các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cụ Văn phiên bản song ngữ

Thông tứ 07/2019/TT-BCA phương pháp về các biểu mẫu áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an quần chúng. # do bộ trưởng Bộ Công an phát hành


*

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 07/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỂUMẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ công cụ Xử lý vi phạm hành thiết yếu năm 2012;

Luật Xử lý vi phạm luật hành chính;

Theo đề xuất của cục trưởng Cục cảnh sát quảnlý hành chủ yếu về riêng biệt tự làng mạc hội;

Sau lúc thống tuyệt nhất với bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp;

Bộ trưởng cỗ Công an ban hành Thông tư quy địnhvề các biểu mẫu sử dụng để xử phạt phạm luật hành thiết yếu thuộc thẩm quyền của Côngan nhân dân.

Bạn đang xem: Thông tư 07/2019 bộ công an

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thôngtư này nguyên tắc về biểu mẫu và câu hỏi in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu mã sử dụngđể xử phạt vi phạm luật hành chính trong số lĩnh vực cai quản nhà nước thuộc thẩmquyền xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu của Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tứ này áp dụngđối với:

1. Cơ quan, bạn cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong Công an nhân dân.

2. Tổ chức, cá thể cóliên quan đến sự việc xử phạt vi phạm luật hành chính của Công an nhân dân.

Điều 3. Các biểu mẫu sử dụng để xử phân phát vi phạmhành chính

Ban hành tất nhiên Thông tư các biểu mẫu dướiđây sử dụng để xử phạt vi phạm luật hành chính trong các lĩnh vực thống trị nhà nướcthuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chủ yếu của Công an nhân dân:

1. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xửphạt không lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB).

2. đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu (Mẫu số 02/QĐ-XPHC).

3. Ra quyết định hoãn thi hành đưa ra quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT).

4. Ra quyết định giảm/miễn chi phí phạt vi phạm luật hành bao gồm (Mẫu số 04/QĐ-GMTP).

5. đưa ra quyết định về vấn đề nộp chi phí phạt các lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL).

6. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc mộtphần thu nhập cá nhân (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN).

7. đưa ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK).

8. đưa ra quyết định cưỡng chế kê biên gia tài có quý hiếm tươngứng số tiền vạc (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS).

9. đưa ra quyết định cưỡng chế thu tiền, gia sản để thực hiện quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành bao gồm (Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS).

10. Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp tương khắc phụchậu quả (Mẫu số 10/QĐ-CCBKPHQ).

11. đưa ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính (Mẫu số 11/QĐ-TTTVPT).

12. Ra quyết định áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 12/QĐ-ADBPKPHQ).

13. Quyết định tiêu diệt tang vật, phương tiện phạm luật hànhchính (Mẫu số 13/QĐ-THTVPT).

14. Quyết định thi hành 1 phần quyết định xử phạt vi phạmhành thiết yếu (Mẫu số 14/QĐ-THMPQĐXP).

15. Ra quyết định tạm giữ bạn theo giấy tờ thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 15/QĐ-TGN).

16. Quyết định kéo dài thời hạn lâm thời giữ tín đồ theo thủ tụchành thiết yếu (Mẫu số 16/QĐ-KDTHTGN).

17. Quyết định hoàn thành việc trợ thời giữ tín đồ theo thủ tụchành bao gồm (Mẫu số 17/QĐ-CDTGN).

18. đưa ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép,chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành bao gồm (Mẫu số18/QĐ-TGTVPTGPCC).

19. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ lại tang vật, phươngtiện, giấy phép, chứng từ hành nghề theo thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 19/QĐ-KDTHTGTVPTGPCC).

20. Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép,chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo giấy tờ thủ tục hành chủ yếu (Mẫusố 20/QĐ-TLTVPTGPCC).

21. Ra quyết định khám bạn theo thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 21/QĐ-KNTTTHC).

22. Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủtục hành chủ yếu (Mẫu số 22/QĐ-KPTVTĐV).

23. Quyết định khám nơi đựng giấu tang vật, phương tiện viphạm hành bao gồm (Mẫu số 23/QĐ-KNCGTVPT).

24. Quyết định chuyển làm hồ sơ vụ phạm luật hành thiết yếu có dấuhiệu tội phạm để truy cứu nhiệm vụ hình sự (Mẫu số24/QĐ-CHS).

25. đưa ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử vạc viphạm hành chủ yếu (Mẫu số 25/QĐ-TĐCQĐXP).

26. Quyết định dứt việc tạm đình chỉ thực hiện quyếtđịnh xử phạt phạm luật hành chính (Mẫu số 26/QĐ-CDTĐCQĐXP).

27. Quyết định đính chính đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hànhchính (Mẫu số 27/QĐ-ĐCQĐXP).

28. đưa ra quyết định hủy bỏ ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính(Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP).

29. đưa ra quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử vạc vi phạmhành chủ yếu (Mẫu số 29/QĐ-SĐQĐXP).

30. đưa ra quyết định về câu hỏi giao quyền xử phạt vi phạm luật hànhchính (Mẫu số 30/QĐ-GQXP).

31. đưa ra quyết định về việc hoàn thành việc giao quyền xử phân phát viphạm hành thiết yếu (Mẫu số 31/QĐ-CDGQXP).

32. Ra quyết định về câu hỏi giao quyền chống chế thực hiện quyếtđịnh xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu (Mẫu số 32/QĐ-GQCC).

33. Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền chống chếthi hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số33/QĐ-CDGQCC).

34. đưa ra quyết định về việc giao quyền trợ thời giữ người theo thủtục hành chính (Mẫu số 34/QĐ-GQTGN).

35. Quyết định về việc xong xuôi việc giao quyền tạm bợ giữngười theo giấy tờ thủ tục hành bao gồm (Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN).

36. Quyết định giao tang vật, phương tiện đi lại bị tạm giữ lại theothủ tục hành chính (Mẫu số 36/QĐ-GTVPT).

37. đưa ra quyết định trưng ước giám định (Mẫusố 37/QĐ-TCGĐ).

38. Quyết định ra đời Hội đồng định giá gia tài (Mẫu số 38/QĐ-TLHĐĐGTS).

39. Quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng cách xử lý tang vật, phươngtiện vi phạm luật hành thiết yếu (Mẫu số 39/QĐ-TLHĐXLTVPT).

40. Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành bao gồm (Mẫu số 40/QĐ-TX).

41. Ra quyết định hoãn thi hành ra quyết định xử phát trục xuấttheo giấy tờ thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 41/QĐ-HTHTX).

42. Quyết định áp dụng biện pháp làm chủ người nước ngoàitrong thời gian làm giấy tờ thủ tục trục xuất (Mẫu số42/QĐ-ADBPQLNNN).

43. Biên bạn dạng vi phạm hành bao gồm (Mẫusố 43/BB-VPHC).

44. Biên phiên bản xác minh cốt truyện của vụ việc vi phạm hànhchính (Mẫu số 44/BB-XM).

45. Biên bạn dạng phiên giải trình trực tiếp (Mẫu số 45/BB-PGTTT).

46. Biên phiên bản về việc cá nhân/tổ chức phạm luật hành chínhkhông nhận ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm (Mẫusố 46/BB-KNQĐ).

47. Biên phiên bản đặt tiền/trả tiền bảo hộ (Mẫu số 47/BB-TBL).

48. Biên bạn dạng bàn giao bạn bị tạm giữ hoặc bị áp giải theothủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 48/BB-BGN).

49. Biên bạn dạng người bị áp giải/trục xuất vứt trốn (Mẫu số 49/BB-BT).

50. Biên bạn dạng tạm duy trì tang vật, phương tiện, giấy phép,chứng chỉ hành nghề theo giấy tờ thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số50/BB-TGTVPTGPCC).

51. Biên bản khám tín đồ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 51/BB-KN).

52. Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tụchành chủ yếu (Mẫu số 52/BB-KPTĐV).

53. Biên bạn dạng khám nơi đựng giấu tang vật, phương tiện viphạm hành thiết yếu (Mẫu số 53/BB-KNCGTVPT).

54. Biên phiên bản tịch thu tang vật, phương tiện phạm luật hànhchính (Mẫu số 54/BB-TTTVPT).

55. Biên bạn dạng tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính (Mẫu số 55/BB-THTVPT).

56. Biên bạn dạng xử lý so với hàng hoá, công trình dễ bị hỏng hỏng(Mẫu số 56/BB-XLHHVP).

57. Biên bạn dạng bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính (Mẫu số 57/BB-BGTVPT).

58. Biên phiên bản bàn giao phương tiện đi lại giao thông vi phạm luật hànhchính mang đến tổ chức, cá thể vi phạm giữ, bảo quản (Mẫusố 58/BB-BGPTGTVPHC).

59. Biên phiên bản bàn giao làm hồ sơ vụ phạm luật hành bao gồm cho Cơquan điều tra (Mẫu số 59/BB-BGHS).

60. Biên bạn dạng trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạmhành thiết yếu cho nhà sở hữu, người làm chủ hoặc người tiêu dùng hợp pháp (Mẫu số 60/BB-TLGTTVPT).

61. Biên bạn dạng cưỡng chế kê biên tài sản có quý giá tương ứngvới số tiền phân phát (Mẫu số 61/BB-CCKB).

62. Biên phiên bản cưỡng chế buộc triển khai biện pháp xung khắc phụchậu trái (Mẫu số 62/BB-CCKPHQ).

63. Biên bạn dạng cưỡng chế thu tiền, gia sản để thực hành quyếtđịnh xử phạt phạm luật hành chủ yếu (Mẫu số 63/BB-CCTTTS).

64. Biên phiên bản niêm phong tang vật, phương tiện phạm luật hànhchính bị tạm giữ lại theo thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số64/BB-NP).

65. Biên phiên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạmhành chính bị tạm giữ lại theo thủ tục hành chủ yếu (Mẫu số65/BB-MNP).

66. Thông báo về việc tạm giữ tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính(Mẫu số 66/TB-TGN).

67. Thông báo về vấn đề cưỡng chế thi hành ra quyết định xử phạtvi phạm hành chính (Mẫu số 67/TB-CCHC).

68. Thông tin về câu hỏi xử phân phát trục xuất (Mẫu số 68/TB-TX).

69. Cầm tắt lý lịch và hành vi vi phi pháp luật của ngườibị đề xuất trục xuất (Mẫu số 69/TTLL-TX).

70. Bảng thống kê lại tang vật, phương tiện phạm luật hành chính(Mẫu số 70/BTK).

Điều 4. In, áp dụng và quản lý các biểu mẫu

1. Công an các đơn vị, địa phương trong khi in biểu mẫu mã quy địnhtại Điều 3 Thông tư này đề xuất in thống duy nhất trên khổ giấy A4, ko được thayđổi ngôn từ của mẫu; bao gồm trách nhiệm làm chủ việc in, cung cấp phát, sử dụng biểumẫu và gồm sổ sách theo dõi.

Các biểu mẫu: Biên bản vi phạm hành chủ yếu (mẫu số 43/BB-VPHC), quyết định xử phạt vi phạm hànhchính theo giấy tờ thủ tục xử phạt ko lập biên bạn dạng (mẫu số01/QĐ-XPKLBB), quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu (mẫu số 02/QĐ-XPHC) phải được đóng thành quyển 100trang cho mỗi loại, bao gồm bìa với đánh số thứ tự.

2. Công an những đơn vị, địa phương gồm cơ sở dữ liệu để lưutrữ chủng loại Biên bản vi phạm hành bao gồm (mẫu số43/BB-VPHC), quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính theo giấy tờ thủ tục xử phạtkhông lập biên phiên bản (mẫu số 01/QĐ-XPKLBB), Quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chủ yếu (mẫu số 02/QĐ-XPHC)và auto cập nhật số văn phiên bản thì được sử dụng máy vi tính để nhập ngôn từ thôngtin, đem số và in những mẫu nêu trên thành từng bạn dạng trên giấy A4 bằng máy inlaser với lập sổ sách theo dõi.

3. Ngân sách đầu tư in những biểu mẫu mã được lấy từ giá thành nhà nướcbảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm luật hành chính.

Việc lập dự toán, quản ngại lý, thực hiện và quyết toán gớm phíin, sử dụng, thống trị các biểu mẫu triển khai theo qui định của chế độ Ngân sáchnhà nước và các văn phiên bản quy định đưa ra tiết, gợi ý thi hành chính sách này.

Điều 5. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành và điều khoản chuyểntiếp

Công an hình thức về những biểu chủng loại để sử dụng khi xử phạt phạm luật hành chínhthuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Viên trưởng viên Cảnh sát cai quản hành chủ yếu về độc thân tự xãhội có nhiệm vụ theo dõi, phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thôngtư này.

2. Thủ trưởng đơn vị trực nằm trong Bộ, người có quyền lực cao Công an tỉnh,thành phố trực thuộc tw có nhiệm vụ thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu bao gồm khó khăn, vướng mắc, Côngan những đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ
Công an (qua cục Cảnh sát quản lý hành chủ yếu về độc thân tự xã hội) để có hướng dẫnkịp thời./.

Nơi nhận: - những đ/c đồ vật trưởng; - các đơn vị trực nằm trong Bộ; - Công an tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Cục khám nghiệm văn bản quy phi pháp luật bộ Tư pháp; - Công báo, Cổng tin tức điện tử chủ yếu phủ, Cổng tin tức điện tử cỗ Công an; - Lưu: VT, C06(P1).

Toàn bộ 70 biểu mẫu mã xử phát VPHC ở trong thẩm quyền của CAND

Đây là nội dung rất nổi bật tại Thông tư 07/2019/TT-BCA nguyên tắc về những biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm luật hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 07/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày đôi mươi tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỂUMẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ hiện tượng Xử lý phạm luật hành thiết yếu năm 2012;

Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của viên trưởng Cục cảnh sát quảnlý hành thiết yếu về độc thân tự xóm hội;

Sau lúc thống duy nhất với bộ trưởng Bộ bốn pháp;

Bộ trưởng bộ Công an phát hành Thông tứ quy địnhvề những biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành bao gồm thuộc thẩm quyền của Côngan nhân dân.

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thôngtư này luật pháp về biểu chủng loại và câu hỏi in, sử dụng, thống trị các biểu chủng loại sử dụngđể xử phạt vi phạm hành chính trong những lĩnh vực cai quản nhà nước thuộc thẩmquyền xử phạt vi phạm hành chủ yếu của Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tư này áp dụngđối với:

1. Cơ quan, bạn cóthẩm quyền xử phạt phạm luật hành bao gồm trong Công an nhân dân.

2. Tổ chức, cá thể cóliên quan tới việc xử phạt phạm luật hành chính của Công an nhân dân.

Điều 3. Các biểu mẫu áp dụng để xử vạc vi phạmhành chính

Ban hành dĩ nhiên Thông tư những biểu mẫu dướiđây áp dụng để xử phạt phạm luật hành chính trong các lĩnh vực thống trị nhà nướcthuộc thẩm quyền xử phạt phạm luật hành thiết yếu của Công an nhân dân:

1. Quyết định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm theo thủ tục xửphạt ko lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB).

2. Quyết định xử phạt phạm luật hành chính (Mẫu số 02/QĐ-XPHC).

3. đưa ra quyết định hoãn thi hành ra quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT).

4. Ra quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 04/QĐ-GMTP).

5. đưa ra quyết định về câu hỏi nộp tiền phạt nhiều lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL).

6. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một trong những phần lương hoặc mộtphần thu nhập (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN).

7. Ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ thông tin tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK).

8. Ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có cực hiếm tươngứng số tiền phân phát (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS).

9. Quyết định cưỡng chế thu tiền, gia sản để thực hành quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS).

10. Quyết định cưỡng chế buộc tiến hành biện pháp xung khắc phụchậu trái (Mẫu số 10/QĐ-CCBKPHQ).

11. Ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính (Mẫu số 11/QĐ-TTTVPT).

12. Quyết định áp dụng giải pháp khắc phục kết quả (Mẫu số 12/QĐ-ADBPKPHQ).

13. đưa ra quyết định tiêu bỏ tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính (Mẫu số 13/QĐ-THTVPT).

14. đưa ra quyết định thi hành 1 phần quyết định xử vạc vi phạmhành chủ yếu (Mẫu số 14/QĐ-THMPQĐXP).

15. đưa ra quyết định tạm giữ người theo giấy tờ thủ tục hành chính (Mẫu số 15/QĐ-TGN).

16. Quyết định kéo dãn thời hạn tạm thời giữ bạn theo thủ tụchành thiết yếu (Mẫu số 16/QĐ-KDTHTGN).

17. Quyết định kết thúc việc nhất thời giữ bạn theo thủ tụchành thiết yếu (Mẫu số 17/QĐ-CDTGN).

18. Ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép,chứng chỉ hành nghề theo giấy tờ thủ tục hành chủ yếu (Mẫu số18/QĐ-TGTVPTGPCC).

19. Quyết định kéo dãn dài thời hạn tạm duy trì tang vật, phươngtiện, giấy phép, chứng từ hành nghề theo giấy tờ thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 19/QĐ-KDTHTGTVPTGPCC).

20. Ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép,chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo giấy tờ thủ tục hành chủ yếu (Mẫusố 20/QĐ-TLTVPTGPCC).

21. Ra quyết định khám bạn theo giấy tờ thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 21/QĐ-KNTTTHC).

22. Quyết định khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo thủtục hành chính (Mẫu số 22/QĐ-KPTVTĐV).

23. đưa ra quyết định khám nơi chứa giấu tang vật, phương tiện viphạm hành chủ yếu (Mẫu số 23/QĐ-KNCGTVPT).

24. đưa ra quyết định chuyển làm hồ sơ vụ phạm luật hành chính có dấuhiệu tội phạm nhằm truy cứu nhiệm vụ hình sự (Mẫu số24/QĐ-CHS).

25. Quyết định tạm đình chỉ thi hành đưa ra quyết định xử phát viphạm hành chủ yếu (Mẫu số 25/QĐ-TĐCQĐXP).

26. Quyết định hoàn thành việc lâm thời đình chỉ thực hiện quyếtđịnh xử phạt phạm luật hành chính (Mẫu số 26/QĐ-CDTĐCQĐXP).

27. Ra quyết định đính chính đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hànhchính (Mẫu số 27/QĐ-ĐCQĐXP).

28. Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt phạm luật hành chính(Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP).

29. Quyết định sửa đổi, bổ sung cập nhật quyết định xử phân phát vi phạmhành chủ yếu (Mẫu số 29/QĐ-SĐQĐXP).

30. đưa ra quyết định về câu hỏi giao quyền xử phạt vi phạm hànhchính (Mẫu số 30/QĐ-GQXP).

31. đưa ra quyết định về việc hoàn thành việc giao quyền xử phân phát viphạm hành chính (Mẫu số 31/QĐ-CDGQXP).

32. Quyết định về vấn đề giao quyền chống chế thực hành quyếtđịnh xử phạt phạm luật hành bao gồm (Mẫu số 32/QĐ-GQCC).

33. Quyết định về việc ngừng việc giao quyền chống chếthi hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính (Mẫu số33/QĐ-CDGQCC).

34. Quyết định về việc giao quyền tạm bợ giữ tín đồ theo thủtục hành chủ yếu (Mẫu số 34/QĐ-GQTGN).

35. Quyết định về việc ngừng việc giao quyền lâm thời giữngười theo thủ tục hành thiết yếu (Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN).

36. Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ lại theothủ tục hành chính (Mẫu số 36/QĐ-GTVPT).

37. Quyết định trưng mong giám định (Mẫusố 37/QĐ-TCGĐ).

38. Quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng định giá tài sản (Mẫu số 38/QĐ-TLHĐĐGTS).

39. Quyết định ra đời Hội đồng cách xử lý tang vật, phươngtiện vi phạm luật hành bao gồm (Mẫu số 39/QĐ-TLHĐXLTVPT).

40. đưa ra quyết định xử phân phát trục xuất theo giấy tờ thủ tục hành chính (Mẫu số 40/QĐ-TX).

41. Quyết định hoãn thi hành ra quyết định xử vạc trục xuấttheo thủ tục hành chủ yếu (Mẫu số 41/QĐ-HTHTX).

42. Quyết định áp dụng biện pháp cai quản người nước ngoàitrong thời hạn làm giấy tờ thủ tục trục xuất (Mẫu số42/QĐ-ADBPQLNNN).

43. Biên phiên bản vi phạm hành bao gồm (Mẫusố 43/BB-VPHC).

44. Biên phiên bản xác minh diễn biến của vụ việc vi phạm hànhchính (Mẫu số 44/BB-XM).

45. Biên bản phiên giải trình thẳng (Mẫu số 45/BB-PGTTT).

46. Biên bạn dạng về bài toán cá nhân/tổ chức vi phạm luật hành chínhkhông nhận ra quyết định xử phạt phạm luật hành bao gồm (Mẫusố 46/BB-KNQĐ).

47. Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo hộ (Mẫu số 47/BB-TBL).

48. Biên bản bàn giao người bị tạm giữ hoặc bị áp giải theothủ tục hành chính (Mẫu số 48/BB-BGN).

49. Biên bản người bị áp giải/trục xuất vứt trốn (Mẫu số 49/BB-BT).

50. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép,chứng chỉ hành nghề theo giấy tờ thủ tục hành bao gồm (Mẫu số50/BB-TGTVPTGPCC).

51. Biên bản khám tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính (Mẫu số 51/BB-KN).

52. Biên bạn dạng khám phương tiện vận tải, dụng cụ theo thủ tụchành chủ yếu (Mẫu số 52/BB-KPTĐV).

53. Biên bạn dạng khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện đi lại viphạm hành chính (Mẫu số 53/BB-KNCGTVPT).

54. Biên bạn dạng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hànhchính (Mẫu số 54/BB-TTTVPT).

55. Biên bạn dạng tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính (Mẫu số 55/BB-THTVPT).

56. Biên bạn dạng xử lý so với hàng hoá, thành quả dễ bị hỏng hỏng(Mẫu số 56/BB-XLHHVP).

57. Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính (Mẫu số 57/BB-BGTVPT).

58. Biên bạn dạng bàn giao phương tiện đi lại giao thông vi phạm hànhchính mang đến tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫusố 58/BB-BGPTGTVPHC).

59. Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơquan điều tra (Mẫu số 59/BB-BGHS).

60. Biên bạn dạng trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạmhành chính cho nhà sở hữu, người làm chủ hoặc người sử dụng hợp pháp (Mẫu số 60/BB-TLGTTVPT).

61. Biên bạn dạng cưỡng chế kê biên gia tài có quý hiếm tương ứngvới số tiền phạt (Mẫu số 61/BB-CCKB).

62. Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp tương khắc phụchậu trái (Mẫu số 62/BB-CCKPHQ).

63. Biên bạn dạng cưỡng chế thu tiền, gia tài để thực hành quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành thiết yếu (Mẫu số 63/BB-CCTTTS).

64. Biên phiên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm luật hànhchính bị tạm giữ lại theo giấy tờ thủ tục hành chính (Mẫu số64/BB-NP).

65. Biên bạn dạng mở niêm phong tang vật, phương tiện đi lại vi phạmhành chính bị tạm giữ lại theo thủ tục hành bao gồm (Mẫu số65/BB-MNP).

66. Thông báo về câu hỏi tạm giữ người theo thủ tục hành chính(Mẫu số 66/TB-TGN).

67. Thông tin về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạtvi phạm hành chủ yếu (Mẫu số 67/TB-CCHC).

68. Thông báo về việc xử phạt trục xuất (Mẫu số 68/TB-TX).

69. Cầm tắt lý lịch với hành vi vi phi pháp luật của ngườibị ý kiến đề xuất trục xuất (Mẫu số 69/TTLL-TX).

70. Bảng thống kê lại tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính(Mẫu số 70/BTK).

Điều 4. In, sử dụng và làm chủ các biểu mẫu

1. Công an các đơn vị, địa phương trong khi in biểu mẫu mã quy địnhtại Điều 3 Thông tư này cần in thống duy nhất trên khổ giấy A4, ko được thayđổi ngôn từ của mẫu; tất cả trách nhiệm cai quản việc in, cung cấp phát, thực hiện biểumẫu và bao gồm sổ sách theo dõi.

Các biểu mẫu: Biên phiên bản vi phạm hành thiết yếu (mẫu số 43/BB-VPHC), ra quyết định xử phạt vi phạm luật hànhchính theo thủ tục xử phạt không lập biên phiên bản (mẫu số01/QĐ-XPKLBB), quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu số 02/QĐ-XPHC) phải được đóng góp thành quyển 100trang cho mỗi loại, tất cả bìa và đánh số đồ vật tự.

2. Công an các đơn vị, địa phương tất cả cơ sở tài liệu để lưutrữ mẫu mã Biên phiên bản vi phạm hành chủ yếu (mẫu số43/BB-VPHC), đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu theo giấy tờ thủ tục xử phạtkhông lập biên phiên bản (mẫu số 01/QĐ-XPKLBB), Quyếtđịnh xử phạt vi phạm luật hành chính (mẫu số 02/QĐ-XPHC)và tự động hóa cập nhật số văn phiên bản thì được sử dụng máy tính để nhập câu chữ thôngtin, lấy số với in các mẫu nêu bên trên thành từng bạn dạng trên giấy A4 sử dụng máy inlaser và lập sổ sách theo dõi.

3. Ngân sách đầu tư in các biểu chủng loại được mang từ ngân sách nhà nướcbảo đảm hoạt động vui chơi của các lực lượng xử phạt vi phạm luật hành chính.

Việc lập dự toán, quản ngại lý, thực hiện và quyết toán gớm phíin, sử dụng, thống trị các biểu mẫu thực hiện theo công cụ của dụng cụ Ngân sáchnhà nước và những văn phiên bản quy định đưa ra tiết, lý giải thi hành luật này.

Điều 5. Hiệu lực thực thi thi hành và điều khoản chuyểntiếp

Công an nguyên tắc về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chínhthuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng viên Cảnh sát cai quản hành thiết yếu về cá biệt tự xãhội có trọng trách theo dõi, phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thôngtư này.

2. Thủ trưởng đơn vị chức năng trực ở trong Bộ, chủ tịch Công an tỉnh,thành phố trực thuộc tw có trọng trách thi hành Thông bốn này.

Trong quy trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Côngan các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan report về Bộ
Công an (qua viên Cảnh sát thống trị hành chính về chưa có người yêu tự thôn hội) để có hướng dẫnkịp thời./.

Xem thêm: Cách Làm Các Món Ăn Đơn Giản Hằng Ngày Cho Gia Đình Đơn Giản

Nơi nhận: - những đ/c thiết bị trưởng; - các đơn vị trực trực thuộc Bộ; - Công an tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - Cục kiểm tra văn bạn dạng quy phạm pháp luật cỗ Tư pháp; - Công báo, Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ, Cổng tin tức điện tử bộ Công an; - Lưu: VT, C06(P1).