Tính: vòi vĩnh nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1 tháng 5 thể tích của bể, vòi nước đồ vật hai từng giờ tan được 3/10 thể tích của bể. Hỏi lúc cả nhì vòi nước cùng chảy vào bể vào một giờ đồng hồ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?


Tổng hợp đề thi vào lớp 6 những trường

Có giải đáp và lời giải chi tiết

Tổng hợp các dạng Toán nâng cấp lớp 5


Tính:

a) (889972 + 96308); b) (dfrac56 + dfrac712);

c) (3+dfrac57); d) (926,83 + 549,67). 

Phương pháp giải:

- mong cộng nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi cộng hai phân số sau thời điểm quy đồng.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 sgk toán 5

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 

(eginarray*20c + eginarray*20c889972\;,96308endarray\hline,,,,986280endarray)

b) (dfrac56 + dfrac712 = dfrac1012 + dfrac712 = dfrac1712) ;

c) (3+dfrac57 = dfrac217+ dfrac57 = dfrac267) 


d) 
(eginarray*20c + eginarray*20c926,83\549,67endarray\hline,,1476,50endarray)

bài bác 2


Video lí giải giải


Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a) ((689 + 875) + 125) ; (581 + (878 + 419)).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight) ).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) ; (83,75 + 46,98 + 6,25).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và phối kết hợp của phép cùng để nhóm các số tất cả tổng là số tròn trăm, tròn nghìn ... Hoặc nhóm những phân số, số thập phân gồm tổng là số từ bỏ nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) ((689 + 875) + 125) (= 689 + (875 + 125)) (= 689 + 1000 = 1689).

(581 + (878 + 419)) (= (581 + 419) + 878) (= 1000 + 878 = 1878).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) (= left(dfrac27 + dfrac57 ight)+dfrac49) (= dfrac77 +dfrac49) (= 1 +dfrac49 = frac139)

$frac1711 + (frac715 + frac511) = (frac1711 + frac511) + frac715 = frac2211 + frac715 = 2 + frac715 = frac3715$

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 =10 + 28,69 = 38,69

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98


bài 3


Video trả lời giải


Không triển khai phép tính, nêu dự đoán hiệu quả tìm (x) :

a) (x + 9,68 = 9,68) ; b) (dfrac25+x = dfrac410).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số (0) cùng với số nào thì cũng bằng bao gồm số đó.

Lời giải chi tiết:

a) (x + 9,68 = 9,68)

Vậy (x = 0), vì (0) cùng với số nào thì cũng bằng chủ yếu số đó.

b) (dfrac25+ x = dfrac410) 

Ta có (dfrac410 =dfrac4:210:2= dfrac25)

Từ kia ta có : (dfrac25 + x = dfrac25).

Xem thêm: Cách tách ảnh khỏi nền trong photoshop cs6, cách tách người ra khỏi ảnh nền bằng photoshop

Vậy (x = 0), vì chưng (0) cùng với số nào thì cũng bằng bao gồm số đó.


Vòi nước trước tiên mỗi giờ chảy được (dfrac15) thể tích của bể, vòi nước vật dụng hai mỗi giờ chảy được (dfrac310) thể tích của bể. Hỏi khi cả nhì vòi nước cùng chảy vào bể vào một giờ đồng hồ thì được bao nhiêu xác suất thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể cơ mà hai vòi rã được trong 1 giờ, tức là thực hiện tính (dfrac15+dfrac310 )

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập Toán 5I - Số đo thời gian
II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
I - Ôn tập về số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
II - Ôn tập về các phép tính với các số từ nhiên, phân số, số thập phân
III - Ôn tập về hình học
IV - Ôn tập về giải toán