*

Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4, Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Tài Liệu Học Thi


Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Tài Liệu Học Thi muốn giới thiệu đến quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 4 cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Các dạng toán trung bình cộng lớp 4

Bạn Đang Xem: Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4

Tài liệu bao gồm các dạng Toán từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh rèn luyện cách làm bài Toán trung bình cộng lớp 4, nâng cao kỹ năng giải Toán. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.


Bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4

A. Lý thuyết và phương pháp giải Toán trung bình cộng

Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia cho số các số hạng

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 8, 10, 13, 19

Giải:

Tổng của các số là: 8 + 10 + 13 + 19 = 40

Số các số hạng là: 4

Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 40 : 4 = 10

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ:

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C có 22 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Giải:

Số các số hạng ở đây là 3.

Tổng các số hạng bằng tổng học sinh của 3 lớp cộng lại = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học sinh)

B. Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản

Bài 1:

Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

Bài 2:

a. Hằng có 15000 đồng, Huệ có nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

b. Hằng có 15000 đồng, Hằng có ít hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Bài 3:

a. Lan có 125000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có ít hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

b. Lan có 125000 đồng, như vậy Lan có nhiều hơn Huệ 37000 đồng nhưng lại ít hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

Bài 4:

a. Hằng có 15000 đồng, Huệ có số tiền bằng 3/5 số tiền của Hằng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

b. Hằng có 15000 đồng, Hằng có số tiền bằng 3/5 số tiền của Huệ. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Bài 5:

a. Lan có 126000 đồng, Huệ có số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan. Hồng có số tiền bằng 3/4 số tiền của Huệ. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

b. Lan có 126000 đồng, Huệ có số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan và bằng 3/4 số tiền của Hồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

Bài 6:

Một đoàn xe chở hàng. Tốp đầu có 4 xe, mỗi xe chở 92 tạ hàng; tốp sau có 3 xe, mỗi xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

Trung bình mỗi tốp chở được bao nhiêu tạ hàng?

Trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 7:

a. Trung bình cộng của ba số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số thứ ba.

b. Trung bình cộng của ba số là 94. Biết số thứ nhất là 85 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 28. Tìm số thứ ba.

c. Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg và nhập ít hơn đợt hai 40 kg. Hỏi đợt ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg ?

d. Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 168 kg, và nhập bằng 4/5 đợt hai. Hỏi đợt ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg ?

e. Khối lớp 5 của trường em có 3 lớp, trung bình mỗi lớp có 32 em. Biết lớp 5A có 33 học sinh và nhiều hơn lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh ?

Bài 8:

a. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

b. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có 23 viên bi. Dũng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

c. An có 18 viên bi, Bình có nhiều hơn An16 viên bi, Hùng có ít hơn Bình11 viên, Dũng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi ?

d. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình, Dũng có số bi bằng trung bình cộng số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi ?

C. Một số bài toán nâng cao về dạng toán trung bình cộng:

Bài 9

a. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 28.

b. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên chẵn từ 30 đến 40.

Bài 10:

Lan và Huệ có 102000 đồng. Lan và Ngọc có 231000 đồng. Ngọc và Huệ có 177000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

Bài 11:

Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi ?

Bài 12:

a. Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ, Mai và em Mai là 23 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ, Mai và em Mai là 18 tuổi. Hỏi bố Mai bao nhiêu tuổi ?

b. Ở một đội bóng, tuổi trung bình của 11 cầu thủ là 22 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi.

Bài 13:

Một tháng có 15 lần kiểm tra. Sau 10 lần kiểm tra đầu thì điểm trung bình của An là 7. Hỏi với các lần kiểm tra còn lại, trung bình mỗi lần phải đạt bao nhiêu điểm để điểm trung bình của cả tháng là 8 điểm.

Bài 14:

a. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của cả ba bạn. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

b. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

c. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi kém trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

Bài 15:

Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng đựng 17 lít, nếu không kể thùng thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu

Bài 16:

a. Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, và chị Lan là 29 tuổi. TBC số tuổi của bố, và chị Lan là 26 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 3/7 số tuổi mẹ. Tính số tuổi của mỗi người.

b. Trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 39 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 30 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 2/7 số tuổi bố. Tính số tuổi của mỗi người.

c. Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 28 tuổi. Biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ. Tìm số tuổi của mỗi người.

d. Trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của bố và cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn cháu 54 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người.

e. TBC của số số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba là 26. TBC của số số thứ nhất và số thứ hai là 21. TBC của số thứ hai và số thứ ba là 30. Tìm mỗi số.

Bài 17:

Gia đình An hiện có 4 người nhưng chỉ có bố và mẹ là đi làm. Lương tháng của mẹ là 1100000 đồng, lương của bố gấp đôi lương của mẹ. Mỗi tháng mẹ đều để dành 1500000 đồng. Hỏi:

– Mỗi tháng trung bình mỗi người đã tiêu bao nhiêu tiền?

– Nếu Lan có thêm một người em nữa mà mẹ vẫn để dành như trước thì số tiền tiêu trung bình hàng tháng của mỗi người sẽ giảm đi bao nhiêu tiền?

mamnongautruc.edu.vn Math xin chia sẻ về các dạng bài tập tìm số trung bình cộng lớp 4 cùng công thức tính, để các bậc phụ huynh cùng con em mình tham khảo nhé!


*

Sau khi học xong lớp 3, các em đã nắm được những kiến thức toán mới để tự tin làm quen với kiến thức toán lớp 4. Bài viết dưới đây của mamnongautruc.edu.vn Math, sẽ chia sẻ về dạng bài tập về tìm số trung bình cộng lớp 4 cùng công thức tính trung bình cộng, để các bậc phụ huynh cùng con em mình tham khảo nhé!

1. Giới thiệu về dạng toán tìm số trung bình cộng

Dạng toán tìm số trung bình cộng lớp 4 là một khái niệm cơ bản của các phép tính toán. Thực hiện bằng cách lấy tổng nhiều số hạng rồi chia cho số các số hạng vừa lấy tổng để ra kết quả cần tìm.

*

Xét theo định nghĩa toán học, tìm số trung bình cộng lớp 4 được hiểu là tỉ số giữa tổng giá trị của tập hợp số đó và toàn bộ các phân tử có trong tập hợp đó hoặc thương giữa tổng các số hạng trong dãy số đã cho với những số hạng vừa lấy tổng.

Tổng hợp lại thì hiểu một cách đơn giản về khái niệm tính trung bình cộng là tổng các số hạng có trong dãy số đã cho chia tổng các số hạng.

2. Công thức tính trung bình cộng

Để tính phép toán trung bình cộng lớp 4 của một dãy số, các em học sinh có thể áp dụng công thức tính trung bình cộng sau:

Trung bình cộng = a1 + a2 + a3 +… an

Trong đó:

a là số trung bình cộng

1,2,3 là số hạng trong dãy số

n là số các số hạng.

Khi thực hiện phép tính trung bình cộng, các số trong dãy số đó phải là số thực, không được là các biến số. Chi tiết, để tìm trung bình cộng của nhiều số, các em học sinh hãy thực hiện theo cách như sau:

Cộng tất cả những số xuất hiện trong dãy số để tìm số tổng. Trường hợp dãy số có nhiều số thì bạn nên sử dụng máy tính cầm tay để tính và đưa ra số tổng chính xác nhất.

Tiếp theo, hãy đếm xem số đó có bao nhiêu số hạng và chia tổng các số vừa tìm được cho số hạng đó. Nếu nhận thấy những số hạng giống nhau thì tuyệt đối không được tính gộp mà phải đếm đầy đủ số hạng đó. Ví dụ, tổng các số là 50 với 5 số hạng thì bạn lấy 50:5 = 10, đây chính là trung bình cộng của dãy số cần tìm.

2. Các dạng bài tập tìm số trung bình cộng lớp 4

Tổng hợp các dạng toán tìm số trung bình cộng lớp 4 như sau:

2.1 Bài toán tìm số trung bình cộng của các số

Bước thứ 1: Xác định các số hạng có trong bài toán.Bước thứ 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được.Bước thứ 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ 1: Tìm trung bình cộng của 2 số: Hãy tìm trung bình cộng của 2 số 35 và 47

Hướng dẫn giải:

Bước thứ 1: Tính tổng của hai số hạng đã cho.Bước thứ 2: Lấy tổng đó chia cho 2 ta được số trung bình cộng của hai số đó.Bước thứ 3: Kết luận.

Ví dụ 2:Có 30 hộp bi được chia đều vào 5 thùng. Hỏi có 7 thùng bi như vậy được được bao nhiêu hộp bi?

Bài giải:

Tổng của hai số là:

35 + 47 = 82

Trung bình cộng của hai số là:

82 : 2 = 41

Đáp số: 41

Ví dụ 3: Trung bình cộng của 3 số.

Đề bài: Tìm trung bình cộng của 3 số 12, 45, 54.

Bước thứ 1: Tính tổng của ba số hạng đã cho.Bước thứ 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cộng của ba số đó.Bước thứ 3: Kết luận.

Bài giải:

Tổng của ba số là:

12 + 45 + 54 = 111

Trung bình cộng của ba số là:

111 : 3 = 37

Đáp số: 37

2.2 Tìm số số hạng khi biết tổng và trung bình cộng

Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ: Tổng của các số hạng là 500. Trung bình cộng của chúng là 125. Hỏi tổng đó có bao nhiêu số hạng?

Bài giải:

Tổng đó có số số hạng là:

500 : 125 = 4

Đáp số: 4

2.3 Tìm số hạng chưa biết khi biết trung bình cộng của các số

Ví dụ : Trung bình cộng của 3 số bằng 10, biết trung bình cộng của số thứ nhất với số thứ hai bằng 8. Tìm số thứ ba.

Bài giải:

Tổng của ba số là:

3 x 10 = 30

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

2 x 8 = 16

Số thứ ba là:

30 – 16 = 14

Đáp số: 14

2.4 Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau

Cách giải: Muốn tính trung bình cộng của một dãy số, với các số liền kề nhau, ta cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất của dãy số rồi chia cho 2.

Ví dụ: Đề bài: Tính trung bình cộng của dãy số từ 90 đến 120.

Bài giải:

Trung bình cộng của dãy số là:

(90 + 120) : 2 = 105

Đáp số: 105

2.5 Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

a) Dạng toán bằng trung bình cộng

Ví dụ: Thùng thứ nhất chứa 32 lít xăng, thùng thứ hai chứa 38 lít xăng. Thùng thứ ba chứa số lít xăng bằng trung bình cộng của hai thùng trên. Tính số lít xăng của thùng thứ ba.

Bài làm:

Số lít dầu của thùng thứ ba là:

(32 + 38) : 2 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít xăng

b) Dạng toán nhiều hơn trung bình cộng.

Ví dụ: Minh có 30 viên bi, Hoa có 15 viên bi, Hà có số viên bi nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi bạn Hà có bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

2 lần trung bình cộng số viên bi của ba bạn là:

30 + 15 + 3 = 48 (viên bi)

Trung bình cộng số bi của ba bạn là:

48 : 2 = 24 (viên bi)

Số bi của Hà là:

24 + 3 = 27 (viên bi)

Đáp số: 27 viên bi

c) Dạng toán ít hơn trung bình cộng

Ví dụ: Đạt có 8 quyển truyện, Luân có 4 quyển truyện, Xuân có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi Xuân có bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải:

2 lần trung bình cộng số vở của Đạt và Luân là:

8 + 4 = 12 (quyển truyện)

Số vở trung bình của cả ba bạn là:

12 : 3 = 4 (quyển truyện)

Số vở của Xuân là:

4 – 2 = 2 (quyển truyện)

Đáp số: 2 quyển truyện

2.6 Bài toán tính tuổi có chứa trung bình cộng.

Ví dụ: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoài là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi của bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoài là 24 tuổi. Hỏi bố Hoài bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của bố, mẹ và Hoài là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoài là:

24 x 2 = 48 tuổi

Tuổi của bố Hoài là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi.

Xem thêm: Dạng 2: bài toán nâng cao lớp 5 có lời giải, 76 bài tập hình học nâng cao lớp 5 có lời giải

3. Bài Tập tìm số trung bình cộng lớp 4 cho bé

Qua những chia sẻ ở trên đây của mamnongautruc.edu.vn Math, chắc hẳn các bậc phụ huynh cùng các em học sinh đã đã tóm tắt lại được các dạng bài tập về tìm số trung bình cộng lớp 4 cùng công thức tính trung bình cộng rồi. Hy vọng những thông tin mà mamnongautruc.edu.vn Math chia sẻ đã thực sự là hữu ích, giúp các con định hướng được dạng bài mới ở năm lớp 5 tới đây. Ôn tập về tìm số trung bình cộng củng cố, làm thành thạo dạng toán này giúp các em tự tin và vững vàng hơn. Các em sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong quá trình học toán của mình.