Với chế độ mặc định của Word thì khi bạn chèn Text box thì sẽ xuất hiện đường viền xung quanh ô Text box đó, và đường viền này có thể không cần thiết. Để xóa đường viền bao quanh Text box trong Word bạn làm theo các bước sau.

Bạn đang xem: Bỏ khung textbox trong word 2010


Việc chèn text box trong word là một việc rất phổ biến, nhất là khi bạn làm một hồ sơ thông tin cá nhân, khi đó các ô text box này cho phép bạn chèn vào ảnh hồ sơ hay một thông tin nào đó của bạn. Tuy nhiên đường viền bao quanh ô Textbox trở lên thừa, vậy làm sao loại bỏ đường viền này?

*

Lúc này bạn chèn text box vào văn bản bằng cách chọn Insert > Text Box:

*

Và kết quả là đường viền đã được bỏ đi:

*

Với Word 2007

Bước 1: Bạn vào Office Button > Word Options:

*

Bước 2: Bạn vào tab Advanced rồi bỏ dấu tích ở mục Automaticallly Creat … và nhấn OK

*

Lúc này bạn chèn text box vào văn bản bằng cách chọn Insert > Text Box > Draw Text Box:

*

Và kết quả sau khi chèn text box:

*

Với Word 2013

Bước 1 : Bạn vào File > Options:

*

Bước 2 : Bạn vào tab Advanced rồi bỏ dấu tích ở mục Automaticallly Creat … và nhấn OK

*

Lúc này bạn chèn text box vào văn bản bằng cách chọn Insert > Text Box > Draw Text Box:

*

Và kết quả sau khi chèn text box:

*

Thực hiện theo các thao tác trên đây là bạn đã biết cách xóa đường viền bao quanh Text Box trong Word rồi đó. Với thủ thuật này bạn sẽ có thể chèn vào hồ sơ hay báo cáo của mình một ô text box ở chế độ đơn giản hơn và bạn có thể tùy chỉnh ô text box này theo ý mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/xoa-duong-vien-bao-quanh-text-box-trong-word-1955n.aspx Ngoài ra, khi sử dụng Text boundaries trong word, các bạn cũng sẽ gặp khó chịu bỏi những đường viền xung quanh, hãy bỏ chế độ Text boundaries trong Word đi và bạn sẽ không còn gặp rắc rối nữa.

Excel cho mamnongautruc.edu.vn 365 Outlook cho mamnongautruc.edu.vn 365 Power
Point cho mamnongautruc.edu.vn 365 Excel 2021 Outlook 2021 Power
Point 2021 Project Professional 2021 Project Standard 2021 Excel 2019 Outlook 2019 Power
Point 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Excel 2016 Outlook 2016 Power
Point 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Excel 2013 Outlook 2013 Power
Point 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Excel 2010 Outlook 2010 Power
Point 2010 Excel 2007 Outlook 2007 Power
Point 2007 Project for Office 365 Xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Bạn có thể thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản trong các ứng dụng mamnongautruc.edu.vn Office của mình. Hộp văn bản cho phép bạn thêm văn bản vào bất kỳ vị trí vào trong tệp. Ví dụ: bạn có thể tạo các trích dẫn kéo hoặc thanh bên để thu hút sự chú ý vào thông tin quan trọng. Đối với Word, xem mục Thêm, sao chép hoặc loại bỏ hộp văn bản trong Word.


Phiên bản mới hơn
Office 2010Office 2007

Thêm hộp văn bản

Để tìm hiểu cách thêm hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.


Bạn đang sử dụng ứng dụng Office nào?

Bạn đang sử dụng ứng dụng Office nào?

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

Trong trang tính, hãy bấm vào và kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành mũi tên chéo (), hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.


Đầu trang


Hãy bấm vào phần nội dung của email đang mở.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

Bấm và kéo trong phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Văn bản Cơ bản trên tab Thư.

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

Để điều khiển cách ngắt dòng văn bản xung quanh hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí , rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.


Đầu trang


Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.

Nếu bạn không dùng chuột

Hãy nhấn Alt+N để tới tab Chèn.

Dùng các phím mũi tên để di chuyển tới nút Hộp Văn bản.

Nhấn Ctrl+Enter để thêm hộp văn bản vào bản chiếu, sau đó nhập văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.


Đầu trang


Trong dự án có biểu đồ Gantt, hãy bấm vào tab Định dạng và bấm Vẽ.

Bấm vào Hộp Văn bản, rồi kéo vào biểu đồ Gantt để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, bấm vào tab Tác vụ và dùng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông.


Sao chép hộp văn bản

Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

Nhấn Ctrl+C.


Lưu ý: Hãy đảm bảo con trỏ nằm trên đường viền chứ không nằm bên trong hộp văn bản. Nếu con trỏ nằm bên trong hộp văn bản, nhấn Ctrl+C sẽ sao chép văn bản chứ không sao chép hộp văn bản.


Hãy chọn vị trí và nhấn Ctrl+V để dán hộp văn bản.

Xóa bỏ hộp văn bản

Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa bỏ, rồi nhấn Delete.


Lưu ý: Hãy đảm bảo con trỏ nằm trên đường viền chứ không nằm bên trong hộp văn bản. Nếu con trỏ nằm bên trong hộp, việc nhấn Delete sẽ xóa bỏ văn bản bên trong hộp văn bản chứ không xóa hộp.


Thêm hộp văn bản

Để tìm hiểu cách thêm hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.


Bạn đang sử dụng ứng dụng Office nào?

Bạn đang sử dụng ứng dụng Office nào?

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào trang tính, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.


Đầu trang


Hãy bấm vào phần nội dung của email đang mở.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

Bấm và kéo trong phần nội dung thư để vẽ hộp văn bản có kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Văn bản Cơ bản trên tab Thư.

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

Để điều khiển cách ngắt dòng văn bản xung quanh hộp, hãy bấm Tùy chọn Bố trí , rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.


Đầu trang


Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.


Đầu trang


Sao chép hộp văn bản

Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm , bấm vào Sao chép

*
.

Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn phím Sao chép sẽ sao chép văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

Xóa bỏ hộp văn bản

Bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn XÓA sẽ xóa văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.


Thêm hộp văn bản

Để tìm hiểu cách thêm hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.


Bạn đang sử dụng ứng dụng Office nào?

Bạn đang sử dụng ứng dụng Office nào?

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào trang tính, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.


Đầu trang


Trong thư email, trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm vào Vẽ Hộp Văn bản.

*

Bấm vào thư email này, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Định dạng Văn bản.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

Nếu bạn đã vẽ nhiều hộp văn bản thì bạn có thể liên kết chúng với nhau để văn bản sẽ chạy lần lượt từ hộp này sang hộp khác. Bấm vào một trong các hộp văn bản đó, rồi trên tab Định dạng trong Công cụ Hộp Văn bản, ở nhóm Văn bản, hãy bấm vào Tạo Liên kết.

*


Đầu trang


Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

*

Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

Để thêm văn bản vào hộp văn bản, bấm vào bên trong hộp văn bản, rồi nhập hoặc dán văn bản.


Lưu ý: 

Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

*

Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào nó, rồi khi con trỏ chuyển thành , hãy kéo hộp văn bản tới vị trí mới.


Đầu trang


Sao chép hộp văn bản

Hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

Bấm chuột phải và chọn Sao chép từ menu.

Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn phím Sao chép sẽ sao chép văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.

Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn dán hộp văn bản đã sao chép, bấm chuột phải, rồi bấm vào Dán.

Xóa bỏ hộp văn bản

Bấm vào đường viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Hãy đảm bảo rằng con trỏ không nằm bên trong hộp văn bản, mà trên đường viền của hộp văn bản. Nếu con trỏ không nằm trên đường viền, nhấn XÓA sẽ xóa văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp văn bản.

Để xóa nhiều hộp kiểm cùng lúc, giữ CTRL, rồi bấm lần lượt vào viền của từng hộp văn bản, sau đó nhấn DELETE.

Xem thêm: Là Con Gái, Ghi Nhớ Những Điều Con Gái Cần Biết Trong Cuộc Sống Hạnh Phúc

Để xóa một hộp văn bản nhưng lưu nội dung bên trong, chọn văn bản bên trong hộp văn bản, rồi nhấn CTRL+C để sao chép văn bản lên trên bảng tạm trước khi bạn xóa hộp văn bản.