Hãy chỉ em cách để quên đi bạn mình yêu. Một ngày dài đi trên phố em đầy đủ nhớ tới anh, nhìn mọi cặp chở nhau ngoài đường em cũng nghĩ về tới anh. 

Cứ nhắm mắt là hình nhẵn anh lại chỉ ra trong đầu em, phần lớn lời nói, đa số cử chỉ của bạn bè cũng chẳng sao quên được. Em phải làm sao đây? Cứ tình trạng này kiên cố em bị điên mất. (Thúy)


Jg
X_F-f-UFVz
IJSV4bw" alt="*">