Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học nâng cao 11

*

Giải bài xích tập Hóa 11 nâng cao
Giải bài tập chất hóa học 11 (sách mới, năm 2023)

Giải bài tập hóa học 11 (sách mới, năm 2023)

Lưu trữ: Giải Hóa 11 (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Để học xuất sắc Hóa học tập lớp 11 nâng cao, loạt bài xích giải bài xích tập chất hóa học lớp 11 cải thiện biên soạn bám quá sát nội dung sách giáo khoa chất hóa học 11 nâng cao.

Chương 1: Sự năng lượng điện li

Chương 2: nhóm Nitơ

Chương 3: nhóm cacbon

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương 6: Hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


Chương 1: Sự năng lượng điện li

bài 1: Sự năng lượng điện li bài xích 2: Phân loại các chất năng lượng điện li bài bác 3: Axit, bazơ với muối bài 4: Sự điện li của nước - p
H - chất chỉ thông tư axit-bazơ bài 5: luyện tập Axit, bazơ cùng muối bài bác 6: phản bội ứng điều đình ion trong dung dịch những chất điện li bài 7: rèn luyện Phản ứng đàm phán ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li

Chương 2: team Nitơ

bài bác 9: bao hàm về team nitơ bài 10: Nitơ bài 11: Amoniac với muối amoni bài xích 12: Axit nitric và muối nitrat bài bác 13: Luyện tập đặc thù của nitơ với hợp chất của nitơ bài xích 14: Photpho bài bác 15: Axit photphoric và muối photphat bài 16: Phân bón hóa học bài 17: Luyện tập đặc thù của photpho và các hợp hóa học của photpho

Chương 3: nhóm cacbon

bài xích 19: bao quát về nhóm cacbon bài xích 20: Cacbon bài xích 21: Hợp hóa học của cacbon bài xích 22: Silic cùng hợp chất của silic bài bác 23: Công nghiệp silicat

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ

bài xích 25: chất hóa học hữu cơ với hợp hóa học hữu cơ bài xích 26: Phân nhiều loại và call tên hợp chất hữu cơ bài 27: so sánh nguyên tố bài xích 28: cách làm phân tử hợp chất hữu cơ bài xích 29: rèn luyện chất hữu cơ, phương pháp phân tử bài bác 30: cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ bài xích 31: phản bội ứng hữu cơ bài bác 32: Luyện tập cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

bài bác 33: Ankan - Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp bài xích 34: Ankan - cấu trúc phân tử và đặc điểm vật lí bài xích 35: Ankan - đặc điểm hóa học, pha chế và ứng dụng Bài 36: Xicloankan bài xích 37: rèn luyện Ankan với xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon ko no

bài 39: Anken - Danh pháp, cấu tạo và đồng phân bài bác 40: Anken - Tính chất, pha chế và vận dụng Bài 41: Ankađien bài bác 42: tư tưởng về tecpen bài xích 43: Ankin bài 44: rèn luyện hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên

bài 46: Benzen cùng ankylbenzen bài xích 48: mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

bài xích 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài xích 52: rèn luyện dẫn xuất hiđrocacbon bài 53: Ancol - Cấu tạo, danh pháp, đặc thù vật lí bài bác 54: Ancol - đặc điểm hóa học, pha chế và vận dụng Bài 55: Phenol bài bác 56: rèn luyện ancol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

bài 58: Anđehit với xeton bài xích 59: rèn luyện Anđehit với xeton bài bác 60: Axit cacboxylic - Cấu trúc, danh pháp và đặc điểm vật lí bài 61: Axit cacboxylic - tính chất hóa học, pha trộn và ứng dụng Bài 62: luyện tập Axit cacboxylic

Giải bài tập Hóa 11 | Giải bài bác tập Hóa 11 cải thiện | Để học xuất sắc hóa học tập 11

Ngoài giải bài tập chất hóa học 11 trong SGK, Vn
Doc thuộc em giải bài xích tập hóa 11 sách nâng cao. Mời chúng ta tham khảo lý giải giải bài tập Hóa 11 cải thiện qua các nội dung bài viết dưới đây.


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng


Xem thêm: Cách tính phần trăm (%) giá tiền, lợi nhuận, thuế và chiết khấu

Chứng nhận
*
Đối tác của Google