*

Dịch Vụ kế toán Thuế Dịch Vụ pháp lý Tin tức kế toán tài chính Download tư liệu Thành Viên
*

*

*
Đang truy vấn : 6

Máy công ty tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5

*
Hôm ni : 1667

*
Tháng hiện tại : 20455

*
Tổng lượt truy cập : 3752690


*
» Tin tức kế toán tài chính » Thông bốn


NGHỊ ĐỊNH 152/2020/NĐ-CP VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT nam VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT phái nam LÀM VIỆC cho TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

09 ngôi trường hợp giấy phép lao rượu cồn bị thu hồi

NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ


NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 139/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của cơ quan chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày thứ tư tháng 10 năm năm nhâm thìn của chính phủ quy định về lệ phí môn bài


*

TT87/2018 - Về vấn đề Cưỡng Chế Nợ Thuế


TT 25/2018/TT-BTC Sửa đổi một số hd về cphí phù hợp trong thuế TNDN và Thu nhập chịu đựng thuế TNCN


Thông tư 93/2017/TT-BTC 19/09/2017 - Xác định cách thức tính thuế GTGT từ thời điểm ngày 05/11/2017

THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI TẠI THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC) VÀ BÃI BỎ KHOẢN 7 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC vì chưng BỘ TRƯỞ
NG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH


NĐ 209/2013/NĐ-CP (18/12/2013) lý giải Thi Hành vẻ ngoài Thuế GTGT

QUY ĐỊNH chi TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


TT 219/2013/TT-BTC (31/12/2013) trả lời Thi Hành giải pháp Thuế GTGT


Luật 31/2013/QH13 (19/06/2013) quy định Thuế GTGT


Thông tư 37 Về Hóa Đơn Có hiệu lực thực thi hiện hành Từ 12/06/2017


Thông tứ 31-Hoàn Thuế GTGT hiệu lực thực thi Từ 02/06/2017

Thông tư 31/2017/TT-BTC phương tiện về rút ngắn thời hạn hoàn thuế giá trị gia tăng và sửa đổi ngôn từ về công khai minh bạch thông tin trả thuế cực hiếm gia tăng.


Thông bốn 302 - hướng dẫn Về Lệ giá thành Môn bài xích Theo Nghị Định 139 Năm 2017


*

Thông tư 147 hướng Dẫn, bửa Sung, Sửa Đổi TT 45 Về Trích Khấu Hao gia tài Cố Định hiệu lực hiện hành Từ 28/11/2016

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


*

TT26/2016/TT-BLĐTBXH Nâng mức chi tiền ăn giữa ca, tạm ứng lương cho người lao động


Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 sửa đổi những Luật thuế- không chất nhận được hoàn thuế


*

THÔNG TƯ 130/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

cỗ Tài chính vừa phát hành Thông tứ 130/2016/TT-BTC khuyên bảo Nghị định 100/2016/NĐ-CP phía dẫn nguyên tắc sửa đổi qui định Thuế quý giá gia tăng, chế độ Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt và Luật làm chủ thuế cùng sửa đổi một vài điều tại những Thông tứ về thuế.


*

Thông tứ 133/2016/TT-BTC ( 26/08/2016) thay thế sửa chữa QĐ 48


Thông tứ số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015


Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015


Thông bốn số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015


Thông bốn số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015


Thông tứ số 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015


Thông tứ số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015


các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cụ Văn bản song ngữ

Thông tư 139/2017/TT-BTC về quy định cai quản và sử dụng kinh phí đầu tư sự nghiệp tiến hành Chương trình kim chỉ nam Phát triển văn hóa truyền thống giai đoạn 2016-2020 do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính phát hành


*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 139/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG tởm PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤCTIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020.

Bạn đang xem: Thông tư 139 về hóa đơn

Căn cứ Luật giá cả nhà nướcngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Thực hiện quyết định số 936/QĐ-TTgngày 30 mon 6 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ phê để ý Chương trình mụctiêu cải cách và phát triển văn hóa quá trình 2016-2020.

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tàichính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng cỗ Tài chủ yếu ban hành
Thông bốn quy định làm chủ và sử dụng ngân sách đầu tư sự nghiệp thực hiện Chương trìnhmục tiêu cải cách và phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tứ này điều khoản quản lý, sửdụng nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp của giá thành nhà nước tiến hành Chương trình mụctiêu cải tiến và phát triển văn hóa tiến độ 2016-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình).

b) Đối với các khoản viện trợ khônghoàn lại hoặc những khoản cung cấp có mục đích, add của các tổ chức, cá nhântrong và ngoài nước cho những dự án thuộc Chương trình kim chỉ nam Phát triển vănhóa thì thực hiện theo quy định của phòng tài trợ (nếu có) hoặc theo phương pháp củacơ quan chủ quản sau thời điểm có sự thỏa thuận của đại diện thay mặt nhà tài trợ và bộ Tàichính (nếu có); ngôi trường hợp công ty tài trợ hoặc đại diện thay mặt nhà tài trợ và bộ Tàichính không có quy định riêng biệt thì áp dụng theo điều khoản tại Thông tư này.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng so với các cơquan, 1-1 vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cai quản và sử dụng kinhphí sự nghiệp từ chi tiêu nhà nước để tiến hành Chương trình.

Điều 2. Nguồnkinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình gồmngân sách trung ương, ngân sách chi tiêu địa phương và vốn kêu gọi hợp pháp khác.

1. Giá cả trung ương

a) bố trí trong dự toán chi ngân sáchnhà nước hàng năm của các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơquan không giống ở trung ương (sau phía trên viết tắt là Bộ, phòng ban trung ương) để thực hiệnnhiệm vụ được giao của Chương trình;

b) bổ sung cập nhật có phương châm cho những địaphương để triển khai những Dự án của Chương trình, trong số đó ưu tiên cho các dự ánquan trọng, cho những tỉnh cạnh tranh khăn, không tự cân đối được ngân sách;

2. Giá thành địa phương

a) Đảm bảo nguồn lực có sẵn từ giá cả địaphương để triển khai Chương trình trên địa phương theo mức sử dụng tại ra quyết định số936/QĐ-TTg ngày 30 mon 6 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ.

b) chủ động sắp xếp ngân sách địaphương để thuộc với ngân sách trung ương hỗ trợ triển khai có tác dụng các Dự ánvà ghê phí tiến hành các trách nhiệm do chi tiêu địa phương đảm bảo theo quy địnhtại đưa ra quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng thiết yếu phủ.

3. Nguồn vốn huy rượu cồn hợp pháp khác

Nguồn vốn kêu gọi hợp pháp không giống baogồm: vốn ODA, vốn tín dụng, vốn kêu gọi hợp pháp khác; kết phù hợp với các mối cung cấp hỗtrợ từ chi tiêu trung ương, nguồn bằng vận ngân sách địa phương nhằm thực hiệncác trọng trách của Chương trình.

Điều 3. Nguyên tắcphân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương

1. Tập trung phân bổ kinh phí tổn cho cácnhiệm vụ trung tâm của từng dự án; không phân bổ kinh giá tiền phân tán, dàn trải.

2. Ưu tiên phân bổ cho các địa phươngtập trung nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích văn hóa; có tiềm năngphát triển văn hóa cơ sở và các mô hình nghệ thuật truyền thống; các địa bànmiền núi, biên giới, biển cả đảo; những tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc,Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 4. Nội dung,tiêu chí, mức phân bổ kinh chi phí từ ngân sách trung ương triển khai Dự án Bảo tồnvà phạt huy cực hiếm di sản văn hóa

1. Câu chữ chi:

a) bỏ ra tu bổ những di tích lịch sử dân tộc tiêubiểu, khu căn cứ cách mạng quan trọng trong cuộc đao binh chống thực dân Pháp và kháng đế quốc Mỹ.

b) cung ứng chống xuống cấp tu té cấpthiết khoảng chừng 400 di tích cấp quốc gia. Ngân sách đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốcgia chỉ mang ý nghĩa chất hỗ trợ, cùng với nguồn vốn của địa phương, làng hội hóa đểtu bổ, bảo quản và gia cố các hạng mục nhỏ tuổi của di tích bị xuống cấp nghiêm trọng.

c) Chi cung cấp thực hiện khẳng định quốctế về những di sản văn hóa vật thể, phi đồ dùng thể đã có UNESCO công nhận là di sảnvăn hóa rứa giới, di sản văn hóa truyền thống phi thứ thể đại diện của nhân loại.

d) Chi cung ứng thực hiện nay 80 dự án sưu tầm,bảo tồn phạt huy quý hiếm di sản văn hóa phi thiết bị thể.

đ) đưa ra xây dựng hạng mục kiểm kê quốcgia và triển khai tổng kiểm kê di sản văn hóa truyền thống phi vật thể theo địa giới hànhchính với theo tộc người; xác minh danh mục và tập trung nguồn lực học hỏi lưugiữ với phát huy những giá trị văn hóa phi vật dụng thể vượt trội quốc gia.

e) Chi bảo tồn và phân phát huy giá trịcác làng, bản, buôn truyền thống lịch sử tiêu biểu, nhằm kết hợp với phát triển kinh tếdu lịch; bảo đảm và trở nên tân tiến văn hóa truyền thống lịch sử của 16 dân tộc thiểu số cósố dân bên dưới 10.000 người.

g) bỏ ra phục dựng, bảo tồn 20 lễ hộitiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số

h) bỏ ra tổ chức các lớp tập huấn, thamquan, khảo sát, nghiên cứu, học tập tay nghề ở vào và ngoài nước về côngtác bảo tàng, quản ngại lý, đảm bảo và phát huy quý hiếm di tích.

2. Tiêu chí, nấc phân bổ:

a) Việc phân bổ dự toán tự ngân sáchtrung ương căn cứ trên các dự án kháng xuống cấp, tu ngã và tôn tạo di tích lịch sử đãđược cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt; ưu tiên bằng vận vốn đối với những dự án công trình dởdang, cấp thiết. Mức hỗ trợ rõ ràng từ túi tiền Trung ương của chương trình mụctiêu cải tiến và phát triển văn hóa do bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và phượt xem xétcân đối bên trên cơ sở hiệu quả thẩm định ngôn từ và dự toán kinh phí đầu tư của từng dựán.

b) vấn đề sưu tầm lưu lại giữ những di sản vănhóa phi đồ dùng thể được ưu tiên sắp xếp kinh phí đối với các di sản văn hóa truyền thống phi vậtthể vẫn và sẽ tiến hành UNESCO ghi danh trong giai đoạn năm nhâm thìn - 2020 là kiệt tác truyềnkhẩu cùng di sản văn hóa phi đồ thể thay mặt của nhân loại.

c) Đối với các nội dung quá trình thuộcdự án sưu tầm, bảo đảm và phạt huy các giá trị văn hóa phi đồ thể của những dântộc vn do bộ Văn hóa, thể dục và du lịch thực hiện: Mức phân chia được căncứ vào đặc điểm quy mô của dự án công trình do bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịchxem xét, quyết định.

d) Chi bảo tồn và phạt huy giá bán trịcác làng, bản, buôn truyền thống lịch sử tiêu biểu, nhằm kết hợp với phát triển kinh tếdu lịch. Nấc hỗ trợ rõ ràng từ ngân sách Trung ương của công tác mục tiêuphát triển văn hóa do bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn xem xét cân nặng đốitrên cơ sở hiệu quả thẩm định nội dung và dự toán ngân sách đầu tư của từng dự án.

đ) Đối với các nội dung quá trình dođịa phương triển khai được thực hiện từ nguồn túi tiền sự nghiệp văn hóa, thôngtin của địa phương. Chi phí trung ương trải qua chương trình phương châm vănhóa cung ứng mỗi địa phương trường đoản cú 500 triệu vnd đến 1.000 triệu đồng cho tất cả giai đoạn2016 - 2020 tùy theo quy mô và văn bản của các quá trình do địa phương triểnkhai thực hiện.

e) Đối với nội dung chi cơ chế tại
Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm g cùng Điểm h Khoản 1 Điều 4 Thông tứ này: Hỗtrợ theo nội dung quá trình và khả năng bằng phẳng ngân sách.

Điều 5. Nội dung,tiêu chí, mức phân bổ kinh phí tổn từ ngân sách trung ương thực hiện Dự án Tăng cườngđầu tư xây dựng, phạt triển khối hệ thống thiết chế văn hóa

1. Câu chữ chi:

a) Chi hỗ trợ trang sản phẩm hoạt độngcho 15 trung tâm văn hóa cấp tỉnh.

b) Chi hỗ trợ trang thiết bị cho 30trung tâm văn hóa truyền thống cấp huyện.

c) chi khôi phục, lưu lại và phát huynghề tranh xung khắc gỗ, nghề đánh mài truyền thống gia công bằng chất liệu sơn ta.

d) Chi cung ứng kho sách giao vận củathư viện tỉnh.

đ) Chi cung cấp trang thiết bị, sản phẩmvăn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và những đội tuyên truyền văn hóa Bộ độibiên phòng nhằm xóa những điểm trắng văn hóa truyền thống tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo.

e) Chi cung ứng ấn phẩm cho các xã đặcbiệt nặng nề khăn, thôn biên giới, xã bình an khu theo những Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, các đội thông tin lưu động cung cấp huyện cực nhọc khăn, những trường phổ thôngdân tộc nội trú.

g) Chi cung cấp trang thiết bị 20 điểmvui chơi vui chơi cho trẻ em.

h) bỏ ra xây dựng và dàn dựng cácchương trình chuyển động văn hóa cho các đối tượng người dùng thiếu nhi. Lồng ghép các hoạtđộng vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa truyền thống cho trẻ em trong thiết chế vănhóa những cấp.

i) bỏ ra đào tạo, tu dưỡng về chuyênmôn, nghiệp vụ cho những cán bộ công tác làm việc tại trung tâm văn hóa truyền thống các cấp.

2. Tiêu chí, nấc phân bổ:

a) Đối với nội dung chi cung cấp trangthiết bị chuyển động cho trung tâm văn hóa cấp tỉnh: không thật 2.000 triệu đồng/01trung chổ chính giữa văn hóa, thể thao cung cấp tỉnh cho tất cả giai đoạn 2016- 2020 (từ nguồn chi phí sự nghiệp).

b) Đối với câu chữ chi cung cấp trangthiết bị vận động cho trung tâm văn hóa cấp huyện: không thực sự 500 triệu đồng/01trung trung ương văn hóa, thể thao cấp huyện cho cả giai đoạn năm 2016 - 2020 (từ nguồn vốnsự nghiệp).

c) Đối với nội dung cung ứng kho sáchluân chuyển của thư viện tỉnh: không thực sự 500 triệu đồng/01 thư viện cho cả giaiđoạn 2016 - 2020 (từ nguồn ngân sách sự nghiệp).

d) Chi hỗ trợ ấn phẩm cho các xã đặcbiệt cạnh tranh khăn, xóm biên giới, xã bình yên khu theo những Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, các đội thông tin lưu động cung cấp huyện nặng nề khăn, các trường phổ thôngdân tộc nội trú: không thật 50 triệu đồng/01 xã cho cả giai đoạn năm nhâm thìn - 2020 (từnguồn vốn sự nghiệp).

đ) Đối với câu chữ chi hỗ trợ trangthiết bị điểm chơi nhởi giải trí đến trẻ em: Mức cung cấp từ túi tiền trung ươngkhông vượt 500 triệu đồng/01 cửa hàng vui chơi, giải trí cho con trẻ em cho tất cả giai đoạn2016 - 2020 (nguồn vốn sự nghiệp).

e) Đối với ngôn từ chi dụng cụ tại
Điểm c, Điểm đ, Điểm h, với Điểm i Khoản 1 Điều 5 Thông tư này: hỗ trợ theo nộidung các bước và khả năng phẳng phiu ngân sách.

Điều 6. Nội dung,tiêu chí, mức phân bổ kinh phí từ giá thành trung ương thực hiện Dự án phạt triểncác loại hình nghệ thuật biểu diễn

1. Câu chữ chi:

a) Chi cung ứng nâng cấp 20 rạp biểu diễnnghệ thuật trên địa phương.

b) Chi cung ứng 60 lượt trang thiết bịhoạt động mang đến đoàn thẩm mỹ biểu diễn.

c) cung ứng đào sinh sản và huấn luyện và đào tạo lại cánbộ, diễn viên theo từng mô hình nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ nhân, diễnviên không hưởng trọn lương từ chi tiêu nhà nước.

d) Đào tạo bồi dưỡng lại diễn viênchuyên ngành màn trình diễn nghệ thuật.

đ) Xây dựng những chương trình nghệ thuậtcó quý giá theo từng mô hình để gửi giao cho các đơn vị thẩm mỹ và nghệ thuật tổ chứcdàn dựng biểu diễn phục vụ công chúng.

2. Tiêu chí, nấc phân bổ:

a) Đối với văn bản chi tăng cấp rạpbiểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ tại địa phương: không thực sự 5.000 triệu đồng/01 rạp cho cả giai đoạn năm nhâm thìn -2020 (từ nguồn ngân sách sự nghiệp)

b) Đối với câu chữ chi cung ứng trangthiết bị hoạt động cho đoàn thẩm mỹ biểu diễn: không thực sự 1.000 triệu đồng/01lượt trang thiết bị chuyển động cho đoàn nghệ thuật biểu diễn (từ nguồn vốn sựnghiệp).

c) Đối với văn bản chi khí cụ tại
Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Thông tứ này: cung ứng theo nội dung côngviệc với khả năng bằng phẳng ngân sách.

Điều 7. Khiếp phítừ chi phí địa phương và nguồn vốn huy động hợp pháp khác

1. địa thế căn cứ mức phân bổ từ ngân sáchtrung ương, Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc tw trình Hộiđồng nhân dân tỉnh đưa ra quyết định dự toán đưa ra Chương trình phương châm Phát triển vănhóa phù hợp với các quy định hiện nay hành với hướng dẫn của cục Văn hóa, thể thao và
Du lịch.

2. Quanh đó kinh phí cung ứng từ ngân sáchtrung ương, căn cứ vào khả năng chi tiêu địa phương, cácđịa phương bằng vận từ ngân sách chi tiêu địa phương với huy động những nguồn lực kế bên ngânsách để bổ sung cập nhật cùng nguồn hỗ trợ của túi tiền trung ương tiến hành có hiệu quảcác phương châm của Chương trình phương châm Phát triển văn hóa trên địa bàn, trongđó ưu tiên nguồn ngân sách ODA cho công tác làm việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Điều 8. Một trong những mứcchi

1. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấnchuyên môn nghiệp vụ: Theo phương tiện tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21tháng 9 năm 2010 của bộ Tài thiết yếu quy định việc lập dự toán, làm chủ và sử dụngkinh mức giá từ ngân sách chi tiêu nhà nước dành riêng cho công tác đào tạo, tu dưỡng cán bộ,công chức đơn vị nước.

2. đưa ra tham quan, khảo sát, tập huấn,học tập kinh nghiệm ở nước ngoài do bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchquyết định trên cơ sở khuyến nghị của công ty nhiệm Chương trình: Theo chế độ tại
Thông bốn số 102/2012/TT-BTC ngày 21 mon 6 năm 2012 của cục Tài chính quy địnhchế độ công tác phí được cán bộ, công chức nhà nước đi công tác thời gian ngắn ở nướcngoài do chi phí nhà nước bảo vệ kinh phí.

3. Chi dịch thuật, phiên dịch (bao gồmcả giờ dân tộc): Áp dụng mức chi dịch theo nguyên tắc tại Thông bốn số01/2010/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 01 năm 2010 của cục Tài chính quy định chế độ chitiêu đón rước khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, giá thành tổ chức cáchội nghị, hội thảo nước ngoài tại vn và túi tiền tiếpkhách vào nước.

4. Chi sắm sửa các trang thiết bịcung cấp cho các đối tượng người sử dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của những dự án trực thuộc Chươngtrình kim chỉ nam Phát triển văn hóa truyền thống giai đoạn 2016-2020: Áp dụng theo phép tắc tại
Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm năm trước của
Chính đậy quy định cụ thể thi hành một vài điều của phương tiện Đấu thầu về lựa chọnnhà thầu; Thông tứ số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của bộ Tài chínhquy định chi tiết việc sử dụng vốn đơn vị nước để mua sắm nhằm gia hạn hoạt độngthường xuyên của cơ sở nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng thiết bị nhân dân,đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội, tổ chứcchính trị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;và các văn bản khác gồm liên quan.

5. Chi khảo sát thống kê theo những nộidung trình độ của từng dự án đã được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt, nội dung:Áp dụng theo hình thức tại Thông bốn số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016của cỗ Tài bao gồm hướng dẫn cai quản lý, sử dụng và quyết toánkinh phí tiến hành các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

6. Bỏ ra xây dựng hệ thống văn bạn dạng phápquy giao hàng việc quản lí lý, quản lý và điều hành Chương trình: Theo quyđịnh trên Thông bốn số 338/2016/TT-BTC ngày 28 mon 12 năm2016 của cục Tài bao gồm hướng dẫn lập dự toán, cai quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí giá cả nhà nước đảm bảo cho côngtác xây dựng văn phiên bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện khối hệ thống pháp luật.

7. đưa ra tổ chức những đoàn kiểm tra, chỉđạo, khảo sát; chi hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết tiến hành Cuộc vận động:Thực hiện tại theo phương pháp tại Thông tứ số 40/2017/TT-BTCngày 28 tháng tư năm 2017 của bộ Tài thiết yếu quy định chế độcông tác phí, cơ chế chi hội nghị.

8. Chi xây dựng phim, vở diễn cùng pháttriển những chương trình, xuất bản các sản phẩm truyềnthông: triển khai theo phép tắc hiện hành về đấu thầu, đặthàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

9. địa thế căn cứ mức chi giải pháp tại Thôngtư này về khả năng phẳng phiu nguồn ngân sách của địa phương,nguồn huy động hợp pháp khác: Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương quy định mức chi thực hiệncác dự án công trình của lịch trình cho cân xứng với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành.

Ngân sách bên nước.

Điều 9. Công táclập, chấp hành với quyết toán giá cả nhà nước

1. Sở Văn hóa, thể dục và du lịch chủtrì phối hợp với các cơ quan tất cả liênquan tạo dự toán chi phí thực hiện chương trình mụctiêu cải cách và phát triển văn hóa trên địa phương, chi tiết cho từngmục tiêu của dự án công trình gửi Sở chiến lược và Đầu tư, Sở Tài thiết yếu xem xét, tổng hợptrình Ủy ban dân chúng tỉnh/thành phố để gửi bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt cùngvới các bước lập dự toán giá cả theo quy định.

Căn cứ vào tổng mức kinh phí của
Chương trình kim chỉ nam phát triển văn hóa truyền thống được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt, Bộ
Văn hóa, thể thao và du ngoạn xây dựng phương án phân chia kinh tầm giá của Chương trìnhcho từng mục tiêu, dự án và cụ thể cho các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh/thànhphố trực nằm trong Trung ương tương xứng với mục tiêu, nhiệm vụ được giao gửi bộ Tàichính, bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ xem xét, tổng hợp phổ biến vào dự toán chi tiêu củacác Bộ, ngành, địa phương trình chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt.

2. Việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí đầu tư sự nghiệp Chương trình thực hiện theo chế độ của Luật
Ngân sách bên nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của luật pháp Ngân sáchnhà nước và những văn phiên bản có liên quan.

Các đơn vị trực tiếp sử dụng ngânsách của Chương trình kim chỉ nam Phát triển văn hóa có nhiệm vụ hạch toán vàquyết toán kinh phí triển khai các dự án theo Chương trình, Loại, Khoản tương ứngcủa Mục lục ngân sách nhà nước; mã số của Chương trình mục tiêu Phát triển vănhóa và qui định của Luật túi tiền nhà nước, lao lý Kế toán và các văn bạn dạng hướngdẫn thi hành cách thức hiện hành.

Đối với các hoạt động, nhiệm vụ cơquan, đơn vị được giao dự trù ký hòa hợp đồng mua hàng các cơ quan, đơn vị khác thựchiện; triệu chứng từ làm căn cứ thanh quyết toán lưu tại cơ quan, đơn vị được giao dựtoán gồm: đúng theo đồng mua hàng đã ký kết (kèm theo dự toán cụ thể được phòng ban chủtrì phê duyệt), biên bạn dạng nghiệm thu số lượng, khối lượng, quality sản phẩm,dịch vụ trả thành, giá thanh toán giao dịch theo thích hợp đồng đã ký kết kết giữa ban ngành đặthàng với đơn vị chức năng cung cấp; ủy nhiệm bỏ ra hoặc phiếu bỏ ra và các tài liệu tất cả liênquan khác. Những hóa đơn, bệnh từ chi tiêu cụ thể bởi vì cơ quan trực tiếp thực hiện
Hợp đồng giữ giữ.

3. Câu hỏi quản lý, thanh toán giao dịch kinh phítu bổ, cải tạo, phục hồi những công trình tiến hành theo qui định tại Thông tư số92/2017/TT-BTC ngày 18 mon 9 năm 2017 của bộ Tài thiết yếu quy định về lập dựtoán, phân bổ và quyết toán kinh phí để tiến hành sửa chữa, bảo trì, cải tạo, mởrộng, nâng cấp cơ sở trang bị chất.

4. Những Bộ, cơ quan trung ương và địaphương có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Chương trình thường niên và gửi
Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt để tổng hợp, report Thủ tướng chính phủ.

Điều 10. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày 15 tháng 02 năm 2018. Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDLngày 26 mon 4 năm 2013 của Liên cỗ Tài chủ yếu - cỗ Văn hóa, thể thao và du ngoạn quy định việc làm chủ và sử dụng kinh phí đầu tư ngân sáchnhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu đất nước về văn hóa truyền thống giai đoạn 2012 -2015 không còn hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Những văn phiên bản quy bất hợp pháp luật đượcdẫn chiếu để vận dụng tại Thông tứ này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằngvăn phiên bản quy phạm pháp luật new thì vận dụng theo những văn bản mới đó.

Xem thêm: Phần Mềm Dò Tìm Địa Chỉ Ip Camera Ip Vantech, Phần Mềm Tìm Kiếm Địa Chỉ Ip Camera

3. Trong quá trình thực hiện trường hợp cóvướng mắc, kiến nghị phản ánh đúng lúc về cỗ Tài thiết yếu để nghiên cứu, giải quyết./.

vị trí nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - Hội đồng dân tộc bản địa và các UB của Quốc hội; - văn phòng Tổng túng bấn thư, công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng thiết yếu phủ; - văn phòng công sở TW Đảng và các Ban của Đảng; - cỗ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao, kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong TW; - các tổ chức bao gồm trị - buôn bản hội; - Sở Tài chính, Sở VHTTDL, KBNN các tỉnh, TP trực ở trong TW; - Ủy ban toàn nước Liên hiệp những Hội VHNT Việt Nam; - Cục chất vấn văn bản - bộ Tư pháp; - Cổng TTĐT chính phủ, Cổng TTĐT bộ Tài chính; - những đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ HCSN.