• bài 1: hoạt động cơ • bài 2: tốc độ trong hoạt động thẳng. Chuyển động thẳng mọi • bài 3: khảo sát điều tra thực nghiệm vận động thẳng • bài bác 4: vận động thẳng thay đổi đều • bài 5: Phương trình hoạt động thẳng thay đổi đều • bài 6: Sự rơi thoải mái • bài 7: bài xích tập về hoạt động thẳng biến đổi đều • bài 8: vận động tròn đều. Vận tốc dài và vận tốc góc • bài 9: gia tốc trong vận động tròn gần như • bài 10: Tính kha khá của đưa động. Bí quyết cộng gia tốc • bài 11: không nên số trong thí nghiệm thực hành

Chương 2: Động lực học hóa học điểm
Bạn đang xem:

• bài xích 13: Lực. Tổng hợp với phân tích lực • bài 14: Định hình thức I Niu-tơn • bài bác 15: Định pháp luật II Niu-tơn • bài bác 16: Định lý lẽ III Niu-tơn • bài xích 17: Lực lôi kéo • bài 18: vận động của vật dụng bị ném • bài bác 19: Lực đàn hồi • bài xích 20: Lực ma liền kề • bài xích 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính • bài 22: Lực hướng trung tâm và lực tiệm tính li tâm. Hiện tượng lạ tăng, giảm, mất trọng lượng • bài 23: bài bác tập về rượu cồn lực học • bài bác 24: vận động của hệ thứ

Chương 3: Tĩnh học thứ rắn


• bài bác 26: cân bằng của thiết bị rắn dưới tính năng của hai lực. Trọng tâm • bài 27: cân bằng của đồ dùng rắn dưới chức năng của cha lực không song song • bài bác 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện thăng bằng của một đồ gia dụng rắn dưới tính năng của cha lực tuy vậy song • bài 29: Momen của lực. Điều kiện thăng bằng của một vật dụng rắn bao gồm trục quay thắt chặt và cố định

Chương 4: các định biện pháp bảo toàn


• bài 31: Định vẻ ngoài bảo toàn đụng lượng • bài bác 32: chuyển động bằng phản nghịch lực. Bài xích tập về định chính sách bảo toàn đụng lượng • bài bác 33: Công và hiệu suất • bài xích 34: Động năng. Định lí hễ năng • bài bác 35: nạm năng. Cố năng trọng ngôi trường • bài bác 36: cầm năng bầy hồi • bài 37: Định hiện tượng bảo toàn cơ năng • bài 38: Va chạm bọn hồi với không bọn hồi • bài xích 40: các định qui định Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học chất lưu


• bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan • bài xích 42: Sự tan thành loại của chất lỏng và chất khí. Định qui định Béc-nu-li • bài 43: Ứng dụng của định giải pháp Béc-nu-li

Chương 6: chất khí


• bài 44: Thuyết đụng học phân tử chất khí. Kết cấu chất • bài 45: Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt • bài 46: Định chế độ Sác-lơ. Nhiệt độ độ tuyệt đối hoàn hảo • bài 47: Phương trình tâm trạng của khí lí tưởng. Định vẻ ngoài Gay Luy-xác • bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép

Chương 7: chất rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể


• bài 50: hóa học rắn • bài 51: biến dạng cơ của thứ rắn • bài xích 52: Sự nở vì nhiệt của đồ vật rắn • bài bác 53: chất lỏng. Hiện tượng kỳ lạ căng bề mặt của chất lỏng • bài xích 54: hiện tượng lạ dính ướt với không bám ướt. Hiện tượng kỳ lạ mao dẫn • bài 55: Sự đưa thể. Sự rét chảy và đông đặc • bài 56: Sự hóa hơi với sự dừng tụ

Chương 8: cửa hàng của nhiệt cồn lực học


• bài 58: Nguyên lí 1 nhiệt động lực học • bài 59: Áp dụng nguyên lí 1 nhiệt hễ lực học mang lại khí lí tưởng • bài bác 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí 2 nhiệt động lực học tập
Mục lục Giải bài xích tập SGK thiết bị lý 10 cải thiện theo chương •Chương 1: Động học chất điểm •Chương 2: Động lực học hóa học điểm •Chương 3: Tĩnh học thứ rắn •Chương 4: các định pháp luật bảo toàn •Chương 5: Cơ học hóa học lưu •Chương 6: chất khí •Chương 7: hóa học rắn và chất lỏng. Sự gửi thể •Chương 8: các đại lý của nhiệt động lực học tập
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Vật Lí lớp 10 | Giải bài tập đồ Lí 10 Cánh diều, kết nối tri thức, Chân trời trí tuệ sáng tạo | Giải đồ vật Lí 10 hay nhất, bỏ ra tiết

Từ năm học 2022 - 2023, khối lớp 10 sẽ bước đầu học sách mới. Giải mã bài tập đồ gia dụng Lí 10 đầy đủ, cụ thể cả ba bộ sách Cánh diều, liên kết tri thức, Chân trời sáng chế như là cuốn để học tốt Vật Lí 10 giúp học viên lớp 10 dễ dãi trả lời câu hỏi & làm bài bác tập thiết bị Lí 10.

Giải bài xích tập vật Lí 10 Cánh diều, kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo

Cách coi online sách lớp 10 mới:

Lưu trữ: Giải trang bị Lí 10 cải thiện (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học hóa học điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: Tĩnh học vật rắn

Chương 4: các định hình thức bảo toàn

Chương 5: Cơ học hóa học lưu

Phần 2: nhiệt học

Chương 6: chất khí

Chương 7: chất rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể

Chương 8: cơ sở của nhiệt hễ lực học

Bên cạnh sẽ là các đoạn clip bài giảng đồ vật Lí 10 cụ thể cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học, những dạng bài xích tập với phương thức giải cụ thể và cỗ đề thi vật Lí 10 giúp học viên ôn tập đạt điểm cao trong bài bác thi đồ Lí 10.

Tham khảo tư liệu học tốt môn trang bị Lí lớp 10 hay khác:
Xem thêm: 1500++ Những Câu Nói Thấm Thía Về Cuộc Sống, Những Câu Nói Hay Và Thấm Thía Về Cuộc Sống

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH mang đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên với gia sư giành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official