Khuyến mại cho sản phẩm này: Miễn giá tiền ship nội thành với hóa đối chọi > 500.000đ tặng ngay ngay bình tưới chuyên được sự dụng cho cây coi cây trước khi ship hàng

Cây Trúc Phú Quý (tên khoa học: Dracaena Surculosa) còn gọi là cây: phạt Dụ, cây phân phát Lộc, Trúc Hạnh Vận… Trong tử vi cây Trúc Phú Quý mang đến tài lộc, mức độ khỏe, suôn sẻ cho gia chủ, giúp thúc vượng tài vận, tài khí của gia chủ ngày càng vượng phát, sự nghiệp phát triển vững vàng…


300.000₫ 270.000₫","sku":"NT-TPQ 01","variation_description":"

Tiu1ec3u Cu1ea3nh Tru00fac Phu00fa Quu00fd set Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 15cm ","variation_id":12234,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-02","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":270000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"cay-truc-phu-quy-1708196","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196.jpg","alt":"cu00e2y tru00fac phu00fa quu00fd 05","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708196-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12232,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"300.000₫ 270.000₫","sku":"NT-TPQ 02","variation_description":"Tiu1ec3u Cu1ea3nh Tru00fac Phu00fa Quu00fd mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 12cm ","variation_id":12235,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-03","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"cay-truc-phu-quy-1708194","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194.jpg","alt":"cu00e2y tru00fac phu00fa quu00fd 03","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708194-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12230,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450.000₫ 350.000₫","sku":"NT-TPQ 03","variation_description":"Tiu1ec3u Cu1ea3nh Tru00fac Phu00fa Quu00fd set Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 18cm ","variation_id":12236,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-04","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":220000,"image":"title":"cay-truc-phu-quy-1708193","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193.jpg","alt":"cu00e2y tru00fac phu00fa quu00fd 02","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708193-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12229,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"220.000₫","sku":"NT-TPQ 04","variation_description":"Tiu1ec3u Cu1ea3nh Tru00fac Phu00fa Quu00fd mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 15cm ","variation_id":12237,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-05","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":170000,"display_regular_price":170000,"image":"title":"cay-truc-phu-quy-1708192","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192.jpg","alt":"cu00e2y tru00fac phu00fa quu00fd01","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708192-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12228,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"170.000₫","sku":"NT-TPQ 05","variation_description":"Tiu1ec3u Cu1ea3nh Tru00fac Phu00fa Quu00fd mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 10cm ","variation_id":12238,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-06","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"cay-truc-phu-quy-1708191","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191.jpg","alt":"cu00e2y tru00fac phu00fa quu00fd","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-1708191-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12227,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"350.000₫","sku":"NT-TPQ 06","variation_description":"Tiu1ec3u Cu1ea3nh Tru00fac Phu00fa Quu00fd set Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 10cm ","variation_id":12239,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-07","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh: Cu00e2y phu00e1t lu1ed9c - cu00e2y tru00fac phu00fa quu00fd","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim.jpg","alt":"Cu00f4ng du1ee5ng cu1ee7a cu00e2y tru00fac phu00fa quu00fd","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-100x100.jpg 100w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-180x180.jpg 180w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-300x300.jpg 300w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-truc-phu-quy-chau-trai-tim-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":4553,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"NT-TPQ 07","variation_description":"Tiu1ec3u Cu1ea3nh Tru00fac Phu00fa Quu00fd phối Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 10cm ","variation_id":12240,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Loại chủng loại chậuChọn một tùy chọn
Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Mẫu 05Mẫu 06Mẫu 07Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Mẫu 05Mẫu 06Mẫu 07Xóa

Trúc phong túc hay trúc vạc du là lại cây tượng trưng cho việc phú quý, đại cát, đại lợi, giúp mang đến nhiều may mắn và bình an. Thuộc tìm hiểu những ý nghĩa phong thủy thuộc cách sắp xếp cây trên bàn làm cho việc để mang lại nhiều may mắn về tài vận cho bản thân.

Bạn đang xem: Hình ảnh cây trúc phú quý

1. Những điểm lưu ý cơ phiên bản của cây Trúc Phú Quý

Tên điện thoại tư vấn khác của cây Trúc Phú Quý: Trúc vạc du, Trúc vạn niên, Trúc tiêu tuyệt trúc hạnh vân…

Trúc no ấm là một số loại cây sinh trưởng với phát triển cực tốt trong đk khí hậu nóng độ ẩm nên ở khu vực Đông nam giới Á, giống cây này khá phổ biến và quen thuộc. Hình thức của kiểu như trúc này khá dễ nhìn và kỳ lạ lẫm, không giống với bất kỳ một loại trúc như thế nào khác.

Cây hoàn toàn có thể phát triển cao khoảng tầm 40 – 50 cm, nhưng thường được cắt gọn để đan xếp thành những hình dáng đẹp mắt. Thân cây mọc thẳng đứng, có nhiều đốt, từng đốt biện pháp nhau 2 – 3 cm., có blue color đậm hoặc khá ngả màu quà nhạt tại vị trí các đốt, nơi lá mọc. Mặc dù thân cây mọc trực tiếp đứng như thế song lại hoàn toàn có thể dễ dàng uốn nắn nắn theo những hình trạng mà người trồng mong muốn bởi thân cũng khá dẻo dai.

*

Trúc phong phú là loại cây không có cành. Lá cây không mọc thành từng chùm cơ mà mọc thành từng chiếc solo có bẹ ép ngay cạnh vào thân. Lá cây có màu xanh da trời bóng, hình giáo mác, nhọn dần về phía đuôi lá. Lá hay dài khoảng 10 – 15 centimet và rộng lớn 2 – 3 cm.

Rễ cây trở nên tân tiến mạnh, mọc thành dạng chùm nghỉ ngơi cuối thân. Vào môi trường không khô thoáng hoặc ngập nước thì rễ cây còn cách tân và phát triển mạnh rộng nữa. Chính vì thế mà Trúc phú quý còn được trồng thủy sinh trong các bình chất thủy tinh rất ấn tượng.

2. Ý nghĩa phong thủy của cây Trúc Phú Quý

Trúc no đủ được reviews là một loài hoa lá cây cảnh đẹp, say đắm nghi xuất sắc trong môi trường thiên nhiên văn phòng, nhà tại nên được dùng làm trang trí mang lại nhiều không gian khác nhau. Dù để Trúc Phú Quý ở chỗ nào thì nó cũng đa số phát huy hết tính năng của mình, biến không khí tươi đuối hơn.

Cây Trúc Phú Quý bỏ lên bàn có tác dụng việc còn khiến cho làm sạch mát không khí bằng cách lọc hết bụi bờ trong không khí, nên các bạn sẽ được thừa hưởng 1 bầu ko khí mạnh khỏe tại nơi bao gồm sự hiện diện của hoa lá cây cảnh này.

Bên cạnh đó, Trúc giàu sang còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ to lớn. Từ bỏ xưa mang lại nay, loài cây này được trồng với ý nghĩa sâu sắc mang lại tài lộc, sức mạnh và may mắn cho gia chủ. Nhiều người quan niệm, lúc để một chậu trúc trên bàn thao tác thì sự nghiệp suôn sẻ, có khá nhiều may mắn, thời cơ và thăng tiến như diều gặp gió.

Ngoài cây trúc phú quý, các bạn có thể xem thêm một số loại cây để bàn làm việc khác cũng có ý nghĩa sâu sắc đại cát đại lợi như:

3. Bí quyết bố trí cây Trúc phong phú trên bàn làm cho việc mang về tài lộc

Trúc giàu có là cây tử vi có chân thành và ý nghĩa tốt, tuy vậy ai để nó với đặt nó nghỉ ngơi vị trí như thế nào trên bàn làm việc cho hợp lý và đẩy mạnh hết tính năng thì ko phải người nào cũng biết.

Trúc Phú Quý phù hợp với người tuổi Mão:

Nếu bạn là 1 người tuổi Mão thì Trúc Phú Quý chính là cây cảnh dành cho bạn. Giả dụ có mong muốn muốn công việc tốt hơn, cuộc sống thường ngày gia đình êm ấm, tránh gặp mặt những điều không tốt hay bị kẻ xấu hãm hại nên trong nhà và trong phòng thao tác nên gồm một chậu cây Trúc Phú Quý.

Có thể nói, đây đó là cây phong thủy tốt nhất có thể dành cho tất cả những người tuổi Mão khi kết phù hợp với phong cách thao tác đầy tính trọng trách của bé giáp này.

*

Vị trí để cây Trúc phong túc trong phòng làm cho việc:

Không chỉ cần hợp tuổi, việc lựa chọn vị trí để cây cũng rất quan trọng và tác động đến tài vận của gia chủ:

Nên để cây Trúc phong phú vào địa chỉ tài vị đây đó là sự lựa chọn tốt nhất vì bản thân chủng loại cây cát tường như ý này có chức năng thúc vượng tài vận, góp tài khí của gia chủ ngày dần vượng phát.Bạn cũng hoàn toàn có thể đặt cây Trúc Phú Quý ở phần Văn Xương – địa điểm có liên quan đến sự nghiệp sẽ giúp cho các bước thuận lợi hơn.Nên để Trúc sung túc ở hướng Đông phái mạnh tạo cầm Thủy Mộc tương sinh sẽ xuất sắc cho vận vậy của gia chủ, tuy thế cần để ý vị trí này sẽ không được đựng đồ linh tinh hoặc không được để kim loại còn nếu như không sẽ phá lỗi ngũ hành.

Số lượng cây Trúc Phú Quý yêu thích hợp:

Nếu trong phòng làm việc đặt một chậu trồng 2 hoặc 5 cây Trúc sung túc trong đất hoàn toàn có thể giúp gia nhà tăng tài vận. Nếu cắm trong bình nước thì cần trồng một cành là cực tốt vì rất có thể giúp các bạn chiêu tài.

Có thể trồng 4 cành, có nghĩa là đại diện mang lại Kim sinh Thủy thế. Điều đó cũng có thể có nghĩa sẽ làm tăng công dụng chiêu tài của loài cây này.

4. Cách trồng và chăm lo cây Trúc Phú Quý

Trúc Phú Quý bao gồm sức sống mãnh liệt, không yên cầu môi ngôi trường sống vượt lý tưởng, rất có thể trồng trong đất hoặc trồng thủy sinh đầy đủ được. Và ước ao có một chậu Trúc Phú Quý cây lá xanh tươi, chỉ việc lưu ý các yếu tố như sau:

Đất: bởi cây chẳng thể chịu được chứng trạng quá ẩm ướt, vậy đề xuất chọn loai đất có chức năng thoát nước giỏi như đất phân phối bùn hoặc đất nung phù sa.

Nước: Cây Trúc Phú Quý thiết yếu sống trong điều kiện quá khô tốt quá ẩm ướt. Vào thời kỳ sinh trưởng, cực tốt nên gia hạn độ ẩm ổn định mang lại cây, liên tiếp phun sương lên bề mặt lá cũng như tăng nhiệt độ cho ko khí. Vào mùa mưa, cần chú ý đặt cây ở hầu như nơi không trở nên ướt mưa để tránh hiện tượng ứ ứ đọng nước.

Ánh sáng: loài trúc này ưa sống ở môi trường thiên nhiên râm mát, ít nắng cùng không chịu đựng được khí hậu quá gay gắt hay ánh sáng quá to gan lớn mật mẽ. Nếu không để ý mà để cây ở bên cạnh nắng quá thọ sẽ khiến lá bị vàng, cây yếu xanh và lừ đừ phát triển.

Nhiệt độ: loài cây này vừa ưa ẩm song kĩ năng chịu được lạnh cũng rất tốt. Cần trong đk nhiệt độ 20 – 28 độ C là tương thích nhất khiến cho cây cải cách và phát triển mạnh mẽ. Vào mùa đông, cây rất có thể chịu được ánh sáng xuống đến 2 – 3 độ C tuy vậy cần phòng ngừa sương giá.

Xem thêm: Khoản gửi tiết kiệm gửi góp là gì, tiết kiệm gửi góp là gì

Phân bón: Vào quá trình đầu, là thời kỳ phạt triển trẻ khỏe nhất buộc phải cây rất cần được bón thúc đồng thời phối kết hợp bón phun ở trong phần rễ đông đảo đặt bởi vì cây ưa màu mỡ. Rất tốt nên dùng một số loại phân bón hóa học để cung cấp nhiều dưỡng hóa học cho cây nhằm vây không xẩy ra khẳng khiu. Điều đặn cứ trăng tròn ngày nên bé dại thêm vài ba giọt rượu rất mạnh tay vào chậu cây.

Những để ý quan trọng khi trồng Trúc Phú Quý

Không được đem Trúc Phú Quý ra ngoài phơi dưới tia nắng mặt trời, bởi vậy sẽ khiến cho lá trúc mất đi greed color vốn có.Không đề xuất tưới nước thừa nhiều: giả dụ tưới nước vô số sẽ làm cho lá trúc sớm biến thành màu vàng.Nếu trồng Trúc giàu có trong nước thì cần dùng nước giếng hoặc nước sạch sẽ thông thường; chỉ nên đổ nước khoảng tầm 1/3 bình là đủ.