• Bộ chính sách Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 mon 11 năm 2015, có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 mon 01 năm 2017
• Bộ phép tắc Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 07 năm 2016
• chính sách số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 01 mon 01 năm 2018
• chính sách Sở hữu kiến thức số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 mon 07 năm 2006.

Bạn đang xem: Luật sở hữu trí tuệ 2011


• công cụ số 36/2009/QH12 ngày 19 mon 06 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật pháp Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm 2010.
• lý lẽ Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2012

• vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung một số điều của nguyên tắc Sở hữu trí óc số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 06 năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx


• Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 mon 09 năm 2006 quy định cụ thể và giải đáp thi hành một số trong những điều của điều khoản Sở hữu trí tuệ về cài công nghiệp, có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 21 mon 10 năm 2006
• Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và khuyên bảo thi hành một trong những điều của pháp luật Sở hữu trí tuệ về mua công nghiệp, có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày trăng tròn tháng 02 năm 2011
• Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 hướng dẫn dụng cụ Sở hữu trí óc về đảm bảo quyền cài đặt trí tuệ và làm chủ nhà nước về mua trí tuệ, có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 21 tháng 10 năm 2006.
• Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 sửa đổi Nghị định số 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật Sở hữu trí óc về bảo đảm an toàn quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về download trí tuệ, có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 20 tháng 02 năm 2011
• Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 10 năm 2013
• Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt phạm luật hành thiết yếu về quyền tác giả, quyền tương quan có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 15 mon 12 năm 2013
• Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12 mon 04 năm 2012 về cai quản xuất, nhập khẩu văn hóa truyền thống phẩm không nhằm mục đích mục đích gớm doanh, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 mon 06 năm 2012
• Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14 mon 03 năm 2014 Quy định về chính sách nhuận bút trong nghành báo chí, xuất bạn dạng có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 06 năm 2014
• Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm năm ngoái Quy định về nhuận bút, thù lao so với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sảnh khấu với các mô hình nghệ thuật biểu diễn khác có hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng 04 năm 2015
• Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 điều khoản chi tiết, chỉ dẫn thi hành một số điều của công cụ Sở hữu kiến thức và biện pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quy định Sở hữu trí thông minh về quyền so với giống cây trồng, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010
• Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 05 năm năm nhâm thìn quy định xử phạt phạm luật hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ giống cây trồng, đảm bảo và kiểm dịch thực vật, có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 25 mon 06 năm 2016
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?
Item
ID=104326&Keyword=Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20x%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20trong%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A2y%20tr%E1%BB%93ng
• Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày thứ 3 tháng 10 năm 2000 về bảo lãnh quyền sở hữu công nghiệp đối với kín kinh doanh, hướng dẫn địa lý, tên thương mại dịch vụ và bảo lãnh quyền chống đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới tải công nghiệp, có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 18 mon 10 năm 2000
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?
Item
ID=5795&Keyword=t%C3%AAn%20th%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%E1%BA%A1i
• Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 quy định cụ thể một số điều và biện pháp thi hành điều khoản Sở hữu trí óc năm 2005 và pháp luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của luật pháp sở hữu trí thông minh năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 10 tháng 4 năm 2018.
• Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của công cụ Khiếu nại, có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012
• Thông bốn số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 gợi ý thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP lí giải thi hành nguyên tắc Sở hữu trí óc về cài công nghiệp, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 09 mon 05 năm 2007
• Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 mon 02 năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 13 tháng 04 năm 2013
• Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 mon 12 năm 2012 hướng dẫn vận động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 01 mon 02 năm 2013
• Thông tứ 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 mon 07 thời điểm năm 2012 hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 mon 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chính phủ về thống trị xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa truyền thống phẩm không nhằm mục đích mục đích tởm doanh, tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 09 năm 2012
• Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 mon 06 năm năm nhâm thìn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của Thông bốn số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tứ số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL, có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2016
• Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29 mon 06 năm 2018 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 mon 7 năm 2012 của cục trưởng cỗ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ nước nhà về thống trị xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa truyền thống phẩm không nhằm mục đích mục đích gớm doanh, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2018
• Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 mon 02 năm 2008 phía dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ thẩm định viên cài công nghiệp và Giấy hội chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định cài đặt công nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2008
• Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định nấc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thiết lập công nghiệp, có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?
Item
ID=119129&Keyword=l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
• Thông tứ 211/2016/TT-BTC ngày 10 mon 11 năm năm nhâm thìn quy định nút thu, chính sách thu, nộp, quản lý và áp dụng phí đk quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm 2017
• Thông tứ 13/2015/TT-BTC ngày 30 mon 01 năm 2015 Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm ngưng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm yêu cầu bảo đảm quyền cài đặt trí tuệ; kỉểm soát hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng 03 năm 2015
• Thông bốn số liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày thứ 5 tháng 04 năm năm nhâm thìn hướng dẫn xử lý so với trường thích hợp tên doanh nghiệp lớn xâm phạm quyền download công nghiệp, có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2016
• Thông tứ số liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày thứ 8 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn trình tự, giấy tờ thủ tục thay đổi, tịch thu tên miền vi phạm pháp luật về tải trí tuệ, có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 25 tháng 07 năm 2016
*

tp hà nội 27° - 28°
Mật khẩu thẻ atm vietcombank có mấy số ? mật khẩu thẻ atm vietcombank có mấy số

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và du lịch chịu trọng trách hướng dẫn thi hành cùng tổ chức triển khai Nghị định này.

 Nơi nhận: - Ban bí thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những UB của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tandtc nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban giám sát tài chính QG; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,