Sử dụng icon trong những cuộc chat chit sẽ trở lên thú vị hơn hết sức nhiều. Nhưng sử dụng một thời hạn dài, chắc rằng bạn đang biết hết ý nghĩa của đa số icon đó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của từng icon và xem các điều đặc trưng nhé.

Ý nghĩa của biểu tượng zalo

IconKí HiệuÝ Nghĩa