Tất cả đối chọi vị
Ban dân tộc bản địa - Tôn giáo
Ban quản lý các khu công nghiệp
Bảo hiểm làng mạc hội
Công an Tỉnh
Sở công thương Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo
Sở giao thông Vận tải
Sở chiến lược và Đầu tư
Sở kỹ thuật và Công nghệ
Sở Lao cồn - yêu mến binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở thông tin và Truyền thông
Sở tứ pháp
Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch
Sở Xây Dựng
Sở Y tếThanh tra tỉnh
UBND thị xã Đông Hải
UBND thị trấn Hòa Bình
UBND huyện Hồng Dân
UBND huyện Phước Long
UBND thị trấn Vĩnh Lợi
UBND Phường 1 - TPBLUBND phường 1 - TX GRUBND phường 2UBND phường 3UBND phường 5UBND phường 7UBND phường 8UBND Phường Hộ Phòng
UBND Phường nhẵn Tròn
UBND phường công ty Mát
UBND thị xã Châu Hưng
UBND thị trấn Gành Hào
UBND thị trấn Hòa Bình
UBND thị trấn Ngan Dừa
UBND thị trấn Phước Long
UBND Thị Xã giá bán Rai
UBND Tỉnh bạc tình Liêu
UBND TP tệ bạc Liêu
UBND làng An Phúc
UBND làng An Trạch
UBND thôn An Trạch AUBND buôn bản Châu Hưng AUBND làng Châu Thới ubnd Xã Điền Hải
UBND xóm Định Thành
UBND thôn Định Thành A ubnd xã Hiệp Thành
UBND thôn Hưng Hội
UBND làng mạc Hưng Phú
UBND thôn Hưng Thành
UBND buôn bản Lộc Ninh
UBND làng mạc Long Điền
UBND xã Long Điền Đông ủy ban nhân dân Xã Long Điền Đông AUBND làng Long Điền Tây
UBND buôn bản Long Thạnh
UBND xóm Minh Diệu ủy ban nhân dân Xã Ninh Hòa
UBND làng mạc Ninh Quới ubnd Xã Ninh Quới AUBND làng mạc Ninh Thạnh Lợi
UBND xã Ninh Thạnh Lợi AUBND thôn Phong Tân
UBND buôn bản Phong Thạnh
UBND làng mạc Phong Thạnh AUBND xóm Phong Thạnh Đông
UBND xóm Phong Thạnh Tây
UBND xã Phong Thạnh Tây AUBND xã Phong Thạnh Tây BUBND xã Phước Long
UBND xã Tân Phong
UBND làng mạc Tân Thạnh
UBND xã Vĩnh Bình
UBND buôn bản Vĩnh Hậu
UBND thôn Vĩnh Hậu A ủy ban nhân dân Xã Vĩnh Hưng
UBND làng mạc Vĩnh Hưng AUBND xã Vĩnh Lộc
UBND buôn bản Vĩnh Lộc AUBND làng Vĩnh Mỹ A ủy ban nhân dân Xã Vĩnh Mỹ B ủy ban nhân dân Xã Vĩnh Phú Đông
UBND buôn bản Vĩnh Phú Tây
UBND buôn bản Vĩnh Thanh ubnd Xã Vĩnh Thịnh
UBND thôn Vĩnh Trạch
UBND xóm Vĩnh Trạch Đông
Tất cả nghành nghề dịch vụ - công sở Ủy ban quần chúng tỉnh--- tổ chức và cai quản lí hội nghị, hội thảo quốc tế- khiếp tế--- Công nghiệp tiêu dùng--- Hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế- thành lập và hoạt động và hoạt động vui chơi của hợp tác xã--- ra đời và hoạt động của hợp tác xã- Công An--- chống cháy chữa cháy--- làm chủ ngành nghề chi tiêu kinh doanh có đk về bình yên trật tự--- nghĩa vụ quân sự--- Động viên quân đội--- chính sách--- Công An- Ban Dân tộc--- Tôn giáo--- công tác làm việc dân tộc- thông tin và truyền thông--- phân phát thanh, tivi và tin tức điện tử--- Báo chí--- Bưu chính--- Xuất bản, in với phát hành--- Xuất bản- Du lịch--- Lữ hành--- lưu trú du lịch--- kinh doanh lữ hành--- Dịch vụ du lịch khác- kế hoạch Đầu tư--- ra đời và vận động hộ tởm doanh--- thành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác ký kết xã--- Đầu tư tại Việt nam--- nguồn viện trợ phi chính phủ nước nhà nước ngoài--- cung ứng doanh nghiệp bé dại và vừa--- thành lập và hoạt động và hoạt động vui chơi của doanh nghiệp làng mạc hội--- planer và đầu tư--- Đấu thầu--- Đầu tư bởi vốn cung cấp phát triển ưng thuận (ODA) cùng viện trợ không hoàn trả không thuộc cung cấp phát triển chủ yếu thức--- Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn--- thành lập và buổi giao lưu của doanh nghiệp--- Đầu tứ vào Nông nghiệp, nông thôn--- thành lập và hoạt động và hoạt động vui chơi của tổ hợp tác ký kết - Ban thống trị các khu vực Công nghiệp--- thống trị chất lượng dự án công trình xây dựng--- Lao động--- chi phí lương--- Đầu tứ tại Việt Nam--- bài toán làm--- chuyển động xây dựng--- thống trị lao động ko kể nước--- Thượng mại quốc tế--- lĩnh vực việc làm--- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam--- hoạt động xây Dựng--- thương mại dịch vụ Quốc tế--- cai quản Lao cồn nước ngoài--- Lao Động chi phí lương- bảo đảm xã hội--- nghành nghề dịch vụ thực hiện cơ chế bảo hiểm buôn bản hội--- nghành chi trả các chính sách bảo hiểm làng hội--- nghành nghề thực hiện chế độ bảo hiểm y tế--- nghành nghề dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp --- lĩnh vực cấp sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm y tế--- bảo đảm xã hội Huyện--- lĩnh vực thu bảo đảm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn thương tâm lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) --- nghành nghề thực hiện chính sách bảo hiểm làng hội (BHXH) --- nghành nghề cấp sổ bảo đảm xã hội (BHXH), thẻ bảo đảm y tế (BHYT) --- nghành nghề Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT- giao thông Vận Tải--- hoạt động xây dựng--- thống trị chất lượng công trình xây dựng xây dựng--- Đường bộ--- Đường thủy nội địa--- Đăng kiểm--- Du lịch- văn hóa truyền thống thông tin--- lĩnh vực Xuất bản, in với phát hành- tư Pháp--- bệnh thực--- Lý lịch tư pháp--- Quốc tịch--- Hộ Tịch--- Nuôi nhỏ nuôi--- giúp đỡ pháp lý--- phổ cập giáo dục pháp luật--- đấu giá tài sản--- Giám định bốn pháp--- Hòa giải yêu thương mại--- quản tài viên--- Trọng tài yêu thương mại--- cơ chế sư--- hỗ trợ tư vấn pháp luật--- Công chứng--- đền bù nhà nước--- Thừa vạc lại- Thanh tra--- Tiếp công dân--- giải pháp xử lý đơn--- giải quyết khiếu nại--- giải quyết và xử lý tố cáo--- giải quyết khiếu nại, tố cáo--- Phòng, kháng tham nhũng - Tài nguyên cùng Môi trường--- Đất đai--- khoáng sản nước--- Môi trường--- Khí tượng Thủy văn--- đại dương và hải đảo--- Đăng ký biện pháp bảo đảm--- Khoáng sản--- Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý--- Tổng hợp--- cơ chế thuế- tư Pháp--- Hộ tịch--- Nuôi con nuôi--- Hòa Giải viên--- phổ biến Giáo dục Pháp luật- Môi trường--- Môi trường--- lĩnh vực phí, lệ phí- Đất đai--- Đất đai- Thanh tra--- Tiếp công dân--- cách xử lý đơn--- giải quyết và xử lý khiếu nại--- giải quyết và xử lý tố cáo- Nội vụ--- Thi đua khen thưởng--- Công chức, viên chức--- cơ quan ban ngành địa phương--- công tác làm việc thanh niên--- tổ chức triển khai hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập--- Văn thư và lưu trữ Nhà nước--- tổ chức hội--- tổ chức triển khai phi bao gồm phủ--- Bảo Trợ thôn Hội--- Giáo dục giảng dạy thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và những cơ sở khác--- giáo dục và đào tạo và giảng dạy thuộc hệ thống giáo dục quốc dân--- Công chức, viên chức--- tổ chức triển khai - Biên chế--- tổ chức hành chính--- Giáo dục nghề nghiệp và công việc - nội vụ--- Tổ chức đơn vị chức năng sự nghiệp công lập--- Tôn giáo bao gồm phủ- Văn hóa--- vận động mua bán nước ngoài chuyên ngành văn hóa--- Thi đua khen thưởng--- văn hóa truyền thống cơ sở--- Thư viện--- thể dục thể thao Thể thao--- di sản văn hóa--- Điện ảnh--- Mỹ thuật, Nhiếp hình ảnh và Triển lãm--- văn hóa truyền thống cơ sở--- Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích ghê doanh--- Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích ghê doanh--- Thư viện--- cai quản sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, quy định hỗ trợ--- Gia đình--- thể dục thể thao--- thẩm mỹ biểu diễn--- Quảng cáo- Y tế--- số lượng dân sinh - sáng kiến hóa gia đình--- đi khám bệnh, chữa bệnh--- Dược - Mỹ Phẩm--- sức khỏe sinh sản--- Phòng kháng HIV/AIDS--- Y tế dự phòng--- Đào tạo--- thẩm định y khoa--- Trang máy và dự án công trình y tế--- an toàn thực phẩm với dinh dưỡng--- tổ chức triển khai cán bộ--- dân sinh - sức khoẻ tạo --- Dược--- Mỹ Phẩm- công tác Dân tộc--- công tác làm việc Dân tộc- Xây dựng--- nhà ở và công sở--- quy hoạch xây dựng, kiến trúc--- làm chủ hoạt cồn xây dựng--- thống trị chất lượng công trình xây dựng--- Hạ tầng kỹ thuật--- marketing bất cồn sản--- Cấp chứng từ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng--- Lĩnh vực hoạt động Xây dựng--- phát triển đô thị--- vật tư xây dựng- giáo dục đào tạo và Đào tạo--- Kiểm định quality giáo dục--- giáo dục và Đào tạo--- quy định thi, tuyển sinh--- Văn bằng, bệnh chỉ--- giáo dục đào tạo trung học--- cơ sở vật chất và trang bị trường học --- Đào tạo nước ngoài --- giáo dục đào tạo dân tộc--- Giáo dục đào tạo và giảng dạy thuộc hệ thống giáo dục quốc dân--- giáo dục đào tạo mầm non--- giáo dục đào tạo thường xuyên--- giáo dục đào tạo tiểu học--- giáo dục và Đào chế tạo ra thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân--- Thi, tuyển sinh--- các cơ sở giáo dục đào tạo khác--- giáo dục nghề nghiệp- Tài Chính--- cai quản công sản--- Tin học & Thống kê tài chính--- Đầu tư--- Tài chính hành chính sự nghiệp- khoa học và Công nghệ--- Công chức - Viên chức--- bình yên bức xạ hạt nhân --- hoạt động Khoa học tập và technology --- Tiêu chuẩn đo lường unique --- thiết lập trí tuệ--- khoa học và công nghệ- Tôn giáo--- Tôn giáo- Thi đua khen thưởng--- Thi đua khen thưởng- Văn hóa--- Văn hóa- Lao rượu cồn thương Binh và Xã hội--- chế độ (BQP)--- Bảo trợ buôn bản hội--- Bảo vệ âu yếm trẻ em--- giáo dục và đào tạo nghề nghiệp--- người dân có công--- Phòng kháng tệ nạn xã hội--- huấn luyện và đào tạo an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao cồn --- bình yên vệ sinh lao đụng --- Lao động ko kể nước--- Lao đụng tiền lương--- câu hỏi làm--- trẻ em em--- Lao động- Công thương--- tổ chức triển khai phi chủ yếu phủ--- Công chức - Viên chức--- bồi thường nhà nước--- hoạt động xây dựng--- cai quản chất lượng dự án công trình xây dựng--- cai quản lý bán hàng đa cấp--- Dầu khí--- bình yên thực phẩm--- Công nghiệp địa phương--- Hóa chất--- vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ--- lưu lại thông sản phẩm & hàng hóa trong nước--- cai quản Cạnh tranh--- dịch vụ thương mại quốc tế--- sale khí--- Xúc tiến yêu mến mại--- dịch vụ thương mại thương mại--- Điện- nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn--- Thủy sản--- Nông nghiệp--- Lâm nghiệp--- Trồng trọt--- bảo đảm thực vật--- quản lý chất lượng nông lâm sản với thủy sản--- Thú y--- Thủy lợi--- kinh tế tài chính hợp tác và cải cách và phát triển nông thôn--- Chăn nuôi--- Phòng kháng thiên tai--- Khoa học, công nghệ và Môi trường
*

chính trị tài chính Đời sống - làng mạc hội Văn hóa - thẩm mỹ và nghệ thuật Quốc chống - an toàn
*

HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh: kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành bao gồm Nhà nước
HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO lãnh đạo tỉnh khảo sát điều tra tiến độ một vài dự án trọng yếu trên địa phận tỉnh
HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO quản trị UBND thức giấc - Phạm Văn Thiều: Ngành giáo dục đào tạo cần chú ý đến unique đội ngũ giáo viên, cơ ...
HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO Thủ tướng chính phủ nước nhà - Phạm Minh Chính: bắt buộc có giải pháp khắc phục chứng trạng thừa, thiếu giáo viên, ...
*

Văn phòng ubnd tỉnh: lưu niệm 78 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước
bảo trì mô hình nuôi tôm công nghệ cao trước giá tôm ... giải pháp giảm giá cả trong nuôi tôm trên 4 tỷ đồng tiếp sức học sinh, sinh viên vượt cực nhọc Trồng 5.000 cây đưng nhằm tái sinh, trở nên tân tiến rừng chống ... Kê khai gia sản không trung thực: những cán bộ bị xử ... vày sao đối tượng người dùng làm sổ đỏ giả còn bị quăng quật lọt? Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực reviews cao ... quả đât Ả-rập sẵn sàng tăng tốc hợp tác nghiêm ngặt ... công dụng Giải U23 Đông nam Á 2023: “Trái đắng” đến chủ ... Đinh Xuân Tiến với sô diễn “đỉnh của chóp” vào trận ...

Văn phòng ubnd tỉnh: lưu niệm 78 năm Ngày truyền thống lịch sử Văn phòng cơ sở hành bao gồm Nhà nước


khởi công xây dựng Trường thiếu nhi Vàng Anh tại buôn bản Ninh Quới

Chiều 24/8, ubnd huyện Hồng Dân tổ chức lễ khai công Trường thiếu nhi Vàng Anh tại xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Đến dự lễ có bằng hữu Phạm Văn Thiều - chủ tịch UBND tỉnh.

Bạn đang xem: Top 15 phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính miễn phí tốt nhất 2023


lãnh đạo tỉnh khảo sát điều tra tiến độ một trong những dự án hết sức quan trọng trên địa bàn tỉnh

sáng 24/8, đoàn công tác của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh do đồng minh Lữ Văn Hùng - bí thư tỉnh ủy làm trưởng phi hành đoàn đã tất cả chuyến khảo sát thực tế Dự án tuyến phố ven biển lớn đoạn qua địa phận tỉnh và nhánh liên kết đường phái nam Sông Hậu, phối kết hợp khảo sát khu vực bến chiếc Cùng.


chủ tịch UBND thức giấc - Phạm Văn Thiều: Ngành giáo dục và đào tạo cần chú trọng đến unique đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, đổi khác số
Thủ tướng cơ quan chính phủ - Phạm Minh Chính: đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, thiếu thốn trường học tập ở những vùng sâu, vùng xa

(BL-NQ) Ngày 25/8, Hội đồng cai quản Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt cùng Hội Khuyến học tập tỉnh bạc Liêu phân phát động trào lưu “Xây dựng mô hình công dân học tập tập, quá trình 2021 - 2030”.


tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞ
NG CỦA ĐẢNG Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đời thường BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Đoàn đại biểu chính phủ tỉnh cùng với cử tri Cùng bàn thảo

Lập các thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp của tỉnh, tiến cho tới Đại hội Công đoàn việt nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn trong thức giấc đã và đang lành mạnh và tích cực thi đua, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực.


Trong bối cảnh mà vấn đề bình yên thực phẩm đang phát triển thành mối quan lại tâm bậc nhất của fan tiêu dùng, H2T FOOD đã thâu tóm sự quan trọng của việc cung cấp thực phẩm nhập khẩu chính ngạch, đảm bảo an toàn sức khỏe khoắn cho phần đông gia đình.


Một trong những điều đặc trưng trong công tác giảm nghèo chính là phải đổi khác tư duy, xóa nghèo từ tư tưởng để tín đồ dân trường đoản cú lực vươn lên thoát nghèo.


​Giá tôm hiện nay xuống thấp, không ít hộ nuôi tôm “treo” ao ko nuôi để tránh bị thất bại lỗ. Song, ngành tác dụng khuyến cáo các hộ nuôi tôm công nghệ cao nên gia hạn mô hình nhằm mục tiêu tránh triệu chứng khi tôm lên giá lại không tồn tại tôm nhằm bán.


Nhằm sẵn sàng tốt những điều kiện mang đến năm học tập 2023 - 2024, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng mà ngành giáo dục đào tạo huyện Đông Hải đã chủ động triển khai thực hiện các các bước từ cực kỳ sớm.


Bài cuối: chế tạo “kháng thể” nhằm hóa giải thách thức


Miễn thị thực mang lại khách một số nước, nâng hạn thị thực năng lượng điện tử là những cơ chế thị thực bắt đầu vừa được chính phủ ban hành. Sự thông nháng của chế độ nhập cảnh, xuất cảnh đã đem về tin vui mang đến ngành du lịch (DL) cả nước, trong những số đó có bạc Liêu.


Dự án chỉnh trang đô thị, tôn tạo vỉa hè, khối hệ thống thoát nước, cây cối được TP. Bội nghĩa Liêu xúc tiến xây dựng trên một loạt tuyến đường của thành phố.


Thời gian qua, thức giấc ủy, ubnd tỉnh luôn luôn quan trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định của luật pháp về kê khai, công khai bạn dạng kê khai tài sản;


​Xác định trong kỳ nghỉ ngơi dịp lễ Quốc khánh 2/9 yêu cầu đi lại, vui chơi giải trí của fan dân vẫn tăng cao, tiềm tàng nhiều yếu đuối tố phức hợp về bình an trật tự (ANTT), độc thân tự bình an giao thông, lực lượng Công an trong tỉnh giấc đang chủ động nắm dĩ nhiên tình hình, triển khai nhiều phương án xử lý các vấn đề có thể nảy sinh, quyết tâm đảm bảo an toàn tốt bình yên chính trị, lẻ tẻ tự bình an xã hội trên địa bàn.


Đẩy to gan lớn mật ứng dụng công nghệ Mar

Trung tâm nghiên cứu và phân phát triển truyền thông media KH-CN (Bộ KH-CN) vừa tổ chức triển khai khóa đào tạo nâng cao năng lực trong nghiên cứu, vận dụng Mar
Tech (công nghệ marketing) cho những doanh nghiệp khởi nghiệp.


(BL-NQ) Chiều 3/6, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp phiên sản phẩm 20, dưới sự chủ trì của bè bạn Phạm Minh thiết yếu - Thủ tướng bao gồm phủ, trưởng ban Chỉ đạo.

Xem thêm: Phần Mềm Kiểm Tra Độ Chai Pin Android Và Ios, Accu​Battery


khổng lồ view this video clip please enable Java
Script, và consider upgrading khổng lồ a website browser that supports HTML5 clip


Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công? Tuyển dụng và bổ nhiệm công khai, minh bạch Môi trường làm việc Cải cách lương bổng
23-32°C nhiều mây, tất cả mưa, bao gồm nơi mưa vừa, mưa to cùng rải rác bao gồm dông. Gió tây-nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tam Đảo tiếp nhận giải thưởng nước ngoài “Thị trấn điểm đến tuyệt vời hàng đầu thế giới năm 2022”