Nhằm mục đích giúp học tập sinh dễ dãi làm bài xích tập về bên trong Vở bài bác tập Hóa lớp 8, công ty chúng tôi biên soạn giải vở bài xích tập Hóa lớp 8 bài bác 5: yếu tắc hóa học tuyệt nhất, ngắn gọn bám đít nội dung giấy tờ bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 5

A - học theo SGK

1. định hướng

I. Bài 5: Nguyên tố hóa học là gì?

1. Định nghĩa : Bài 5: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử thuộc loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Số p. Là số đặc trưng của một bài xích 5: thành phần hóa học

Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố đều phải có số phường bằng nhau

2. Kí hiệu chất hóa học :

Mỗi bài 5: Nguyên tố chất hóa học được màn trình diễn bằng 1 tuyệt 2 chữ cái

Theo quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

Thí dụ: kí hiệu của thành phần hidro là H, nguyên tố canxi là Ca

II. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối : là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Một đơn vị cacbon (đv
C) bằng 1/12 cân nặng của một nguyên tử C

Thí dụ: nguyên tử khối của C = 12 đv
C; H = 1 đv
C; O = 16 đv
C

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Vày vậy, phụ thuộc nguyên tử khối của một nguyên tố không biết, ta khẳng định được sẽ là nguyên tố nào

III. Tất cả bao nhiêu bài 5: nguyên tố hóa học

Đến nay, đã biết được trên 110 nguyên tố

Trong vỏ Trái Đất: Nguyên tố thông dụng nhất là oxi, chiếm phần 49,4% về khối lượng, yếu tố đứng hàng sản phẩm công nghệ 9 về khối lượng là hidro tuy vậy nếu xét theo số nguyên tử thì nó chỉ lép vế oxi

2. Bài bác tập

1. Trang 15 Vở bài bác tập chất hóa học 8

a. Đáng lẽ nói hầu như nguyên tử loại này, phần đông nguyên tử nhiều loại kia, thì trong kỹ thuật nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b. Gần như nguyên tố bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân những là nguyên tử cùng loại, thuộc và một nguyên tố hóa học.

2. Trang 15 Vở bài bác tập chất hóa học 8

a) bài bác 5: Nguyên tố hóa học là tập hợp phần đa nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

b) Cách màn biểu diễn nguyên tố: từng nguyên tố được trình diễn bằng một tốt hai chữ cái, trong đó chữ dòng đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Thí dụ: yếu tố hiđro được kí hiệu là H, yếu tắc natri là Na, ...

3. Trang 15 Vở bài xích tập chất hóa học 8

a) những cách viết sau lần lượt mang lại biết

2 C: hai nguyên tử cacbon , 5 O: 5 nguyên tử oxi , 3 Ca:3 nguyên tử canxi.

b) cần sử dụng chữ số cùng kí hiệu hóa học diễn tả các ý sau:

+ ba nguyên tử nitơ : 3 N

+ Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+ tứ nguyên tử natri : 4 Na.

4. Trang 15 Vở bài tập hóa học 8

- Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

- Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

5. Trang 15 Vở bài xích tập chất hóa học 8

(NTK(Mg))/(NTK(C)) = 24/12 = 2

Nguyên tử magie nặng hơn, bởi 2 lần so với nguyên tử cacbon

(NTK(Mg))/(NTK(S))= 24/32 = 3/4

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bởi 3/4 lần so với nguyên tử lưu giữ huỳnh

(NTK(Mg))/(NTK(Al))= 24/27= 8/9

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bởi 8/* lần so với nguyên tử nhôm

6. Trang 15 Vở bài xích tập hóa học 8

Do nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử nitơ đề nghị nguyên tử khối của X là : 2.14 = 28 (đv
C)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si

7. Trang 16 Vở bài xích tập hóa học 8

a) khối lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đv
C

*

b) cân nặng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

m
Al = 27 đv
C = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

8. Trang 16 Vở bài xích tập chất hóa học 8

Bài 5: Nguyên tố chất hóa học là tập hợp đầy đủ nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong phân tử nhân.

Đáp án D

B - Giải bài bác tập

5.1. Trang 16 SBT chất hóa học 8: Có thể dùng các từ khác cơ mà nghĩa tương đương với các từ : "có thuộc số proton trong hạt nhân" trong quan niệm về yếu tắc hoá học tập là :

A. Tất cả cùng thành phần phân tử nhân.

B. Tất cả cùng khối lượng hạt nhân,

C. Gồm cùng năng lượng điện hạt nhân.

(Ghi tư tưởng này về yếu tắc hoá học vào vào vở bài xích tập).

Lời giải

Cụm từ bỏ C (vì nơtron không sở hữu điện cần điện tích của hạt nhân chỉ do proton mằ có). Định nghĩa : thành phần hoá học là tập hợp số đông nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân.

5.2. (Trang 16 SBT chất hóa học 8): Cho biết sơ trang bị nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

*

Hãy viết tên cùng kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( coi bảng 1, phần phụ lục)

Lời giải

(a) (b) (c) (d)
Tên nguyên tố Beri Bo Magie Photpho
Kí hiệu hóa học Be B Mg P

5.6. Trang 17 SBT hóa học 8: Biết rằng tư nguyên tử magie nặng nề bằng ba nguyên tử yếu tố X. Hãy viết tên cùng kí hiệu hoá học tập của nguyên tố X

Lời giải

NTK(Mg) x 4 = NTK (X) x3 => NTK (X) = 24 x 4 : 3 = 32

Tên yếu tắc X là lưu lại huỳnh, kí hiệu hóa học là S.

5.7. Trang 17 SBT chất hóa học 8:

Cho biết sơ vật hai nguyên tử như hình bên.

*

Nêu sự tương đương nhau và khác nhau về thành phần phân tử nhân của nhị nguyên tử.

Giống nhau: Thành phần phân tử nhân của nhì nguyên tử kiểu như nhau về số proton (đều gồm 2p)

không giống nhau: số nơtron, theo đồ vật tự bởi 2 với 1.

b) phân tích và lý giải vì sao nói được hai nguyên tử thuộc và một nguyên tố hoá học:

hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học vì tất cả cùng số proton trong hạt nhân.

Bài học tập này trình diễn nội dung: nguyên tố hóa học. Dựa vào cấu tạo SGK hóa học lớp 9, mamnongautruc.edu.vn đã tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu hữu dụng giúp những em học tập xuất sắc hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I.Nguyên tố hóa học

1.Định nghĩa

Nguyên tố chất hóa học là các nguyên tử thuộc loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.Số p. Là số đặc trưng của một yếu tắc hóa học

2. Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và trình diễn một nguyên tử của yếu tố đó.Ví dụ: Kí hiệu của nhân tố hidro là H.

II.Nguyên tử khối

Theo quy ước, một đơn vị chức năng cacbon bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử C . Tín đồ ta lấy đơn vị C làm đơn vị chức năng đo trọng lượng nguyên tử.Nguyên tử khối là cân nặng của nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.Mỗi nguyên tố gồm một nguyên tử trọng lượng riêng biệt.

III.Số lượng thành phần hóa học

Tổng số yếu tắc hóa học vẫn biết: trên 110 nguyên tố
Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

*


Câu 1.(Trang trăng tròn SGK)

Hãy ghép các câu tiếp sau đây với đầy đủ các tự hoặc cụm từ tương xứng :

a) Đáng lẽ nói rất nhiều …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong kỹ thuật nói…………hóa học này…………hóa học kia.

b) những nguyên tố gồm cùng số…………..trong phân tử nhân đầy đủ là………….cùng loại, thuộc thuộc một………….hóa học.


Câu 3.(Trang trăng tròn SGK)

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca theo thứ tự chỉ ý gì ?

b) Hãy sử dụng chữ số với kí hiệu chất hóa học để mô tả ý những ý sau : tía nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, tứ nguyên tử natri.


Câu 4.(Trang đôi mươi SGK)

Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?


Câu 5.(Trang trăng tròn SGK)

Hãy đối chiếu xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần đối với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu giữ huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.


Câu 6.(Trang đôi mươi SGK) 

Nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy thêm X trực thuộc nguyên tố làm sao ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố kia ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).


Câu 7.(Trang 20 SGK)

a) Theo giá chỉ trị cân nặng tính bởi gam của nguyên tử cacbon đến trong bài bác học, hãy tính coi : Một đơn vị chức năng cacbon khớp ứng với bao nhiêu gam ?

b) cân nặng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C giỏi D ?

 A. 5,342.10-23 g

B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g

D.3,990.10-23 g.

Xem thêm: Tiểu Thuyết Tình Cảm Hay Nhất: " Tình Yêu Và Dục Vọng " Full Trọn Bộ #Thuhue Diễn Đọc Cả Xóm Nghe

(Hãy chọn giải đáp đúng, tính và ghi vào vở bài tập).


Câu 8.(Trang 20 SGK)

Nhận xét sau đây gồm nhị ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố chất hóa học với nguyên tử hiđro bởi vì chúng đều có 1 proton trong phân tử nhân”. Mang lại sơ thiết bị thành phần cấu trúc của nhì nguyên tử như hình mẫu vẽ bên: