MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ********

Số: 129/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày thứ 2 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ quan tiền HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vẻ ngoài Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng bốn năm 2000 và
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29tháng 4 năm 2003;Căn cứ đưa ra quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng
Chính bao phủ phê cẩn thận Kế hoạch cải cách hành thiết yếu nhà nước tiến trình 2006 -2010;Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng bao gồm phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định 129/2007/qđ

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này quy định văn hoá công sở tạicác ban ngành hành chính nhà nước.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày, tính từ lúc ngày đăng Công báo. Số đông quyđịnh trước đây trái với ra quyết định này đều kho bãi bỏ.

Điều 3. Căncứ Quy chế ban hành kèm theo quyết định này, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân những cấpban hành quy định văn hoá của cơ quan, địa phương bản thân ./.

Nơi nhận:

- Ban bí thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - văn phòng TW và những Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những UB của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Website thiết yếu phủ, Ban Điều hành 112, tín đồ phát ngôn của Thủ tướng chủ yếu phủ, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

QUYCHẾ

VĂNHOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ quan HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo
Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ)

Chương I:

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng người dùng điều chỉnh

Quy chế này mức sử dụng về trang phục, tiếp xúc và xử sự của cánbộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài bác trí văn phòng tại các cơ quanhành chính nhà nước bao gồm:

1. Bộ, cơ sở ngang bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ;

2. Ủy ban nhân dân các cấp.

Quy chế này không áp dụng đối với các cơ quan đại diện ngoạigiao của việt nam ở nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc triển khai văn hoácông sở

Việc thực hiện văn hoá văn phòng tuân thủ những nguyên tắc sauđây:

1. Cân xứng với truyền thống, bạn dạng sắc văn hoá dân tộc bản địa và điềukiện kinh tế - làng hội;

2. Tương xứng với định hướng xây dựng lực lượng cán bộ, công chức,viên chức siêng nghiệp, hiện đại;

3. Cân xứng với các quy định của lao lý và mục đích, yêu thương cầucải giải pháp hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành thiết yếu nhà nước.

Điều 3. Mục đích

Việc thực hiện văn hoá văn phòng nhằm những mục đích sau đây:

1. Bảo vệ tính trang nghiêm với hiệu quả hoạt động củacác cơ quan hành bao gồm nhà nước;

2. Xây dựng phong thái ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức,viên chức trong vận động công vụ, hướng đến mục tiêu sản xuất đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức có phẩm hóa học đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm đượcgiao.

Điều 4. Những hành vi bị cấm

1. Hút thuốc lá vào phòng có tác dụng việc;

2. Thực hiện đồ uống bao gồm cồn tại công sở, trừ trường đúng theo được sựđồng ý của chỉ đạo cơ quan lại vào những dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoạigiao;

3. Quảng cáo dịch vụ thương mại tại công sở.

Chương II:

TRANGPHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1: TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC

Điều 5. Trang phục

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phảiăn mặc gọn gàng gàng, định kỳ sự.

2. Cán bộ, công chức, viên chức bao gồm trang phục riêng biệt thì thựchiện theo chính sách của pháp luật.

Điều 6. Lễ phục

Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là xiêm y chínhthức được sử dụng trong số những buổi lễ, buổi họp trọng thể, những cuộc tiếp kháchnước ngoài.

1. Lễ phục của phái nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple, áosơ mi, cravat.

2. Lễ phục của nàng cán bộ, công chức, viên chức: áo nhiều năm truyềnthống, cỗ comple nữ.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểusố, bộ đồ ngày hội dân tộc bản địa cũng xem như là lễ phục.

Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức đề xuất đeo thẻ khi tiến hành nhiệmvụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải mang tên cơ quan, ảnh, họvà tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Cỗ Nội vụ chỉ dẫn thống nhất chủng loại thẻ và phương pháp đeo thẻ đốivới cán bộ, công chức, viên chức.

Mục 2 : GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 8. Tiếp xúc và ứng xử

Cán bộ, công chức, viên chức lúc thi hành nhiệm vụ phải thựchiện các quy định về những câu hỏi phải làm và những câu hỏi không được thiết kế theo quyđịnh của pháp luật.

Trong tiếp xúc và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phảicó cách biểu hiện lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ tiếp xúc phải rõ ràng, mạch lạc; khôngnói tục, nói giờ lóng, quát nạt.

Điều 9. Tiếp xúc và xử sự với nhân dân

Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức,viên chức đề nghị nhã nhặn, lắng tai ý kiến, giải thích, trả lời rõ ràng, chũm thểvề những quy định liên quan đến xử lý công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch,nhũng nhiễu, gây cực nhọc khăn, làm khó chịu khi triển khai nhiệm vụ.

Điều 10. Tiếp xúc và ứng xử với đồngnghiệp

Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức,viên chức phải gồm thái độ trung thực, thân thiện, phù hợp tác.

Điều 11. Giao tiếp qua điện thoại

Khi giao tiếp qua năng lượng điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phảixưng tên, cơ quan, đơn vị chức năng nơi công tác; thương lượng ngắn gọn, triệu tập vào nộidung công việc; ko ngắt điện thoại thông minh đột ngột.

Chương III:

BÀITRÍ CÔNG SỞ

Mục 1: QUỐC HUY, QUỐC KỲ

Điều 12. Treo Quốc huy

Quốc huy được treo long trọng tại phía trên cổng thiết yếu hoặc toànhà chính. Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không khí treo. Không treo Quốchuy vượt cũ hoặc bị lỗi hỏng.

Điều 13. Treo Quốc kỳ

1. Quốc kỳ được treo nơi long trọng trước văn phòng hoặc toànhà chính. Quốc kỳ nên đúng tiêu chuẩn chỉnh về kích thước, color đã được Hiếnpháp quy định.

2. Bài toán treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, nghênh tiếp khách nướcngoài cùng lễ tang tuân theo dụng cụ về nghi lễ công ty nước và nghênh tiếp khách nướcngoài, tổ chức lễ tang.

MỤC 2: BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN CÔNG SỞ

Điều 14 . đại dương tên cơ quan

1. Cơ quan phải bao gồm biển thương hiệu được đặt tại cổng chính, bên trên đóghi rõ thương hiệu gọi không thiếu bằng giờ đồng hồ Việt và địa chỉ của cơ quan.

2. Bộ Nội vụ trả lời thống nhất bí quyết thể hiện biển lớn tên cơquan.

Điều 15. Phòng làm việc

Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ cùng tên,chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

Việc sắp xếp, bài trí phòng thao tác phải bảo đảm gọn gàng,ngăn nắp, khoa học, hòa hợp lý.

Không lập bàn thờ, thắp hương, ko đun, nấu ăn trong chống làmviệc.

Điều 16. Khu vực để phương tiện đi lại giaothông

Cơ quan tất cả trách nhiệm sắp xếp khu vực để phương tiện giaothông của cán bộ, công chức, viên chức với của người đến giao dịch, làm việc.Không thu tiền phí gửi phương tiện giao thông của fan đến giao dịch, có tác dụng việc.

bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được ở trong tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay vắt Văn bạn dạng song ngữ

ra quyết định 129/2007/QĐ-TTg về quy chế văn hoá văn phòng tại những cơ quan tiền hành thiết yếu nhà nước bởi Thủ tướng bao gồm phủ phát hành


*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ********

Số: 129/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày thứ 2 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ quan tiền HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ biện pháp Tổ chức cơ quan chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng bốn năm 2000 và
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29tháng 4 năm 2003;Căn cứ quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng
Chính bao phủ phê chăm chút Kế hoạch cải cách hành chủ yếu nhà nước quy trình 2006 -2010;Xét ý kiến đề xuất của cỗ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này quy định văn hoá văn phòng tạicác cơ quan hành thiết yếu nhà nước.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, tính từ lúc ngày đăng Công báo. Các quyđịnh trước đó trái với đưa ra quyết định này đều bến bãi bỏ.

Điều 3. Căncứ Quy chế ban hành kèm theo quyết định này, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấpban hành quy chế văn hoá của cơ quan, địa phương mình ./.

Nơi nhận:

- Ban túng thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - văn phòng công sở TW và những Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Website thiết yếu phủ, Ban Điều hành 112, bạn phát ngôn của Thủ tướng bao gồm phủ, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

QUYCHẾ

VĂNHOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ quan lại HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo
Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ)

Chương I:

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này vẻ ngoài về trang phục, tiếp xúc và ứng xử của cánbộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài bác trí công sở tại các cơ quanhành thiết yếu nhà nước bao gồm:

1. Bộ, phòng ban ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;

2. Ủy ban nhân dân các cấp.

Quy chế này không áp dụng đối với các cơ quan đại diện thay mặt ngoạigiao của việt nam ở nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc triển khai văn hoácông sở

Việc triển khai văn hoá văn phòng tuân thủ các nguyên tắc sauđây:

1. Tương xứng với truyền thống, bạn dạng sắc văn hoá dân tộc và điềukiện kinh tế tài chính - buôn bản hội;

2. Tương xứng với triết lý xây dựng đội hình cán bộ, công chức,viên chức chuyên nghiệp, hiện tại đại;

3. Tương xứng với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu thương cầucải phương pháp hành chính, nhà trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.

Điều 3. Mục đích

Việc thực hiện văn hoá công sở nhằm các mục đích sau đây:

1. Bảo đảm an toàn tính trang nghiêm với hiệu quả vận động củacác phòng ban hành bao gồm nhà nước;

2. Xây dựng phong thái ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức,viên chức trong hoạt động công vụ, hướng đến mục tiêu kiến tạo đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức gồm phẩm hóa học đạo đức tốt, chấm dứt xuất sắc trách nhiệm đượcgiao.

Điều 4. Những hành vi bị cấm

1. Thuốc lá lá trong phòng làm cho việc;

2. áp dụng đồ uống tất cả cồn trên công sở, trừ trường hòa hợp được sựđồng ý của chỉ huy cơ quan lại vào những dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách hàng ngoạigiao;

3. Quảng cáo dịch vụ thương mại tại công sở.

Chương II:

TRANGPHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1: TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC

Điều 5. Trang phục

1. Khi tiến hành nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phảiăn mặc gọn gàng, định kỳ sự.

2. Cán bộ, công chức, viên chức tất cả trang phục riêng biệt thì thựchiện theo phương tiện của pháp luật.

Điều 6. Lễ phục

Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là phục trang chínhthức được sử dụng giữa những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp kháchnước ngoài.

1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple, áosơ mi, cravat.

2. Lễ phục của phái nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyềnthống, cỗ comple nữ.

3. Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểusố, xiêm y ngày hội dân tộc cũng xem là lễ phục.

Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu đeo thẻ khi thực hiện nhiệmvụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, ảnh, họvà tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Bộ Nội vụ chỉ dẫn thống nhất mẫu thẻ và giải pháp đeo thẻ đốivới cán bộ, công chức, viên chức.

Mục 2 : GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 8. Tiếp xúc và ứng xử

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành trọng trách phải thựchiện những quy định về những câu hỏi phải làm cho và những câu hỏi không được làm theo quyđịnh của pháp luật.

Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phảicó cách biểu hiện lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; khôngnói tục, nói giờ lóng, quát nạt.

Điều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân

Trong giao tiếp và xử sự với nhân dân, cán bộ, công chức,viên chức cần nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thểvề những quy định tương quan đến xử lý công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức không được tất cả thái độ hách dịch,nhũng nhiễu, gây nặng nề khăn, làm khó chịu khi triển khai nhiệm vụ.

Điều 10. Tiếp xúc và ứng xử với đồngnghiệp

Trong tiếp xúc và xử sự với đồng nghiệp, cán bộ, công chức,viên chức phải tất cả thái độ trung thực, thân thiện, phù hợp tác.

Điều 11. Giao tiếp qua điện thoại

Khi giao tiếp qua năng lượng điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phảixưng tên, cơ quan, đơn vị chức năng nơi công tác; đàm phán ngắn gọn, tập trung vào nộidung công việc; không ngắt điện thoại cảm ứng thông minh đột ngột.

Chương III:

BÀITRÍ CÔNG SỞ

Mục 1: QUỐC HUY, QUỐC KỲ

Điều 12. Treo Quốc huy

Quốc huy được treo trọng thể tại phía bên trên cổng chủ yếu hoặc toànhà chính. Size Quốc huy phải phù hợp với không khí treo. Ko treo Quốchuy vượt cũ hoặc bị hư hỏng.

Điều 13. Treo Quốc kỳ

1. Quốc kỳ được treo nơi trọng thể trước văn phòng hoặc toànhà chính. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, color đã được Hiếnpháp quy định.

2. Việc treo Quốc kỳ trong số buổi lễ, đón rước khách nướcngoài với lễ tang tuân theo cách thức về nghi lễ đơn vị nước và đón tiếp khách nướcngoài, tổ chức lễ tang.

MỤC 2: BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN CÔNG SỞ

Điều 14 . Biển cả tên cơ quan

1. Cơ sở phải bao gồm biển thương hiệu được để tại cổng chính, bên trên đóghi rõ thương hiệu gọi không thiếu bằng giờ đồng hồ Việt và add của cơ quan.

2. Bộ Nội vụ chỉ dẫn thống nhất phương pháp thể hiện đại dương tên cơquan.

Điều 15. Phòng làm việc

Phòng làm việc phải bao gồm biển thương hiệu ghi rõ tên đơn vị, họ cùng tên,chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

Việc sắp tới xếp, trang trí phòng thao tác phải bảo đảm gọn gàng,ngăn nắp, khoa học, hợp lý.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khổ Giấy Trong Excel 2010, Cách Thay Đổi Khổ Giấy Mặc Định Trong Excel 2010

Không lập bàn thờ, thắp hương, ko đun, làm bếp trong chống làmviệc.

Điều 16. Khu vực để phương tiện giaothông

Cơ quan tất cả trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện đi lại giaothông của cán bộ, công chức, viên chức cùng của người đến giao dịch, làm việc.Không thu tiền phí gửi phương tiện giao thông của fan đến giao dịch, làm việc.