Điều 4. Khẳng định đơn giá chỉ nhân công

Đơn giá chỉ nhân công của người công nhân trực tiếp chế tạo xây dựng được xác minh theo công thức sau:

*

Trong đó:

- GNC:đơn giá bán nhân công tính cho 1 ngày công theo level của công nhân trực tiếp tiếp tế xây dựng.

- LNC: nấc lương cơ sở nguồn vào theo tháng để khẳng định đơn giá bán nhân công cho ngày công theo cấp bậc của người công nhân trực tiếp cấp dưỡng xây dựng, đã bao hàm các khoản phụ cấp cho lương theo sệt điểm, đặc điểm của phân phối xây dựng cùng đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động cần trả theo lý lẽ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương cơ sở đầu vào ra mắt tại Bảng hàng đầu Phụ lục hàng đầu của Thông tư này nhằm tham khảo.

- HCB: thông số lương theo cấp độ của nhân lực trực tiếp cung ứng xây dựng chào làng tại Phụ lục 2kèm theo Thông tư này.

-t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ gợi ý của Thông tư này chỉ đạo Sở xuất bản chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, khảo sát, xác minh và ra mắt đơn giá chỉ nhân công tạo ra làm cửa hàng lập, thống trị chi phí chi tiêu xây dựng bên trên địa bàn.

2. Ngôi trường hợp mặt bằng đơn giá bán nhân công tạo ra trên thị phần của địa phương lớn hơn đơn giá chỉ nhân công xác định trên cơ sở mức lương cửa hàng đầu vào ở mức cao nhất công bố tại Phụ lục hàng đầu nhân với hệ số cấp bậc của Phụ lục số 2của Thông bốn này phân chia 26 ngày thì Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống độc nhất với cỗ Xây dựng trước khi công bố.

3. Nút lương cơ sở đầu vào (LNC) chào làng tại Phụ lục 1 của Thông bốn này sẽ tiến hành Bộ Xây dựng chào làng điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xuất bản trên thị trường biến hễ trên 10%.

Điều 6. Cách xử trí chuyển tiếp

1. Đơn giá chỉ nhân công vào tổng mức đầu tư chi tiêu xây dựng, dự toán xây dựng đã có phê duyệt y trước thời gian có hiệu lực thực thi của Thông tư thì người quyết định đầu tư quyết định việc vận dụng theo nguyên lý của Thông tư. Các gói thầu đã ký kết hợp đồng gây ra trước thời khắc có hiệu lực của Thông bốn thì triển khai theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với một số trong những dự án chi tiêu xây dựng đang vận dụng mức lương và một số trong những khoản phụ cấp tất cả tính đặc điểm riêng vị cơ quan gồm thẩm quyền được cho phép thì thường xuyên thực hiện cho tới khi ngừng đầu bốn xây dựng đưa dự án vào khai quật sử dụng.

Điều 7. Hiệu lực thực thi thi hành

2. Trong quá trình thực hiện nay nếu bao gồm vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về bộ Xây dựng để cẩn thận giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG
(Đã ký) Bùi Phạm Khánh

---------------

PHỤ LỤC 1

Bảng số 1: Mứclươngcơ sởđầu vào đểxác định 1-1 giá nhân công xuất bản (LNC)

Đơn vị tính: đồng/tháng

Vùng I

Vùng II

Vùng
III

Vùng IV

2.350.000÷2.530.000

2.150.000÷2.320.000

2.000.000÷2.154.000

1.900.000÷2.050.000

Ghi chú:

- Địa bàn áp dụng mức lươngcơ sởđầu vào của các vùng I, II, III và
IVtheo nguyên lý phân vùng mức lương tối thiểu vùng do cơ quan chính phủ quy định.

- nút lương cơ sở đầu vào nêu bên trên được xác định bằng phương pháp lấy nút lương điều tra thực tế trung bình chia cho thông số cấp bậc tương ứng tại Phụ lục số 2 của Thông bốn này. Nấc lương điềutra thực tiễn trung bình đã bao hàm các khoản bảo đảm mà người lao động đề xuất nộp đến nhà nước, và chưa bao hàm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động bắt buộc nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngân sách đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

PHỤ LỤC 2

Bảng số 1: cấp cho bậc, thông số lương người công nhân trực tiếp cung ứng xây dựng

Cấp bậc công nhân xây dựng

1

2

3

4

5

6

7

Nhóm I

Hệ số lương

1,55

1,83

2,16

2,55

3,01

3,56

4,20

Nhóm
II

Hệ số lương

1,76

2,07

2,44

2,86

3,37

3,96

4,65

Ghi chú:

Nhóm 1: Công nhân thực hiện các công việc:

- Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào, đắp đất;

- khảo sát xây dựng (bao tất cả cả đo đạc xây dựng);

- quản lý và vận hành các nhiều loại máy cùng thiết bị xây cất xây dựng (máy làm cho đất, thiết bị đầm, máy nâng hạ, sản phẩm công nghệ khoan, thiết bị đóng nghiền cọc, lắp thêm bơm, trang bị hàn,...) bao gồm cả nhân công bằng tay trực tiếp giao hàng công tác xây dựng.

Nhóm 2:Các công việc còn lại ko thuộc đội I

Bảng số 2: cung cấp bậc, thông số lương kỹ sư trực tiếp

Cấp bậc kỹ sư

1

2

3

4

5

6

7

8

Hệ số lương

2,34

2,65

2,96

3,27

3,58

3,89

4,20

4,51

Ghi chú:

Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện một trong những công tác như khảo sát, thể nghiệm được xác định trong khối hệ thống định mức dự toán hiện hành, cung cấp bậc, hệ số lương áp dụng theo Bảng số 2.

Bảng số 3: cấp cho bậc, hệ số lương nghệ nhân

Cấp bậc nghệ nhân

1

2

Hệ số lương

6,25

6,73

Ghi chú:

Đối với người làm gỗ trực tiếp thực hiện một trong những công tác vào xây dựng, được xác minh trong khối hệ thống định mức dự trù hiện hành thì vận dụng theo cung cấp bậc, thông số lương trên bảng số 3.

Bảng số 4: cấp bậc, hệ sốlươngcông nhân lái xe

Cấp bậc công nhân

Nhóm xe

1

2

3

4

Hệ số lương

Nhóm 1

2,18

2,57

3,05

3,60

Nhóm 2

2,51

2,94

3,44

4,05

Nhóm 3

2,99

3,50

4,11

4,82

Ghi chú:

1. Nhóm 1: Ô tô vận tải đường bộ thùng, ô tô tự đổ, ô tô tưới nước, cài trọng dưới 7,5T; đề xuất trục xe hơi sức nâng bên dưới 7,5T; xe hút mùn khoan; xe hơi bán tải; xe ô tô 7 chỗ cần sử dụng trong công tác khảo sát; xe cộ hút chân không dưới 10 tấn; máy nén thử đường ống công suất 170CV.

2. Team 2:Ôtô vận tải thùng, xe hơi tự đổ, xe hơi tưới nước, cài trọng tự 7,5T mang đến dưới 25T download trọng từ bỏ 7,5T cho dưới 25T; nên trục xe hơi sức nâng trường đoản cú 7,5T cho dưới 25T: ô tô chuyển trộn bê tông khoảng không gian thùng dưới 14,5m3; xe cộ bơm bê tông; thiết bị phun vật liệu bằng nhựa đường.

3. Team 3: Ô đánh tự đổ, download trọng từ 25T trở lên; xe hơi đầu kéo trường đoản cú 200CV trở lên; xe hơi chuyển trộn bê tông không gian thùng trường đoản cú 14,5m3 trở lên; phải trục xe hơi sức nâng từ 25T trở lên.

Bảng số 5. Cung cấp bậc, hệ số lương của thợ tinh chỉnh tàu, thuyền, sản phẩm khác

Bảng số 5.1:Cấp bậc, thông số lương thuyền trưởng, thuyền phó, trang bị 1, lắp thêm 2 của tàu, ca nô, yêu cầu cẩu nổi, búa đóng cọc nổi với tàu đóng góp cọc

Chức danh

Nhóm 1

Nhóm 2

Cấp bậc thợ

1

2

1

2

Hệsốlương

1. Thuyền trưởng

3,73

3,91

4,14

4,36

2. Thuyền phó 1, trang bị 1

3,17

3,30

3,55

3,76

3. Thuyền phó 2, thứ 2

2,66

2,81

2,93

3,10

Ghi chú:

1. Nhóm 1: Tàu, ca nô có hiệu suất máy bao gồm từ 5CV mang đến 150CV.

2. Team 2: Tàu, ca nô có năng suất máy chính trên 150CV; đề nghị cẩu nổi; tàu đóng góp cọc.

Bảng số 5.2:Cấp bậc, thông số lương thủy thủ, thợ máy, thợ điện

Chức danh

Cấp bậc thợ

1

2

3

4

Hệ số lương

1. Thủy thủ

1,93

2,18

2,51

2,83

2. Thợ máy, thợ điện

2,05

2,35

2,66

2,99

Bảng số 5.3:Cấp bậc, hệ số lương thợ tinh chỉnh tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông

Chức danh theo nhóm tàu

Tàu hút bên dưới 150m3/h

Tàu hút tự 150m3/h đến 300m3/h

Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h

Cấp bậc thợ

1

2

1

2

1

2

Hệ số lương

1. Thuyền trưởng

3,91

4,16

4,37

4,68

4,88

5,19

2. Sản phẩm công nghệ trưởng

3,50

3,73

4,16

4,37

4,71

5,07

3. Điện trưởng

4,16

4,36

4. Thứ 2, nghệ thuật viên cuốc 1, thuyền phó

3,48

3,71

4,09

4,30

4,68

4,92

5.Kỹ thuật viên cuốc 2

3,17

3,50

3,73

3,91

4,37

4,68

Bảng số 5.4:Cấp bậc, hệ số lương thợ tinh chỉnh tàu hút, tàu cuốc, tàu đào gầu cắn nạo vét biển

Chức danh theo đội tàu

Từ300m3/h mang lại 800m3/h

Từ 800m3/h trởlên

Cấp bậc thợ

1

2

1

2

Hệ số lương

1. Thuyền trưởng tàu hút bụng

5,19

5,41

5,41

5,75

2. Sản phẩm công nghệ trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm

4,92

5,19

5,19

5,41

3. Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc; nghệ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 2 tàu hút bụng; chuyên môn viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm

4,37

4,68

4,68

4,92

4. Thứ 2; chuyên môn viên cuốc 1 tàu cuốc,tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm

4,68

4,92

4,92

5,19

5. Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút;

4,16

4,37

4,37

4,68

Bảng số 6:Cấp bậc, thông số lương thợ lặn

Chức danh

Cấp bậc thợ

1

2

3

4

Hệ số lương

1. Thợ lặn

2,99

3,28

3,72

4,15

2. Thợ lặn cung cấp I

4,67

5,27

3. Thợ lặn cấp II

5,75

PHỤ LỤC 3

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÂN CÔNG THỊ TRƯỜNG trong XÂY DỰNG

1. Nguyên tắc khảo sát và khẳng định giá nhân lực xây dựng thị phần trong xây dựng:

- giá bán nhân công thị phần trong phát hành (giá nhân lực thị trường) là mức chi phí nhân công cho một công việc xác định trên thị trường tại một khu vực hoặc địa phương độc nhất vô nhị định. Mỗi công việc sẽ tất cả các mức giá thành nhân công không giống nhau, giá nhân công nhờ vào vào trình độ tay nghề, uy tín của tín đồ lao rượu cồn và quan liêu hệ cung và cầu lao động trên thị trường. Giá chỉ nhân công phát hành trung bình trên thị trường cho một quá trình là trung bình số học các giá nhân công không giống nhau trên thị phần để thực hiện các bước đó.

- Đơn giá nhân công trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình xây dựng là đối kháng giá nhân công mức độ vừa phải trên thị trường trong quần thể vực, thao tác làm việc 1 ngày 8 giờ, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người tiêu dùng lao động buộc phải nộp mang đến nhà nước đã được tính trong giá cả chung (bảo hiểm buôn bản hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo đảm thất nghiệp).

- Việc khảo sát điều tra giá nhân công thị phần trong xây cất phải bảo vệ giá nhân công được tính đúng, tính đủ theo cách thức của pháp luật tại toàn bộ các vùng, khoanh vùng cần công bố.

2. Các bước tiến hành điều tra, điều tra đơn giá nhân công thị trường trong xây dựng:

2.1. Phân chia khu vực (vùng): việc phân chia khoanh vùng để khảo sát thực hiện theo luật của chính phủ về lương tối thiểu vùng.

2.2. Xác định đối tượng điều tra, khảo sát:

- Điều tra, khảo sát công nhân trực tiếp tạo thuộc những thành phần tài chính trên thị trường lao động, bao hàm thợ chính và thợ phụ thay mặt cho từng công việc.

- Điều tra, điều tra khảo sát thợ bao gồm và thợ phụ thuộc vào các thành phần tài chính thông qua người tiêu dùng lao động.

2.3. Phương pháp điều tra, khảo sát: chất vấn trực tiếp, nhờ cất hộ phiếu điều tra khảo ngay cạnh tới đối tượng người sử dụng được khảo sát.

2.4. Số lượng khảo ngay cạnh giá nhân lực của khu vực công bố tối thiểu bắt buộc là 15 thợ bao gồm và 15 thợ phụ, thay mặt cho các các bước trong team ở các địa điểm tậptrung cư dân và xây dựng. Những khu vực không đủ con số để điều tra, khảo sát thì đem theo số lượng khảo liền kề thực tế thu thập được.

2.5. Xử lý số liệu điều tra, khảo sát:

- Phương pháp: lấy"trung bình số học các mức giá nhân công chế tạo của thợ thiết yếu cộng với mức độ vừa phải số học các mức giá thành nhân công thành lập của thợ phụchia cho 2", mức giá nhân công này tương xứng với giá bán nhân công của thợ bậc 3,5/7. Các mức ngân sách nhân công của các bậc thợ khác khẳng định trên cơ sở mức ngân sách nhân công của thợ bậc 3,5/7 và bảng cấp cho bậc, hệ số lương vào Phụ lục số 2.

- khẳng định giá nhân công vừa đủ của thợ bậc 3,5/7 như cách làm dưới đây:

*

*

Trong đó:

-

*
:Đơn giá nhân công vừa đủ của thợ chính;

- ai: Đơn giá bán nhân công của thợ bao gồm thứ i;

-

*
:Đơn giá bán nhân công mức độ vừa phải của thợ phụ;

- bi: Đơn giá bán nhân công của thợ phụ thiết bị i;

- n: số lượng thợ chính, thợ phụ điều tra, điều tra khảo sát trong 01 vùng, khu vực công bố n≥15 (trừ ngôi trường hợp không có đủ cửa hàng để khảo sát).

-

*
:Đơn giá bán nhân công trung bình tương ứng với thợ bậc 3,5/7.

- Ví dụ đo lường và thống kê giá nhâncôngsau lúc đã xác minh được giá chỉ nhân công vừa đủ của thợ bậc 3,5/7:

STT

Cấp bậc công nhân

Hệ số lương nhân công đội I

*

(đồng/ngày công)

Số ngày làm việctrong tháng (t)

Lnc (đồng/tháng)

Đơn giá chỉ nhân công ra mắt (đồng/ngày công)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)/(3)

(7)=(6)*(3)/(5)

1

1/7

1,55

26

144.798

2

2/7

1,83

26

170.955

3

3/7

2,16

26

201.783

4

3,5/7

2,355

220.000

26

2.428.875

220.000

5

4/7

2,55

26

238.217

6

5/7

3,01

26

281.189

7

6/7

3,56

26

332.569

8

7/7

4,2

26

392.357

- Đơn giá bán nhân công đối với các công việc thuộc đội II được khẳng định tương tự đơn giá nhân công nhóm I ngơi nghỉ ví dụnêutrên.

2.6. Đối cùng với các khu vực vùng sâu, vùngxa và hải đảo, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh xem xét, đưa ra quyết định việc điều chỉnh giá nhân công sản xuất với hệ số không thật 1,2 mức giá thành nhân công trung bình đo lường và tính toán theo chỉ dẫn tại mục 2.5 nêu trên.

Nguyên tắc xác định

Đơn giá chỉ nhân công xây dựng được khẳng định và chào làng trên cơ sở hướng dẫn của cục Xây dựng; phải phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp độ nhân công trong hệ thống định mức dự trù xây dựng công trình; phù hợp với mặt phẳng giá nhân công xuất bản trên thị phần lao động của từng địa phương; cân xứng với sệt điểm, tính chất công việc của nhân lực xây dựng; đáp ứng yêu cầu bỏ ra trả một vài khoản chi tiêu thuộc trách nhiệm của fan lao động yêu cầu trả theo chính sách (bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp và một vài khoản yêu cầu trả khác)

Phương pháp xác minh theo thông tư 05/2016/TT-BXD

*

Trong đó:

*

Bảng 1. Nấc lương cơ sở đầu vào

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

2.350.000÷2.530.000

2.150.000÷2.320.000

2.000.000÷2.154.000

1.900.000÷2.050.000


Ghi chú: công trình đang lập dự trù ở địa phương làm sao ? nằm trong vùng mấy vào Bảng 1 thì Tra Phụ lục DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016 (kèm theo Nghị Định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng11 năm năm ngoái của chính phủ)

*

Bảng 2. Cấp, bậc thông số lương công nhân trực tiếp tiếp tế xây dựng

Cấp bậc công nhân xây dựng

1

2

3

4

5

6

7

Nhóm 1

Hệ số lương

1,55

1,83

2,16

2,55

3,01

3,56

4,2

Nhóm 2

Hệ số lương

1,76

2,07

2,44

2,86

3,37

3,96

4,65


Ghi chú: team 1 nhân công thực hiện các công việc: Mộc, nề, sắt, bê tông, cốt pha, hoàn thiện, đào, đắp đất.. .

t : Số ngày làm việc vào tháng (26 ngày)

Ví dụ minh họa

Xác định 1-1 giá nhân công cho công tác Xây gạch men ống 8x8x19, xây tường chiều dầy

Nhân công bậc 3,5/7, đội 1. Cùng với hao giá tiền Định nấc 1,7 công

Áp dụng bí quyết (1)

*

Vậy chi tiêu nhân công để kết thúc 1m3 xây tường

*

Trần thế Vân - giảng viên phụ trách khóa học tách bóc tách trọng lượng tại mamnongautruc.edu.vn - trụ sở TP HCM


Ý kiến của bạn
Liên quan
||||||
nuce.edu.vn

Đào chế tạo tạicông ty.

Xem thêm: Thờ cúng tổ tiên ngày tết bàn về nghi thức thờ cúng tổ tiên, thờ cúng tổ tiên

vui lòng call số 0989358951

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ &PHẦN MỀM XÂY DỰNG mamnongautruc.edu.vn

THƯƠNG HIỆU THUỘC VIỆN TIN HỌC XÂY DỰNG, ĐẠI HỌCXÂY DỰNG

Trụ sở chính: phòng 901Bnhà Thí Nghiệm,Trường Đại học Xây Dựng, số55 Giải Phóng,Hà Nội

Địa chỉ huấn luyện và giảng dạy 2: phòng 301, đơn vị T2, trường Đại học giao thông vận tải Vận Tải, cầu giấy,Láng Thượng,Đống Đa,Hà Nội.

Đia chỉ huấn luyện 3: chi nhánh Kiến Trúc- Văn Quán,Hà Đông,Hà Nội

Địa chỉ đào tạo và giảng dạy 4: Trung Tâm bồi dưỡng Chính Trị Quận Phú Nhuận-Số 178 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Địa chỉ đào tạo5: ngôi trường Cao Đẳng
Xây dựng số 2- Số 190, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM