Y tá Italy ví Covid-19 như "chiến tranh nỗ lực giới"

Roberta Re, y tá tại bệnh dịch viện Piacenza biểu lộ những áp lực và điều kiện vật hóa học khi chống dịch Covid-19 giống như chiến tranh nạm giới. 


YZSjc
Rj0ab
CX9xbx
Mx
UOg" alt="*">