Tướng Số Tử Vi-Tứ Trụ


Bạn đang xem: Tu vi, tu tru, tuong so, boi toan, xem ngay, boi bai

Xem Tử Vi
Xem Tứ Trụ
Cho Con Yêu Xem Ngày
Xem Tuổi-Xem Bói
Xem Tuổi
Xem Bói
Thần số học Bói tên
Gieo Quẻ
Phong Thủy

*

XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM QUÝ MÃO 2023

Hiện có 2 phần xem tử vi năm Quý Mão 2023. Phần 1 tử vi năm Quý Mão 2023 do chùa Khánh Anh biên soạn. Phần 2 là Thái Ất Tử Vi năm Quý Mão 2023 do Vương Dung Cơ luận giải. Qúy vị có thể chọn xem cả hai phần rồi tổng hợp lại, những câu thường lập lại nhiều có khả năng sảy ra hơn.

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM QUÝ MÃO 2023

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 28 tuổiBính Tý - Nam mạng - Quý Mão 2023Bính Tý -Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Giáp Tý 40 tuổiGiáp Tý - Nam mạng - Quý Mão 2023Giáp Tý - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Nhâm Tý 52 tuổiNhâm Tý - Nam Mạng - Quý Mão 2023Nhâm Tý - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Canh Tý 64 tuổiCanh Tý - Nam Mạng - Quý Mão 2023Canh Tý - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
SửuĐinh Sửu 27 tuổiĐinh Sửu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021 Đinh Sửu- Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Ất Sửu 39 tuổiẤt Sửu - Nam Mạng - Quý Mão 2023Ất Sửu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Quý Sửu 51 tuổiQuý Sửu - Nam Mạng - Quý Mão 2023Quý Sửu - Nữ Mạng- Quý Mão 2023
Tân Sửu 63 tuổiTân Sửu - Nam Mạng - Quý Mão 2023Tân Sửu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
DầnMậu Dần 26 tuổiMậu Dần - Nam Mạng - Quý Mão 2023Mậu Dần - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Bính Dần 38 tuổiBính Dần - Nam Mạng - Quý Mão 2023Bính Dần - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Giáp Dần 50 tuổiGiáp Dần - Nam Mạng - Quý Mão 2023Giáp Dần - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Nhâm Dần 62 tuổiNhâm Dần - Nam Mạng - Quý Mão 2023Nhâm Dần - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
MẹoĐinh Mẹo 37 tuổiĐinh Mẹo - Nam Mạng - Quý Mão 2023Đinh Mẹo - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Ất Mẹo 49 tuổiẤt Mẹo - Nam mạng - Quý Mão 2023Ất Mẹo - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Quý Mẹo 61 tuổiQuý Mẹo- Nam Mạng - Quý Mão 2023Quý Mẹo - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Kỷ Mẹo 25 tuổiKỷ Mẹo - Nam Mạng - Quý Mão 2023Kỷ Mẹo - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
ThìnCanh Thìn 24 tuổi Canh Thìn - Nam mạng - Quý Mão 2023 Canh Thìn - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Mậu Thìn 36 tuổiMậu Thìn - Nam mạng - Quý Mão 2023Mậu Thìn - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Bính Thìn 48 tuổiBính Thìn - Nam Mạng - Quý Mão 2023Bính Thìn - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Giáp Thìn 60 tuổiGiáp Thìn - Nam mạng - Quý Mão 2023Giáp Thìn - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
TỵTân Tỵ 23 tuổiTân Tỵ - Nam Mạng - Quý Mão 2023Tân Tỵ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Kỷ Tỵ 35 tuổiKỷ Tỵ - Nam Mạng - Quý Mão 2023Kỷ Tỵ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Đinh Tỵ 47 tuổiĐinh Tỵ - Nam mạng - Quý Mão 2023Đinh Tỵ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Ất Tỵ 59 tuổiẤt Tỵ - Nam Mạng - Quý Mão 2023Ất Tỵ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
NgọNhâm Ngọ 22 tuổiNhâm Ngọ - Nam mạng - Quý Mão 2023Nhâm Ngọ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Canh Ngọ 34 tuổiCanh Ngọ - Nam mạng - Quý Mão 2023Canh Ngọ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Mậu Ngọ 46 tuổiMậu Ngọ - Nam mạng - Quý Mão 2023Mậu Ngọ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Bính Ngọ 58 tuổiBính Ngọ - Nam mạng - Quý Mão 2023Bính Ngọ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Giáp Ngọ 70 tuổiGiáp Ngọ - Nam mạng - Quý Mão 2023Giáp Ngọ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
MùiQúy Mùi 21 tuổiQúy Mùi - Nam mạng - Quý Mão 2023Qúy Mùi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Tân Mùi 33 tuổiTân Mùi - Nam mạng - Quý Mão 2023Tân Mùi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Kỷ Mùi 45 tuổiKỷ Mùi - Nam mạng - Quý Mão 2023Kỷ Mùi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Đinh Mùi 57 tuổiĐinh Mùi - Nam mạng - Quý Mão 2023Đinh Mùi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Ất Mùi 69 tuổiẤt Mùi - Nam mạng - Quý Mão 2023Ất Mùi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
ThânGiáp Thân 20 tuổiGiáp Thân - Nam Mạng - Quý Mão 2023Giáp Thân - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Nhâm Thân 32 tuổiNhâm Thân - Nam Mạng - Quý Mão 2023Nhâm Thân - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Canh Thân 44 tuổiCanh Thân - Nam Mạng - Quý Mão 2023Canh Thân - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Mậu Thân 56 tuổiMậu Thân - Nam mạng - Quý Mão 2023Mậu Thân - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Bính Thân 68 tuổiBính Thân - Nam mạng - Quý Mão 2023Bính Thân - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
DậuẤ Dậu 19 tuổiẤ Dậu - Nam Mạng - Quý Mão 2023Ấ Dậu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Quý Dậu 31 tuổiQuý Dậu - Nam Mạng - Quý Mão 2023Quý Dậu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Tân Dậu 43 tuổiTân Dậu - Nam Mạng - Quý Mão 2023Tân Dậu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Kỷ Dậu 55 tuổiKỷ Dậu - Nam mạng - Quý Mão 2023Kỷ Dậu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Đinh Dậu 67 tuổiĐinh Dậu - Nam mạng - Quý Mão 2023Đinh Dậu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
TuấtBính Tuất 18 tuổiBính Tuất - Nam Mạng - Quý Mão 2023Bính Tuất - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Giáp Tuất 30 tuổiGiáp Tuất - Nam Mạng - Quý Mão 2023Giáp Tuất - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Nhâm Tuất 42 tuổiNhâm Tuất - Nam Mạng - Quý Mão 2023Nhâm Tuất - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Canh Tuất 54 tuổiCanh Tuất - Nam mạng - Quý Mão 2023Canh Tuất - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Mậu Tuất 66 tuổiMậu Tuất - Nam mạng - Quý Mão 2023Mậu Tuất - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
HợiĐinh Hợi 17 tuổiĐinh Hợi - Nam Mạng - Quý Mão 2023Đinh Hợi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Ất Hợi 29 tuổiẤt Hợi - Nam Mạng - Quý Mão 2023Ất Hợi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Quý Hợi 41 tuổiQuý Hợi - Nam Mạng - Quý Mão 2023Quý Hợi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Tân Hợi 53 tuổiTân Hợi - Nam mạng - Quý Mão 2023Tân Hợi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
Kỷ Hợi 65 tuổiKỷ Hợi - Nam mạng - Quý Mão 2023Kỷ Hợi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023
TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM QUÝ MÃO 2023Tuổi
Năm sinh
Nam mạng


Xem thêm: Hướng dẫn cách cài đặt bộ phát wifi di động 4g tp, hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi di động 4g tp

Nữ mạng
*
1960CANH TÝ NAM CANH TÝ NỮ
1972NHÂM TÝ NAM NHÂM TÝ NỮ
1984GIÁP TÝ NAM GIÁP TÝ NỮ
1996BÍNH TÝ NAM BÍNH TÝ NỮ
2008MẬU TÝ NAM MẬU TÝ NỮ
*
SỬU
1961TÂN SỬU NAM TÂN SỬU NỮ
1973QUÝ SỬU NAM QUÝ SỬU NỮ
1985ẤT SỬU NAM ẤT SỬU NỮ
1997ĐINH SỬU NAM ĐINH SỬU NỮ
2009KỶ SỬU NAM KỶ SỬU NỮ
*
DẦN
1962NHÂM DẦN NAM NHÂM DẦN NỮ
1974GIÁP DẦN NAM GIÁP DẦN NỮ
1986BÍNH DẦN NAM BÍNH DẦN NỮ
1998MẬU DẦN NAM MẬU DẦN NỮ
2010CANH DẦN NAM CANH DẦN NỮ
*
MÃO
1963QUÝ MÃO NAM QUÝ MÃO NỮ
1975ẤT MÃO NAM ẤT MÃO NỮ
1987ĐINH MÃO NAM ĐINH MÃO NỮ
1999KỶ MÃO NAM KỶ MÃO NỮ
2011TÂN MÃO NAM TÂN MÃO NỮ
*
THÌN
1952NHÂM THÌN NAM NHÂM THÌN NỮ
1964GIÁP THÌN NAM GIÁP THÌN NỮ
1976BÍNH THÌN NAM BÍNH THÌN NỮ
1988MẬU THÌN NAM MẬU THÌN NỮ
2000CANH THÌN NAM CANH THÌN NỮ
*
TỴ
1953QUÝ TỴ NAM QUÝ TỴ NỮ
1965ẤT TỴ NAM ẤT TỴ NỮ
1977ĐINH TỴ NAM ĐINH TỴ NỮ
1989KỶ TỴ NAM KỶ TỴ NỮ
2001TÂN TỴ NAM TÂN TỴ NỮ
*
NGỌ
1954GIÁP NGỌ NAM GIÁP NGỌ NỮ
1966BÍNH NGỌ NAM BÍNH NGỌ NỮ
1978MẬU NGỌ NAM MẬU NGỌ NỮ
1990CANH NGỌ NAM CANH NGỌ NỮ
2002NHÂM NGỌ NAM NHÂM NGỌ NỮ
*
MÙI
1955ẤT MÙI NAM ẤT MÙI NỮ
1967ĐINH MÙI NAM ĐINH MÙI NỮ
1979KỶ MÙI NAM KỶ MÙI NỮ
1991TÂN MÙI NAM TÂN MÙI NỮ
2003QUÝ MÙI NAM QUÝ MÙI NỮ
*
THÂN
1956BÍNH THÂN NAM BÍNH THÂN NỮ
1968MẬU THÂN NAM MẬU THÂN NỮ
1980CANH THÂN NAM CANH THÂN NỮ
1992NHÂM THÂN NAM NHÂM THÂN NỮ
2004GIÁP THÂN NAM GIÁP THÂN NỮ
*
DẬU
1957ĐINH DẬU NAM ĐINH DẬU NỮ
1969KỶ DẬU NAM KỶ DẬU NỮ
1981TÂN DẬU NAM TÂN DẬU NỮ
1993QUÝ DẬU NAM QUÝ DẬU NỮ
2005ẤT DẬU NAM ẤT DẬU NỮ
*
TUẤT
1958MẬU TUẤT NAM MẬU TUẤT NỮ
1970CANH TUẤT NAM CANH TUẤT NỮ
1982NHÂM TUẤT NAM NHÂM TUẤT NỮ
1994GIÁP TUẤT NAM GIÁP TUẤT NỮ
2006BÍNH TUẤT NAM BÍNH TUẤT NỮ
*
HỢI
1959KỶ HỢI NAM KỶ HỢI NỮ
1971TÂN HỢI NAM TÂN HỢI NỮ
1983QUÝ HỢI NAM QUÝ HỢI NỮ
1995ẤT HỢI NAM ẤT HỢI NỮ
2007ĐINH HỢI NAM ĐINH HỢI NỮ

Sanh năm: 1920, 1980 và 2040 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Bởi vì lỗi số sanh rày ban đ êm. Nếu mà sanh đặng Đông Xuân, Hai mùa vượng tướng ung dung thanh nhàn. Tánh người nhờ ở hiền lương, Gia đạo dời đổi, lương duyên không bền. Số người duyên nợ đa đoan, Đời sau mới đặng phỉ quyền yến anh. Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân, Trở về lớn tuổi mới yên thanh nhàn. Nếu mà niệm Phật tụng kinh, Ngày sau con cháu phước kành hưởng lâu. Tiền vận nhà cửa đổi thay, Nhiều lúc giàu có khiến rồi phải tan. Tổng Quát Bình Giải Quý Anh tuổi Canh Thân là người thôngminh, ham học hỏi, lại có tính tò mò, muốn tìm hiểu sự việc đếnnơi đến chốn, rất phù hợp với các ngành báo chí, truyền thông,thám hiểm...Với bản tính năng động, thích đổi thay...khó thànhcông trong công việc có tính chuyên môn, cần sự kiên nhẫn.Tuổi trẻ có nhiều cao vọng, tự tin ở bản thân, thích tínhchuyện lớn, đôl khi Xa rời thực tế, dẫn đến thất bại ê chề.Với tuổi mạng tương khắc, công danh sự nghiệp gặp nhiềuthăng trầm, duyên nợ cũng không thuận. Có người phế bỏ việc đời,thích lang thang, sống đời nghệ sĩ. Có người, nhìn đời bằng đôimăt cao ngạo, chán chường muốn thoát tục băng con đường của
Tôn Giáo. Ngoại trừ Quý Anh thuận sanh ban ngày của hai mùaÐông, Xuân là thuận số, có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng khótránh khỏi rối răm, đa đoan trong cuộc sống. Phải đi vào Hậu Vậnmới được thanh thản, an nhàn. Tuy mỗi người đều có số phận khác nhau, nhưng khôngphải do ai đặt để. Tất cả đều tự mình gây tạo. Nếu biết cư xử hợpđạo lý, có lòng thương người, biết tính toán lợi mình, lợi người,sẵn sàng chia xẻ khó khăn với người thì dù có sinh lỗi số cũng gặpnhiều may mắn, sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc. Nếusinh thuận số mà sống ích kỷ hại nhân thì công danh tài lộc có lênđến tột đỉnh cũng sẽ dễ dàng tan hoại, cuối đời phải trả giá cao. Vìvậy, số phận của mỗi người không bằng được luật Nhân Quả tựnhiên. Người Xưa có câu: "Xưa nay Nhân định thắng Thiên cũng nhiều", nên lấy đó làm phương châm trong cuộc sống, chắc chắnsẽ được tốt đẹp. Hạn năm Quý Mão 2023 Bình Giải
mamnongautruc.edu.vn thấy rằng trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh 44 tuổi gặp sao Thái Âm. Người có sao này được kiết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hạnh thông vào tháng 9. Tuy nhiên tháng 11 âl kỵ sanh đẻ cho Nữ giới hay bịnh hoạn Nam giới. Bởi vì, sao này cửu kiết thập nhứt ác.
*
Trong năm Quý Mão 2023 này Quý Anh gặp hạn Diêm Vương
Làm ăn thuận lợi, vui vẻ nhưng phải chăm lo cho sức khỏe, tránh bệnh tật. Trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh 44 tuổi, gặp hạn Tam Tai. Hạn tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam - Ba, số 3, thứ ba; Tai- tai họa, họa hại. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai.Về cơ bản: năm đầu Tam tai, không nên bắt đầu làm việc trọng đại; năm giữa tam tai, không nên dừng việc đang tiến hành (vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại); năm cuối Tam tai, không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này. Trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh 44 tuổi, Phạm Kim Lâu lục súc (Gây hoạ cho con vật nuôi trong nhà, nếu không có vật nuôi thì không cần quan tâm). Nam kỵ cất nhà mua xe, nữ ký cưới chồng năm có Kim Lâu. Trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh 44 tuổi Không phạm Hoang Ốc, mà được Nhì Nghi tấn phát địa sinh tài. Làm nhà tuổi này tài lộc tiến phát, ruộng đất nhiều, nhà cửa hưng vượng, giàu có.

CUỘC SỐNGCanh Thân bổn mạng tốt, cuộc đời tuy không sống trong tình trạng cao lắm, nhưng cũng có thể có nhiều may mắn về danh vọng cũng như về tài lộc. Số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nếu ăn ở ngay thẳng và hiền hòa cũng có ngày hưởng phú quý, hay con cháu sau này cũng được nhiều phước lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Tóm lại, tuổi Canh Thân được nhiều phước lộc và có thể thành công về tài chánh. Số con cháu về sau có hưởng phú quý. Tuổi Canh Thân hưởng thọ trung bình từ 58 đến 66 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm phước ăn ở hiền lành thì sẽ được tăng niên kỷ từ 5 năm, gian ác thì sẽ giảm kỷ. TÌNH DUYÊNTheo chiêm tinh học và khoa huyền bí, tuổi Canh Thân về vấn đề tình duyên và hạnh phúc sẽ diễn tiến như sau trong cuộc đời. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời phải ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng; 5, 7 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn sẽ hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này thì bạn sẽ có hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 11 Âm lịch. Trên đây là số mạng của bạn đối với tình duyên và hạnh phúc căn cứ vào những tháng sanh để quyết định cuộc đời. GIA ĐẠO, CÔNG DANHGia đạo hay thường xảy ra những thắc mắc và âm thầm ghen ghét với nhau, nếu bạn không sáng suốt mà giải quyết thì trong gia đình có việc lộn xộn mãi cho đến khi bạn 50 tuổi, gia đạo mới êm ấm được. Công danh có lên cao nhưng sụp đổ mau lẹ, vấn đề công danh không quan trọng đối với bạn, Tuy nhiên, nhờ đó mới tạo lấy được sự nghiệp sau này. Sự nghiệp bắt đầu vững chắc từ lúc bạn ở vào tuổi 35 trở lên, tiền bạc bắt đầu được dễ dàng và có nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 45 tuổi có một lần phát tài to, nhưng lại có nhiều thất bại vào những năm khác. NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂNSau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn trong mọi giao dịch về tiền bạc, hùn hạp hay cộng tác, hợp tác đều thâu nhiều kết quả. Bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này trong việc làm ăn thì có kết quả tốt về tiền bạc, đó là các tuổi: Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi ba tuổi này bạn sẽ có kết quả tốt về đường tài chánh và không sợ thất bại trong mọi cuộc giao thương giao dịch trong suốt cuộc đời. LỰA CHỌN VỢ, CHỒNGTrong việc lựa chọn vợ chồng, bạn nên cẩn thận, vì theo chiêm tinh và tướng số, hai tuổi vợ chồng có liên quan rất nhiều cho đời sống, nghèo giàu. Nên bạn cần lựa chọn cho sự kết hợp duyên của mình được hoàn toàn tốt đẹp hơn. Đó là các tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn như: Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. Những tuổi này rất hạp và có thể đẩy mạnh cuộc sống bạn lên đến sự giàu sang phú quý, công danh được lên cao mau lẹ, con cái đầy đủ và không bao giờ lâm vào cảnh nghèo khổ, bần hạn như mọi tuổi khác. Sau đây là những tuổi mà bạn kết duyên, chi có một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp vào con đường tình duyên mà không hạp về công danh và sự nghiệp, đó là các tuổi: Tân Dậu, Đinh Mão. Những tuổi này bạn kết duyên chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Những tuổi sau đây nếu bạn kết hôn, rất khó làm ăn được dễ dàng. Không thành công được trên cuộc đời và sự nghiệp, cuộc sống của bạn cứ mãi ở trong sự nghèo túng triền miên, đó là các tuổi; Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ. Những tuổi này nếu bạn kết duyên thì sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ, làm ăn cực nhọc suốt đời. Theo sự nghiên cứu về tướng số cho biết rằng tuổi Canh Thân có những năm xung khắc với tuổi. Những năm này luận việc hôn nhân không thành và phải có nhiều khe khắt, nếu tính việc hôn nhơn trong những năm này thì sau đó phải chịu cảnh xa vắng liên tục, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 20, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Những năm này chỉ khắc về việc hôn nhơn, mọi việc khác vẫn làm được. Tuổi Canh Thân sanh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ hay đa đoan về thê thiếp, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 10 và 12 Âm lịch. Đó là những tháng bạn có số đ ào hoa, nếu sanh vào những tháng đó thì có thê thiếp hay nhiều tình yêu. NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴTuổi Canh Thân Không nên làm ăn hay kết duyên, hùn hạp với những tuổi này, cuộc đời bạn có nhiều tai hại và có thể bị tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi đại khắc kỵ với Canh Thân, như: Canh Thân đồng tuổi, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần. Những tuổi này là những tuổi đại xung khắc với tuổi Canh Thân, nên tránh đi là tốt. Gặp tuổi kỵ về việc làm ăn không nên hợp tác về tiền bạc. Về tình duyên thì nên kỵ bỏ việc làm lễ thành hôn, kỵ ra mắt gia tộc. Về gia đình con cái thì cúng sao hạn cho cả hai tuổi. NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤTTuổi Canh Thân hạp với giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn; xuất hành đúng như trên thì không sợ bị thất bại trong bất cứ việc gì xảy ra và đã có trên đời. NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂMTừ 27 đến 30 tuổi: 27 tuổi, năm này làm ăn được phấn chấn, tình cảm dồi dào, gia đạo, yên vui, kỵ tháng 8 không nên đi xa. 28 tuổi, có nhiều cơ hội thuận tiện về nghề nghiệp, nên đi xa vào năm này thì có nhiều thắng lợi về tiền bạc, nên đi vào những tháng hạp như đã ghi ở trên. Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi, năm xui, tránh miệng tiếng thị phi. Coi chừng đau bịnh. 32 tuổi, kỵ mùa hạ, kỵ lửa. 33 tuổi, coi chừng có thể bị lừa gạt hay bị mất của trong năm này. 34 tuổi, dịp may bắt đầu đến, có thể khởi sự làm ăn lớn. 35 tuổi, một năm có nhiều thành công về tất cả mọi phương diện. Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, bạn sẽ có một tiếng sét lớn về vấn đề tình cảm, kỵ mùa xuân. Tháng 9 năm 37 tuổi bạn hãy đề phòng coi chừng bị tai nạn. Tháng giêng năm 38 tuổi bạn có một tin vui bất ngờ về tiền bạ. Năm 39 tuổi, bạn có dịp may đi xa và có nhiều cơ hội để tiến thân. Năm 40 tuổi, nghề nghiệp và công danh của bạn cùng phát triển mạnh một lượt trong năm này. Từ 41 đến 45 tuổi: Hai năm 42 và 42 tuổi, bạn liên tiếp gặp nhiều dịp may bất ngờ về mọi mặt. Năm 43 tuổi, đề phòng tháng 6 có đau bịnh. Năm 44 tuổi, có con cái đỗ đạt. Năm 45 tuổi có thể mua được một căn nhà lớn hay một tư sản kha khá torng năm này. Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi, đại kỵ tháng 10, coi chừng hỏa tai. Tháng 4 năm 47 tuổi, bạn sẽ có dịp gặp lại một người thân từ lâu bạn đã bặt tin tức. Coi chừng đau bịnh vào lúc cuối năm. Giữa năm 48 tuổi bạn sẽ bị hao tài bất ngờ, nhưng nhờ vậy bạn mới có thể thoát qua được một tai nạn lớn hoặc một căn bệnh ngặt nghèo. 49 tuổi, năm này có bịnh hoạn vào tháng 5 và 6, nên tránh đi xa vào tháng 8 và tháng 11, thất lợi. 50 tuổi có thể dồn hết khả năng trong năm này để làm ăn thì gặp nhiều may mắn trên đường sự nghiệp cuộc đời. Từ 51 đến 55 tuổi: Từ 51 đến 55 tuổi, có nhiều hay đẹp về con cái; nghề nghiệp phát triển tầm thường; có tài lộc vào năm 51 và 53. Năm 54 tuổi, kỵ tháng 9, đề phòng tai nạn. Từ 56 đến 60 tuổi:Khoảng thời gian này không có gì sôi động về cuộc đời, công việc làm ăn, gia đạo tầm thường, có đau bịnh vào năm 56 tuổi. 57 tuổi tạm yên ổn. 58 tuổi không được tốt, có hao tài. 59 tuổi khá đẹp về con cái, bản thân có yên ổn.