182

LTS: Ngày Xuân mày mò về tín ngưỡng dân gian cũng chính là cách họ gạn đục khơi trong, củng cố tinh thần về đạo Phật, hiểu rõ đời sinh sống tín ngưỡng dân gian phong phú và đa dạng trong kho tàng văn hóa, trung ương linh, tín ngưỡng của dân tộc.

Bạn đang xem: Đức ngọc hoàng thượng đế


*

Ảnh: st


Truyền thuyết đề cập rằng, nghỉ ngơi nước quang quẻ Đại Nghiêm Diệu Lạc xa xưa, đức Vua của giang sơn này không tồn tại người nối dõi. Một đêm, hậu phi nằm mơ thấy Thái Thượng Lão Quân (là Ngài Đạo Đức Thiên Tôn) mang đến trao cho một đứa trẻ. Tiếp đến Hoàng hậu với thai và hiện ra một vương vãi tử chính là Ngọc thánh thượng Đế sau này. Chứng kiến nỗi khổ của nhân gian, vương vãi tử quăng quật ngôi vua lên núi tu đạo. Trải qua 3200 kiếp tu hành, Ngài giành được kim thân điện thoại tư vấn là thanh tịnh Giác vương Như Lai. Theo quan niệm của tín ngưỡng dân gian thì Ngọc chúa thượng Đế là hiện tại thân nam với đức Phật mẫu mã Hoàng Thiên là hiện nay thân cô gái của Đấng buổi tối cao, là hầu như vị được quần chúng đời đời sùng kính, khi có đủ nhì Ngài kết phù hợp với nhau thì thiên hà vạn vật bắt đầu sinh sôi, vạc triển.

Theo quan niệm của văn hóa, tín ngưỡng các nước phương Đông, phương Tây với giáo lý của một trong những tôn giáo đức Ngọc thánh thượng Đế được gọi với rất nhiều danh trường đoản cú tôn kính không giống nhau: Đức Chúa Trời (Công giáo với đạo Tin Lành), Đấng tạo thành Hóa, Đấng Thái rất Thánh Hoàng (Cao Đài giáo), Thiên Chúa (Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo), Đức Allah (đạo Hồi), Brahma (Ấn Độ giáo), Vua cha Ngọc Hoàng (Tín ngưỡng thờ chủng loại của Việt Nam)…còn quần chúng ta call Ngài nôm mãng cầu là Ông Trời.

Nguồn nơi bắt đầu của vũ trụ là Thái cực, Thái cực vừa là mối cung cấp gốc, vừa là điều kiện sinh thành của đầy đủ sự vật, đức nguyên của trời là khí, đức nguyên của đất là hình. Thái rất là khối chân linh của Thượng Đế được gọi là Đại Linh Quang. Sự khởi đầu của vũ trụ đó là sự phân loại Thái cực thành tam tài (Thiên, Địa, Nhân). Ngọc thánh thượng Đế phân Thái rất ra Lưỡng Nghi (Âm quang với Dương quang), rồi phát triển thành Lưỡng Nghi thành Tứ Tượng, Tứ Tượng biến bát Quái, bát Quái trở thành hoá vô cùng mới lập ra Càn khôn vắt giới, tạo thành thành vạn vật. Đức Phật mẫu Hoàng Thiên công ty phần Thái rất Âm tính đã phối hợp Lưỡng nghi để tạo thành các tầng Trời, tinh cầu, địa cầu… và nhà trì đầu thai luân hồi, nghiệp trái và chủ yếu nhân số của tía cõi. Phật mẫu mã Hoàng Thiên ra đời vạn linh rồi mang đến đầu kiếp xuống những địa cầu tạo thành vạn vật bọn chúng sinh, trực tiếp quản ngại lý, điều hành và quản lý 72 cung Tiên Thượng Thiên và những cõi Tiên. Vào đó, Càn khôn thế giới gồm 36 tầng Trời, 3000 vắt giới, 72 Địa cầu, tứ đại cỗ Châu. Trong những tầng Trời có một vị Đại La Thiên Đế cai quản. Vua khai chén bát Quái sinh sản thành Càn khôn nuốm giới nên gọi là Pháp, Pháp xuất hiện càn khôn vạn vật trong các số ấy có người, nên người ta gọi là Tăng. Ngài nhà cả Pháp và Tăng lập thành những tôn giáo.

Thiên đình là triều đình trên thai trời, là cơ quan quyền lực tối cao tối cao của vũ trụ với hàng trăm ngàn ngàn tỷ ngoài hành tinh con, có tổ chức giống hệt như triều đình phong loài kiến ở nước ta ngày xưa, mà lại chặt chẽ, khoa học, quy củ hơn. Thiên đình có 325 cung Trời chính là các tầng trời giỏi tầng cảnh giới, còn gọi là Thiên đường, trong các số đó có một cung đó là Ngọc hư Cung cùng Điện Linh Tiêu thuộc 72 cung Tiên thuộc tầng trời tối Đại Thượng Thiên; sau đó là 36 cung Nguyên Thủy ở trong tầng trời Đại Thượng Thiên (Thượng Đại Niết Bàn) của các vị Tam Thanh, 144 cung trực thuộc tầng trời Trung Thượng Thiên (Đại Niết Bàn). Các cung thuộc tầng trời tiểu Thượng Thiên thuộc khu vực Bạch Ngọc tởm là vị trí hội họp của Thượng Đế với quần thần (Trung Đại Niết bàn). Về góc nhìn vật lý, số lượng cung Trời ứng với 325 các loại hạt hạ nguyên tử nguyên thủy; đó chính là nguyên lý để những nhà khoa học tìm ra bản nguyên của vũ trụ và nguồn cội sinh ra cầm cố giới.

Dưới và trong số cung Trời do các vị Thượng Đế Thiên Tôn chủ trì gồm những vũ trụ thành viên, rồi đến những cõi ở trong Trung giới, các Đại thiên hà, các ngoài trái đất tự trị, các Thiên vương Tinh quân, các Sao và những Thần Tinh.


*

Ảnh: Minh Nam


Theo tín ngưỡng bái Mẫu việt nam thì Tứ bao phủ Công đồng tất cả Thiên phủ, Địa phủ, Nhạc phủ, Thoải phủ. Trong đó, Thiên phủ bao gồm 3 cõi: Vô sắc đẹp giới, dung nhan giới, Dục giới. Mỗi một cõi đều sở hữu một vị vua cai quản, cai quản 3 cõi là đức Ngọc thánh thượng Đế. Địa lấp (Âm phủ) tất cả 10 điện làm chủ Am phủ và 18 tầng địa ngục, từng điện có một vị Diêm vương cai quản, các điện đều phải có các quỷ thần phục dịch. Thoải phủ gồm 9 sông 4 biển, gồm 8 vị làm chủ gọi là chén Hải Long Vương. Nhạc phủ (mặt đất, phương vị, trên núi) tất cả 5 phương, 8 hướng, tất cả 5 vị Nhạc tủ cai quản.

Theo sách Bách Việt tộc phả và đối chiếu với lịch sử dân tộc thì thấy rõ, Ngài Đế Minh, tức Nguyễn Minh Khiết (Thái Khương Công) trong truyền thuyết Hồng Bàng, lấy bà Đỗ Quý Thị (Hương Vân Cái người thương Tát) có mặt người con trai trưởng đặt tên là Lộc Tục. Quan sát tướng mạo Lộc Tục sáng sủa, thông minh, phúc hậu, Đế Minh phong Lộc Tục làm Vua phương Nam; Lộc Tục lên ngôi, xưng là gớm Dương Vương, lập nước lấy quốc hiệu là Xích Quỷ. Tởm Dương Vương, húy là Nguyễn Lộc Tục từ bỏ Phúc Lộc, có nghĩa là ông nội Hùng Vương trang bị nhất, lấy phụ nữ Vua hồ nước Động Đình tên là Động Đình Tiên đàn bà Đăng Ngạn, sinh đàn ông đặt thương hiệu là Sùng Lãm, có cách gọi khác là Lạc Long Quân, sau nối ngôi vua cha, dựng nước đánh tên là Văn Lang. Như vậy, địa thế căn cứ vào các sự kiện lịch sử đã được sử sách Việt minh chứng thì gớm Dương Vương chính là thủy tổ của người việt nam ngày nay, được nhân dân call là thế Tổ nam giới Phương Nguyễn tộc. Là trả Linh Chân Nguyên Đại kiếp thứ nhất của Ngọc đại vương Đế giáng linh cõi thế, nên sau thời điểm mất, nhân dân đang suy tôn Ngài là hoàng thượng giáng sinh. Nơi thờ Ngài được nhân dân call là Thiên đình, tượng thờ tởm Dương Vương gọi là Ngọc hoàng thượng Đế nay còn ở những ngôi chùa, miếu cổ(1). Theo tài liệu lưu lại tại Đền Đậu An (An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên), là thường thờ Ngọc Hoàng thứ nhất và nhanh nhất ở Việt Nam, được dựng từ năm 226 trước Công nguyên (TCN) thì vào thời bấy giờ, tục bái Ngọc Hoàng đang trở thành tín ngưỡng phiên bản địa của người Việt, cơ hội đó nước ta chưa chịu ảnh hưởng của phương Bắc, do đến năm 218 (TCN) nhà Tần mới đánh chiếm nước Bách Việt ta. Trước đó, Văn Lang, Âu Lạc là những non sông độc lập, đó cũng là thời kỳ trước tiên có giang sơn riêng của fan Bách Việt.

Là Đấng về tối cao của ngoài hành tinh vạn vật và với oai quyền to mập của Ngài, Ngọc hoàng thượng Đế luôn được cõi tục tôn bái nghiêm cẩn. Ở Việt Nam, do tác động của tư tưởng Tam giáo đồng nguyên, buộc phải trong chùa thờ cả Phật, Mẫu, Ngọc bệ hạ Đế, Tiên, Thần cùng cả những người dân có công với đất nước, cùng với dân tộc, khiến cho một trái đất tâm linh chung, không bóc biệt, trong những số ấy Phật là trung trung tâm và ở ngôi cao nhất. Hiện nay nay, Ngọc chúa thượng Đế được thờ riêng rẽ tại Đàn Kính Thiên Tràng An (Ninh Bình) thuộc Ngài phái nam Tào, Bắc Đẩu; tại miếu Ngọc Hoàng (Quận 1, Tp.HCM) với đền Đậu An (Hưng Yên). Riêng biệt tại đền rồng Đậu An, khu vực đức Ngọc chúa thượng Đế được thờ cùng với các Tiên, Thần ở trên mảnh đất nền hình đầu rồng, có hồ nước xanh ngắt bao bọc. Đối với người việt Nam, chính Ngài đang khai có mặt thủy Tổ người việt nên Ngọc bệ hạ Đế được tôn thờ như là Quốc tổ của dân tộc bản địa ta cho đến mãi mãi sau đây này. Đó cũng là mạch quốc thống, là niềm từ hào truyền đời cho những thế hệ người nước ta mãi về sau:

“Đất Rồng thánh sư dựng xây phái nam Phương Quốc đạo đủ đầy phúc vinh

Ngàn năm tạo ra hóa dự án công trình Càn khôn đổi thay đổi, vai trung phong linh dẫn đường”.

Với mọi cá nhân Việt Nam, đức Ngọc thánh thượng Đế luôn được bái phụng, bái tế hết sức chu đáo và trọng thể. Thân phụ ông ta đã lấy ngày 9 tháng Giêng (Âm lịch) thường niên là ngày “Đản sinh” của Ngọc thánh thượng Đế. Vào trong ngày này, nhân dân chuẩn bị chu đáo các đồ lễ và tổ chức triển khai những nghi thức trang trọng, huyền bí; những nơi còn tổ chức triển khai múa mâm vàng, ca hát chúc tụng, “phát lộc”; tất cả nơi fan dân còn tồn tại tục cúng kê trống. Ngày 25/12 (Âm lịch) hàng năm, ngọc hoàng đi tuần tra, quan gần kề hạ giới, chăm chú thưởng, phát phân minh. Bởi vậy, tối 24/12 Âm lịch, dân chúng ở những nơi tổ chức nghi lễ cúng Ngài trang nghiêm, xin ngọc hoàng ban phúc lịch sự năm mới được nhận điều lành, phúc, thọ, tiền, tài từ bỏ đến.

Ngọc bệ hạ Đế là một vị thần mang năng lượng tối cao với có gia thế siêu nhiên. Để tìm hiểu rõ hơn về vị thần này hãy cùng theo dõi bài viết sau.

Trong tín ngưỡng Tôn Giáo của bạn dân nước ta việc thờ phụng Ngọc hoàng thượng Đế sẽ trở nên thông dụng và mở ra từ lâu đời. Ngài tiên phong trong toàn bộ những vị thần mang năng lượng tối cao cùng có quyền lực siêu nhiên. Nội dung bài viết hôm nay hãy cùng với Lôi Phong tìm hiểu cụ thể hơn về vị thần này nhé.

*

Ngọc hoàng thượng Đế

1. Ngọc đại vương Đế là ai?

Ngọc thánh thượng Đế chính là vị vua của Thiên Đình, ngài cai quản về trời đất, hải dương cả và ngay cả cõi âm dương. Ngọc Hoàng mở màn của toàn bộ các vị thần, tiên, các vị thánh, nhân có các quyền lực tối cao và bao hàm quyền năng thoải mái và tự nhiên như mây, mưa, sấm chớp, lửa, nước…

Theo Đạo mẫu của Việt Nam, Ngọc bệ hạ Đế nói một cách khác là Vua cha Ngọc Hoàng. Ngài chính là cha của Thành mẫu mã Liễu Hạnh. Nơi thao tác làm việc và sinh sống của ngọc hoàng là làm việc trên trời và được gọi là Thiên Phù. Tại đây sẽ có không ít tiên thiếu nữ xinh rất đẹp hầu hạ và gồm có thiên tướng, thiên bình canh gác. Vào đạo chủng loại ngài được xem như là vị thanh cao nhất và thường xuyên được lập bàn thờ riêng tại các đền, phủ.

*

Ngọc thánh thượng Đế là vị vua của Thiên Đình, làm chủ trời đất, biển cả…

2. Khám phá các thần thoại cổ xưa về Ngọc thánh thượng Đế

Truyền thuyết tương quan tới Ngọc bệ hạ Đế gồm rất nhiều. Để khám phá kỹ rộng về vị thần này các bạn hãy tìm hiểu thêm những thần tích Ngọc Hoàng bên dưới đây.

2.1. Thần Trụ Trời hay còn được gọi là Ông Trời

Người xưa đang sử dụng thần thoại Thần Trụ Trời trong việc phân tích và lý giải về cỗi nguồn của cố kỉnh giới. Ở thuở đó, khi chưa tồn tại thế gian cùng muôn vật, trời đất khi đó chỉ là 1 trong vùng lếu độn và black tối. Hiện giờ đã tất cả một vị thần mập mạp đã lộ diện và đã thực hiện đầu nhằm đội trời cao. Thần cũng đã đắp đất đá nhằm thành một cột phòng trời.

Khi cột được đắp lên càng tốt thì bầu trời sẽ càng rộng thêm bấy nhiêu. Chính vì vậy vị thần vẫn hì hục đào đắp nhằm nâng vòm trời lên phía trên cao hơn cùng mãi mãi. Tính từ lúc đó mới có thần thoại đất phẳng như loại mâm và trời vuông như cái chén bát úp. Vị trí trời đất cạnh bên nhau bạn ta hotline là chân trời. Thần Trụ Trời được thành lập và hoạt động từ đây.

*

2.2. Thần thoại Ngọc Hoàng

Ông trời được hotline là Ngọc Hoàng kể từ lúc đạo Lão tại Trung Quốc gia nhập vào Việt Nam. Từ cao cấp cổ, bạn dân của china đã tôn thờ một vị thần buổi tối cao sống trên trời đó là Ngọc Hoàng. Tuy nhiên tới đời công ty Thương, Ngọc Hoàng chỉ còn giữ vai trò thống trị tiên giới và không tồn tại quyền năng sáng thế.

Ngọc Hoàng khi đó được gọi với rất nhiều tên gọi khác là Thiên Đế, Ngọc Đế cùng Đế Tể. Theo đạo chủng loại tại việt nam đây được điện thoại tư vấn là vua thân phụ Ngọc Hoàng và là 1 trong đấng thần chủ buổi tối cao.

*

Ngọc Hoàng theo đạo chủng loại tại việt nam được gọi là vua phụ thân Ngọc Hoàng và đổi thay đấng chủ buổi tối cao

2.3. Thần thoại cổ xưa Giáng Trần

Truyền thuyết dân gian của china cho rằng Ngọc chúa thượng Đế vốn là 1 trong những người trần có tên gọi là Trương Hữu Nhân. Ông bao gồm đức tính đề nghị kiệm, khiêm nhịn nhường và kiên nhẫn nên bạn đời đã call là Trương Bách Nhẫn. Ngoài ra do hay trợ giúp những bạn xung quanh và tu luyện thành tiên phải ông đang được gọi là Đại Quý Nhân.

Trương Hữu Nhân đã bao gồm một người vk họ Vương cùng cả hai tất cả 7 cổ nhỏ gái. Cũng theo một truyền thuyết thần thoại khác thì vk của Ngọc Hoàng tất cả hiệu là Thiên Hậu với cả hai bao gồm 9 người con trai. Theo truyền thuyết Táo Quân của bạn dân Trung Quốc, Trương Lang vày cùng bọn họ với Ngọc Hoàng phải đã được phong làm táo bị cắn dở Vương. Còn ngọc hoàng và vợ sẽ ở cùng nhau tại cung điện trên trời được gọi tắt đó là điện Linh Tiêu.

*

3. Tiệc vua phụ thân Ngọc Hoàng diễn ra vào thời hạn nào?

Theo quan niệm dân gian, ngày 09 mon 01 là ngày Thánh Đản, lúc ấy Ngọc Hoàng sẽ tự thân giáng trần xuống dưới nhân gian. Khi ấy có những vị thần theo hầu ngài là vị thần tiên, Kim Đồng Ngọc cô bé và 7 vạn thiên binh thiên tướng, vị thần nam Tào Bắc Đẩu, Chú Sinh Nương Nương, Phúc Lộc Thọ… với đó là đa số vị thần giữ chức cai quản ở bên dưới hạ giới như Thổ Công, Thổ Địa, Địa Phủ, thần sông, rừng, núi, thần bếp, thần cây… toàn bộ sẽ chờ đón và nghinh thỉnh vua hạ giới vào dịp đầu năm mới để định xét đến phúc lộc và tội lỗi.

*

Tiệc Vua phụ vương Ngọc Hoàng được ra mắt vào ngày mùng 9 mon 1 âm lịch

Khi ngọc hoàng hạ lệnh những vị thần tiên đã xá tội và ban phúc xuống 10 phương, 6 cõi. Chính vì vậy trần giới ở Tam giới sẽ có tác dụng lễ nghinh thỉnh để thỉnh đến Ngọc Hoàng và được cầu phúc. Tại các đền, miếu, quán,... Hôm nay sẽ nhấc lên 18 món ăn và tấu sớ để cầu mong cho cả năm được Ngọc chúa thượng Đế xá tội và ban phúc.

Đặc biệt những mái ấm gia đình có người thân bị mất ở dưới địa phủ, tín đồ mất oan nghiệt, oan nghiệt hay chết đường bị tiêu diệt xá mà lại vong hồn còn nhận thấy ở không về được với gia đình hay hồ hết nhà có tổ tiên nghiệp nặng vẫn cầu hy vọng cho vua được xá tội để vô cùng thoát và đầu bầu kiếp khác.

Phong tục ngày cúng vía Ngọc đại vương Đế ngày nay vẫn được người dân duy trì. Thời gian cúng là vào khung giờ Tý, cúng trong vòng ngày mới bước đầu khi mặt trời còn chưa mọc thì mới có được ý nguyện với được Ngọc Hoàng chứng giám.

*

Phong tục ngày bái vía Ngọc đại vương Đế thường được cúng vào khung giờ Tý

4. Lễ vật trong ngày cúng vía Ngọc Hoàng

Để nhận ra sự phù hộ, độ trì của Ngọc chúa thượng Đế bạn phải bày tỏ được tấm lòng thành kính của chính bản thân mình tới Ngọc Hoàng, đặc trưng trong ngày cúng yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ những loại lễ đồ gia dụng đó là:

Nhang/ hương cúng.

Đèn cầy.

Hoa tươi.

Trà, nước lọc.

Trái cây.

Phẩm vật…

*

Chuẩn bị tương đối đầy đủ lễ vật trong thời gian ngày cúng vía Ngọc bệ hạ Đế

Lễ thiết bị được sử dụng trong thời gian ngày vía Ngọc Hoàng sẽ tiến hành gọi là lục lễ. Những các loại hương, nhang, đèn, hoa quả để cúng không tồn tại gì quá đặc biệt. Gắng nhưng so với loại trà được dâng trong ngày cúng vía ngọc hoàng phải có sự khác biệt một chút. Bạn nên sử dụng loại trà khô để cúng và rót vào 9 chiếc chén nhỏ.

Bên cạnh đó lễ trang bị Phẩm cũng rất được rất đa số người quan tâm trong thời gian ngày này. Phẩm tại đây sẽ được đọc là tác phẩm được sử dụng để nhấc lên cúng tế Ngọc Hoàng. Chúng ta có thể lựa chọn vật phẩm là đồ dùng khô như khoai mì, các loại mộc nhĩ đông cô, tàu hũ, táo tàu được sấy thô hay những loại bún, miến khô… trong khi bạn cũng cần phải phải để ý tới số lượng của các vật phẩm, đề xuất lựa chọn con số là các số lẻ bao gồm số 3, 5, 7, …

Khi đã chuẩn bị đầy đầy đủ lục lễ, gia nhà cũng nên chuẩn bị thêm đường để đổ khuôn,vàng mã và mía nhằm cúng. Chú ý lựa chọn mía vỏ vàng với còn nguyên cả phần ngọn.

*

Lễ trang bị được sử dụng trong thời gian ngày vía hoàng thượng được gọi là lục lễ

5. Đền cúng Vua phụ thân Ngọc bệ hạ Đế ở vị trí nào?

Việc thờ cúng Ngọc Hoàng đang trở thành tín ngưỡng của tôn giáo người việt nam Nam. Ở số đông các chùa chiền tại khu vực miền bắc của Việt Na vẫn phối bái Ngọc thánh thượng đế cùng rất nhiều vị thần khác ví như Nam Tào, Bắc Đẩu, Đế Thích, …Tại vn có những di tích phụng dưỡng Ngọc thánh thượng Đế như:

● Đàn Kính Thiên Tràng An: di tích này năm tại buôn bản Gia Sinh, huyện Gia Viễn, thức giấc Ninh Bình. Vị trí đây vẫn thờ cúng Ngọc Hoàng thuộc với đều vị nam Tào, Bắc Đẩu, Phạm Thiên, Đế Thích. Di tích lịch sử này sẽ tổ chức triển khai lễ Tế Thiên từng năm.

● Đàn phái nam Giao: địa điểm đây ở trong vào di tích cố đô Huế. Nơi mà có các vị vua nhà Nguyễn đã thực hiện các lễ tế trời khu đất vào mùa xuân mỗi năm. Lễ tế nam giới Giao được xem là một trong số những nghi lễ quan tiền trọng số 1 dưới chế độ quân chủ vị lễ này chỉ được triển khai bởi nhà vua. Nghi lễ nhằm thể hiện tại được sự thống duy nhất của triều đại, sự oai quyền của nhà vua đang tuân theo nhiệm vụ của ngọc hoàng để ách thống trị dân chúng.

● Đền Đậu An: ngụ tại xã An Xá, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên. Khu vực đây bái Ngọc chúa thượng Đế thuộc với gần như thiên thần khác.

● miếu Ngọc Hoàng: Ngự tại làng mạc Đại Lai, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh.

● nhà thờ họ Trương Việt Nam: Tọa tại thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình. Tại phía trên thờ vua được hotline với thương hiệu huý Trương Hữu Nhân hoặc Trương Ngọc Hoàng.

● chùa Vân An: Nằm tọa lạc ở thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng. Chỗ thờ Ngọc Hoàng cùng rất Quan nuốm Âm người tình Tát. Tại chùa này thường niên sẽ tổ chức tiệc tùng, lễ hội Lồng Tồng diễn ra vào ngày mùng 9 tháng giêng, đây là ngày thờ vía Ngọc đại vương Đế.

● Đền Ô Xuyên: Toạ lạc ở xã Cổ Bì, huyện Bình Giang của tỉnh giấc Hải Dương. Tại thường thờ Ngọc thánh thượng Đế với năm vị Thành hoàng làng. Theo tương truyền, đây chính là nơi Ngọc Hoàng đang xuống đùa và du ngoạn.

Xem thêm: Từ điển oxford online anh anh, 10 từ điển online tốt nhất anh

*

Đền cúng Ngọc thánh thượng Đế được đặt tại nhiều chỗ trên khắp mọi miền đất nước

Bài viết bên trên là những thông tin có liên quan tới Ngọc bệ hạ Đế mà cửa hàng chúng tôi muốn share tới các bạn. Mong muốn rằng đây vẫn là mọi thông tin bổ ích giúp bạn hiểu rõ hơn về vị thần này đồng thời biết cách thờ bái vị thần này để cho gia đình hoà thuận, bình an, vợ ck hạnh phúc, con cái khoẻ mạnh, có tài năng có lộc. Dường như nếu bạn muốn mua tượng Ngọc Hoàng hoàn toàn có thể liên hệ ngay mang đến Lôi Phong, đây là địa chỉ cửa hàng chuyên cung cấp tượng đẹp, unique và giá thấp đang được không ít người tin tưởng lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã thân mật và theo dõi bài viết này.

*