Excel mang lại Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 d&#x
E0;nh mang lại m&#x
E1;y Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Hàm IF cho phép bạn tạo thành một đối chiếu lô-gic giữa một quý hiếm và một cực hiếm dự kiến bằng cách kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả rằng điều kiện đó là True (đúng) hay False (sai).

Bạn đang xem: Hàm if và and trong excel

=IF(Điều gì đấy là True, thì có tác dụng gì, còn nếu như không thì làm cái gi khác)

Nhưng nếu khách hàng cần bình chọn nhiều điều kiện, trong đó giả sử tất cả điều khiếu nại đều phải là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một đk là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một điều kiện có không (NOT) đáp ứng tiêu chí của khách hàng hay không thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng nhưng trường hợp cần sử dụng cặp với hàm IF thịnh hành hơn.


Chi ngày tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF với AND, OR cùng NOT để tiến hành nhiều review xem các điều kiện là True tuyệt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu hiệu quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu tác dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đấy là tổng quan về cách cấu tạo từng hàm AND, OR với NOT. Lúc bạn phối hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì câu chữ hàm vẫn như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều nào đấy khác là True), quý hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều nào đấy khác là True), quý giá nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đấy là True), cực hiếm nếu True, quý giá nếu False)

Ví dụ

Sau đấy là ví dụ về một số câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR rất có thể hỗ trợ buổi tối đa 255 đk riêng lẻ cơ mà dùng rất nhiều hàm chưa hẳn cách làm tốt vì câu hỏi xây dựng, kiểm soát và gia hạn các công thức lồng ghép, phức tạp rất có thể sẽ trở nên khó khăn. Hàm NOT chỉ cất một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Vào trường phù hợp này, 25 không lớn hơn 50, bởi vì vậy công thức trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong toàn bộ ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều phải sở hữu dấu đóng góp ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại kế tiếp được giữ làm một phần của câu lệnh IF bên ngoài. Chúng ta cũng có thể thay thế các giá trị Văn bản hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Sau đó là một số ví dụ như về việc áp dụng AND, OR cùng NOT để reviews các ngày.

*

Dưới đây là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Vào trường vừa lòng này, A5 to hơn B2, do vậy công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR cùng NOT thuộc Định dạng có điều kiện

Bạn cũng có thể dùng AND, OR và NOT để thiết lập tiêu chí Định dạng Có đk với tùy chọn công thức. Khi thực hiện việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR cùng NOT.

Từ tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng Có đk > luật lệ Mới. Tiếp theo, chọn tùy lựa chọn “Sử dụng cách làm để xác định ô bắt buộc định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà các bạn lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy một ví dụ Ngày khi nãy, sau đây là những công thức yêu cầu dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì định dạng ô đó, nếu như không thì không làm gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) to hơn B2 thì định dạng ô đó, nếu không thì không làm những gì cả. Vào trường thích hợp này, A5 lớn hơn B2, bởi vì vậy kết quả trả về FALSE. Giả dụ bạn chuyển đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì công thức sẽ trả về TRUE cùng ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi phổ cập là nhập bí quyết vào Định dạng Có đk mà không tồn tại dấu bằng (=). Nếu có tác dụng vậy, các bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và lốt ngoặc kép vào phương pháp - ="OR(A4>B2,A4, vày vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức rất có thể phản hồi đúng.


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

*

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trong
Cộng đồng trả lời.

Bài viết tiếp sau đây Học Excel Online đang hướng dẫn chúng ta cách áp dụng hàm IF kết hợp với hàm and trong Excel để đánh giá nhiều điều kiện trong một bí quyết nhé!Trên mamnongautruc.edu.vn của mình đã có một số trong những hướng dẫn về hàm IF với vẫn liên tục được update những phương pháp dùng mới. Hôm nay, mình vẫn chỉ chúng ta cách làm gắng nào có thể sử dụng hàm IF kết hợp với hàm & để reviews hai hoặc nhiều điều kiện cùng một lúc.

Xem thêm:


Công thức IF and trong Excel

Để xây dựng câu lệnh IF AND, dĩ nhiên là chúng ta cần kết hợp các hàm IF cùng AND trong một công thức. Bạn hãy triển khai như sauIF(AND(condition1, condition2,…), value_if_true, value_if_false)Bạn có thể hiểu đơn giản như sau: NẾU điều kiện 1 là đúng VÀ đk 2 là đúng, hãy làm cho một việc, còn nếu không hãy làm cho điều khác. Ví dụ: Hãy tạo nên một công thức kiểm tra xem B2 đạt được “delivered”(phân phối” hay không và C2 tất cả chứa ngày tháng không: trường hợp cả hai điều kiện đều TRUE, hãy khắc ghi đơn mặt hàng là “Closed”. Nếu 1 trong các hai điều kiện là FALSE hoặc cả hai các FALSE, thì trả về một chuỗi trống rỗng (“”).=IF(AND(B2=”delivered”, C2””), “Closed”, “”)Ảnh chụp màn hình dưới hiển thị hàm IF và trong Excel:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Công thức IF and trong Excel 12Trên đó là cách bạn thực hiện hàm IF và & cùng nhau trong Excel. Để gọi thêm về các công thức, bạn hãy mở Excel ra và thực hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đang đồng hành, liên tục theo dõi để cập nhật những kiến thức tiên tiến nhất nhé!