A. Nắm tắt kỹ năng Este

– định nghĩa : Khi nỗ lực nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacbohidric bởi nhóm OR thì được este. Bí quyết chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 sgk

– tên gọi : tên nơi bắt đầu R’ + tên gốc axit RCOO.

– tính chất hóa học : bội nghịch ứng thủy phân.

+ Trong môi trường axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường thiên nhiên bazơ : bội phản ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +Na
OH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bởi phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được sử dụng làm dung môi nhằm tách, chiết, sản xuất chất dẻo, làm hương liệu vào công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những phân phát biểu sau đây đúng tốt sai ?

a) Este là thành phầm của bội nghịch ứng thân axit cùng ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .

c) Este no, đối chọi chức, mạch hở tất cả công thức phân tử Cn
H2n
O2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc các loại este.

e) Săn phẩm của phản ứng thân axit cùng ancol là este.

*

a) S B) S vày phân tử este không có anion COO– 


Advertisements (Quảng cáo)


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với cách làm phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X gồm công thức phân tử C4H8O2. Lúc X tác dụng với hỗn hợp Na
OH sinh ta chất Y gồm công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Bài 4. Thủy phân este tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp Na
OH thu được tất cả hổn hợp hai hóa học hữu cơ Y với Z trong các số đó Z tất cả tỉ khối hơi so với H2 là 23. Tên của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z có tỉ khối tương đối so cùng với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên thường gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit với bazơ khác nhau ở điểm như thế nào ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit : tạo ra axit, ancol, với phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường bazơ : tạo ra muối của axit, ancol và là bội phản ứng không thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X solo chức nhận được 6,72 lít khí CO2 (dktc) với 5,4g nước.

a) khẳng định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4g X trong hỗn hợp Na
OH vừa đủ đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,2g ancol Y cùng một lượng muối Z. Viết công thức kết cấu của X cùng tính khối lượng của Z.

- Chọn bài -Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: có mang về xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợp
Bài 4: Luyện tập: Este và hóa học béo

Xem cục bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 12 – bài 1: Este giúp HS giải bài bác tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Este là sản phẩm của bội phản ứng thân axit cùng ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm COO–.

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử Cn
H2n
O2, cùng với n≥2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc các loại este.

e) sản phẩm của bội phản ứng thân axit và ancol là este.

Lời giải:

a) S vì có một vài este được pha chế bằng phương thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S do phân tử este không tồn tại nhóm COO– (chỉ gồm RCOO–)

c) Đ

d) Đ

e) S vị axit có thể là axit vô cơ. Câu đúng đề xuất là: “Sản phẩm của bội nghịch ứng giữa axit cacboxylic cùng ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với phương pháp C4H8O2 bao gồm bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*
*
*
*

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):
chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Lúc X tính năng với hỗn hợp Na
OH sinh ra chất Y gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu trúc của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y tất cả CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): khi thủy phân este X tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch Na
Oh thu được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong những số đó Z gồm tỉ khối khá so cùng với H2 bởi 23. Thương hiệu của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.


Lời giải:

– Đáp án A.

– vì chưng Z gồm tỉ khối khá so với H2 đề nghị suy ra Z rất có thể ở dạng hơi. Bởi vì đó, Z là rượu.

CTPT của este X gồm dạng Cn
H2n
O2 nên X là este no solo chức mạch hở. Vì chưng đó, Z là rượu no đơn chức. điện thoại tư vấn CTPT của Z là Cm
H2m + 2O

Ta có:

*
*

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit và môi trường bazơ không giống nhau ở điểm nào?

Lời giải:

– bội phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là bội nghịch ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.


*
*

– làm phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là bội phản ứng một chiều, este bội nghịch ứng hết.Phản ứng này nói một cách khác là phản ứng xà phòng hóa.

*
*

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đơn chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) khẳng định công thức phân tử của X.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Lớp 4 - Online Chuẩn Bộ Giáo Dục

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp Na
OH vừa đủ đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối hạt Z. Viết công thức kết cấu của X cùng tính trọng lượng của Z.

Lời giải:

a) Ta có:

*
*