*

*


*
*
*
*

I. Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0613.827.342

bhxhdongnai.gov.vn

II. Vị trí và chức năng

1. Bảo đảm xã hội tỉnh, tp trực thuộc tw (sau phía trên gọi tầm thường là bảo hiểm xã hội tỉnh) là cơ quan trực thuộc bảo đảm xã hội nước ta đặt trên tỉnh, có tác dụng giúp tổng giám đốc Bảo hiểm làng hội việt nam (sau đây điện thoại tư vấn là Tổng Giám đốc) tổ chức triển khai các chế độ, cơ chế bảo hiểm làng hội, bảo đảm y tế; tổ chức thu, chi chính sách bảo hiểm thất nghiệp; cai quản và sử dụng các quỹ: bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế; thanh tra siêng ngành bài toán đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế trên địa bàn tỉnh theo hình thức của pháp luật và hình thức của bảo hiểm xã hội nước ta (sau trên đây gọi tầm thường là theo quy định).

Bạn đang xem: Bảo hiểm xã hội đồng nai

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự làm chủ trực tiếp, trọn vẹn của tổng giám đốc và chịu sự cai quản hành chính nhà nước trên địa phận tỉnh của Ủy ban quần chúng tỉnh.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh gồm tư phương pháp pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

III. Trách nhiệm và quyền hạn

1. Xây dựng, trình tổng giám đốc kế hoạch thời gian ngắn và lâu năm về cách tân và phát triển bảo hiểm thôn hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế trên địa phận và chương trình công tác hàng năm; tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình sau khoản thời gian được phê duyệt.

2. Dữ thế chủ động phối phù hợp với các Sở, ngành có liên quan để xây dựng, trình Ủy ban dân chúng tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với Kế hoạch phân chia dự toán ngân sách chi tiêu khám trị bệnh bảo hiểm y tế theo ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ.

3. Tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập các chế độ, bao gồm sách, lao lý về bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

4. Tổ chức tiến hành các nhiệm vụ theo quy định, cố thể:

a) Khai thác, đăng ký, làm chủ các đối tượng tham gia cùng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu những khoản đóng bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế của các tổ chức và cá thể tham gia; lắc đầu việc đóng các chế độ bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế không nên quy định. Kiểm tra vấn đề ký hợp đồng, vấn đề đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đối chọi vị, tổ chức sử dụng lao động;

b) cam kết hợp đồng với những tổ chức làm đại lý thu bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế và tổ chức dịch vụ công bỏ ra trả các chính sách bảo hiểm xóm hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

c) cấp cho sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế;

d) giải quyết và xử lý các chế độ bảo hiểm xóm hội, bảo đảm y tế; thực hiện tiếp nhận hồ sơ cùng trả kết quả giải quyết giấy tờ thủ tục hành thiết yếu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bảo đảm xã hội tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào giải quyết chính sách bảo hiểm xóm hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo đảm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội huyện);

đ) bỏ ra trả các chế độ bảo hiểm làng hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; khước từ chi trả các chính sách bảo hiểm xóm hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

e) chào đón khoản kinh phí từ ngân sách chi tiêu Nhà nước gửi sang để đóng, cung ứng đóng cho các đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo đảm y tế, bảo hiểm xã hội từ nguyện.

g) cai quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí đầu tư và tài sản theo quy định;

h) Ký, tổ chức triển khai hợp đồng khám trị bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, thực hiện thuốc, hóa chất, thứ tư, vật dụng y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho tất cả những người bệnh; kiểm tra, xác định chi tiêu khám, chữa bệnh bảo đảm y tế, đảm bảo an toàn quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo đảm y tế;

5. Gia nhập phối phù hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ huy các các đại lý khám, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế trên địa phận xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và đánh giá và tổng hợp nhu cầu về danh mục, con số thuốc.

6. Thâm nhập vào quá trình lựa lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của những cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm y tế trên địa phận theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế theo dõi, đo lường việc thực hiện sắm sửa thuốc theo danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp tỉnh đối với thuốc thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế.

7. Thực hiện kiểm tra, thanh tra siêng ngành về đóng bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế theo quy định, cố thể:

a) tổ chức triển khai kiểm tra, giải quyết và xử lý các kiến nghị, năng khiếu nại, tố giác về việc triển khai chế độ, cơ chế bảo hiểm làng hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị chức năng trực thuộc bảo đảm xã hội tỉnh cùng tổ chức, cá thể tham gia bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế, cơ sở khám, trị bệnh bảo hiểm y tế theo chính sách của pháp luật; đề xuất với cơ quan bao gồm thẩm quyền xử lý phần đông hành vi vi bất hợp pháp luật;

b) thiết kế trình cấp có thẩm quyền phê xem xét và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế trên địa bàn tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban dân chúng tỉnh, Thanh tra cung cấp tỉnh. Thanh tra chuyên ngành bỗng dưng xuất lúc phát hiện tại tổ chức, cá nhân có tín hiệu vi phi pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hoặc khi được tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội việt nam giao; xử phạt vi phạm luật hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiến hành kết luận, kiến nghị, đưa ra quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và cá nhân theo dụng cụ của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế theo quy định.

8. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cách tân hành bao gồm theo chỉ đạo, gợi ý của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện công tác cách tân thủ tục hành chính, công tác làm việc pháp chế và công tác kiểm soát điều hành thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai hệ thống thống trị chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO trong triển khai nhiệm vụ.

9. Triển khai số hóa làm hồ sơ giấy; quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tư liệu hành chính và hồ sơ hưởng các cơ chế bảo hiểm làng hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

10. Tổ chức thực hiện giao dịch năng lượng điện tử trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế; cập nhật biến rượu cồn tăng giảm tài liệu hộ gia đình theo quy định.

11. Tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về siêng môn, nghiệp vụ bảo hiểm xóm hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế mang đến công chức, viên chức thuộc bảo đảm xã hội tỉnh.

12. Nhà trì, phối phù hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xóm hội ngơi nghỉ địa phương, những tổ chức, cá thể tham gia bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xóm hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

13. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo đảm lợi ích công cộng, tiện ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bên trên địa bàn.

14. Đề xuất với bảo đảm xã hội nước ta kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, cơ chế về bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; đề nghị với các cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý những hành vi vi bất hợp pháp luật bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

16. Tiếp tục phối hợp với cơ quan thống trị nhà nước về lao rượu cồn ở địa phương cập nhật thông tin về tình trạng sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan tiền thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; chu kỳ hàng năm, update thông tin vì chưng cơ quan liêu thuế cung ứng về giá cả tiền lương nhằm tính thuế của người tiêu dùng hoặc tổ chức.

17. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn vẹn Bảo hiểm xóm hội thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

18. Làm chủ công chức, viên chức, tín đồ lao động thuộc bảo đảm xã hội tỉnh.

19. Tổ chức triển khai nghiên cứu, vận dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản lý và điều hành Bảo hiểm làng hội tỉnh. Khai thác và bảo mật thông tin dữ liệu technology thông tin theo phân cấp. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua - tán thưởng theo quy định.

20. Thực hiện các trách nhiệm khác do tgđ giao.​

IV. Tổ chức cơ cấu tổ chức

1. Phòng chế độ bảo hiểm xóm hội.

2. Chống Giám định bảo hiểm y tế.

3. Phòng quản lý thu.

4. Phòng truyền thông và phát triển đối tượng.

5. Phòng cấp sổ, thẻ.

6. Phòng tổ chức cán bộ.

7. Phòng planer - Tài chính.

8. Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

9. Phòng technology thông tin.

10. Văn phòng

Đối với bảo đảm xã hội thành phố tp. Hà nội và bảo đảm xã hội tp Hồ Chí Minh: ngoài cơ cấu tổ chức 10 phòng trên, ra đời Phòng cai quản hồ sơ; bóc tách Phòng Giám định bảo hiểm y tế thành chống Giám định bảo đảm y tế 1 với Phòng Giám định bảo đảm y tế 2.

Các chống và văn phòng công sở trực thuộc bảo đảm xã hội thức giấc có tác dụng giúp Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các trách nhiệm được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ theo hình thức của Tổng Giám đốc.

Phòng, Văn phòng chịu sự quản lý, quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc bảo đảm xã hội tỉnh và chịu đựng sự chỉ đạo, kiểm tra, chỉ dẫn về chăm môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc bảo đảm xã hội Việt Nam.​

V. Chế độ quản lí lý, cơ chế làm vấn đề và nhiệm vụ của Giám đốc bảo đảm xã hội tỉnh

1. Cơ chế quản lý:

Bảo hiểm xóm hội tỉnh vì chưng Giám đốc quản lí lý, quản lý điều hành theo chế độ thủ trưởng; giúp người có quyền lực cao có các Phó Giám đốc. Người có quyền lực cao và các Phó Giám đốc bảo đảm xã hội tỉnh do tgđ bổ nhiệm, miễn nhiệm, biện pháp chức, điều động, khen thưởng với kỷ luật.

Số lượng phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh không quá 03 người, riêng bảo hiểm xã hội tp.hồ chí minh và bảo đảm xã hội thành phố tp hà nội không vượt 04 người.

2. Chính sách làm việc:

a) Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh thao tác theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo an toàn nguyên tắc tập trung dân chủ; phát hành Quy chế làm việc, cơ chế thông tin, báo cáo, reviews phân một số loại tập thể và cá thể của bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ còn đạo, bình chọn việc triển khai quy chế đó;

b) Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh phân công hoặc ủy quyền đến Phó Giám đốc xử lý các quá trình thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về đưa ra quyết định của phó giám đốc được cắt cử hoặc ủy quyền giải quyết.

3. Trách nhiệm và quyền hạn:

a) Tổ chức triển khai các chức năng, trọng trách quy định tại Điều 1, Điều 2 ra quyết định này;

b) ra quyết định các quá trình thuộc phạm vi cùng thẩm quyền làm chủ của bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;

c) lãnh đạo việc tổ chức tiến hành các nội quy, quy định của bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm xã hội tỉnh; Quyết định các biện pháp về tăng tốc kỷ luật, kỷ cương cứng hành chính; thực hiện cải tân hành chính gắn với bức tốc hậu kiểm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan lại liêu, hách dịch, cửa ngõ quyền và các biểu thị tiêu cực khác trong công chức, viên chức thuộc bảo đảm xã hội tỉnh;

d) phụ trách trước tổng giám đốc và trước lao lý khi tổ chức tiến hành nhiệm vụ;

đ) tiến hành các qui định của pháp luật, của tổng giám đốc và quy định làm chủ hành chính nhà nước của Ủy ban quần chúng tỉnh;​

*

Thông tin về cơ sở BHXH tỉnh Đồng Nai

1. Địa chỉ của bảo đảm xã hội thức giấc Đồng Nai

Bảo hiểm buôn bản hộitỉnh Đồng Nai làcơ quan công ty nước cấp cho tỉnh trong lĩnh vựcbảo hiểm xã hộithuộc sự cai quản của Bảo hiểm làng hội Việt Nam.Người dân số sống và thao tác làm việc trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai khi có nhu cầu hỗ trơ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thì có thể liên hệ với phòng ban BHXH Đồng Nai. Chi tiết thông tin cùng phương thức contact như sau:


STT

THÔNG TIN bỏ ra TIẾT BHXH TỈNH ĐỒNG NAI

1

Địa chỉ

Số 219 Đ, Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh giấc Đồng Nai

2

Email

dongnai
dongnai.vss.gov.vn

3

Website

https://dongnai.baohiemxahoi.gov.vn/

4

Điện thoại

Công việc: 0251 3827 342

Tiếp dân: 0251 3823 723

5

Đơn vị cấp trên trực tiếp

Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam

6

Giờ làm việc

Làm câu hỏi từ: Sáng thứ hai đến sáng lắp thêm 7 sản phẩm tuần

- sáng sủa từ: 07 giờ – 11 giờ đồng hồ 30 phút

- Chiều 13 giờ đồng hồ – 16 giờ 30 phút.

Chiều thứ 7 và chủ Nhật: Nghỉ


Như vậy, phòng ban BHXH Đồng Nai vẫn chỉ thực hiện việc hỗ trợ giải quyết cho người dân trong mốc giờ hành chính. Trong trường hợp người dân ở xa không dễ dãi đi lại rất có thể liên hệ trước với phòng ban BHXH qua số điện thoại cảm ứng để chuẩn bị các sách vở cần thiết. Hoặc nhờ hỗ trợ thực hiện nay giải quyết chính sách BHXH online qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

2. Cơ cấu tổ chức tổ chức với ban chủ tịch BHXH tỉnh Đồng Nai

Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Đồng Nai gồm gồm 10 chống ban nghiệp vụ và ban giám đốc. Tổng giám đốc BHXH vn quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cơ cấu tổ chức, biên chế, xẻ nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, phó giám đốc và luật pháp kinh phí buổi giao lưu của Bảo hiểm xóm hội
Đồng Nai.

2.1 tổ chức cơ cấu tổ chức bảo đảm xã hội tỉnh Đồng Nai

Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Đồng Nai gồm bao gồm 10 phòng ban, mỗi phòng ban sẽ có tác dụng và trách nhiệm riêng.

1. Phòng chính sách bảo hiểm làng hội.

2. Phòng Giám định bảo đảm y tế.

3. Phòng thống trị thu.

4. Phòng media và cải cách và phát triển đối tượng.

5. Phòng cấp sổ, thẻ.

6. Phòng tổ chức triển khai cán bộ.

7. Phòng kế hoạch - Tài chính.

8. Chống Thanh tra - Kiểm tra.

9. Phòng technology thông tin.

10. Văn phòng

2.2 Ban giám đốc bảo đảm xã hội thức giấc Đồng Nai

Cơ cấu ban chủ tịch cử BHXH thức giấc Đồng Nai gồm 1 giám đốc cùng 3 phó giám đốc. Thế thể:

Giám đốc:Ông: Phạm Minh Thành

Phó giám đốc:

Ông: Nguyễn Văn Thành;

Ông: Phạm Long Sơn;

Bà: Nguyễn Thị Quy.

Theo phương pháp Giám đốc BHXH tỉnh làm chủ BHXH tỉnh triển khai điều hành theo chính sách thủ trưởng. Phó giám đốc Bảo hiểm buôn bản hội tỉnh giấc do tgđ BHXH nước ta bổ nhiệm, miễn nhiệm, bí quyết chức, điều động, khen thưởng với kỷ luật. Các phó người có quyền lực cao có trách nhiệm giúp chủ tịch thực hiện các bước được tổng giám đốc BHXH vn giao phó.

3. Vị trí, công dụng của BHXH tỉnh Đồng Nai

*

Cán cỗ BHXH Đồng Nai thực hiện giải quyết và xử lý các chính sách BHXH cho tất cả những người dân

3.1 địa chỉ của BHXH tỉnh giấc Đồng Nai

Bảo hiểm làng hội thức giấc Đồng Nai có:

Vị trí địa lý đặt tại tỉnh Đồng Nai: Số 219 Đ, Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh giấc Đồng Nai.

Vị trí quyền hạn: Là ban ngành BHXH cấp cho tỉnh chịu chịu sự quản lý trực tiếp, trọn vẹn của tgđ BHXH nước ta và chịu sự quản lý hành bao gồm nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban quần chúng tỉnh Đồng Nai. Đồng thời là solo vị làm chủ trực tiếp của các cơ quan lại BHXH cấp cho huyện, thị buôn bản trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

3.2 chức năng của BHXH tỉnh giấc Đồng Nai

Bảo hiểm buôn bản hội
Đồng Nai tất cả 4 tác dụng chính:

(1) Giúp tổng giám đốc Bảo hiểm buôn bản hội việt nam tổ chức tiến hành các chế độ, cơ chế BHXH, BHYT;

(2) tổ chức triển khai thu, chi chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);

(3) Thực hiện thống trị và sử dụng những quỹ BHXH, BHTN, BHYT;

(4) thực hiện thanh tra chăm ngành câu hỏi đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa phận tỉnh theo quy định.

Trên đại lý thực hiện tính năng của mình BHXH thức giấc Đồng Nai gồm nhiệm vụ đặc biệt trong câu hỏi xây dựng kế hoạch, thực hiện phương án trở nên tân tiến BHXH trong địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó đồng thời thực hiện chỉ đạo BHXH cấp cho huyện, kiểm tra, giám sát và đo lường các hoạt động đảm bảo an toàn mọi kế hoạch được tiến hành đúng hướng.

4. Trách nhiệm của BHXH tỉnh Đồng Nai

Tại Điều 2, Quyết Định số 969/QĐ-BHXH luật pháp về nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH cấp tỉnh. Theo đó một số trong những nhiệm vụ chính của BHXH thức giấc Đồng Nai gồm:

Xây dựng kế hoạch thời gian ngắn và lâu năm về cải tiến và phát triển BHXH, BHYT, BHTN bên trên địa bàn

Tổ chức thực hiện các trách nhiệm theo công cụ như: cam kết hợp đồng với những tổ chức làm cửa hàng đại lý thu, giải quyết các chính sách cho tín đồ tham gia; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tổ chức dịch vụ thương mại công chi trả những chế độ; Ký, tổ chức tiến hành hợp đồng thăm khám chữa dịch BHYT với những cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

Thực hiện nay kiểm tra, thanh tra siêng ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng người dùng tham gia BHXH, BHTN, BHYT với kế hoạch phân chia dự toán chi tiêu khám chữa bệnh bảo đảm y tế; trình phê duyệt y kế hoạch

Đề xuất với bảo hiểm xã hội vn kiến nghị bài toán xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chế độ về BHXH, BHTN, BHYT

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, bao gồm sách, luật pháp về BHXH, BHTN, BHYT;

Tổ chức nghiên cứu, vận dụng khoa học; ứng dụng technology thông tin trong quản lí lý, điều hành và quản lý BHXH tỉnh. Triển khai khai thác và bảo mật thông tin dữ liệu công nghệ thông tin theo phân cấp.

Cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao hễ trên địa bàn

*

BHXH Đồng Nai ra quân tuyên truyền vận động fan dân thâm nhập BHXH

5. BHXH cấp cho huyện trực thuộc làm chủ của BHXH Đồng Nai

Hiện có 11 đơn vị BHXH cấp huyện trực thuộc sự thống trị của BHXH tỉnh Đồng Nai. Các cơ quan liêu BHXH những huyện thị, thành phố trực thuộc BHXH thức giấc Đồng Nai có có:

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Biên Hòa

Cơ quan bảo đảm xã hội Thị buôn bản Long Khánh

Cơ quan bảo đảm xã hội Thị xã Long Thành

Cơ quan bảo đảm xã hội thị xã Xuân Lộc

Cơ quan bảo đảm xã hội thị xã Thống Nhất

Cơ quan bảo hiểm xã hội Thị làng Trảng Bom

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Mỹ

Cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Cửu

Cơ quan bảo đảm xã hội huyện Nhơn Trạch

Cơ quan bảo hiểm xã hội thị xã Định Quán

Cơ quan bảo đảm xã hội thị xã Tân Phú

Các cá nhân, tổ chức triển khai thuộc phần tử huyện thị, tp tại địa điểm nào thì đến các cơ quan liêu BHXH cấp huyện trực thuộc khu vực đó để giải quyết. Bao hàm cả việc giải quyết các năng khiếu nại, tố cáo tương quan đến sự việc đóng/hưởng các chế độ BHXH.

Hiện nay, việc làm chủ BHXH thông qua phương thức thanh toán điện tử được BHXH tỉnh Đồng Nai áp dụng triển khai. Từ đó, chế tạo ra điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức triển khai quyền và nghĩa vụ của mình. Tại các doanh nghiệp sửdụng phần mềm bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử được cung cấp bởi những tổ chức IVAN BHXHđã giúp việc tạo lập làm hồ sơ vànộp BHXH, BHTN, BHYT cho những người lao độngnhanh chóng, tiết kiệm không ít thời gian vàchi phí.

Xem thêm: Thay Đổi Giãn Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word Cực, Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word Chuẩn Nhất

Trên đó là những phân chia sẻvề cơ quan
Bảo hiểm xóm hộitỉnh Đồng Nai, BHXH năng lượng điện tử e
BH hy vọng sẽ cung cấp cho bạn đọcnhiều tin tức hữu ích. Bài viết có tham khảo thông tintrên
Cổngthông tin điện tử
BHXH tỉnh Đồng Nai vào trường hòa hợp thông tin chưa được cập nhậthoặc có thiếu sót rất hy vọng nhận được sự góp sức từ quý các bạn đọc.