Excel mang lại mamnongautruc.edu.vn 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

*

Sắp xếp dữ liệu là một phần thế tất trong vấn đề phân tích dữ liệu. Bạn có thể muốn sắp xếp list tên theo vật dụng tự bảng chữ cái, soạn danh sách mức tồn kho thành phầm từ cao nhất đến thấp nhất, hoặc sắp xếp thứ tự những hàng theo màu hoặc biểu tượng. Việc sắp xếp dữ liệu giúp bạn cấp tốc chóng trực quan tiền hóa và hiểu rõ rộng về dữ liệu của mình, tổ chức triển khai và tra cứu kiếm tài liệu mà bạn có nhu cầu và cuối cùng là đưa ra quyết định tác dụng hơn.

Bạn đang xem: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bạn rất có thể sắp xếp dữ liệu theo văn bản (A đến Z hoặc Z mang lại A), số (nhỏ độc nhất vô nhị đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất), cũng giống như ngày cùng giờ (cũ duy nhất đến tiên tiến nhất và mới nhất đến cũ nhất) tại một hoặc nhiều cột. Bạn cũng có thể sắp xếp danh sách thiết lập cấu hình mà bạn tạo (như Lớn, Trung bình cùng Nhỏ) hoặc theo định dạng, bao hàm màu ô, màu fonts chữ hoặc bộ biểu tượng.


Lưu ý: 

Để tìm các giá trị tối đa hoặc thấp tuyệt nhất trong một phạm vi ô hoặc bảng, ví dụ như 10 điểm cao nhất hoặc 5 lệch giá thấp nhất, hãy sử dụng hào kiệt Tự thanh lọc hoặc định dạng tất cả điều kiện.


*

WindowsWeb

Sắp xếp văn bản

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các làm việc sau:

Để sắp xếp nhanh theo thiết bị tự tăng dần, hãy (Sắp xếp từ bỏ A mang đến Z).

Để sắp xếp nhanh theo đồ vật tự bớt dần, hãy bấm (Sắp xếp tự Z cho A).


Lưu ý:  Sự gắng Tiềm ẩn

Kiểm tra xem tất cả phải mọi tài liệu đều được tàng trữ dưới dạng văn bạn dạng hay không ví như cột bạn muốn sắp xếp gồm chứa các số được lưu trữ dưới dạng số cùng các số được lưu trữ dưới dạng văn bản, các bạn sẽ cần đề nghị định dạng cục bộ các số đó theo phương thức số hoặc văn bản. Nếu như khách hàng không vận dụng định dạng này, phần đa số được lưu trữ dưới dạng số sẽ được sắp xếp trước đầy đủ số được lưu trữ dưới dạng văn bản. Để định dạng cục bộ dữ liệu đã lựa chọn dưới dạng văn bản, nhận Ctrl+1 để cho chạy hộp thoại Định dạng Ô , nhấn vào tab Số, rồi bên dưới Danh mục, nhấp chuột Chung, Số hoặc Văn bản.


Sắp xếp số

Chọn một ô vào cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, vào nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để bố trí từ thấp mang đến cao, hãy bấm (Sắp xếp từ nhỏ tuổi nhất đến béo nhất).

Để bố trí từ cao xuống thấp, hãy bấm (Sắp xếp từ lớn nhất đến bé dại nhất).


Lưu ý: 

Sự thay Tiềm ẩn


Sắp xếp ngày hoặc thời gian

Chọn một ô trong cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, vào nhóm Sắp xếp và Lọc, hãy thực hiện một vào các làm việc sau:

Để sắp tới xếp từ ngày hoặc thời gian cũ hơn đến mới hơn, hãy bấm (Sắp xếp từ Cũ tốt nhất đến mới nhất).

Để sắp đến xếp từ thời điểm ngày hoặc không bao lâu sau này đến thời gian trước đó, hãy bấm (Sắp xếp từ mới nhất đến Cũ nhất).


Lưu ý:  Sự chũm Tiềm ẩn


Sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng

Bạn có thể muốn sắp tới xếp theo khá nhiều cột hoặc hàng khi có tài liệu mà bạn có nhu cầu nhóm theo thuộc một quý giá trong một cột hoặc hàng, rồi bố trí cột hoặc sản phẩm khác phía bên trong nhóm gồm các giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu bạn có một cột thành phần và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp xếp theo thành phần (để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một thành phần lại cùng với nhau), rồi sắp xếp theo tên (để xếp tên theo đồ vật tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể thu xếp tối đa 64 cột.


Lưu ý: Để có công dụng tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp xếp nên có đầu đề cột.


Chọn một ô ngẫu nhiên trong dải dữ liệu.

*

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, dưới Cột, trong vỏ hộp Sắp xếp theo, chọn cột đầu tiên bạn muốn sắp xếp.

*

Bên bên dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn kiểu sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để sắp xếp theo văn bản, số hoặc ngày và thời gian, hãy chọn Giá trị.

Để sắp xếp theo định dạng, nên chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, nên chọn lựa cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện trong những thao tác sau đây:

Đối với cái giá trị văn bản, hãy lựa chọn A mang đến Z hoặc Z đến A.

Đối với cái giá trị số, nên chọn lựa Nhỏ duy nhất đến to nhất hoặc Lớn tuyệt nhất đến nhỏ tuổi nhất.

Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến new nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

Để sắp xếp dựa bên trên một danh sách tùy chỉnh, nên lựa chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Để thêm cột khác để thu xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ tía đến năm.

*

Để coppy một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Sao chép Mức.

Để xóa một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Xóa Mức.


Lưu ý: Bạn phải giữ ít nhất một mục trong danh sách.


Để đổi khác thứ tự sắp xếp cột, hãy chọn 1 mục nhập, rồi bấm vào mũi tên Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn để biến hóa thứ tự.Các mục cao hơn trong danh sách được sắp xếp trước các mục thấp rộng trong danh sách.


Nếu chúng ta đã format theo cách bằng tay hoặc có đk cho một dải ô hoặc cột bảng theo color ô hoặc màu phông chữ, bạn cũng có thể sắp xếp theo gần như màu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà các bạn đã tạo bằng định dạng gồm điều kiện.

Chọn một ô vào cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, lựa chọn cột mà bạn có nhu cầu sắp xếp.

*

Dưới Sắp xếp Dựa trên, nên chọn lựa Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

*

Bên dưới Thứ tự, hãy bấm vào mũi tên lân cận nút rồi tùy thuộc vào hình trạng định dạng, nên lựa chọn màu ô, màu font hoặc hình tượng ô.

Tiếp theo, lựa chọn cách bạn có nhu cầu sắp xếp. Tiến hành một vào các làm việc sau đây:

Để di chuyển màu ô, màu font hoặc hình tượng lên bên trên cùng tuyệt sang mặt trái, hãy chọn Ở trên cùng cho thao tác sắp xếp cột và Ở mặt trái cho thao tác sắp xếp hàng.

Để dịch rời màu ô, màu phông hoặc biểu tượng xuống bên dưới cùng tuyệt sang mặt phải, hãy chọn Ở bên dưới cùng cho thao tác sắp xếp cột và Ở bên phải cho thao tác làm việc sắp xếp hàng.


Lưu ý: Không có đồ vật tự thu xếp màu ô, màu phông hoặc biểu tượng mặc định. Chúng ta phải xác định thứ từ bỏ mà bạn có nhu cầu cho mỗi thao tác sắp xếp.


Để xác minh màu ô, màu phông hoặc biểu tượng tiếp theo để thu xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ cha đến năm.

Đảm bảo bạn chọn và một cột trong vỏ hộp Sau kia theo và lựa chọn cùng một lựa chọn dưới Thứ tự.

Tiếp tục lặp lại mang lại mỗi màu ô, màu font hoặc biểu tượng bổ sung mà bạn có nhu cầu đưa vào thao tác sắp xếp.


Bạn có thể sử dụng một danh sách thiết lập cấu hình để bố trí theo thứ thoải mái người dùng xác định. Chẳng hạn, một cột hoàn toàn có thể chứa những giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo đó, ví dụ như Cao, Trung bình cùng Thấp. Làm thế nào để bạn có thể sắp xếp làm thế nào để cho các hàng cất Cao xuất hiện đầu tiên, tiếp theo sau là Trung bình rồi mang lại Thấp? nếu khách hàng sắp xếp theo sản phẩm tự bảng chữ cái, thì làm việc sắp xếp "A đến Z" sẽ chuyển Cao lên trên cùng, nhưng mà Thấp sẽ đứng trước Trung bình. Và nếu bạn sắp xếp "Z đến A", thì vừa phải sẽ xuất hiện đầu tiên với Thấp nghỉ ngơi giữa. Bất kể thứ tự nào, bạn luôn luôn muốn "Trung bình" nghỉ ngơi giữa. Bằng phương pháp tạo danh sách tùy chỉnh cấu hình của riêng mình, chúng ta có thể giải quyết sự việc này.

Hoặc, tạo một list tùy chỉnh:

Trong một dải ô, nhập các giá trị bạn có nhu cầu sắp xếp theo đó, theo lắp thêm tự các bạn muốn, từ bên trên xuống bên dưới như trong lấy một ví dụ này.

*

Chọn phạm vi mà các bạn vừa nhập. Thực hiện ví dụ trước, hãy chọn các ô A1:A3.

Đi đến Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Chung > Chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh, rồi trong hộp thoại Danh sách tùy chỉnh, nhấn vào Nhập, rồi bấm hai lần vào OK.


Lưu ý: 

Bạn rất có thể tạo danh sách tùy chỉnh thiết lập chỉ dựa trên một giá trị (văn bản, số cùng ngày hoặc thời gian). Chúng ta không thể sản xuất danh sách thiết lập dựa trên một định dạng (màu ô, màu fonts hoặc biểu tượng).

Độ dài về tối đa của danh sách thiết lập cấu hình là 255 ký tự và ký tự trước tiên không được bắt đầu bằng số.


Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong đội Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo hoặc Sau đó theo, lựa chọn cột bạn muốn sắp xếp theo danh sách tùy chỉnh.

Dưới Thứ tự, nên chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, hãy chọn danh sách mà chúng ta muốn. Sử dụng danh sách tùy chỉnh mà chúng ta đã chế tạo ra trong ví dụ trước, hãy bấm Cao, Trung bình, Thấp.

Bấm vào OK.


Trên tab Dữ liệu, trong đội Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, click chuột Tùy chọn.

Trong vỏ hộp thoại Tùy lựa chọn Sắp xếp, nên chọn lựa Phân biệt chữ hoa, chữ thường.

*

Bấm OK hai lần.


Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong vỏ hộp thoại Sắp xếp, bấm chuột Tùy chọn.

Trong vỏ hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, dưới Hướng, hãy bấm Sắp xếp từ trái sang trọng phải, rồi bấm OK.

*

Bên dưới Hàng, trong hộp Sắp xếp theo, chọn hàng mà bạn có nhu cầu sắp xếp. Mặt hàng này thường xuyên là sản phẩm 1 nếu bạn có nhu cầu sắp xếp theo sản phẩm tiêu đề.

*


Để sắp xếp theo giá chỉ trị, hãy lựa chọn một trong các tùy lựa chọn từ danh sách thả xuống sản phẩm tự:

Đối với cái giá trị văn bản, nên lựa chọn A cho Z hoặc Z mang lại A.

Đối với giá trị số, nên chọn lựa Nhỏ duy nhất đến béo nhất hoặc Lớn độc nhất vô nhị đến nhỏ tuổi nhất.

Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến bắt đầu nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

Để thu xếp theo color ô, màu font hoặc biểu tượng ô, hãy làm cho như sau:

Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy lựa chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, lựa chọn màu ô, màu fonts chữ hoặc hình tượng ô, rồi chọn Ở mặt Trái hoặc Ở bên Phải.


Lưu ý: Khi bạn sắp xếp những hàng vốn là một phần của đại cương trang tính, Excel sẽ chuẩn bị xếp các nhóm tại mức cao nhất (mức 1) thế nào cho các hàng hoặc cột cụ thể luôn ở ngay gần nhau, trong cả khi mặt hàng hoặc cột chi tiết bị ẩn.


Để thu xếp theo một phần của cực hiếm trong cột, ví dụ như mã số linh phụ kiện (789-WDG-34), họ (Carol Philips) hoặc thương hiệu (Philips, Carol), trước tiên các bạn cần tách cột thành hai hay nhiều cột để cực hiếm mà bạn muốn sắp xếp theo bên trong cột riêng. Để có tác dụng điều này, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm văn phiên bản để phân bóc các phần của ô hoặc bạn có thể sử dụng Trình gợi ý Chuyển văn bạn dạng thành cột. Để xem lấy một ví dụ và hiểu biết thêm thông tin, hãy coi mục bóc tách văn bản thành các ô khác nhau và tách văn phiên bản giữa các cột bằng cách dùng hàm.


*

Thật may, Excel sẽ chú ý bạn ví như Excel thấy chúng ta đang chuẩn bị thực hiện nay điều này:

*

Nếu chúng ta không định bố trí như vậy thì hãy nhấn vào tùy chọn Bung rộng lớn lựa chọn, nếu không nên chọn Tiếp tục với chọn lọc hiện tại.

Nếu hiệu quả không như mong muốn muốn, hãy bấm Hoàn tác

*
.


Nếu bạn nhận được kết quả quanh đó dự kiến lúc sắp xếp dữ liệu của mình, hãy có tác dụng như sau:

Kiểm tra xem tất cả phải giá trị do công thức trả về đã biến hóa hay không Nếu dữ liệu mà bạn đã bố trí chứa một hoặc các công thức, thì những giá trị trả về của các công thức này còn có thể biến hóa khi trang tính được tính toán lại. Trong trường vừa lòng này, hãy bảo vệ áp dụng lại thao tác sắp xếp để đã đạt được kết quả cập nhật.

Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp Các cột ẩn ko được dịch rời khi bạn sắp xếp cột và hàng ẩn ko được di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước lúc sắp xếp dữ liệu, chúng ta nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn.

Kiểm tra thiết đặt bản địa đồ vật tự thu xếp có thể chuyển đổi tùy theo thiết đặt bạn dạng địa. Đảm bảo chúng ta có thiết đặt bạn dạng địa thích hợp vào Thiết đặt khu vực hoặc Tùy chọn ngôn ngữ và khu vực vào Panel Điều khiển trên máy vi tính của bạn. Để biết thêm thông tin về phương pháp thay đổi thiết đặt bản địa, hãy xem hệ thống trợ giúp của Windows.

Nhập nhan đề cột chỉ trong một hàng nếu bạn cần nhãn các dòng, hãy ngắt dòng văn bạn dạng bên trong ô.

Bật hoặc tắt hàng đầu đề thường xuyên thì tốt nhất có thể là nên tất cả một hàng đầu đề khi bạn sắp xếp cột để dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mang định, quý hiếm trong nhan đề không được bao hàm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, chúng ta có thể cần bắt buộc bật hoặc tắt đầu đề để giá trị trong đầu đề được hoặc ko được bao hàm trong thao tác sắp xếp. Thực hiện trong số những thao tác sau đây:

Để vứt bỏ hàng dữ liệu đầu tiên khỏi làm việc sắp xếp vị đó là đầu đề cột, bên trên tab Nhà, trong đội Sửa, hãy bấm Sắp xếp và Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

Để bao hàm hàng dữ liệu đầu tiên trong làm việc sắp xếp do đó không phải là đầu đề cột, bên trên tab Nhà, trong team Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi bỏ chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.


Nếu dữ liệu của người tiêu dùng được định hình dưới dạng bảng Excel, thì chúng ta có thể nhanh chóng sắp xếp và lọc tài liệu đó với những nút cỗ lọc trong sản phẩm tiêu đề.

Bấm vào nút bộ lọc sống đầu cột bạn muốn sắp xếp, rồi lựa chọn thứ tự thu xếp mà bạn mong muốn.

*

Để hoàn tác thao tác làm việc sắp xếp, hãy áp dụng nút Hoàn tác bên trên tab Trang đầu.

*


Chọn một ô để sắp xếp trên:

Nếu dữ liệu của bạn có một hàng tiêu đề, nên lựa chọn tiêu đề mà bạn có nhu cầu sắp xếp, chẳng hạn như "Dân số".

*

Nếu dữ liệu của bạn không có hàng tiêu đề, hãy chọn giá trị cao nhất mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như 634535.

*

Trên tab Dữ liệu, chọn 1 trong các cách thức sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A cho Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất cho ngày gần đây nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày nhanh chóng nhất.

*


Bên dưới Thứ tự, nên lựa chọn cách bạn muốn sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A mang đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất cho ngày vừa mới đây nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày cách đây không lâu nhất về ngày mau chóng nhất.

Để thêm cột khác nhằm mục đích sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm, kế tiếp lặp lại các bước năm cùng sáu.

*

Để biến hóa thứ tự sắp xếp cột, hãy lựa chọn 1 mục nhập, rồi click chuột mũi tên Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn.


Nếu bạn đã định hình theo cách bằng tay hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu font chữ, bạn có thể sắp xếp theo phần nhiều màu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà bạn đã tạo bởi định dạng tất cả điều kiện.

Chọn một ô vào cột bạn có nhu cầu sắp xếp

Trên tab Dữ liệu, trong team Sắp xếp và lọc, lựa chọn Sắp xếp Tùy chỉnh.

*

Trong vỏ hộp thoại thu xếp Tùy chỉnh bên dưới Cột, nên chọn cột bạn muốn sắp xếp.

*

Bên dưới bố trí Dựa trên, hãy chọn Màu Ô, Màu font hoặcBiểu tượng Định dạng tất cả điều kiện.

Bên dưới Thứ tự, lựa chọn thứ tự bạn muốn (nội dung các bạn thấy phụ thuộc vào vào một số loại định dạng bạn có). Sau đó, lựa chọn màu ô, màu font hoặc hình tượng ô.

Tiếp theo, các bạn sẽ chọn cách bạn có nhu cầu sắp xếp bằng phương pháp di chuyển màu sắc ô, màu fonts hoặc biểu tượng:


Lưu ý: Không có thiết bị tự thu xếp màu ô, màu font hoặc biểu tượng mặc định. Bạn phải khẳng định thứ từ mà bạn muốn cho mỗi thao tác sắp xếp.


Để dịch chuyển lên trên thuộc hoặc sang trái: lựa chọn Ở trên cùng đến một bố trí cột cùng Ở Bên trái mang đến một thu xếp hàng.

Để dịch rời xuống dưới cùng hoặc sang phải: chọn Dưới cùng để bố trí cột và Ở mặt phải để thu xếp hàng.

Để hướng đẫn màu ô, màu font hoặc biểu tượng tiếp theo để sắp tới xếp theo đó, hãy chọn thêm Mức, rồi lặp lại các bước 1- 5.

Hãy đảm bảo rằng các bạn cột trong vỏ hộp Sau đó theo với vùng chọn bên dưới Thứ tự gần như giống nhau.

Lặp lại cho từng màu ô, màu font hoặc biểu tượng bổ sung mà bạn có nhu cầu đưa vào thao tác làm việc sắp xếp.


Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và lọc, lựa chọn Sắp xếp Tùy chỉnh.

*

Trong hộp thoại sắp xếp Tùy chọn, bấm chuột Tùy chọn.

Xem thêm: Hãng Phim Hài Tết 2016 Làng Ế Vợ Phần 2 Tập 1, Làng Ế Vợ 8 Trở Lại Với Vô Vàn Tình Huống Bi Hài

*

Bên dưới Hướng, bấm Sắp xếp tự trái sang buộc phải

*

Bên dưới Hàng, vào danh sách thả xuống "Sắp xếp theo", lựa chọn hàng bạn muốn sắp xếp. Mặt hàng này thường là mặt hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo sản phẩm tiêu đề.

*

Để bố trí theo giá chỉ trị, hãy lựa chọn 1 trong những tùy chọn từ list thả xuống thứ tự:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A mang lại Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất cho ngày cách đây không lâu nhấ.

Sắp xếp giảm dần để thu xếp từ Z đến A, từ lớn số 1 đến bé dại nhất hoặc ngày gần nhất đến ngày nhanh chóng nhất