Bán khống (short selling) là một trong những chiến lược đầu tư có thể chấp nhận được sinh lời từ những việc giá cp giảm, mà lại không dành riêng cho tất cả phần lớn người.

Bạn đang xem: Bán khống chứng khoán là gì

Bán khống thực tế là vận động bán cổ phiếu mà người phân phối không cài đặt vào thời điểm tiến hành giao dịch. Khi buôn bán khống, nhà đầu tư mượn đầu tư và chứng khoán từ tài khoản của nhà môi giới và chào bán trong trường hợp dự kiến giá kinh doanh thị trường chứng khoán giảm, tiếp nối mua lại với chi phí thấp hơn trong tương lai nhằm thu lợi.


E56u2R2n
Vck5Li
U3imdu
Q" alt="*">